System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Bogusław Pfeiffer
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Caelum et regnum : Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia, 2002. Bogusław Pfeiffer, Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 292 s. , ISBN: 8389048205,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6234] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Laska dębowa i berło chwały. O symbolice laski marszałkowskiej w staropolskim kazaniu pogrzebowym, Bogusław Pfeiffer
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 159--167, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6062] [data modyf: 16-10-2003 11:10]
[2] Forteca Rzeczypospolityej. Obraz państwa, rodu i jednostki w literaturze i ikonografii XVI i XVII wieku, Bogusław Pfeiffer
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 277--290, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5359] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Staropolski krój" i tron królewski : wizerunek panujacego w XVII-wiecznej ikonografii / Bogusław Pfeiffer, 2002. Pamiętnik Literacki, z. 3, 87--104, ISSN: 0031-0514,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9171] [data modyf: 11-06-2010 16:14]
[2] Galerie i pałace : kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich / Bogusław Pfeiffer, 2001. Pamiętnik Literacki, z. 2, 61--78, ISSN: 0031-0514,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9170] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Zegar cudowny nieba" : Symbolika przestrzeni w utworach Zbigniewa Morsztyna / Bogusław Pfeiffer // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Prace Literackie ; 42) .- 2003, 2520, s. 21--43
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6219] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] "Muza prostych rytmów" : topika skromności w utworach staropolskich / Bogusław Pfeiffer // W: Napis(Seria 8) .- 2002, s. 16--24
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6222] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Sceniczny kształt i dzieje "Tragedii o polskim Scylurusie" Jana Jurkowskiego / Bogusław Pfeiffer // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Prace Literackie ; 41) .- 2002, 2408, s. 42--52
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6220] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego / Bogusław Pfeiffer // W: Napis(Seria 7) .- 2001, s. 79--87
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6221] [data modyf: 16-10-2003 12:11]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Poeta Wazów: studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego (1542-1612) / / Oszczęda A. .- Wrocław , 1999 (Rec.) Bogusław Pfeiffer // Barok: historia, literatura, sztuka .- 2002, nr1/2, s. 207--209
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski