System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Janusz Rećko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, 2003. Janusz Rećko, Zielona Góra : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 57 s. , ISBN: 8388336232,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku, 1994. Janusz Rećko, Zielona Góra : WSP 183 s. , ISBN: 8385693351,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Literackie epitafium barokowe : geneza i teoria gatunku, 1992. Janusz Rećko, Zielona Góra : WSP 153 s. , ISBN: 8385693157,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pamięć jako kategoria konstytutywna poezji sepulkralnej polskiego baroku, Janusz Rećko
// W: Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka) : Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Cześć I: O Janie Kochanowskim i kulturze dawnej Polski, 2010. / pod red. Krystyny Płachcińskiej i Michała Kurana, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 284--291, ISBN: 9788375253979
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12471] [data modyf: 10-12-2010 08:48]
[2] Magnuszewski Władysław (1925-1996), Janusz Rećko
// W: Słownik badaczy literatury polskiej, 2001. . 4, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 246--249, ISBN: 8371714327
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Beletrystyka Włodzimierza Korsaka / Janusz Rećko, 2006. Pro Libris, 2, 80--84, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Dyskretny urok starych drzeworytów : (na marginesie cyklu Hansa Holbeina młodszego) / Janusz Rećko, 2004. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 3/4, 120--124, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9886] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] "Zamknięta księga" (?) : refleksje na marginesie archiwaliów Włodzimierza Korsaka / Janusz Rećko, 2003. Pro Libris, 1, 91--95, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8996] [data modyf: 12-06-2003 14:35]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Profesor Franciszek Pilarczyk / Tomasz Ratajczak, Janusz Rećko // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 9--17
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8469] [data modyf: 23-10-2009 12:20]
[2] Epitafium w rękopiśmiennych poetykach i retorykach szkolnych doby baroku / Janusz Rećko // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 7--25
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7409] [data modyf: 08-06-2006 17:47]
[3] Triumf śmierci. Eschatologia. Vanitas : o postawie wobec śmierci w liryce polskiego baroku / Janusz Rećko // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(z. 4) .- 1984, s. 35--56
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6251] [data modyf: 14-11-2003 11:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Las w twórczości Włodzimierza Korczaka, 2003. Janusz Rećko // W: Las w kulturze polskiej : III Ogólnopolska Konferencja pt. "Las w kulturze Polskiej": materiały z konferencji. Orzechowo koło Ustki, Polska Poznań : Wydaw. "Eco", 2004, s. 267--275, ISBN: 838743714X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16486] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Epitafium jako enkalwa semantyczna, 2000. Janusz Rećko // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 33--39, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] W kręgu barokowej wyobraźni : (Fortuna - Amor Sacer - Amor Profanus), 1994. Janusz Rećko // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 119--128, ISBN: 8372680337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14304] [data modyf: 13-03-2002 16:35]
[4] Kultura humanistyczna w środowisku szkolnym Budziszyna w świetle epitafiów łacińskich, 1992. Janusz Rećko // W: Łużyce w nowożytnych i najnowszych dziejach Europy Środkowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1995, s. 78--87, ISBN: 8390111411
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Literatura, kultura, język / (Red.) Janusz Rećko .- Zielona Góra : WSP, 2000, 352 s. .- ISBN: 8372680337
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3916] [data modyf: 06-02-2008 11:12]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] "Odrodzona i Niepodległa" w literaturze / .- Zielona Góra , 1992 (Rec.) Janusz Rećko // Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1995, z. 8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski