System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. Kazimierz Bobowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dokumenty, kancelarie i ośrodki skrypcyjne na obszarze Księstwa Rugijskiego do 1325 roku / Kazimierz Bobowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 396 s. .- ISBN: 9788374812313
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9067] [data modyf: 19-05-2009 13:34]
[2] Poczta Dolnoślaska od zarania dziejów / Kazimierz Bobowski .- Wrocław : Silesia, 1997 .- 168 s. .- ISBN: 839011673748
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Spory ideologiczne wokół pisma neogotyckiego w Niemczech 1871-1941 / Kazimierz Bobowski
// W: Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata / pod red. Anny Odrzywolskiej - Kidawy .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2010 - s. 845--848 .- ISBN: 9788371816833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12440] [data modyf: 06-12-2010 10:36]
[2] Zasady sigillacji dokumentów Księstwa Rugijskiego wystawców pozaksiążęcych (1168 - 1325) / Kazimierz Bobowski
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 97--100 .- ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10475] [data modyf: 29-09-2008 12:25]
[3] Zasady sigilizacji dokumentów w kancelarii książąt rugijskich (1193-1325) / Kazimierz Bobowski
// W: Między Lwowem a Wrocławiem : księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 - s. 327--331 .- ISBN: 8374414270
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8570] [data modyf: 17-10-2006 11:17]
[4] Ze studiów nad wzajemnymi relacjami dwóch hanzeatyckich miast: Strzałowa (niem. Straslund) i Lubeki (na przełomie XIII/XIV wieku) / Kazimierz Bobowski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 75--78 .- ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8440] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Johann Carl Dähnert (1719-1785) w historiografii niemieckiej XVIII wieku / Kazimierz Bobowski
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 361--364 .- ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7268] [data modyf: 15-04-2005 11:33]
[6] Ze studiów nad skryptorium dokumentowym klasztoru benedyktyńskiego św. Michała Archanioła na górze (Michelsberg) koło Bambergu / Kazimierz Bobowski
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 75--79 .- ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7792] [data modyf: 23-05-2006 17:11]
[7] Pismo, narzędzia i materiał pisarski w świetle specjalistycznych traktatów XV-wiecznych / Kazimierz Bobowski
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 425--428 .- ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5275] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Das schlesische Kloster Trebnitz und unserer Frauenklöster der Zisterzienser Westlich und Östlich Oder / Kazimierz Bobowski
// W: Zinsterzienser : Norm, Kultur, Reform - 9000 Jahre Zisterzienser .- Berlin : Springer, 2001 - s. 137--150 .- ISBN: 3506486X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4706] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Dyktat dokumentów zachodniopomorskich dla klasztoru Cystersów w Reinfeld (do końca XIII wieku) / Kazimierz Bobowski
// W: Scriptora custos memoriae : prace historyczne .- Poznań : Instytut Historii UAM, 2001 - (Publikacje Instytutu Historii UAM) - s. 285--290 .- ISBN: 8386650346
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4707] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Die Neisser Bibliotheken 1m 15. und 16. Jahrhundert / Kazimierz Bobowski
// W: Oberschlesische Dichter ung Gelehrte vom Humanismus bis zum Barock .- Bielefeld : Aisthesis Verlag, 2000 - s. 407--422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4957] [data modyf: 06-02-2003 14:23]
[11] Synteza średniowiecznej dyplomatyki zachodniopomorskiej - próba sformułowania wzorca metodycznego / Kazimierz Bobowski
// W: E scientia et amicitia : studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu w sześćdziesięciopięciolecie urodzin i czterdziestolecie pracy naukowejr .- Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna, 1999 - s. 49--53 .- ISBN: 8388067109
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zum Bearbeitungsstand von mittelaterlichen Handschriften Bibliotheksbeständen schlesicher Zisterzienserklöster / Kazimierz Bobowski
// W: Silesiographia : Stand und Perspektiven der historischer Schlesienforschung: Festschrift für Norbert Conrads zum 60. Geburstag .- Würzburg : Verein für Geschichte Schlesiens e. V., 1998 - s. 199--209 .- ISBN: 3931889025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4741] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Armen- und Krakenpflege in den schlesischen Zisterziensterklöstern bis zur Säkularisation / Kazimierz Bobowski
// W: Geschichte und Recht der Zisterzienster .- Berlin : Lukas Verlag, 1997 - (Studien zur Geschichte, Kunst, und Kultur der Zisterzienster ; B. 2) - s. 154--161 .- ISBN: 3931836053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4742] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Die Rartiborer Handschriftensammlung / Kazimierz Bobowski
// W: Die Anfänge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Frühhumanismus .- Frankfurt am Main : Peter Lang Europäischer Verlag der Wisenschaften, 1997 - s. 303--310 .- ISBN: 3631327501
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4956] [data modyf: 06-02-2003 14:23]
[15] Die Siegel und die Bildung des Wappens der Stadt Demmin sei der Mitte des 14. Jahrhunderts bis 1648 / Kazimierz Bobowski
// W: Beiträge zur Geschichte Vorpommerns : die Demminer Kolloquien 1985-1994 .- Schwerin : Thomas Helms Verlag, 1997 - s. 169--173 .- ISBN: 3931185117
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4715] [data modyf: 06-02-2003 14:23]
[16] Die Zweite Schlesische Linie (Linie Carlsruhe): (1795-1903) / Kazimierz Bobowski
// W: Das Haus Württemberg : ein biographisches Lexikon .- Stuttgart : Kohlhammer, 1997 - s. 362--369 .- ISBN: 3170136054
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4769] [data modyf: 06-02-2003 14:23]
[17] Pierwszy rządca diecezji wrocławskiej / Kazimierz Bobowski
// W: Kościół katolicki na Dolnym Śląsku w powojennym 50-leciu / pod red. Ignacego Deca i Krystyna Matwijowskiego .- Wrocław : Dolnoślaskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1996 - (Prace Historyczne ; 18) - s. 68--73 .- ISBN: 8385689028
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6929] [data modyf: 29-10-2004 10:24]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dwaj znamienici uczeni zgorzeleccy profesor Ernst-Heinz Lemper i profesor Wolfram Dunger / Kazimierz Bobowski // Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku .- 2002, T. 28 cz. 1, s. 246--248, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11734] [data modyf: 21-02-2007 18:34]
[2] Nauki pomocnicze historii / Kazimierz Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 1999, nr 2, s. 165--168, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Dolnośłąskie konwenty cycterskie filiacji lubiąskiej w okresie średniowiecza / Kazimierz Bobowski // Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" .- 1998, nr 3/4, s. 467--480, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7845] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znamiona identyfikacyjne testamentów sfałszowanych sposobem naśladownictwa wzrokowego / Kazimierz Bobowski, Andrzej Markowski // W: Zeszyty Naukowe Akademii Polonijnej w Częstochowie - (Prace Wydziału Administracyjno-Prawnego ; nr 1) .- 2003, s. 19--53
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6407] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Polskie tradycje praw człowieka a zagrożenia podstaw tych praw przez współczesny relatywizm kulturowy / Kazimierz Bobowski // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Historia ; T. 152) .- 2001, no 2306, s. 445--448
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5191] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[3] Fałszerstwa banknotów / Kazimierz Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie - (Wydział Administracyjno-Prawny ; z. 2) .- 2000, s. 87-91
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Tragiczny epizod w nowożytnych dziejach Uniwersytetu w Greifswaldzie / Kazimierz Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie - (Wydział Nauk Humanistycznych ; z. 2) .- 2000, s. 11--16
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5494] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Zarys dziejów klasztoru trzebnickiego w pierwszej fazie rozwoju / Kazimierz Bobowski // W: Brzask: Rocznik Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej .- 2000, T. 7/8, s. 21--26
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5366] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Archiwizacja dokumentacji wytwarzanej w polkich bankach państwowych i prywatnych i jej znaczenie w bieżącej pracy banków / Kazimierz Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie - (Wydział Ekonomii i Zarządzania ; z. 2) .- 1999, s. 187-190
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5495] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[7] Fałszerstwa finansowych środków płatniczych oraz inne rodzaje przestępstw finansowych w Polsce lat 90-tych / Kazimierz Bobowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie - (Wydział Administracyjno-Prawny ; z. 1) .- 1999, s. 117--120
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5493] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Symbolika religijna i kościelna w ikonografii pieczęci miast Pomorza Zachodniego / Kazimierz Bobowski // W: Najnowsze badania nad numizmatyką i sfragistyką Pomorza Zachodniego : materiały z konferencji naukowej 50 lat Działu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Szczecinie 19-20 września 2002 roku. Szczecin, Polska, 2002 .- Szczecin : Muzeum Narodowe, 2004, s. 179--183 .- ISBN: 838613650=2
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Podstawy gospodarcze cysterskich klasztorów śląskich / Kazimierz Bobowski // W: Korzenie środkowoeuropjskiej i górnośląskiej kultury gospodarczej : [materiały konferencyjne]. Zabrze, Polska, 2002 .- Zabrze : Societas Scientiis Favendis Silesie - Instytut Górnośląski, 2003, s. 242--249 .- ISBN: 838605350X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16157] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie (na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu) / Kazimierz Bobowski // W: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze oo. Cyctersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powatania Zakonu ojców Cyctersów. Kraków Mogiła, Polska, 1998 .- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2000, s. 391--404 .- ISBN: 8371770022
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14360] [data modyf: 15-03-2002 10:53]
[4] Kultura písma ve slezsko-východočeskékem pohraničí v 18. a ma počátku 19.století / Kazimierz Bobowski // W: Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století : sbornik příspěvků ze sympozia. Rychnov nad Knéžnou, Czechy, 1999 .- 1999 : [br. wyd.], 1999, s. 383--395 .- ISBN: 8085834758
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14385] [data modyf: 18-03-2002 10:20]
[5] Związki kościelne czesko-śląskie w XII-XIII w. / Kazimierz Bobowski // W: Šlezsko v dějinách českého státu : sbornik příspěvků z vědecké konference. Opava, Czechy, 1998 .- Opava : Slezský ustav SZM, 1998, s. 82--87 .- ISBN: 8086101185
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14359] [data modyf: 15-03-2002 09:33]
[6] Zasadnicze tendencje rozwojowe dyplomatyki i sfragistyki rycerstwa zachodniopomorskiego w średniowieczu (do końca XIII wieku) / Kazimierz Bobowski // W: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, s. 113--120 .- ISBN: 8386832398
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14341] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacja - wychowanie - regionalizm / (Red.) Kazimierz Bobowski .- Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2005, 134 s. .- ISBN: 8360357102
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4210] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Encyklopedia Wrocławia / (Red.) Włodzimierz Suleja, Kazimierz Bobowski, Zdzisław Kalita, Marek Ordyłowski .- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000, 988 s. .- ISBN: 8370237495
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski