System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Cezary Lipiński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 107 pozycji bibliograficznych
22 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Poeta poetów. Studia na polską duchowością religijną na przykładzie recepcji Angelusa Silesiusa / Cezary Lipiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 406 s. .- ISBN: 9788374813952
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10100] [data modyf: 08-04-2011 11:15]
[2] Ad quaeque summa natus. Do dzieł najwyższych powołan. Kalendarium życia i twórczości Johannesa Schefflera alias Angelusa Silesiusa / Cezary Lipiński .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2009 .- 101 s. .- ISBN: 9788388425882
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9102] [data modyf: 30-07-2009 11:28]
[3] Der Triumph des Mythos : Zur mythisch-archetypischen Distribution im narrativen Werk von Carl Wilhelm Salice-Contessa / Cezary Lipiński .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut", 2001 .- 196 s. .- ISBN: 8387299677
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Do czego właściwie zobowiązuje sąsiedztwo? Glosy na przykładzie motywów zdawnych dziejów Polski wutworach autorów niemieckich / Cezary Lipiński
// W: Sąsiedztwo zobowiązuje... : 50 tomów Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej / red. nauk. Hubert Orłowski, Ryszard Wryk .- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2019 - s. 211--231 .- ISBN: 9788365988294
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20893] [data modyf: 23-05-2019 09:57]
[2] Bilder um der "Gesundheit der Seelen" willen. Ikonotextuelle Strategien und Apologie der Bilder bei Johannes Scheffler / Cezary Lipiński
// W: Literatur und Malerei : Literatura - Konteksty / Hrsg. Joanna Godlewicz-Adamiec, Paweł Piszczatowski i Tomasz Szybisty . Band III .- Kraków-Warszawa : iMedius, 2018 - s. 21--42 .- ISBN: 9788394430870
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19977] [data modyf: 30-05-2019 14:57]
[3] Gott, der an Frauenbrüsten ruht. Zur Rolle der Erotik in der christlichen Mystik am Beispiel des "Fließenden Lichts der Gottheit" Mechthilds von Magdeburg / Cezary Lipiński
// W: Eros und Logos : Literarische Formen des sinnlichen Begehrens in der (deutschsprachigen) Literatur vom Mittelalter bis zur Gegenwart / Hrsg. Albrecht Classen, Wolfgang Brylla, Andrey Kotin .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2018 - s. 30--46 .- ISBN: 9783823381235
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19952] [data modyf: 23-05-2019 09:54]
[4] Kryzys duchowości luterańskiej na XVII-wiecznym Śląsku / Cezary Lipiński
// W: Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo / red. Cezary Lipiński i Wolfgang Brylla .- Wrocław : Quaestio, 2018 - s. 77--108 .- ISBN: 9788365815163
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20601] [data modyf: 29-05-2019 12:32]
[5] Między wyzwoleniem a irytacją. Mariaż sztuki i religii w paradygmacie kultury do ery rewolucji romantycznych. / Cezary Lipiński
// W: Sztuka a religia - Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku / red. nauk. Cezary Lipiński, Maria Wojtczak .- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018 - s. 7--77 .- ISBN: 9788364864810
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20144] [data modyf: 30-05-2019 15:01]
[6] Zur Denkfigur des wahren und falschen Christentums beim schlesischen religiösen Sucher Abraham von Franckenberg (1593-1652) / Cezary Lipiński
// W: Śląska Republika Uczonych. Schlesische Gelehtenrepublik. Slezská Védecká Obec / red. nauk. Marek Hałub . vol. 8 .- Dresden-Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydawnicza ATUT, 2018 - (Res Publica Doctorum Silesiaca) - s. 79--103 .- ISBN: 9788379773534
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20336] [data modyf: 04-06-2019 11:37]
[7] Zur Erfindung der Sprache als skulpturales Material im Umkreis der Dadaisten / Cezary Lipiński
// W: Literatura a rzeźba = Literatur und Skulptur / red. Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty .- Kraków - Warszawa : Umiwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, 2018 - (Literatura - Konteksty ; t. IV) - s. 81--94 .- ISBN: 9788395251504
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20608] [data modyf: 29-05-2019 12:34]
[8] ,[G]eacht' wie Schaf zur Schlacht? - Verfolgung als Schicksal und Impuls. Überlegungen zu einer theologischen Denkfigur am Beispiel literarischer Zeugnisse der Täuferbewegung / Cezary Lipiński
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska .- Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, 2017 - s. 175--201 .- ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19063] [data modyf: 30-05-2019 14:51]
[9] Johannes Schefflers alias Angelus Silesius' Tätigkeit vor dem Hintergrund der habsburgischen Politik / Cezary Lipiński
// W: Zwischen Breslau und Wien : Zu schlesisch-österreichischen Kulturbeziehungen in Geschichte und Gegenwart / Hrsg. Edward Białek, Krzysztof Huszcza .- Dresden : Neisse Verlag, 2017 - s. 31--52 .- ISBN: 9783862762439
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19714] [data modyf: 30-05-2019 14:59]
[10] Od "Bożego Miasta" (Gottesstadt) do "Nowego Jeruzalem" (Neues Jerusalem). Mistyczna metafora miasta na przykładzie twórczości Angelusa Silesiusa / Cezary Lipiński
// W: Literatura a architektura / pod red. Joanny Godlewicz-Adamiec i Tomasza Szybistego . tom I .- Kraków : iMEDIUS, 2017 - s. 91--112 .- ISBN: 9788394430818
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18938] [data modyf: 19-04-2017 10:52]
[11] Ein "Mann der Ausführung". Christian Jakob Salice Contessa (1767?1825). Ein Porträt / Cezary Lipiński
// W: Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend / Hrsg. Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki .- Dresden : Neisse Verlag, 2016 - s. 211--272 .- ISBN: 9783862762002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17784] [data modyf: 19-04-2016 10:05]
[12] Karkonosze w twórczości Carla Wilhelma Salice-Contessy / Cezary Lipiński
// W: Pamięć miejsca. Miejsca pamięci : Jagniątków i inne motywy karkonoskie w literaturze / red. Jan Pacholski i Natalia Poludniak .- Wrocław : Quaestio, 2016 - s. 67--84 .- ISBN: 9788362571895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17886] [data modyf: 18-05-2016 11:02]
[13] "[S]teinern ist Leben und Kunst". Eine biographische Skizze über Karl Wilhelm Salice Contessa / Cezary Lipiński
// W: Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend / Hrsg. Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki .- Dresden : Neisse Verlag, 2016 - s. 185--209 .- ISBN: 9783862762002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17783] [data modyf: 19-04-2016 09:58]
[14] Śląskie baśnie i legendy w twórczości Carla Wilhelma Salice-Contessy / Cezary Lipiński
// W: Pamięć miejsca. Miejsca pamięci : Jagniątków i inne motywy karkonoskie w literaturze / red. Jan Pacholski i Natalia Poludniak .- Wrocław : Quaestio, 2016 - s. 45--61 .- ISBN: 9788362571895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17885] [data modyf: 18-05-2016 10:35]
[15] Auf der Suche nach einem narrativen Zentrum Überlegungen zu Karl von Holteis "Ein Mord in Riga" (1855) / Cezary Lipiński
// W: Facetten des Kriminalromans : Ein Genre zwischen Tradition und Innovation / Hrsg. Eva Parra-Menbrives, Wolfgang Brylla .- Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, 2015 - (Popular Fiction Studies ; Band 3) - s. 27--50 .- ISBN: 9783823369462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17429] [data modyf: 07-12-2015 13:30]
[16] Rom des Nordens. Zur Erfindung von Schlesien im 16. Jahrhundert / Cezary Lipiński
// W: Literarische Topographien in Ostmitteleuropa bis 1945 / Hrsg. Elżbieta Nowikiewicz .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - (Posener Beiträge zur Germanistik ; Band 35) - s. 131--150 .- ISBN: 9783631643679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16225] [data modyf: 28-08-2014 10:01]
[17] Silesia - issues of language and ethnicity in the long 16th century / Cezary Lipiński
// W: The Strengthening of Silesian Regionalism (1526-1740) / eds Lucyna Harc, Gabriela Wąs .- Wrocław : Publishing House eBooki.com.pl, 2014 - (Cuius regio? Ideological and Territorial Cohension of Silesia ; vol. 2) - s. 145--165 .- ISBN: 9788392713265
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17694] [data modyf: 18-03-2016 14:53]
[18] Nie taki diabeł straszny, jak... baba. Rzut oka na możliwości adaptacyjne motywu Fausta na przykładzie persyflażowej noweli Carla Wilhelma Contessy "Magister Rösslein" (1810) / Cezary Lipiński
// W: Powroty Fausta. Studia z literatury XIX i XX wieku / red. Jerzy Fiećko, Sławomir Piontek .- Poznań : Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Językow Obcych im. Samuela B. Lindego, 2013 - s. 65--82 .- ISBN: 9788360241158
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16348] [data modyf: 07-11-2014 14:26]
[19] Überlegungen zu Carl Hauptmanns spätem novellistischem Werk / Cezary Lipiński
// W: Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej / pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego .- Włocławek : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012 - s. 315--340 .- ISBN: 9788360607381
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14958] [data modyf: 07-09-2015 10:01]
[20] Zur literarhistorischen Positionierung Carl Hauptmanns. Mit einem Beitrag zu dessen Rezeptionsbild / Cezary Lipiński
// W: Carl Hauptmann w polskiej nauce i krytyce literackiej / pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego .- Włocławek : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2012 - s. 607--641 .- ISBN: 9788360607381
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14959] [data modyf: 07-09-2015 10:01]
[21] Anioł Ślązak/Angelus Silesius (1624-1677). Cherubinowy wędrowiec. Ja w rękach Boga, a on w moich / Cezary Lipiński
// W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom I / red. Edward Białek i Grzegorz Kowal .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2011 - s. 13--27 .- ISBN: 9788374327596
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13789] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Wolframs von Eschenbach "Parzival" als Vorläufer des Adoleszenzromans / Cezary Lipiński
// W: Zwischenzeit, Grenzüberschreitung, Aufstörung : Bilder von Adoleszenz in der deutschsprachigen Literatur / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, 2011 - s. 191--223 .- ISBN: 9783825357917
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13581] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Aus der Atlantis im Herzen Europas. Carl und Gerhart Hauptmann im Spannungsfeld zwischen Anerkennung und Musealisierung / Cezary Lipiński
// W: "Verzeih[t], oh Meister, ruhm- und glanzumgeben...". Erkundungen zu Carl und Gerhart Hauptmann / herausgegeben von Cezary Lipiński und Edward Białek .- Dresden : Neisse Verlag, 2009 - s. 237--252 .- ISBN: 9783940310736
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11290] [data modyf: 23-09-2009 11:35]
[24] "Die keusche Schönheit Ihrer Dichtungen" Deutsch - polnische Literaturbeziehungen vor dem Hintergrund der Briefe Jan Kaczkowskis an Carl Hauptmann / Cezary Lipiński
// W: Dem Sonnenwanderer auf der Spur. Neue Beiträge zu Carl Hauptmann / herausgegeben von Edward Białek und Mirosława Czarnecka .- Dresden : Neisse Verlag, 2009 - s. 119--127 .- ISBN: 9783940310712
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11288] [data modyf: 23-09-2009 08:44]
[25] (Meta-)Textsorte Vorwort. Witold Gombrowiczs Metakritik des polnischen Nationalgedächtnisses in seinen Vorworten zu (polnischen) Trans - Atlantik - Ausgaben / Cezary Lipiński
// W: Rhetorik der Erinnerung - Literatur und Gedächtnis in den >geschlossenen Gesellschaften< des Real - Sozialismus / Carsten Gansel (Hg.) .- Göttingen : V&R unipress, 2009 - (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien ; 1) - s. 229--257 .- ISBN: 9783899715439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11007] [data modyf: 27-03-2009 10:05]
[26] Zur literarhistorischen Positionierung Carl Hauptmanns / Cezary Lipiński
// W: "Verzeih[t], oh Meister, ruhm- und glanzumgeben...". Erkundungen zu Carl und Gerhart Hauptmann / herausgegeben von Cezary Lipiński und Edward Białek .- Dresden : Neisse Verlag, 2009 - s. 11--35 .- ISBN: 9783940310736
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11289] [data modyf: 23-09-2009 11:27]
[27] Carl Wilhelm Salice - Contessa als Entdecker und Propagator des Riesengebirges / Cezary Lipiński
// W: "Über allen Gipfeln..." : Bergmotive in der deutschsprachigen Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts / Herausgegeben von Edward Białek und Jan Pacholski .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Oficyna Wydaw. ATUT, 2008 - s. 345--370 .- ISBN: 9783940310248
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10202] [data modyf: 09-06-2008 12:05]
[28] Die Angelus - Silesius - Rezeption in Polen (1875 - 2006) / Cezary Lipiński
// W: Schlesien als literarische Provinz. Literatur zwischen Regionalismus und Universalismus / herausgegeben von Marek Adamski und Wojciech Kunicki .- Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008 - (Beiträge des Städtischen Museums Gerhart-Hauptmann-Haus in Jelenia Góra ; Bd. 2) - s. 185--196 .- ISBN: 9783865832443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10546] [data modyf: 21-10-2008 14:57]
[29] O głównych nurtach recepcji Angelusa Silesiusa w Polsce (1875-2006) / Cezary Lipiński
// W: Śląsk jako prowincja literacka : literatura między regionalizmem i uniwersalizmem / pod red. Małgorzaty Kęsickiej i Józefa Zapruckiego .- Jelenia Góra : Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna", 2008 - s. 134-144 .- ISBN: 9788392354581
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11036] [data modyf: 16-04-2009 13:04]
[30] Universitäre (Aus)Bildungsprozesse im Bologna - Kontext - Zur Literaturvermittlung in Theorie und Praxis im Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra / Cezary Lipiński, Paweł Zimniak
// W: Der Bologna - Prozess. Konsequenzen für germanistische Ausbildung im internationalen Rahmen / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer .- Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2008 - s. 171--186 .- ISBN: 9783834003959
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10023] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Zur Erzählkunst Carl Hauptmanns anhand der Novelle "Claus Tinnappel" aus dem Band "Nächte" (1912) / Cezary Lipiński
// W: Między Śląskiem w Wiedniem : Księga Jubileuszowa z okazji 60. urodzin prof. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego / po red. Aleksandra Kozłowskiego, Małgorzaty Znyk .- Płock : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2008 - s. 591--614 .- ISBN: 9788391969199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10218] [data modyf: 03-02-2009 11:20]
[32] Aigner, Christoph Wilhelm / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 1--2 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9347] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Beyer, Marcel / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 25--26 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9348] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Czurda, Elfriede / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 48--49 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9349] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Einzinger, Erwin / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 76--77 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Grzimek, Martin / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 115--116 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9351] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Hahn, Ulla / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 120--122 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Happel, Lioba / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 127 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9353] [data modyf: 29-01-2008 11:39]
[39] Heidenreich, Gert / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 128--130 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9354] [data modyf: 29-01-2008 11:39]
[40] Honigmann, Barbara / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 147--148 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Kling, Thomas / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 177--178 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Kofler, Werner / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 180--181 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Krausser, Helmut / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 190--191 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9359] [data modyf: 28-01-2008 17:49]
[44] Kuckart, Judith / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 195--196 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9360] [data modyf: 28-01-2008 17:49]
[45] Plessen, Elisabeth / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 258--259 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9358] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Scharang, Michael / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 294--295 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Stefan, Verena / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 333 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9362] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Überlegungen zur didaktischen Brauchbarkeit des Kanons im universitären Literaturunterricht / Cezary Lipiński
// W: "Schuhnummer oder Leben!". Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum / Edward Białek, Czesław Karolak (Hg.) .- Dresden - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag, 2007 - (Orbis Linguarum ; Band 60) - s. 113--125 .- ISBN: 9788374321723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Wondratschek, Wolf / Cezary Lipiński
// W: Słownik współczesnych pisarzy niemieckojęzycznych : pokolenia powojenne / pod red. Jürgena Joachimsthalera, Marka Zybury .- Warszawa : Wiedza Powszechna, 2007 - s. 379--381 .- ISBN: 9788321413747
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9363] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Angelus Silesius. Im Spannungsfeld zwischen "GOtt leben" und "Selbst=vernichtingung" / Cezary Lipiński
// W: Zwischen Verlust und Fűlle : Studien zur Literatur und Kultur . Festschrift fűr Ferdinand Helbig / hrsg. Edward Białek und Detlef Haberland .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, Neisse Verlag, Detlef Krell, 2006 - (Orbis Linguarum ; Bd. 50) - s. 133--174 .- ISBN: 8374321709
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Holzwege des modernen Humanismus im Lichte der Dialektik der Aufklärung von Th. W. Adorno und M. Horkheimer / Cezary Lipiński
// W: Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945 : Fallstudien / Hg. Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag, 2006 - (Orbis Linguarum ; B. 49) - s. 72--89 .- ISBN: 8374321288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8523] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Űberlegungen zu Carl Hauptmanns spätem novellistischen Werk / Cezary Lipiński
// W: Carl und Gerhart Hauptmann : zwischen regionaler Vereinahmung und Eurapäischer Perspektivierung / Hrsg. Edward Białek und Mirosława Czarnecka .- Wrocław - Dresden : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe; Neisse Verlag, 2006 - s. 59--85 .- ISBN: 9788374321662
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Johann(es) Scheffler alias Angelus Silesius kalendarium życia / Cezary Lipiński
// W: "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." : Angelusa Silesiusa myśl o jedności świata: wybór rozpraw i poezji / red. i słowo wstępne Cezary Lipiński .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005 - s. 151--178 .- ISBN: 8388425919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] O recepcji Angelusa Silesiusa w Polsce / Cezary Lipiński
// W: "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." : Angelusa Silesiusa myśl o jedności świata: wybór rozpraw i poezji / red. i słowo wstępne Cezary Lipiński .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005 - s. 29--60 .- ISBN: 8388425919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Słowo wstępne / Cezary Lipiński
// W: "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." : Angelusa Silesiusa myśl o jedności świata: wybór rozpraw i poezji / red. i słowo wstępne Cezary Lipiński .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005 - s. 9--15 .- ISBN: 8388425919
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8540] [data modyf: 06-10-2006 09:41]
[56] Deutsche Vergangenheit und polnisch-niederschlesische Identität. Zur Rezeption der schlesischen Mystik in Polen nach 1945 / Cezary Lipiński
// W: Verhandlungen der Identiät. Literatur und Kultur in Schlesien seit 1945 / Hg. Jürgen Joachimsthaler und Walter Schmitz .- Dresden : Thelem, 2004 - (Silesica ; Bd. 4) - s. 265--291 .- ISBN: 3935712375
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Sprache, Mystik, und Dekonstruktion. Eine Vorstudie / Cezary Lipiński
// W: Texte in Kontexten / Hrsg. Robert Buczek, Carsten Gansel, Paweł Zimniak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - (Germanistyka. Uniwersytet Zielonogórski ; 3) - s. 51--72 .- ISBN: 8389712296
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6897] [data modyf: 06-02-2008 14:13]
[58] Carl Wilhelm Salice Contessa als Anreger der Riesengebirgsdichtung / Cezary Lipiński
// W: Eine Provinz in der Literatur : Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination / Hrsg. Edward Białek, Robert Buczek und Paweł Zimniak .- Wrocław - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003 - (Orbis Linguarum ; Bd. 19) - s. 35--45 .- ISBN: 8389247291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5855] [data modyf: 06-02-2008 14:30]
[59] Die "geistliche Hochzeit". Zur allegorischen Einkleidung der unio mystica bei barocken Dichtern / Cezary Lipiński
// W: Hochzeit als ritus und casus : zu interkulturellen und multimedialen Präsentationsformer im Barock / Mirosława Czarnecka, Jolanta Szafarz .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Atut", 2001 - s. 189--212 .- ISBN: 8387299472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7086] [data modyf: 06-02-2008 13:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Baukasten Sprache. Zur dadaistischen Skulpturalisierung und Abstraktifizierung der Sprache der Lyrik / Cezary Lipiński // Thalloris .- 2017, 2, s. 233--258, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Hugo Ball, dadaism, fine arts, lyric poetryof the twentieth century, sound poetry
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23126] [data modyf: 27-09-2018 11:48]
[2] Editorial / Cezary Lipiński // Thalloris .- 2017, 2, s. 7--9, ISSN: 2543-8689,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 0 [11-11-2019]
[AWCZ-23113] [data modyf: 27-09-2018 10:24]
[3] Gratulationes in honorem. Prof. zw. d hab. Edawd Białek / Cezary Lipiński // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 13--16, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21296] [data modyf: 20-04-2017 11:20]
[4] Weg mit dem Mittelweg / Cezary Lipiński // Thalloris .- 2016, nr 1, s. 9--11, ISSN: 2543-8689, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21295] [data modyf: 20-04-2017 11:18]
[5] Kwestie etniczne i językowe na Śląsku w "Długim wieku" XVI / Cezary Lipiński // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 2013, nr 2, s. 75--84, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17911] [data modyf: 21-07-2015 12:58]
[6] Lessing in den höheren Kattowitzer Schulen im Zeitraum 1875-1914 / Cezary Lipiński // Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte .- 2012, Heft 4, s. 65--80 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17094] [data modyf: 26-02-2013 12:36]
[7] Verlust und Fülle. Laudatio für Prof. Dr Louis Ferdinand Helbig anläßlich seines 70. Geburtstages / Cezary Lipiński // Silesia Nova: Vierteljahresschrift für Kultur und Geschichte .- 2007, nr 1, s. 121--122
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] "Der meiste Theil wird mich einen Narren schleten" : Angelus Silesius, der bedeutendste religőse Dichter des Barock / Cezary Lipiński // Silesia Nova: Zweitmonatszeischrift für Kultur und Geschichte .- 2006, nr 1, s. 59--92
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Schlesiens vergessener Romantiker : zue schlesischen Dominante bei Carl Wilhelm Salice-Contessa / Cezary Lipiński // Silesia Nova: Zweitmonatszeischrift für Kultur und Geschichte .- 2005, nr 3, s. 62--68
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11125] [data modyf: 07-02-2008 13:18]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O znaczeniu twórczości Carla Wilhelma Salice-Contessy (1777-1825) / Cezary Lipiński // W: Studia Niemcoznawcze .- 2012, tom XLIV, s. 133--154, ISSN: 0208-4597, : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9364] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] "Niemand lebt bloß im Augenblick". Jan Assmanns Programm der Neuverortung des Alten Ägyptens und Konzeption des kulturellen Gedächtnisses in der deutschen Presse seit 1995 / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2011, Vol. 37, s. 167--188, ISSN: 1426-7241, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9304] [data modyf: 05-02-2013 12:05]
[3] Der dornige Weg schlesischer Jugend zur Gelehrtenwelt am Beispiel Christoph Kölers. Eine literarhistorische Fallstudie zur Bildungskultur des 17. Jahrhunderts / Cezary Lipiński // W: Śląska Republika Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec .- 2008, vol. 3, s. 267--292 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8172] [data modyf: 07-07-2008 10:55]
[4] Große Kontroversen um den kleinen Mann / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2008, Vol. 33, s. 399--413, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8192] [data modyf: 07-09-2009 12:22]
[5] Der Bolognaprozess aus doppelter Sicht. Theorie und Praxis der Literaturvermittlung im Institut für Germanistik der Universität Zielona Góra / Cezary Lipiński, Paweł Zimniak // W: Orbis Linguarum .- 2007, Vol. 32, s. 137--169, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Świat jako tekst. Objawienia okiem filologa / Cezary Lipiński // W: Borussia .- 2007, Nr 42, s. 139--148
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8326] [data modyf: 11-03-2009 09:43]
[7] Der Schrei der Stille. Zur apophatischen Dimension der Sprache der Mystik / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2006, Vol. 30, s. 119--141, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7585] [data modyf: 07-09-2009 12:22]
[8] "Jak zjeść swoją rodzoną głowę z uszami", czyli o destrukcji świata u Ludwika Sztyrmera na przykładzie opowiadania "Frenofagiusz i Frenolesty" / Cezary Lipiński // W: Orbis Linguarum .- 2004, Vol. 25, s. 311--332, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6539] [data modyf: 29-09-2006 07:22]
[9] Zwischen Sittenlosigkeit und Volkserziehung. Zu sittlich-religiősen Zeitgebrechen in Schlesien um die Wende des 18. zum 19. Jh. im Spiegiel der "Schlesischen Provinzionalblätter" / Cezary Lipiński // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2002, Vol. 20, s. 47--67
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5607] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Von der Befriedigung des "philologischen Triebs". Friedrich Schlegels Theorie des Lesens / Cezary Lipiński // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 17, s. 71--97
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Śląskie baśnie i legendy w twórczości Karola Wilhelma Salice Contessy / Cezary Lipiński // W: Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2000, Vol. 16, s. 85--102
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5610] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Zur Bedeutung der Mythos - Archetyp - Achse für die Literatur / Cezary Lipiński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 2000, nr 15, s. 149--156
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Der Doppelgänger. Zur archetypischen Behandlung des Motivs in Carl Wilhelm Salice Contessas "Meister Dietrich" / Cezary Lipiński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1998, nr 14, s. 223--243
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5473] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Über den trivialen Charakter "Des Mordkretschams bei Wiesau" / Cezary Lipiński // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Germanistyka .- 1997, nr 13, s. 137--150
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo / (Red.) Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla .- Wrocław : Quaestio, 2018, 341 s. .- ISBN: 9788365815163
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5778] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[2] Sztuka a religia - Debaty niemieckie od XVI do XXI wieku / (Red.) Cezary Lipiński, Maria Wojtczak .- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018, 667 s. .- ISBN: 9788364964810
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5729] [data modyf: 29-05-2019 14:21]
[3] Thalloris / (Red.) Cezary Lipiński, Wolfgang Brylla .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, Vol. 2, 334 s. .- ISSN: 2543-8689
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5753] [data modyf: 27-09-2018 12:04]
[4] Literarisches Hirschberg : Beiträge zur Kulturgeschichte der "Riesengebirgs-Goldstadt" und ihrer Umgegend / (Red.) Edward Białek, Cezary Lipiński, Józef Zaprucki .- Dresden : Neisse Verlag, 2016, 625 s. .- ISBN: 9783862762002
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5441] [data modyf: 19-04-2016 09:52]
[5] Texte in Bewegung setzen. Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik / (Red.) Edward Białek, Krzysztof Huszcza, Cezary Lipiński .- Dresden - Wrocław : Neisse Verlag, Quaestio, 2011, 349 s. .- ISBN: 9783862760183
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4866] [data modyf: 08-04-2011 14:27]
[6] "Verzeih[t], oh Meister, ruhm- und glanzumgeben...". Erkundungen zu Carl und Gerhart Hauptmann / (Red.) Cezary Lipiński, Edward Białek .- Dresden : Neisse Verlag, 2009, 311 s. .- ISBN: 9783940310736
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4631] [data modyf: 23-09-2009 11:43]
[7] Orbis Linguarum / (Red.) Edward Białek, Cezary Lipiński, Eugeniusz Tomiczek .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2007, Vol. 32
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4408] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] "Przedziwna to rzecz jest, człowiek..." / (Red.) Cezary Lipiński .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2005, 292 s. .- ISBN: 84888425919
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Śladami wielkiego dziedzictwa / (Red.) Edward Białek, Krzysztof A. Kuczyński, Cezary Lipiński .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2001, 212 s. .- ISBN: 8387299626
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Gotthold Ephraim Lessings "Nathan der Weise" im Kulturraum Schule (1830-1914) / / Carsten Gansel/ Birka Siwczyk (Hg.) .- Göttingen : V&R unipress , 2009 (Rec.) Cezary Lipiński // Silesia Nova .- 2009, 1, s. 118--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Hochverehrter Herr Doctor - Jean Paul d'Ardeschahs Briefe an Carl Hauptmann. 1909 - 1913 / / Hg. von Izabela Surynt und Marek Zybura .- Dresden : Neisse Verlag , 2007 (Rec.) Cezary Lipiński // Silesia Nova .- 2008, 4, s. 88--93
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Sämtliche Werke / / Hauptmann C. .- Stuttgart-Bad Cannstatt , 2005 (Rec.) Cezary Lipiński // Silesia Nova .- 2006, nr 3, s. 101--104
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Sämtliche Werke. Bd. 8, 1: Späte Erzahlungen / / Hautmann C. .- Stuttgart - Bad Cannstatt , 2005 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Linguarum .- 2006, Vol.30
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Sämtliche Werke. Bd. 9, 1: Erzählungen und epische Fragmnete aus dem NAchlaß / / Hauptmann C. .- Stuttgart - Bad Cannstatt , 2004 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Linguarum .- 2005, Vol. 28, s. 449--452
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Briefwechsel / / Johannes Reuchlin , 1999 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 17, s. 258--260
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Cherubowy Wędrowiec / / Anioł Ślązak .- Mikołów : Instytut Mikołowski , 2000 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 18, s. 228--231
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Germanistik 2000 Wrocław-Breslau / .- Wrocław , 2001 (Rec.) Cezary Lipiński // Zbliżenia Polska-Niemcy .- 2001, 2 (29), s. 135--138
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Literatura niemieckojęzyczna w Polsce 1887-1914. Biblioteka przekładów / / Piotr Obrączka .- Opole : Uniwersytet Opolski , 1999 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 18, s. 225--228
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Sämtliche Werke / / Johannes Reuchlin , 1999 (Rec.) Cezary Lipiński // Orbis Liguarum: Legnickie Rozprawy Filologiczne .- 2001, 17, s. 260--263
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski