System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Wydział: Wydział Humanistyczny
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 111 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 89,25 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 36,25 (4,03)    CZASOP: 9 (9)    KONF: 4 (4)    RED: 15 (5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,95 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
86,75 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 36,25 (4,03)    CZASOP: 9 (9)    KONF: 4 (4)    RED: 12,5 (4,17)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

5,78 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny / Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 251 s. .- ISBN: 9788378422686
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13403] [data modyf: 15-03-2017 08:17]
[2] Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce / Czesław Osękowski .- Warszawa : Wydaw. Sejmowe, 2000 .- 399 s. .- ISBN: 837059X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce / Czesław Osękowski .- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2000 .- 363 s. .- ISBN: 8371771843
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6082] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997) / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 .- 374 s. .- ISBN: 8386832762
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4926] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[5] Euroregiony na pograniczu polsko - niemieckim (1991-1997) / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998 .- 197 s. .- ISBN: 8390399040
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5834] [data modyf: 13-03-2002 13:12]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Warunki życia na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Czesław Osękowski
// W: Zielonogórscy Sybiracy / red. nauk. Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, 2018 - s. 21--36 .- ISBN: 9788395025303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19929] [data modyf: 21-03-2018 09:08]
[2] Ziemia Lubuska - rodząca sie tożsamość, nowe aspiracje / Czesław Osękowski
// W: Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej / red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski .- Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2018 - (Wolność i Solidarność ; nr 82) - s. 129--136 .- ISBN: 9788376151458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20597] [data modyf: 13-12-2018 11:13]
[3] Czy potrzebne są dalsze badania nad powojennymi dziejami Ziem Odzyskanych? / Czesław Osękowski
// W: Pomorze i archiwa : księga pamiątkowa z okazji 75. urodzin Profesora Kazimierza Kozłowskiego / pod red. Marii Frankel i Radoslawa Gazińskiego .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. 991) - s. 469--487 .- ISBN: 9788379721603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19772] [data modyf: 23-01-2018 12:50]
[4] Polityczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po II wojnie światowej / Czesław Osękowski
// W: "Ojczyzna obrońcy swemu" : Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku / pod red. Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego .- Lublin-Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2017 - s. 325--339 .- ISBN: 9788380982581
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19925] [data modyf: 16-03-2018 12:48]
[5] Uwarunkowania rozwoju Zielonej Góry po połączeniu miasta z gminą / Czesław Osękowski
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1 / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 9--18 .- ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19458] [data modyf: 26-10-2017 14:21]
[6] Bedeutung der deutsch-polnischen Verträge von 1990 und 1991 für die Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Grenzgebiet / Czesław Osękowski
// W: 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus / red. Magdalena Balak-Hryniewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2016 - s. 211--226 .- ISBN: 9788393525812
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19078] [data modyf: 08-06-2017 08:38]
[7] Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny / Czesław Osękowski
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; 2) - s. 125--135 .- ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18309] [data modyf: 24-10-2016 11:46]
[8] Specyfika "Ziem Odzyskanych" po II wojnie światowej. Analiza problemu / Czesław Osękowski
// W: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / pod red. Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 7--19 .- ISBN: 9788378422006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17320] [data modyf: 10-11-2015 14:29]
[9] Wstęp / Czesław Osękowski, Grzegorz Strauchold
// W: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / pod red. Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 5--6 .- ISBN: 9788378422006
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17319] [data modyf: 10-11-2015 14:28]
[10] Pogranicze polsko-niemieckie po 1945 roku. Zmiana roli i znaczenia / Czesław Osękowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy / red nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014 - (Seria Monograficzna ; Tom IX, część 1) - s. 273--288 .- ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16517] [data modyf: 15-01-2015 13:54]
[11] Moje spotkania z Andrzejem Toczewskim / Czesław Osękowski
// W: Historia. Kultura. Muzeum / pod red. Anitty Maksymowicz .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2012 - s. 9--13 .- ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15076] [data modyf: 06-02-2013 13:10]
[12] Obraz tożsamości Lubuszan / Czesław Osękowski
// W: Historia. Kultura. Muzeum / pod red. Anitty Maksymowicz .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2012 - s. 9--12 .- ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15074] [data modyf: 06-02-2013 13:00]
[13] Profesor Hieronim Szczegóła - badacz dziejów Ziemi Lubuskiej, pogranicza polsko - niemieckiego i najnowszej historii Polski / Czesław Osękowski
// W: Profesor Hieronim Szczegóła : w 80. rocznicę urodzin / red. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 19--23 .- ISBN: 9788374814300
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13592] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Barrieren der gesellschaftlichen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg in den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten / Czesław Osękowski
// W: Regionale Geschichtskultur : Phänomene - Projekte - Probleme aus Niedersachsen, Westfalen, Tschechien, Lettland, Ungarn, Rumänien und Polen / Joachim Kuropka (Hg.) .- Berlin : LIT Verlag, 2010 - s. 207--215 .- ISBN: 9783643107909
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12324] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[15] Dylematy akceptacji nowej ojczyzny (rozważania na przykładzie pogranicza polsko - niemieckiego po 1945 roku) / Czesław Osękowski
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 565--568 .- ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10491] [data modyf: 29-09-2008 13:25]
[16] Pogranicze polsko-niemieckie w latach 70. XX wieku / Czesław Osękowski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 291--300 .- ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Dorobek i główne kierunki badań historycznych w Zielonej Górze (1945-2005) / Dariusz Dolański, Czesław Osękowski
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 21--35 .- ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7947] [data modyf: 23-05-2006 17:13]
[18] Polska w procesie integracji europejskiej / Czesław Osękowski
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 149--159 .- ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7262] [data modyf: 15-04-2005 11:04]
[19] Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce przed obradami okrągłego stołu / Czesław Osękowski
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 363--372 .- ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Współpraca transgraniczna. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Symbolika samorządów / Czesław Osękowski, Waldemar Sługocki, Wojciech Strzyżewski
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005 - s. 233--256 .- ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7472] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Czy istnieje wielokulturowość na pograniczu polsko-niemieckim? / Czesław Osękowski
// W: Wielokulturowość w nauczaniu historii / red. nauk. Bogumiła Burda, Bogdan Halczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 11--20 .- ISBN: 8389712504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Główne wyznaczniki dziedzictwa polsko-niemieckiego na pograniczu lubuskim / Czesław Osękowski
// W: Ziemia Lubuska : studia nad tożsamością regionu / pod red. Andrzeja Toczewskiego .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2004 - s. 183--188 .- ISBN: 8388426265
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Jedna partia / Czesław Osękowski
// W: Polska XX wieku / red. nauk. Marek Derwich .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004 - (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu) - s. 122--127 .- ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6494] [data modyf: 29-03-2004 14:40]
[24] Najweselszy z baraków / Czesław Osękowski, Andrzej Zawada, Waldemar Okoń
// W: Polska XX wieku / red. nauk. Marek Derwich .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004 - (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu) - s. 160--165 .- ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6498] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Pomożecie? / Czesław Osękowski
// W: Polska XX wieku / red. nauk. Marek Derwich .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004 - (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu) - s. 154--157 .- ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Przegrany październik / Czesław Osękowski
// W: Polska XX wieku / red. nauk. Marek Derwich .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004 - (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu) - s. 146--151 .- ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Społeczeństwo Ziemi Lubuskiej wobec problemu niemieckiego w dekadzie lat sześćdziesiątych XX wieku / Czesław Osękowski
// W: Wokół historii i polityki : studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Stanisława Ciesielskiego, Teresy Kulak, Krzysztofa Ruchniewicza i Jakuba Tyszkiewicza .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004 - s. 615--624 .- ISBN: 837322906X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] W służbie ideologii / Czesław Osękowski, Andrzej Zawada, Waldemar Okoń
// W: Polska XX wieku / red. nauk. Marek Derwich .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2004 - (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu) - s. 136--141 .- ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6495] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Zarys historii integracji gospodarczej w Europie po II wojnie światowej / Czesław Osękowski
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 25--30 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6978] [data modyf: 03-12-2004 10:01]
[30] Der Pass- und Visafreien Personenverkehr zwischen der DDR und Polen in den siebziger Jahren; politische, wirtschaftlische und gesellschaftliche Auswirkungen / Czesław Osękowski
// W: Zwangsverordnete Freundschaft? : die Beziehungen zwischen der DDR und Polen 1949-1990 / Basil Kerski, Andrzej Kotula, Kazimierz Wóycicki (Hrsg) .- Osnabrück : fibre Verlag, 2003 - (Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen-Geselschaft Bundesverband E.V. ; B. 1) - s. 123--133 .- ISBN: 3929759764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6124] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Die polnisch-deutschen Euroregionen in der Sicht der regionalen Politik der EU / Czesław Osękowski
// W: Kulturvemittlung und Interregionalitäten : wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum Sonderband / hg. Peter Nitschke .- Frankfurt (Oder) : Collegium Polonicum, 2003 - s. 105--114 .- ISBN: 8388135740
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Idea integracji europejskiej / Czesław Osękowski
// W: Polska w obliczu integracji europejskiej : doświadczenia iperspektywy: praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka .- Kalisz : Ogólnopolskie Centrum Edukacji Europejskiej instytut Biznesu, 2003 - s. 9--12 .- ISBN: 8371515782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Pogranicze polsko-niemieckie w drugiej połowie XX wieku / Czesław Osękowski
// W: Studia : archiwalne - historyczne - politologiczne / pod red. Antoniego Czubińskiego, Jana Macholaka .- Szczecin : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2003 - s. 249--265 .- ISBN: 838911514X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / Czesław Osękowski
// W: Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera .- Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2002 - (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia ; 198) - s. 599--610 .- ISBN: 8323212066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5051] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Specyfika pogranicza polsko-niemieckiego po drugiej wojnie światowej / Czesław Osękowski
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 59--74 .- ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5263] [data modyf: 16-12-2002 18:27]
[36] Zmiana uwarunkowań polsko-niemieckiej współpracy granicznej po 1989 roku / Czesław Osękowski
// W: Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy : studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin .- Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2002 - (Publikacje Instytutu Historii UAM ; 50) - s. 811-826 .- ISBN: 8386650648
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5216] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Der polnische Primas Kardinal Stefan Wyszyński (1901-1981) und die Frage der Beziehungen und der Aussöhnung zwischen Polen und Deutschland / Czesław Osękowski
// W: Persőnichkeit und Zeitgeschehen : Beiträge zur Geschichte des 17. bis 20. Jahrhunderts: Festgabe fűr Joachim Kuropka zum 60. Geburstag .- Vechta : Eiswasser-Verl., 2001 - s. 295--305 .- ISBN: 392414341=2
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Die deutsche Minderheit in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg / Czesław Osękowski
// W: Historische Begegnungen zwischen Deutschen und Polen im Gespräch deutscher und polnischer Historiker .- Vechta, Zielona Góra : LIT Verlag; Wydaw. WSP, 2001 - s. 55--63 .- ISBN: 3825844053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4970] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Erste Konzeptionen der Grenzhahen zusammenarbeit am Beispil von Brandenburg und Lebuser Land (1990-1993) / Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła
// W: Historische Begegnungen zwischen Deutschen und Polen im Gespräch deutscher und polnischer Historiker .- Vechta, Zielona Góra : LIT Verlag; Wydaw. WSP, 2001 - s. 9--15 .- ISBN: 3825844053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4969] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Grudzień 1970 roku na Ziemi Lubuskiej / Czesław Osękowski
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 - s. 117--126 .- ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3805] [data modyf: 05-02-2003 11:34]
[41] Profesor Hieronim Szczegóła - historyk dziejów najnowszych Polski, badacz pogranicza i stosunków polsko-niemieckich / Czesław Osękowski
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 - s. 7--10 .- ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Specyfika działania opozycji politycznej na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1945-1981 / Czesław Osękowski
// W: Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych .- Kraków : [br. wyd.], 2001 - s. 359--365 .- ISBN: 83091537005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2864] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[43] Bariery współpracy euroregionalnej na pograniczu polsko-niemieckim / Czesław Osękowski
// W: Euroregiony mosty do Europy bez granic .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2000 - s. 150--159 .- ISBN: 8371513488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3250] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Stosunki i pogranicze polsko-niemieckie w latach 1989-1991 / Czesław Osękowski
// W: Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - (Historia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze) - s. 227--246 .- ISBN: 8372680302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3316] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie stalinowskim / Czesław Osękowski
// W: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 41--48 .- ISBN: 8386832843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2222] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Edmund Jan Osmańczyk wobec problemu Łużyc w 1945 i 1946 roku / Czesław Osękowski
// W: Serbołużyczanie - Łużyce : badania historyczne i fascynacje .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; nr 2) - s. 291--297 .- ISBN: 8386832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4310] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Demograiczne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty w Zielonej Górze po połączeniu miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra / Czesław Osękowski // Studia Zachodnie .- 2016, t. 18, s. 291--306, ISSN: 1428-0663, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, demografia, migracje, oświata
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21421] [data modyf: 31-05-2017 08:44]
[2] Połączenie Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny szansą na wzrost potencjału i przyspieszony rozwój / Czesław Osękowski // Studia Zielonogórskie .- 2014, tom XX, s. 7--26, ISSN: 1233-815X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18932] [data modyf: 31-07-2015 11:53]
[3] Stereotyp Łemka w świadomości zielonogórskich studentów / Bohdan Halczak, Czesław Osękowski // Rocznik Lubuski: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym .- 2004, T. 30 cz. 1, s. 51--60, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Regionalna tradycja na pograniczu polsko-niemieckim / Czesław Osękowski // Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne .- 2002, nr 1, s. 7--12, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Społeczeństwo Ziemi Lubuskiej wobec problemu niemieckiego w latach 1960-1970 / Czesław Osękowski // Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego .- 1999, T. 25, s. 219--231, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Historia i dzień dzisiejszy Glisna / Czesław Osękowski // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny .- 1997, nr 4, s. 331--333
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Łączenie rodzin jako element normalizacji stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa .- 1993, T. 18, s. 167--179, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11807] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Połączenie Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny szansą na wzrost potencjału i przyspieszony rozwój / Czesław Osękowski // W: Studia Zielonogórskie .- 2014, Tom XX, s. 7--26, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10054] [data modyf: 31-07-2015 13:08]
[2] Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2004-2012 / Czesław Osękowski // W: Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 157--170, ISSN: 1233-815X,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9542] [data modyf: 27-02-2013 12:36]
[3] Fiasko polityki integracyjnej państwa wobec grup ludnościowych w Polsce zachodniej i północnej po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2001, T. 11/12, s. 265--271
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5640] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // W: Studia Zachodnie .- 2000, T. 5, s. 5-14, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4026] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Marzec 1968 na Ziemi Lubuskiej / Czesław Osękowski // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 227--239, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Niemieckie koncepcje współpracy na pograniczu z Polską (1990-1992) / Czesław Osękowski, Jörg Janzen // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 187--202, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Komitet do spraw Współpracy Pogranicznej Polski i Niemiec / Czesław Osękowski // W: Europa Regionum .- 1997, t. II, s. 311--321
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5586] [data modyf: 21-02-2003 13:25]
[8] Social integration and disintegration on the territories of Western and northern Poland between 1945 and 1956 / Czesław Osękowski // W: Polish Population Reviev .- 1997, No 10, s. 299--309
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Współpraca województw przygranicznych z Brandenburgią / Czesław Osękowski // W: Acta Politica - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) .- 1997, nr 8, s. 117--125
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5415] [data modyf: 21-03-2002 13:52]
[10] Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górz / Czesław Osękowski // W: Studia Zielonogórskie .- 1995, T. 1, s. 123--139, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6439] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Problemy zagospodarowania Odry po drugiej wojnie światowej : (refleksje historyczne) / Czesław Osękowski // W: Studia Zachodnie .- 1992, [T. 1], s. 165--179, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Oredzie biskupów polskich do biskupow niemieckich z 1965 roku a stosunki polsko-niemieckie / Czesław Osękowski // W: Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich : Materiały z konferencji zorganizowanej 9 grudnia 2015 roku w Archiwum Panstwowym w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski, Polska, 2015 .- Gorzów Wielkopolski : Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiatek Przeszłości, 2016, s. 12--25 .- ISBN: 9788394295509
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22216] [data modyf: 04-07-2016 08:35]
[2] Referendum ludowe z 30 czerwca 1946 roku i zniesienie Senatu przez władze ludowe / Czesław Osękowski // W: Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej : Materiały z konferencji zorganizowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Warszawa, Polska, 2012 .- Warszawa : Kancelaria Senatu, 2013, s. 32--42 .- ISBN: 9788363220136
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20826] [data modyf: 29-07-2015 08:59]
[3] Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń przenikania kultur / Czesław Osękowski // W: Historia Książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych=Zur Geschichte des Buches in der Grenzregion und dessen Rolle in der mulrikulturellen Gesellschaften : materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy, Zielona Góra, 21-22 kwietnia 2005 =Materialen aus der deutsch-polnischen Konferentz der Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, Zielona Góra, den 21-22 April 2005. Zielona Góra, Polska, 2005 .- Zielona Góra : Pro Libris - Wydaw. Wojewódzkiej i MIejskiej Biblioteki Publicznej, 2005, s. 7--11 .- ISBN: 8388336460
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Przemiany społeczne na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej (z wyartykułowaniem Ziemi Lubuskiej) / Czesław Osękowski // W: Ruch ludowy wobec Ziem Odzyskanych : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 2004 .- Zielona Góra : Oficyna Wwydaw. Uniwersytetu Zieloogórskiego, 2005, s. 7--15 .- ISBN: 838971258X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Bariery i obszary polsko-niemieckiej współpracy w Unii Europejskiej / Czesław Osękowski // W: Integracja europejska - odpowiedzialność chrześcijańska=Europäische Integration - Christliche Verantwortung; "Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej - partnerstwo czy dominacja" ="Deutschen un Polen in der Europäische Union - Partnerschaft oder Dominanz" : Materiały z polsko-niemieckiego sympozjum z 9 marca 2002 r. w Słubicach ; Materiały z polsko-niemieckiej konferencji z dnia 23 października w Zielonej Górze. Słubice, Zielona Góra, Polska, 2002 .- Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Zespół Programowo-Formacyjny, 2004, s. 102 .- ISBN: 8389250055
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Uprzedzenia i konflikty Polaków i Niemców na wspólnym pograniczu po 1989 roku / Czesław Osękowski // W: Skąd przychodzi Antychryst? : Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej: fakty - interpretacje - refleksje. Kraków, Polska, 2000 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 180--189 .- ISBN: 8372712915
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16835] [data modyf: 03-01-2005 11:02]
[7] Kontrowersje wokół polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej / Czesław Osękowski // W: Polska w Unii Europejskiej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 17--27 .- ISBN: 83893210610
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15739] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Pogranicze polsko-niemeickie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej / Czesław Osękowski // W: Lubuskie w Unii Europejskiej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 2002 .- [Zielona Góra] : Lubuski Komitet Europejski, 2003, s. 9--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15729] [data modyf: 11-09-2003 11:07]
[9] Ziemie odzyskane w granicach Polski. Nowa jakość terytorialna, społeczna i ekonomiczna / Czesław Osękowski // W: Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska, 2002 .- Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 39--51 .- ISBN: 838784313X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16137] [data modyf: 23-01-2004 16:23]
[10] Cechy kulturowe ludności osiedlonej na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // W: Polacy z Bukwiny : ich losy i kultura - źródłem tożsamości narodowej: materiały z Międzynarodowego Sejmiku Krajoznawczego PTTK. Żary, Polska, 2001 .- Żary : PTTK / Oddział Powiatu Żarskiego, 2002, s. 23--36 .- ISBN: 8391383408
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14931] [data modyf: 24-07-2002 10:53]
[11] Osadnictwo Wojskowe na Pomorzu Zachodnim / Czesław Osękowski // W: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950 : mity i rzeczywistość: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydaw. "Dokument" Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego, 2002, s. 93--102 .- ISBN: 838934100X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15163] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Ks. Prymas Stefan Wyszyński wobec stosunków polsko-niemieckich / Czesław Osękowski // W: Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich : w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie "CIvitas Christiana", 2001, s. 20--32 .- ISBN: 8391505472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Polnische Ausiedler angesichts der Perspektive von eigen Leben in den "wiedergewonnenen Gebieten" / Czesław Osękowski // W: Vertreibung? Aussiedlung? : das gemeinsame Schicksal der Bewohner der Grafschaft Glatz: ein Tagunsband. Jauernick bei Görlitz, Niemcy, 2000 .- Görlitz : VIADUKT, 2001, s. 103--120 .- ISBN: 3929872455
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14686] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Społeczeństwo Polski wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego / Czesław Osękowski // W: Pamiętny rok 1947 : [materiały konferencji "Rok 1947"]. Rzeszów, Polska, 1997 .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 2001, s. 11--23 .- ISBN: 8372620024
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14678] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Społeczno-polityczne tło poznańskiego czerwca 1956 / Czesław Osękowski // W: Poznański Czerwiec 1956 : [materiały konferencyjne]. Poznań, Polska, 2001 .- Poznań : Instytut Pamięci Narodowej, 2001, s. 11--20 .- ISBN: 8391598373
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14684] [data modyf: 08-04-2002 10:24]
[16] Polscy osadnicy wobec perspektywy własnego życia na Ziemiach Odzyskanych / Czesław Osękowski // W: Wypędzenie? - Wysiedlenie? : polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia. Jauernick-Buschbach, Niemcy, 2000 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 103--119 .- ISBN: 3929872501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15496] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Bariery integracji społecznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956 / Czesław Osękowski // W: Pomerania Ethnica : mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim. Barzkowice, Polska, 1997 .- Szczecin : [brak wydawcy], 1998, s. 71--80 .- ISBN: 8390918617
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14682] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej wobec Poznańskiego Czerwca / Czesław Osękowski // W: Przełomowy rok 1956 : Poznański Czerwiec, Polski Październik, Budapeszt. Poznań, Polska, 1996 .- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1998, s. 101--111 .- ISBN: 8386138777
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14683] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Październik 1956 r. w województwach zielonogórskim i szczecińskim / Czesław Osękowski // W: Październik 1956 na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Mierki k. Olsztyna, Polska, 1996 .- Wrocław : Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 95--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14480] [data modyf: 19-03-2002 14:46]
[20] Wybory do Sejmu 19 stycznia 1947 r. w zachodniej i północnej Polsce / Czesław Osękowski // W: Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po II wojnie światowej. Słupsk, Polska, 1997 .- Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997, s. 99--111 .- ISBN: 838700636X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14482] [data modyf: 19-03-2002 15:03]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórscy Sybiracy / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, 2018 .- ISBN: 9788395025303
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5697] [data modyf: 21-03-2018 09:14]
[2] 25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Województwa Lubuskiego = 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschraft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus / (Red.) Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2016, 415 s. .- ISBN: 9788393525812
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5580] [data modyf: 25-05-2017 09:09]
[3] "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / (Red.) Czesław Osękowski, Grzegorz Strauchold .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 185 s. .- ISBN: 9788378422006
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5375] [data modyf: 10-11-2015 14:34]
[4] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej / (Red.) Czesław Osękowski, Robert Skobelski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 275 s. .- ISBN: 9788374813013
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4669] [data modyf: 22-12-2009 08:52]
[5] Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokumentów / (Red.) Tadeusz Dzwonkowski, Stanisław Jankowiak, Filip Leśniak, Czesław Osękowski .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006, 484 s. .- ISBN: 8371772300
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4325] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Rocznik Lubuski : Pogranicze lubusko-brandenburskie po II wojnie światowej / (Red.) Czesław Osękowski, Robert Skobelski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, T. 31 cz. 2, 223 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4194] [data modyf: 04-12-2012 10:41]
[7] Studia politologiczne i historyczne / (Red.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 564 s. .- ISBN: 8389712911
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / (Red.) Czesław Osękowski, Józef Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, 256 s. .- ISBN: 8388317806
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, T. 1, 294 s. .- ISBN: 8389712970
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4195] [data modyf: 06-02-2008 11:23]
[10] Polska w Unii Europejskiej / (Red.) Jan Andrykiewicz, Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 134 s. .- ISBN: 838931610
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3964] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. dra hab. Hieronima Szczegóły / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001, 542 s. .- ISBN: 8372680558
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3224] [data modyf: 06-02-2008 10:57]
[12] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich / (Red.) Tadeusz Dzwonkowski, Czesław Osękowski .- Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", 2001 .- ISBN: 8391505472
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, 246 s. .- ISBN: 8372680302
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2923] [data modyf: 06-02-2008 10:54]
[14] Studia Zachodnie / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, T. 5 .- ISSN: 1428-0663
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3939] [data modyf: 30-05-2003 11:32]
[15] Studia Zachodnie / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, T. 4, 373 s. .- ISBN: 8386832991
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3424] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, 254 s. .- ISBN: 8386832843
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3223] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Studia Zachodnie / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, 234, T. 3 .- ISSN: 1428-0663
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3423] [data modyf: 13-11-2008 10:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Myśł zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957 / / Strauchold G. .- Toruń , 2003 (Rec.) Czesław Osękowski // Komunikaty Mazursko-Warmińskie .- 2003, nr 4, s. 587--590
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Kriegsende im Osten: die Rote Armee und die Besetzung Deutschland östlch von Oder und Neiße 1944/1945 / / Zeidler M. .- München , 1996 (Rec.) Czesław Osękowski // Rocznik Lubuski .- 1997, T. 23 cz.1, s. 178--180
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2018 Uniwersytet Zielonogórski