System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 38 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Krakowska "Krytyka" o twórczości Lwa Tołstoja / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk
// W: Lew Tołstoj i kultury słowiańskie / pod red. Bazylego Białokozowicza .- Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005 - s. 143--151 .- ISBN: 8372993939
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9818] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] O tzw. sprawie Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej / red. nauk. Jerzy Brzeziński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski ; 1) - s. 293--311 .- ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Studium zdrady na podstawie "Judasza z Iskariotu" Karola Roberta Rostworowskiego i "Judasza Iszkariota" Leonida Andrejewa / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie : z perspektywy końca XX wieku / red. nauk. Bazyli Tichoniuk, Andrzej Ksenicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003 - s. 115--124 .- ISBN: 8389321343
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5871] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] "Krytyka" Wilhelma Feldmana wobec kwestii edukacyjnych / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk
// W: Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939 / red. Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 85-94 .- ISBN: 838683272X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3364] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Teoretyczne podstawy rozumienia czytanych treści / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk
// W: Teoretyczno-metodologiczne podstawy badań nad efektywnością kształcenia polonistycznego : praca zbiorowa / pod red. Mariana Sinicy .- Zielona Góra : WSP, 1993 - s. 93--98 .- ISBN: 8385693254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rzeczywistość żydowska na łamach "Krytyki" w latach 1900-1914 / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Kultura i Społeczeństwo .- 1995, nr 3, s. 121--132, ISSN: 0023-5172,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10206] [data modyf: 10-06-2010 08:42]
[2] Dojrzałość szkolna a dojrzałość do czytania / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego .- 1990, nr 1/4, s. 87--93
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10202] [data modyf: 11-04-2005 14:30]
[3] Wymagania programowe w zakresie rozwijania umiejętności czytania w edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego .- 1987, nr 1/2, s. 117--121
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Środki dydaktyczne w przedszkolu : (relacja z badań) / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Wychowanie w Przedszkolu .- 1985, nr 12, s. 705--708
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10207] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wychowanie w mikrosystemie szkolnym / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Problemy Oświaty na Wsi: czasopismo dla nauczycieli .- 1985, nr 3, s. 139--142
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] "Modrzyły się zielone i twarde głowy..." czyli jak czytają uczniowie klas IV? / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Oświata i Wychowanie. Wersja - A .- 1984, nr 5, s. 11--15
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10194] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] O ciągłości pracy nad kształtowaniem umiejętności czytania : (relacja z badań) / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Wychowanie w Przedszkolu .- 1984, nr 11/12, s. 659--662
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10208] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] O dobrą książkę dla brzdąca / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Trybuna Opolska .- 1984, nr 77, s. 3
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Telewizja i radio w nauczaniu początkowym / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Oświata i Wychowanie. Wersja - A .- 1984, nr 3, s. 38--40
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10195] [data modyf: 11-04-2005 11:13]
[10] Biblioteka a czytelnictwo dzieci w środowisku wiejskim / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // Problemy Oświaty na Wsi: czasopismo dla nauczycieli .- 1983, nr 6, s. 344--346
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Krytyka" Wilhelma Feldmana o literaturze rosyjskiej / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Acta Polono-Ruthenica .- 2000, nr 5, s. 135--150
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-5502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Myśl literacka i społeczna Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 265--283
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Opinie Wilhelma Feldmana o literackiej twórczości Stanisława Wyspiańskiego / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 163--174
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4398] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Białoruskie akcenty w "Krytyce" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Acta Albaruthenica .- 1998, nr 1, s. 99--109, ISSN: 1898-8091,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Gloria i Eros - dwa skrzydła twórczości Henryka Sienkiewicz w ocenie Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 217--231
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Literaturna ta suspilna dumka Vilgelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Slavica Tarnopolensia .- 1998, Nr 5, s. 32--50
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Prorok przeszłości. Opinie Wilhelma Feldmana o historycznych powieściach Henryka Sienkiewicza / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 207--216
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4524] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[8] Literatura ukraińska w krakowskiej "Krytyce" / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Studia Methodologica .- 1997, T. 3, s. 113--116
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5434] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Popularyzacja ukraińskiej literatury na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Acta Polono-Ruthenica .- 1996, T. 1, s. 393--400
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6901] [data modyf: 08-02-2008 10:29]
[10] "Krytyka" wobec problematyki żydowskiej / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Studia Methodologica .- 1995, T. 1, s. 19--26
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6907] [data modyf: 03-03-2008 15:08]
[11] Neoromantyzm i neoromantycy polscy w "Krytyce" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 38--49
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Poezja neoromantyczna w opinii Wihelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 8) .- 1995, s. 50--61
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5727] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Problemy oświaty na łamach "Krytyki" / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Dydaktyka Literatury .- 1995, T. 15, s. 97--110
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Rola czytelnictwa w edukacji wczesnoszkolnej / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu - (Pedagogika ; Z. 14) .- 1985, s. 111--122
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6909] [data modyf: 11-04-2005 14:42]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Syberyjska egzotyka w twórczości Wacława Sieroszewskiego / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich : [materiały konferencyjne]/ red. Anna Paszkiewicz, Łucja Kusiak-Skotnicka. Wrocław, Polska, 2001 .- Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 2003 .- T. 4, s. 209--216 .- ISBN: 8322923678
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Recepcja literatury rosyjskiej w krakowskiej "Krytyce" / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich : [materiały konferencyjne]/ red. Krystyna Galon - Kurkowa, Ewa Studziżba - Komisaruk. Wrocław, Polska, 1999 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001 .- T. 3, s. 153--167
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16266] [data modyf: 04-03-2008 09:19]
[3] Postrzeganie kwestii białoruskiej przez "Krytykę" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruskiej XX wieku : [Międzynarodowe Sympozjum Slawistyczne]/red. Włodzimierz Wilczyński. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 137--146
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13613] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Tendencje neoromantyczne na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych/ red. Janusz Rećko. Zielona Góra, Polska, 1994 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 319--331 .- ISBN: 8372680337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14313] [data modyf: 04-03-2008 09:17]
[5] Sumienie świata. Poglądy Wilhelma Feldmana na twórczość Jana Kasprowicza / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Jan Kasprowicz : w siedemdziesięciolecie śmierci/ red. Jan Kaczyński. Olsztyn, Polska, 1996 .- Olsztyn : Wydaw. WSP, 1999, s. 163--173 .- ISBN: 8387315591
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14528] [data modyf: 04-03-2008 09:23]
[6] Z literackich polemik "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich : [materiały konferencyjne]/ red. Telesfor Poźniak, Anna Skotnicka. Wrocław, Polska, 1977 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 .- T. 2, s. 79--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16267] [data modyf: 04-03-2008 09:19]
[7] Obraz problematyki ukraińskiej na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Słowiańszczyzna Wschodnia: twórczość artystyczna a doświadczenie zbiorowe : [materiały konferencyjne]/ red. Andrzej Ksenicz. Zielona Góra, Polska, 1995 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, s. 183--196 .- ISBN: 8386832541
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] "Krytyka" Wlhelma Feldmana wobec spraw kultury i twórcy / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich : [materiały konferencyjne]/ red. Krystyna Galon-Kurkowa, Tadeusz Klimowicz. Wrocław, Polska, 1995 .- Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1997 .- T. 1, s. 116--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13714] [data modyf: 03-03-2008 15:17]
[9] Percepcja czytanego tekstu / Elżbieta Tymoczko-Tichoniuk // W: Współpraca szkół i przedszkoli z sojusznikami; Poziom czytania i rozumienia tekstu po 3 latach nauki szkolnej : [materiały konferencyjne]/ red. Władysław Puślecki. Jelenia Góra, Polska, 1982 .- Jelenia Góra : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1983, s. 133--157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16976] [data modyf: 04-03-2008 09:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski