System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Krzysztof Marcinkowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 6 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Groteska i frenezja w "Śnie srebrnym Salomei" Juliusza Słowackiego / Krzysztof Marcinkowski
// W: Piękno Juliusza Słowackiego. Metamorphosis / pod red. Jarosława Ławskiego, Anny Janickiej, Łukasza Zabielskiego . t. 3 .- Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, 2015 - (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie ; 15) - s. 535--544 .- ISBN: 9788363470364
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18357] [data modyf: 07-11-2016 10:34]
[2] Sen srebrny Salomei, czyli Juliusza Słowackiego misterium na rocznicę / Krzysztof Marcinkowski
// W: Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa / pod red. Marty Ruszczyńskiej . Tom I .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 47--61 .- ISBN: 9788374814607
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14558] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] "Lekcja XVI" Adama Mickiewicza / Krzysztof Marcinkowski
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski ; nr 4) - s. 37--44 .- ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15289] [data modyf: 27-10-2016 12:22]
[4] Czy Słowacki napisał "Genezis z Ducha" w 1843 roku? / Krzysztof Marcinkowski
// W: Między słowem a obrazem / red. nauk. Karol Smużniak .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - (Filologia Polska ; 3) - s. 149--161 .- ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ideologiczne racje pozytywizmu : (szkic problematyki) / Krzysztof Marcinkowski // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 237--241
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5353] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Aspekty cierpienia w kontekście wewnętrznej ewolucji bohatera w "Królu-Duchu" / Krzysztof Marcinkowski // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 63--73
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4514] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski