System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Dariusz Dolański
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 101 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pierwszy kwadrans : Piętnaście lat Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 385 s. : bibliogr.fot.tab.summ. .- ISBN: 9788378422853
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13646] [data modyf: 15-03-2017 10:57]
[2] Trzy cesarstwa : Wiedza i wyobrażenia o Niemczech, Turcji i Rosji w Polsce XVIII wieku / Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 245 s. .- ISBN: 9788378420651
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11563] [data modyf: 28-07-2015 09:04]
[3] Zielonogórska droga do Uniwersytetu / Dariusz Dolański .- wyd. II popr. i uzupełnione .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 356 s. .- ISBN: 9788374814669
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10982] [data modyf: 01-04-2019 11:27]
[4] Zielonogórska droga do uniwersytetu : 10 - lecie Uniwersytetu Zielonogórskiego, 46 - lecie zielonogórskiego środowiska akademickiego / Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 352 s. .- ISBN: 9788374814072
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10196] [data modyf: 20-06-2011 13:50]
[5] Zachód w polskiej myśli historcznej czasów saskich : nurt sarmacko-teologiczny / Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 .- 286 s. .- ISBN: 8389321084 .- http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=1706&from=pubstats/
Kod:
MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6399] [data modyf: 02-01-2008 10:52]
[6] Najspokojniejszy kościół : reformacja XVI wieku w księstwie głogowskim / Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 .- 185 s. .- ISBN: 8386832584
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4925] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Program nauczania historii dla liceów ogólnokształcących na terenie Środkowego Nadodrza / Bogumiła Burda, Dariusz Dolański, Jarosław Dudek, Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Wydaw. Verbum, 1997 .- 68 s. .- ISBN: 8390111489
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6074] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Türkei-Bilder in Polen im 18. Jahrhundert / Dariusz Dolański
// W: Europa und die Welt. Studien zur Frühen Neuzeit : In memoriam Günther Lottes / Hrsg. Robert Charlier, Sven Trakulhun, Brunhilde Wehinger .- - : Wehrhahn Verlag, 2019(40) - s. 189--207 .- ISBN: 97883865256898
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20732] [data modyf: 04-06-2019 11:18]
[2] Das Russlandbild in Polen ? eine Rezeption auf westlichen Umwegen / Dariusz Dolański
// W: Konstruierte (Fremd-?) Bilder : Das östliche Europa im Diskurs des 18. Jahrhunderts / ed. by Christoph Augustynowicz, Agnieszka Pufelska .- Berlin / Boston : De Gruyter Oldenbourg, 2017 - s. 57--70 .- ISBN: 9783110500141
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18575] [data modyf: 03-06-2019 11:00]
[3] Podróż z Polski do Stambułu w XVIII w. / Dariusz Dolański
// W: Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea : Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Elżbiety Kościk, Filipa Wolańskiego, Rościsława Żerelika .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - s. 75--90 .- ISBN: 9788380197817
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19410] [data modyf: 31-05-2019 13:39]
[4] Obraz stosunków społecznych w majątku ziemskim w staropolskich poradnikach / Dariusz Dolański
// W: O przeszłości. Czasy Miejsca Ludzie / pod red. Waldemara Kowalskiego .- Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2016 - s. 241--252 .- ISBN: 9788371336690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18774] [data modyf: 17-02-2017 09:03]
[5] Środowisko historyczne w Polsce w XVIII wieku / Dariusz Dolański
// W: Historia. Ciągłość i zmiana : Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Maternickiemu / red. nauk. Mariola Hoszowska, Joanna Pisulińska i Paweł Sierżęga .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016 - s. 25--42 .- ISBN: 9788379962761
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17968] [data modyf: 16-06-2016 12:00]
[6] Źródła wiedzy o Rosji w polskich kompendiach XVIII wieku / Dariusz Dolański
// W: W podróży przez wiek osiemnasty... Studia i szkice z epoki nowożytnej / red. nauk. Adam Perłakowski, Monika Wyszomirska, Michał Zwierzykowski .- Kraków : Księgarnia Akademicka, 2015 - s. 221--236 .- ISBN: 9788376385013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16582] [data modyf: 05-02-2015 08:18]
[7] Obraz mnichów obrządku wschodniego i łacińskiego w piśmiennictwie staropolskim / Dariusz Dolański
// W: Klasztory mnisze na wschodnich terenach dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początków XX wieku / pod red. Jolanty Gwioździk, Rafała Witkowskiego, Andrzeja Marka Wyrwy .- Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2014 - s. 51--65 .- ISBN: 9788363795412
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15894] [data modyf: 10-03-2014 14:08]
[8] Barbarousness and Barbarians in the Polish 18th Century Geographical Writing / Dariusz Dolański
// W: New Perspectives in Global History* / ed. by Daniel Brauer, Iwan D'Aprile, Günther Lottes, Concha Roldán . vol. 6 .- Hannover : Wehrhahn Verlag, 2013 - (The Formation of Europe = Historische Formationen Europas) - s. 209--215 .- ISBN: 9783865252852
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15029] [data modyf: 18-01-2013 14:06]
[9] Barbarzyństwo i barbarzyńcy w polskim piśmiennictwie geograficznym XVIII w. / Dariusz Dolański
// W: Sic erat in fatis : studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi / red. nauk. Elżbieta Kościk, Rościsław Żerelik, Piotr Badyna, Filip Wolański . tom I .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012 - s. 486--492 .- ISBN: 9788377802939
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14481] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Dwie wizje. Polska gospodarka w oczach Stefana Garczyńskiego i Benedykta Chmielowskiego / Dariusz Dolański
// W: "Trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić..." : Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.) / pod red. Macieja Foryckiego, Adama Perłakowskiego, Filipa Wolańskiego .- Poznań : Instytut Historii UAM, 2012 - s. 13--20 .- ISBN: 9788363047078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15031] [data modyf: 18-01-2013 15:06]
[11] Est-West-imagine in the Polish first half of 18th century historiography / Dariusz Dolański
// W: Nations of the Self : the search for identity in the East Central Europe in the 18th century / eds. Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska .- Zielona Góra - Potsdam : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 65--73 .- ISBN: 9788378420187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14814] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Zielonogórskie środowisko naukowe w latach 1945-1965 / Dariusz Dolański
// W: Historia. Kultura. Muzeum / pod red. Anitty Maksymowicz .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2012 - s. 223--240 .- ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15078] [data modyf: 06-02-2013 13:16]
[13] Hieronim Szczegóła. Szkic biograficzny / Dariusz Dolański
// W: Profesor Hieronim Szczegóła : w 80. rocznicę urodzin / red. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 9--18 .- ISBN: 9788374814300
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13591] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Polska i jej sąsiedzi w XVIII wieku w ujęciu ówczesnej historiografii (Prusy, Austria, Rosja) / Dariusz Dolański
// W: Tożsamość i odmienność / red. nauk. Bogdan Rok, Filip Wolański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - (Staropolski ogląd świata) - s. 77--111 .- ISBN: 9788377801734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14048] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Zrozumieć historię - kształtować przyszłość. Regionalny wymiar wielkiej historii / Kinga Hartmann, Dariusz Dolański
// W: "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 217--223 .- ISBN: 9788374813662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12484] [data modyf: 21-12-2010 10:33]
[16] Monarchen und Historiographen in Polen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / Dariusz Dolański
// W: Historiographie an europäischen Höfen (16.-18. Jahrhundert) : studien zum Hof als Produktionsort von Geschichtsschreibung und historischer Repräsention / herausgegeben von Markus Völkel und Arno Strohmeyer .- Berlin : Duncker & Humblot, 2009 - (Zeitschrift für Historische Forschung ; 43) - s. 177--191 .- ISBN: 9783428130955
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11351] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[17] Western European inspirations in the Polish historiography in the first half of the 18th century / Dariusz Dolański
// W: Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa / herausgegeben von Agnieszka Pufelska und Iwan Michelangelo D'Aprile .- Hannover : Wehrhahn Verlag, 2009 - s. 251--265 .- ISBN: 9783865252197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11265] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[18] Zachodnioeuropejskie inspiracje w historiografii polskiej pierwszej połowy XVIII w / Dariusz Dolański
// W: Rzeczpospolita między okcydentalizmem a orientalizacją : przestrzeń wyobrażeń / red. nauk. Filip Wolański, Robert Kołodziej . tom 2 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - (Staropolski ogląd świata) - s. 301--314 .- ISBN: 9788376114248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11863] [data modyf: 06-04-2010 10:37]
[19] Polscy monarchowie i historycy w XVI - XVIII wieku / Dariusz Dolański
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 205--217 .- ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10478] [data modyf: 29-09-2008 12:36]
[20] Pogranicze w życiu i twórczości Stefana Garczyńskiego / Dariusz Dolański
// W: Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego / red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; nr 5) - s. 41--47 .- ISBN: 9788374811187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Profesor Tadeusz Malinowski - portret nie całkiem oficjalny / Dariusz Dolański
// W: Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 7--16 .- ISBN: 9788374810739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9179] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Kilka uwag o ewolucji postaw wobec przeszłości Ziem Odzyskanych / Dariusz Dolański
// W: Między Lwowem a Wrocławiem : księga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego / pod red. Bogdana Roka i Jerzego Maronia .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 - s. 1002--1017 .- ISBN: 8374414270
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wschód - Zachód w polskiej myśli historycznej czasów saskich / Dariusz Dolański
// W: Między zachodem a wschodem : etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku / pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Agnieszki Zielińskiej-Nowickiej .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 - (Między Zachodem a Wschodem ; T. 3) - s. 223--230 .- ISBN: 8374413749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8243] [data modyf: 08-04-2006 16:33]
[24] Dorobek i główne kierunki badań historycznych w Zielonej Górze (1945-2005) / Dariusz Dolański, Czesław Osękowski
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 21--35 .- ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7947] [data modyf: 23-05-2006 17:13]
[25] Kazimierz Bartkiewicz (1930-2002) / Dariusz Dolański
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 107--110 .- ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7956] [data modyf: 19-01-2006 17:48]
[26] Michał Sczaniecki (1910-1977) / Dariusz Dolański
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 63--65 .- ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7950] [data modyf: 19-01-2006 17:39]
[27] Rola religii w przenikaniu się kultur na Środkowym Nadodrzu w okresie od XVI do XVII wieku / Dariusz Dolański, Małgorzata Konopnicka
// W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku / red. nauk. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 79--95 .- ISBN: 8389712954
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8116] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Rosyjski warsztat uczonych polskich czasów saskich / Dariusz Dolański
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 351--359 .- ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7267] [data modyf: 15-04-2005 11:31]
[29] Wiktor Lemiesz (1915-2000) / Dariusz Dolański
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / red. nauk. Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 103--105 .- ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] "Oswajanie" przeszłości. Kilka uwag o postawach wobec historii regionu na Środkowym Nadodrzu / Dariusz Dolański
// W: Ziemia Lubuska : studia nad tożsamością regionu / pod red. Andrzeja Toczewskiego .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2004 - s. 245--256 .- ISBN: 8388426265
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7118] [data modyf: 04-02-2005 16:41]
[31] Francja i Francuzi w geograficzno-historycznej literaturze czasów saskich / Dariusz Dolański
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 451--464 .- ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5278] [data modyf: 18-12-2002 13:06]
[32] Specyfika reformacji luterańskiej na pograniczu śląsko-łużycko-barndenburskim / Dariusz Dolański
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 - s. 213--226 .- ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3808] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Specyfika ruchu reformackiego na pograniczu śląsko-łużyckim w XVI w. / Dariusz Dolański
// W: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; nr 3) - s. 35--39 .- ISBN: 8372680574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3528] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[34] Andrzej Gryphius (1616-1664): najwybitniejszy poeta niemiecki doby baroku, twórca niemieckiego darmatu klasycznego / Dariusz Dolański
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 70--72 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4782] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Jan Gottlob Worbs (1760-1833): duchowny ewangelicki, generalny superintendent prowincji śląskiej, historyk, wydawca źródeł / Dariusz Dolański
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 220-222 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Jan II (ok. 1435-1504): książę żagański i głogowski / Dariusz Dolański
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 91--94 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Johann Gottlob Worbas jako historyk Śląska i Łużyc / Dariusz Dolański
// W: Serbołużyczanie - Łużyce : badania historyczne i fascynacje .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; nr 2) - s. 227--238 .- ISBN: 8386832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4307] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Krzysztof Aleksander Boguszewski (schyłek XVI w.-1655): malarz religijny, autor prac w kościele cystersów w Paradyżu / Dariusz Dolański
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 23--24 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Paweł Lemberg (1480-1544): duchowny ewangelicki w Żaganiu, Zielonej Górze i Legnicy / Dariusz Dolański
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 122--123 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4791] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Tadeusz Kuntze zw. Konicz (1721-1793): zielonogórzanin,klasycyzujący malarz póżnego baroku / Dariusz Dolański
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 118-119 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4790] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Luteranie, kalwini, katolicy a Biblia / Dariusz Dolański
// W: Fundamentalizm współczesny : praca zbiorowa / pod red. Alberta Pawłowskiego .- Zielona Góra : WSP, 1994 - s. 24--29 .- ISBN: 8385693424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Historia historiografii - jak daleko od metodologii? / Dariusz Dolański, Andrzej Gillmeister // HISTORIA@TEORIA .- 2017, vol. 1, nr 3, s. 75--77, ISSN: 2450-8047, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.3.1.07
[AWCZ-21820] [data modyf: 23-10-2017 10:23]
[2] Tradycje badań historiograficznych na Uniwersytecie Zielonogórskim / Dariusz Dolański // HISTORIA@TEORIA .- 2017, vol. 1, nr 3, s. 143--149, ISSN: 2450-8047, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: 17th century, 19th century, 20th century, Poland, University of Zielona Góra, historiographical research
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: http://dx.doi.org/10.14746/ht.2017.3.1.13
[AWCZ-21821] [data modyf: 23-10-2017 10:21]
[3] Potyczki historyka z faktami / Dariusz Dolański // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2016, nr 1, s. 99--109, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: fakt historyczny, historical fact, modernism, modernizm, postmodernism, postmodernizm
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20771] [data modyf: 04-01-2017 10:40]
[4] Ewolucja regionalnej historiografii na Środkowym Nadodrzu po 1945 roku / Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 51-62, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11643] [data modyf: 25-09-2009 14:36]
[5] Wokół tradycji Tadeusza Kuntzego w Zielonej Górze / Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Muzea i ochrona dziedzictwa kulturowego na Środkowym Nadodrzu .- 2006, T. 31 cz. 1, s. 283--288, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11654] [data modyf: 25-09-2009 14:38]
[6] Ekonomiczne i religijne podłoze konfliktu miedzy Janem z Kostrzyna a joannitami / Dariusz Dolański, Małgorzata Konopnicka // Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku .- 2002, T. 28 cz. 1, s. 73--81, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11736] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Duchowni protestanccy w ksiestwie krośnieńskim w XVI-XVII wieku: (według Siegismunda Justusa Ehrahardta) / Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII w.) .- 2000, T. 26 cz. 2, s. 173--212, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11751] [data modyf: 22-02-2007 10:20]
[8] Stosunki wyznaniowe na pograniczu śląsko-lubuskim w XVi-XVII wieku / Małgorzata Konopnicka, Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII w.) .- 2000, T. 26 cz. 2, s. 51--75, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Johann Gottlob Worbs, ein Historiker Schlesiens und der Lausitz / Dariusz Dolański // Lětopis. Zeitschrift fűr Sorbische Sprache, Geschichte und Kultur .- 1999, nr 1, s. 34--39
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7933] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Katolicy i protestanci w północnej części Śląska w XVI wieku / Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesno-nowożytnym .- 1997, T. 23 cz. 1, s. 17--28, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11789] [data modyf: 26-02-2007 14:21]
[11] Pastorzy ewangeliccy i rektorzy gimnazjum w Kożuchowie przed wojną trzydziestoletnią (wg Siegismunda Justusa Eberhardta) / Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesno-nowożytnym .- 1997, T. 23 cz. 1, s. 159--165, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11785] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Polacy i Niemcy w północnej części Śląska w XVI wieku / Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa .- 1993, T. 18, s. 73--79, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11818] [data modyf: 26-02-2007 14:43]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wspomnienie o Elżbiecie Barkiewicz / Dariusz Dolański // W: Studia Zielonogórskie .- 2010, tom 16, s. 299--301, ISSN: 1233-815X, : fot.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8806] [data modyf: 25-01-2011 14:19]
[2] Edukacyjno-dydaktyczny wymiar "Nowych Aten" Benedykta Chmielowskiego / Dariusz Dolański // W: Ars Educandi. Źródła .- 2009, T.1, s. 245--255
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8533] [data modyf: 29-01-2010 13:02]
[3] Jan Naumański : w kręgu prekursorów polskiego oświecenia / Dariusz Dolański // W: Wiek Oświecenia .- 2005, T. 21, s. 75--93
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ddobro i zło w historiografii polskiej czasów saskich / Dariusz Dolański // W: Historyka: studia metodologiczne .- 2004, T. 34, s. 59--72
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7033] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Obraz Niemiec i Niemców w polskiej historiografii czasów saskich / Dariusz Dolański // W: Studia Zachodnie .- 2002, T. 6, s. 135--152, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5985] [data modyf: 10-03-2003 12:58]
[6] Księstwo głogowskie u progu czasów nowożytnych / Dariusz Dolański // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 45--54, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4886] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[7] Kaspar Schwenckfeld / Dariusz Dolański // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 33--40, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4709] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[8] Tu się urodziłem / Dariusz Dolański // W: Studia Zielonogórskie .- 1998, T.4, s. 23--25, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4847] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Życie muzyczne w Głogowie do końca XVIII wieku / Rafał Ciesielski, Dariusz Dolański // W: Studia Zachodnie .- 1996, T. 2, s. 41--47, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9359] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[10] Z dziejów reformacji w Zielonej Górze / Dariusz Dolański // W: Studia Zielonogórskie .- 1995, T. 1, s. 69--76, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Krajobraz wschodniej części Dolnych Łużyc w XVI-XVIII wieku / Dariusz Dolański // W: Kultura krajobrazu Europy Środkowej. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 4, s. 65--79 .- ISBN: 838971261X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Historyczna wiedza o Rosji w Polsce czasów saskich / Dariusz Dolański // W: Staropolski ogląd świata : materiały z konferencji, Wrocław 23-24 października 2004 r.. Wrocław, Polska, 2004 .- Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego i Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2004, s. 249--261 .- ISBN: 8387843148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17063] [data modyf: 23-05-2006 18:15]
[3] Rola religii dla przenikania się kultur na Środkowym Nadodrzu / Dariusz Dolański, Małgorzata Konopnicka // W: Polska Niemcy=Poland Germany : pogranicze kulturowe i etniczne=cultural and ethnic border. Słubice, Polska, 2003 .- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004, s. 305--320 .- ISBN: 8387266167
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Świebodzin w XVI wieku / Dariusz Dolański // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska, 2002 .- Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 133--147 .- ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15464] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Związki polsko-śląskie w latach wielkiej wojny północnej / Dariusz Dolański // W: Rzeczpospolita w dobie wielkiej wojny północnej. Kielce, Polska, 1998 .- Kielce : Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej, 2001, s. 217==224 .- ISBN: 8371331436
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14473] [data modyf: 19-03-2002 13:58]
[6] Luteranie w Zielonej Górze do 1740 roku / Dariusz Dolański // W: 50 lat Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zielonej Górze. Zielona Góra, Polska, 1998 .- Zielona Góra : Parafia Ewangelicko-Augsburska, 1998, s. 11--27 .- ISBN: 8391015505
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14471] [data modyf: 19-03-2002 13:46]
[7] Możliwości realizacji regionalizmu jako postulatu dydaktycznego przez nauczycieli zielonogórskich / Bogumiła Burda, Dariusz Dolański // W: Regionalizm w teorii i praktyce nauczania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 5 czerwca 1992 przez Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1992, s. 45--55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16330] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, nr 9, 227 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5365] [data modyf: 12-10-2015 10:26]
[2] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, nr 8, 223 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5285] [data modyf: 11-09-2015 10:34]
[3] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, nr 7 .- ISSN: 1899-2722
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5202] [data modyf: 11-09-2015 13:15]
[4] Images of/from Enlightenment / (Red.) Dariusz Dolański, Anna Janczys .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 220 s. .- ISBN: 9788378420484
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5100] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[5] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012, Tom 6 .- ISSN: 1899-2722
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5039] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[6] Studia Zachodnie / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, nr 14 .- ISSN: 1428-0663
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5108] [data modyf: 11-09-2015 10:37]
[7] Nations of the Self : the search for identity in the East Central Europe in the 18th century / (Red.) Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska .- Zielona Góra - Potsdam : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 198 s. .- ISBN: 9788378420187
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5028] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[8] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, Tom 5
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4921] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[9] Studia Zachodnie / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, T. 13, 389 s.
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4978] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[10] Profesor Hieronim Szczegóła : w 80. rocznicę urodzin / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 91 s. .- ISBN: 9788374814300
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4919] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[11] Studia Zachodnie / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, T. 12
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4803] [data modyf: 13-12-2010 10:01]
[12] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, Tom 3
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4724] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[13] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, Tom 2, 174 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4566] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[14] Studia Zachodnie / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, T. 10, 228 s.
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4534] [data modyf: 11-06-2010 08:32]
[15] Zrozumieć historię - kształtować przyszłość : stosunki polsko - niemieckie w latach 1933 - 1949 : realizacyjne koncepcje nauczycieli / (Red.) Kinga Hartmann, Dariusz Dolański .- Wrocław : Wydaw. GAJT, 2008, 183 s. .- ISBN: 9788388178597
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4528] [data modyf: 17-10-2008 08:29]
[16] In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką / (Red.) Dariusz Dolański, Bernadetta Nitschke-Szram .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, Tom 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4452] [data modyf: 26-09-2015 09:54]
[17] Studia Zachodnie / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, T. 9, 358 s. .- ISSN: 1428-0663
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4385] [data modyf: 11-06-2010 08:32]
[18] 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 122 s. .- ISBN: 8389712997
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4192] [data modyf: 06-02-2008 11:23]
[19] Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku / (Red.) Dariusz Dolański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 311 s. .- ISBN: 8389712954
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4209] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kontrreformacja w księstwie Głogowskim (XVI-XVIII wiek) / / Konopnicka-Szatarska M. .- Zielona Góra , 2002 (Rec.) Dariusz Dolański // Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 403--406
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Siedziby rycerskie w księstwie głogowskim. Zamki i dwory Rechenbergów i Schonaichów / / Andrzejewski T., Motyl K. .- Głogów , 2002 (Rec.) Dariusz Dolański // Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 401--403
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Klasztor augustianów w Żaganiu: zarys dziejów / .- Żagań , 1999 (Rec.) Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski .- 2000, T. 26 cz. 2, s. 218--220
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Portrety trumienne, tablice inskrypcyjne i herbowe: katalog zbiorów [Muzeum w Międzyrzeczu] / .- Międzyrzecz , 1996 (Rec.) Dariusz Dolański // Rocznik Lubuski .- 1997, T. 23 cz 1, s. 173-174
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski