System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Majewski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944, 2003. Tomasz Majewski, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT 256 s. , ISBN: 8389247488,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gerhard Hauptmann (1862-1946). Tkacze. Zaangażowany społecznie dramat naturalistyczny, Tomasz Majewski
// W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom I, 2011. / red. Edward Białek i Grzegorz Kowal, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 441--454, ISBN: 9788374327596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13792] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Gerhart Haupmann und Alfred Kerr. Zu Gerhart Hauptmanns Schande, Tomasz Majewski
// W: Texte in Kontexten, 2004. / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 3), s. 165--176, ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6900] [data modyf: 06-02-2008 14:14]
[3] Themen, Tendenzen, Auffürungen. Regimefreundlische Autoren auf Breslau Bűhnen zwischen 1933--1944, Tomasz Majewski
// W: Eine Provinz in der Literatur : Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination, 2003. / Hrsg. Edward Białek, Robert Buczek und Paweł Zimniak, Wrocław - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Orbis Linguarum Bd. 19), s. 173--186, ISBN: 8389247291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5857] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Inszenierung von Werken der NS-Dramatiker auf den Breslauer Sprechbühnen in der Zeit des Nationalsocialismus 1933-1944, Tomasz Majewski
// W: Sinngebung zwischen Festlegung und Pluralität, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski 2), s. 109--124, ISBN: 8389321033
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5623] [data modyf: 06-02-2008 14:10]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Gerhart Haupmann i Alfred Kerr / Tomasz Majewski // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2003, Vol. 23, s. 111--119
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6087] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Inscenizacje dramatopisarstwa europejskiego na scenach dramatycznych Wrocławia w latach rządów narodowego socjalizmu 1933-1944 / Tomasz Majewski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku - (Neofilologia ; T. 4) .- 2003, s. 153--177
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Inscenizacje dramatów Gerharta Hauptmanna na scenach Wrocławia w latach 1933-1944 / Tomasz Majewski // W: Acta Universitatis Lodziensis - (Folia Germanica ; nr 3) .- 2002, s. 145--162
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5993] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Z historii teatrów Wrocławia w pierwszych latach rządów narodowosocjalistycznych / Tomasz Majewski // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 1997, Vol. 6, s. 319--326
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5975] [data modyf: 07-03-2003 09:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Epochenwegweiser zur deutschen Literatur (Gedächtnisstütze für polnische Germanistikstudenten) / / Papiór J. .- Bydgoszcz , 1994 (Rec.) Tomasz Majewski // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 1996, Vol. 4, s. 326
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski