System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Hanna Kurowska (dawniej: Kosiorek)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 56 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Gubin i jego mieszkańcy : studium demograficzne XVII-XIX w., 2010. Hanna Kurowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 293 s. , ISBN: 9788374813204,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9764] [data modyf: 01-10-2010 13:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Modernizacja społeczeństwa Zielonej Góry w latach 1989-2017 i prognoza demograficzna do 2050 roku, Hanna Kurowska
// W: Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, 2018. / red. Bogumiła Burda, Leszek Kania, Alina Polak-Woźniak, Małgorzata Szymczak, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, s. 49--70, ISBN: 9788394090739
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21131] [data modyf: 11-10-2019 09:32]
[20] [1]
[2] Rozwój ludnościowy miast województwa lubuskiego od połowy XX wieku, Hanna Kurowska
// W: Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy, 2017. . tom V, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią), s. 210--231, ISBN: 9788394627904
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19703] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[5] [1]
[3] Starzenie się ludności województwa lubuskiego, Hanna Kurowska
// W: Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, 2017. / red. nauk. Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska . tom XI, Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, s. 73--99, ISBN: 9788370276539
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19761] [data modyf: 03-06-2019 11:34]
[5] [1]
[4] Niemowlę jako nowy obiekt zainteresowania rodziców, lekarzy i państwa, Hanna Kurowska
// W: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Świat dziecka", 2016. / pod red. Jarosława Kity i Marii Korybut-Marciniak . t. V, Łódź-Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 123--147, ISBN: 9788380883390
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19234] [data modyf: 31-07-2017 10:17]
[5] "W bólu będziesz rodziła" - odwołania do religii w XIX-wiecznych polskich pracach położniczych i poradnikach dla matek, Hanna Kurowska
// W: Medycyna i Religia, 2016. / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Mateusza Dąsala . t. 1, Warszawa : Wydawnictwo DiG, s. 87--104, ISBN: 9788371819995
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19240] [data modyf: 01-08-2017 09:30]
[6] Pastorzy serbołużyccy i życie religijne w Gubinie do początku XVIII wieku, Hanna Kurowska
// W: Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan, 2015. / red. nauk. Tomasz Jaworski, Hanna Kurowska, Agnieszka Lipińska-Bodnar, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (Zielonogórskie Studia Łużyckie 8), s. 175--188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17524] [data modyf: 19-01-2016 11:54]
[7] Policja lekarska - początki zdrowia publicznego na ziemiach polskich w XIX wieku, Hanna Kurowska
// W: Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej, 2015. / red. Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (Zielonogórskie Spotkania z Demografią IV), s. 54--74, ISBN: 9788393525843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17362] [data modyf: 26-11-2015 09:38]
[8] Czasopismo "Czystość" w walce z prostytucją na początku XX wieku, Hanna Kurowska
// W: Miłość sprzedajna, 2014. / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Kai Marchel i Andrzeja Syroki, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum (Antropologia miłości tom VI), s. 249--273, ISBN: 9788362563388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16440] [data modyf: 11-12-2014 10:16]
[9] Ludność Żar, Hanna Kurowska
// W: Atlas historyczny ziemi żarskiej, 2013. / red. Tomasz Jaworski, Rafał Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--139, ISBN: 9788378420897
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15858] [data modyf: 18-02-2014 11:21]
[10] Warunki życia ludności w Nowej Marchii na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle opisu Friedricha Bratringa, Hanna Kurowska
// W: Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych, 2013. / red. Hanna Kurowska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar" (Zielonogórskie Studia Demograficzne nr 3), s. 55--76, ISBN: 9788360087800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15733] [data modyf: 18-12-2013 11:38]
[11] Population of Neumark at the Beginning of the 18th century, Hanna Kurowska
// W: Nations of the Self : the search for identity in the East Central Europe in the 18th century, 2012. / eds. Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska, Zielona Góra - Potsdam : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--184, ISBN: 9788378420187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14816] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Zmiany długości życia mieszkańców Europy Środkowej od połowy XIX wieku, Hanna Kurowska
// W: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych, 2012. / red. nauk. Hanna Kurowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--45, ISBN: 9788374814508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14616] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Polityka miejska Promnitzów, Hanna Kurowska
// W: Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc, 2011. / red. nauk. Tomasz Jaworki, Sylwia Kocioł, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie 7), s. 85--93, ISBN: 9788374814766
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14575] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Pruska statystyka i myśl demograficzna XVIII wieku, Hanna Kurowska
// W: Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, 2010. / red. nauk. Hanna Kurowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 131--151, ISBN: 9788374813877
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13603] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] William Cockerill (1784-1847). Pionier industrializacji na Łużycach, Hanna Kurowska
// W: Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne, 2009. / red. nauk. Przemysław Bartowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 57--61, ISBN: 9788388336720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11431] [data modyf: 29-10-2009 11:53]
[16] Struktura demograficzna gubińskiej rodziny w pierwszej połowie XIX wieku, Hanna Kurowska
// W: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV i XX wieku : struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze, 2008. / pod red. Cezarego Kukli, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 429--445, ISBN: 9788371815300
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10560] [data modyf: 28-10-2008 17:46]
[17] Rodzina Cockerillów - pionierzy rozwoju przemysłu na pograniczu polsko - niemieckim, Hanna Kurowska
// W: Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, 2007. / red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 5), s. 95--103, ISBN: 9788374811187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9407] [data modyf: 29-01-2008 11:40]
[18] Pogranicze śląsko-łużyckie w XVII wieku, Hanna Kosiorek
// W: Ludność pogranicza śląsko-łużyckiego, 2004. / red. nauk. Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 115--142, ISBN: 8388317083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Ruch naturalny w gubińskiej parafii klasztornej w latach 1677-1736, Hanna Kosiorek
// W: Ludność pogranicza śląsko-łużyckiego, 2004. / red. nauk. Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 143--157, ISBN: 8388317083
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Rozwój gubińskiego przemysłu sukieniczego w pierwszej połowie XIX wieku, Hanna Kurowska
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 299--309, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5272] [data modyf: 17-12-2002 11:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Terminologia położnicza w polskich drukowanych podręcznikach akuszerii i anatomii z II poł. XVIII wieku / Hanna Kurowska, 2018. Medycyna Nowożytna. Studia nad kulturą medyczną T. 24, Nr 3/supl., 153--170, ISSN: 1231-1960, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 18th century, XVIII wiek, historia medycyny, history of medicine, midwifery, polish maternity terminology, polska terminologia położnicza, położnictwo
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23699] [data modyf: 18-02-2019 12:55]
[10] [1]
[2] Akuszerka na ziemiach polskich w świetle przepisów oraz literatury medycznej z konca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku / Hanna Kurowska, 2015. Studia Zachodnie 17, 219--238, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20273] [data modyf: 01-08-2016 08:09]
[3] Pol'ské historické periodiká dostupné na internete (1) / Hanna Kurowska, 2013. Kultúrne Dejiny Vol. 4, Issue 1, 165--168
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17309] [data modyf: 21-07-2015 09:57]
[4] Stan badań nad historią kultury w Polsce w XX i na początku XXI wieku / Hanna Kurowska, 2013. Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy, 2, 195--224, ISSN: 1803-7550,
Słowa kluczowe: 20th--21th Century, History of Culture, History of Literarur, Poland, Polish Historiography
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17939] [data modyf: 21-07-2015 11:56]
[5] Stav výskumu kultúrnych dejín v Pol'sku v 21. storočí / Hanna Kurowska, 2013. Kultúrne Dejiny Vol. 4, Issue 1, 142--147
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17310] [data modyf: 21-07-2015 09:57]
[6] Karl Gander (1855--1945) / Hanna Kurowska, 2002. Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, T. 28 cz. 1, 241--244, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11725] [data modyf: 21-02-2007 18:32]
[7] Łużyce jako problem badawczy w "Niederlausitze Mitteilungen" / Hanna Kurowska, 2002. Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, T. 28 cz. 1, 173--183, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11728] [data modyf: 21-02-2007 18:32]
[8] Ludność wiejska Nowej Marchii na początku XVIII wieku w świetle "klasyfikacji" / Hanna Kurowska, 2001. Rocznik Lubuski: Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej MArchii (XVI-XVIIIw.), T. 27 cz. 1, 111-127, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zgony w parafii klasztornej w Gubinie w latach 1677--1736 / Hanna Kurowska, 2001. Rocznik Lubuski: Przemiany ludnościowe na pograniczu lubuskim, T. 27 cz. 2, 81--95, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11746] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Nowa forma osadnictwa wiejskiego na pograniczu wielkopolsko-lubuskim w okresie wczesnonowożytnym - osadnictwo "olęderskie" / Hanna Kurowska, 2000. Rocznik Lubuski: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII w.), T. 26 cz. 2, 37--49, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11754] [data modyf: 22-02-2007 10:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kobieta ciężarna i ciąża w polskim piśmiennictwie medycznym w pierwszej połowie XIX wieku / Hanna Kurowska // W: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku .- 2014, Tom XIII, s. 7--27, ISSN: 2080-8313,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10224] [data modyf: 07-09-2015 11:42]
[2] Liczba mieszkańców Zielonej Góry w latach 1945-2010 / Hanna Kurowska // W: Studia Zachodnie .- 2013, nr 15, s. 143--158, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9896] [data modyf: 22-07-2015 10:03]
[3] Przemiany obyczajowe w Gubinie w pierwszej połowie wieku XIX / Hanna Kurowska // W: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku .- 2011, Tom IX, s. 121--138, ISSN: 2080-8313, fot. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9031] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Rekonstrukcja rodziny gubińskiej w pierwszej połowie XVIII wieku / Hanna Kurowska // W: Przeszłość Demograficzna Polski: materiały i studia .- 2005, 26, s. 61--77
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8035] [data modyf: 18-02-2011 09:14]
[5] Przemiany ludnościowe w Gubinie w XVII wieku / Hanna Kurowska // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 103--123, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przemiany demograficzne ludności Gubina w pierwzej połowie XVII wieku w świetle księgi metrykalnej / Hanna Kurowska // W: Studia Zachodnie .- 2002, T. 6, s. 121--133, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stanowiska konferencji regionalnych i środowiskowych do "Założeń polityki ludnościowej Polski" - część II, 2012. Hanna Kurowska, et al. // W: II Kongres Demograficzny. Polska w Europie - Przyszłość demograficzna. Sesja końcowa. Warszawa, Polska Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2013, s. 49--52, ISBN: 9788370275099 .- [głos w dyskusji]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21210] [data modyf: 29-07-2015 08:58]
[2] Pożegnanie ze zmarłym - Gubińskie mowy, kazania i poezja z końca XVII wieku, 2006. Hanna Kurowska // W: Środowisko pośmiertne człowieka: Funeralia Lednickie - spotkanie 9. Ostrów Lednicki, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2007, s. 435--441, ISBN: 8391920364
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18316] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Badania demograficzne prowadzone w Zakładzie Demografii i Historii Gospodarczej Uniwersytetu Zielonogórskiego - dokonania i perspektywy, 2006. Tomasz Jaworski, Hanna Kurowska // W: Społeczeństwo i gospodarka w badaniach historycznych - dokonania i perspektywy : Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą - Spotkanie I. Wrocław, Polska Wrocław : Wydaw. GAJT, 2006, s. 123--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18961] [data modyf: 31-10-2008 12:26]
[4] Wpływ krajobrazu gubińskiego na strukturę zawodową mieszkańców miasta od XVII do XIX w., 2003. Hanna Kurowska // W: Kultura krajobrazu Europy Środkowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 4, s. 197--205, ISBN: 838971261X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17276] [data modyf: 31-08-2005 14:24]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Szanse i wyzwania rozwoju regionalnego w kontekście zmian demograficznych Europy / (Red.) Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2017, tom V, 268 s. .- ISBN: 9788394627904
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5672] [data modyf: 31-05-2019 11:31]
[2] 25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Województwa Lubuskiego = 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschraft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus / (Red.) Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2016, 415 s. .- ISBN: 9788393525812
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5580] [data modyf: 25-05-2017 09:09]
[3] Kapitał społeczno-polityczny Serbołużyczan : (Zielonogórskie Studia Łużyckie, 8) / (Red.) Tomasz Jaworski, Hanna Kurowska, Agnieszka Lipińska-Bodnar .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, 2015
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5403] [data modyf: 27-01-2016 13:16]
[4] Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej / (Red.) Dorota Szaban, Hanna Kurowska, Robert Wróbel .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2015, 272 s. .- ISBN: 9788393525843
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5381] [data modyf: 26-11-2015 09:34]
[5] Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych / (Red.) Hanna Kurowska, Dorota Szaban .- Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar", 2013, 299 s. .- ISSN: 978-83-60087-80-0
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5157] [data modyf: 02-09-2015 16:18]
[6] Społeczno-gospodarcze uwarunkowania i konsekwencje wydłużania życia ludzkiego w Europie Środkowej w czasach nowożytnych / (Red.) Hanna Kurowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 390 s. .- ISBN: 9788374814508
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5000] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[7] Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych / (Red.) Hanna Kurowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 405 s. .- ISBN: 9788374813877
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4920] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Higieniści. Z dziejów eugeniki / / Maciej Zaremba Bielawski .- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne , 2011 (Rec.) Hanna Kurowska // Studia Zachodnie .- 2013, nr 15, s. 243--246
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Fryderyk Wilhelm. Wielki Elektor / / Barbara Szymczak .- Wrocław - Warszawa - Kraków : Wydaw. Ossolineum , 2006 (Rec.) Hanna Kurowska // Lasy zielonogórskie na przestrzeni wieków : kulturowa rola lasu w dziejach .- 2009, s. 251--253
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Przestrzeń i społeczeństwo Torunia od końca XIV do początku XVIII wieku / .- Toruń , 1999 (Rec.) Hanna Kurowska // Rocznik Lubuski .- 2001, T. 27 cz. 2, s. 191--193
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski