System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 96 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Herby i tytuły : pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI - XVIII wieku), 2009. Wojciech Strzyżewski, Warszawa : Wydaw. DiG 268 s. , ISBN: 9788371815898,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9194] [data modyf: 02-10-2009 11:21]
[2] Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671 - 1727, 2007. Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Warszawa : Wydaw. "DiG" 146 s. , ISBN: 8371814828,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8093] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[3] Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, 1999. Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Wydaw. WSP 260 s. , ISBN: 8386832703,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4927] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pozaheraldyczna symbolika herbu, Wojciech Strzyżewski
// W: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej : od średniowiecza do czasów współczesnych, 2016. / red. Aleksandra Jaworska, Robert Jop, Katarzyna Madejska, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 21--26, ISBN: 9788371819667
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17931] [data modyf: 06-06-2016 09:05]
[2] Trzy wieże z murami i koroną w godle Gubina, czyli dlaczego najstarsze pieczęcie nie zawsze przedstawiały herby, Wojciech Strzyżewski
// W: Stilo et animo : Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin, 2016. / red. Maciej Dorna, Marzena Matla, Miłosz Sosnowski, Ewa Syska, Poznań : Instytut Historii UAM, s. 517--524, ISBN: 9788365663023
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18523] [data modyf: 19-12-2016 08:33]
[3] Miasto i jego władcy. Symbolika pieczęci miejskich Żar do końca XVIII wieku, Wojciech Strzyżewski
// W: Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar, 2014. / red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 35--44, ISBN: 9788379770731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16561] [data modyf: 28-01-2015 13:28]
[4] Rodzina Fernemont w Sławie w świetle wczesnonowożytnych pieczęci (XVII-XVIII w.), Wojciech Strzyżewski
// W: Siedem wykładów na siedem wieków Sławy. Zeszyt historyczny, 2014. / pod red. Alfreda Röslera, Sława : Urząd Miejski w Sławie, s. 63--67, ISBN: 97808392010067
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16396] [data modyf: 01-12-2014 09:33]
[5] Pieczęcie i herby Kargowej, Wojciech Strzyżewski
// W: Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg, 2013. / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, s. 49--54, ISBN: 9788393500222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15181] [data modyf: 04-09-2015 14:33]
[6] Siedlnica, Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII, 2013. / red. nacz. Edward Gigilewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 138, ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15965] [data modyf: 27-03-2014 14:05]
[7] Sieniawa Żarska, Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII, 2013. / red. nacz. Edward Gigilewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 159, ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15964] [data modyf: 27-03-2014 14:05]
[8] Smogóry, Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII, 2013. / red. nacz. Edward Gigilewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 443, ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15963] [data modyf: 27-03-2014 14:04]
[9] Strzegów, Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII, 2013. / red. nacz. Edward Gigilewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 1063, ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15967] [data modyf: 27-03-2014 14:07]
[10] Strzelce Krajeńskie, Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII, 2013. / red. nacz. Edward Gigilewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 1066, ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15966] [data modyf: 27-03-2014 14:06]
[11] Sulęcin, Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII, 2013. / red. nacz. Edward Gigilewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, s. 1182, ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15968] [data modyf: 27-03-2014 14:08]
[12] Próby repolonizacji herbów miejskich na Ziemiach Odzyskanych, Wojciech Strzyżewski
// W: Historia. Kultura. Muzeum, 2012. / pod red. Anitty Maksymowicz, Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 193--201, ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15077] [data modyf: 06-02-2013 13:14]
[13] Herby rodziny von Promnitzów, Wojciech Strzyżewski
// W: Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc, 2011. / red. nauk. Tomasz Jaworki, Sylwia Kocioł, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie 7), s. 31--37, ISBN: 9788374814766
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14574] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Pieczęcie i herby Zielonej Góry, Wojciech Strzyżewski
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku, 2011. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 357--381, ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13854] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Piotr von Burgsdorf, Wojciech Strzyżewski
// W: Encyklopedia katolicka : tom 15: Pastoralna psychologia - Porphyreon, 2011. / [zesp. red. Edward Gigilewicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 670, ISBN: 9788373065185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13782] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Die Stadt und ihre Herrscher. Symbolik der Stadtsiegel von Sorau bis Ende des 18. Jahrhunderts, Wojciech Strzyżewski
// W: Hereditas Culturalis Soraviensis : Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur, 2010. / Herausgegeben von Edward Białek und Łukasz Bieniasz, Dresden : Neisse Verlag, s. 67--75, ISBN: 9783862760022
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14879] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Pastorał, klucze i pług. Historyczno-heraldyczne przemiany herbu Pszczewa (województwo lubuskie), Wojciech Strzyżewski
// W: Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata, 2010. / pod red. Anny Odrzywolskiej - Kidawy, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 793--798, ISBN: 9788371816833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12439] [data modyf: 06-12-2010 10:34]
[18] Pieczęcie i herb Otynia, Wojciech Strzyżewski
// W: Otyń : zarys dziejów, 2010. / oprac. zespół pod red. Tomasza Andrzejewskiego, Otyń : Urząd Gminy, s. 27--32, ISBN: 9788360087534
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12397] [data modyf: 18-11-2010 13:47]
[19] Historyczne i heraldyczne podstawy herbu powiatu sulęcińskiego, Wojciech Strzyżewski
// W: Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, 2009. / red. nauk. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209--218, ISBN: 9788374812658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11270] [data modyf: 09-09-2009 13:51]
[20] Symbolika miejska na przestrzeni dziejów, Wojciech Strzyżewski
// W: Międzyrzecz - dzieje miasta, 2009. / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek, Międzyrzecz : ARCANUM, s. 119--126, ISBN: 9788392826743
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11605] [data modyf: 13-01-2010 09:52]
[21] Pieczęć i herb. Dzieje symboli miejskich Trzciela, Wojciech Strzyżewski
// W: Trzciel : studia z dziejów miasta, 2008. / red. nauk. Marceli Tureczek, Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, s. 53--55, ISBN: 9788392712701
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10711] [data modyf: 06-01-2009 11:51]
[22] Wczesnonowożytna pieczęć szlachecka na przykładzie księstwa głogowskiego (XVI - XVIII w.), Wojciech Strzyżewski
// W: Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku, 2008. / pod red. Agnieszki Chlebowskiej i Agnieszki Gut, Warszawa : Wydaw. "DiG", s. 79-90, ISBN: 9788371815133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10278] [data modyf: 04-07-2008 09:23]
[23] Pieczęcie, herb i flaga - najważniejsze symbole miasta, Wojciech Strzyżewski
// W: Dzieje Świebodzina, 2007. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, s. 43--47, ISBN: 8392281438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Zarys dziejów, Wojciech Strzyżewski
// W: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny, 2007. / red. L. Jerzak, G. Gabryś, Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, s. 9--12, ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Herby Bibersteinów w świetle dawnych pieczęci i herbarzy, Wojciech Strzyżewski
// W: Bibersteinowie : w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, 2006. / red. nauk. Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 159--168, ISBN: 8374810440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8725] [data modyf: 28-01-2008 18:24]
[26] Kariera rodziny Fernemont w księstwie głogowskim w świetle nowożytnych pieczęci (XVII-XVIII wiek), Wojciech Strzyżewski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--146, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kilka uwag o herbie gminy Świdnica, Wojciech Strzyżewski
// W: Świdnica : 700 lat historii, 2005. / oprac. i zdjęcia Mirosław Kuleba, Świdnica : Urząd Gminy Świdnica, s. 86--87
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Współpraca transgraniczna. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Symbolika samorządów, Czesław Osękowski, Waldemar Sługocki, Wojciech Strzyżewski
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 2005. / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 233--256, ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7472] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Herby odobiste biskupów i opatów a herby diecezji i opactw na Śląsku i Ziemi Lubuskiej, Wojciech Strzyżewski
// W: Polska heraldyka kościelna : stan i perspektywy badań, 2004. / pod red. Krzysztofa Skupniewskiego i ks. Anzelma Weissa, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 89--96, ISBN: 8371813244
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7583] [data modyf: 07-07-2005 10:53]
[30] Pieczęcie i herb Slawy, Wojciech Strzyżewski
// W: Sława : zarys dziejów, 2004. / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Sława : Urząd Miasta i Gminy, s. 27--34, ISBN: 8392010000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6794] [data modyf: 21-09-2004 10:02]
[31] Pieczęcie i herby Kożuchowa, Wojciech Strzyżewski
// W: Kożuchów : zarys dziejów, 2003. / oprac. zesp. pod red. Tomasza Andrzejewskiego, Kożuchów : Kożuchowski Ośrodek Kultury i sportu "Zamek", s. 127--131, ISBN: 8391942406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Motywy gospodarki w herbach miast polskich, Wojciech Strzyżewski
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 465--476, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5280] [data modyf: 18-12-2002 13:52]
[33] Herby miast śląskich w herbarzu Jahanna Siebmachera z 1615 r., Wojciech Strzyżewski
// W: Droga do historii : studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2001. , Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 309--317, ISBN: 8322718209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4565] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[34] Herby na papierowych pieniądzach zastępczych miast Śląska i Łużyc w latach 1914-1924, Wojciech Strzyżewski
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska, 2001. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 105--115, ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Motyw rzeki w herbach miast nadodrzańskich, Wojciech Strzyżewski
// W: Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu : wybrane zagadnienia, 2001. , Opole : Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski, s. 61--67, ISBN: 8371261527
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4566] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Paradisus Sanctae Mariae, Wojciech Strzyżewski
// W: Paradyż dawne opactwo cysterskie, 2001. , Ząbki : Apostolicum, s. 9--17, ISBN: 8370312288
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4626] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Pieczęcie i herb Bytomia Odrzańskiego, Wojciech Strzyżewski
// W: Bytom Odrzański : zarys dziejów, 2000. , Bytom Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, s. 161--170, ISBN: 8391502309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3875] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Herby opatów żagańskich, Wojciech Strzyżewski
// W: Klasztor Augustianów w Żaganiu : zarys dziejów, 1999. , Zielona Góra : "ZWORNIK", s. 135--144, ISBN: 8387677094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4568] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Jan Rechenberg (ok. 1480-1537): szlachcic, wojskowy w służbie Jagiellonów, prekursor luteranizmu w księstwie głogowskim, Wojciech Strzyżewski
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 165--167, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Jerzy Schönaich (1557-1619): kanclerz cesarzy niemieckich, fundator akademickiego gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim, Tomasz Jaworski, Wojciech Strzyżewski
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 187--188, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4804] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Liboriusz Schlieben (ok. 1400-1471): mistrz joannicki baliwatu brandenburskiego, Wojciech Strzyżewski
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 179--181, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Herb w kulturze współczesnego miasta / Wojciech Strzyżewski, 2019. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego XVIII (XXIX), 255--263, ISSN: 1230-803X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: corporate identity, herb miejski, herbal seal, identyfikacja wizualna, logo, pieczęć herbowa, urban coat of arms
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24991] [data modyf: 25-02-2020 10:48]
[20] [1]
[2] Korona królewska w herbie Skwierzyny / Wojciech Strzyżewski, 2018. Studia Zachodnie t. 20, 11--20, ISSN: 1428-0663, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Skwierzyna, heraldyka miejska, herb miejski, pieczęć miejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23782] [data modyf: 11-03-2019 12:54]
[9] [1]
[3] Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu / Wojciech Strzyżewski, 2017. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria t. XVI (XXVII), 85--95, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22362] [data modyf: 14-02-2018 12:43]
[7] [1]
[4] Śląsk w badaniach sfragistycznych i heraldycznych Mariana Gumowskiego / Wojciech Strzyżewski, 2013. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Tom XII, 157--161, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18020] [data modyf: 21-07-2015 13:04]
[5] Heraldyczne wyznaczniki zróżnicowanej przynależności państwowej miast środkowonadodrzańskich / Wojciech Strzyżewski, 2006. Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, T. 32 cz. 1, 208--213, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Od rycerza do księcia - kariera rodziny von Schönaich z księstwa głogowskiego w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski, 2005. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego VII(XVIII), 143-150, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Herby szlachty Nowej MArchii w herbarzu Johana Siebmachera z 1605 roku / Wojciech Strzyżewski, 2000. Rocznik Lubuski: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII w.), T. 26 cz. 2, 115--122, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11752] [data modyf: 22-02-2007 10:21]
[8] Heraldyka miast pogranicza śląsko-marchijskiego do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 101--112, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Symbolika religijna w herbach miast nadodrzańskich do końca XVIII w. / Wojciech Strzyżewski, 1997. Rocznik Lubuski: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesno-nowożytnym, T. 23 cz. 1, 125--149, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Związki heraldyczne szlachty polskiej i niemieckiej na przykładzie wybranych rodów / Wojciech Strzyżewski, 1993. Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, T. 18, 81--87, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pieczęcie administracyjne w Księstwie Siedlisko - Bytom w XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2007, nr 3, s. 183--188, ISSN: 1733-8271, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8220] [data modyf: 07-10-2009 11:53]
[2] Pieczęcie prywatne szlachty księstwa głogowskiego w XVI-XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 97--107, ISSN: 1733-8271, rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7735] [data modyf: 26-11-2009 10:19]
[3] Uwagi o identyfikacji wizualnej samorządów w województwie lubuskim / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2005, nr 1, s. 23--30, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7766] [data modyf: 07-10-2009 11:51]
[4] Współczesne herby gmin wiejskich Polski zachodniej - próba systematyki / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 325--331, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4899] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Godła "mówiące" herbów miast śląskich, wschodniomarchijskich i zachodniopomorskich do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 65--80, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4877] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[6] Neue Stadt- und Dorfgemeidenwappen in Niederschlesien : zur gegenwärtigen kommunalen Heraldik in Polen / Wojciech Strzyżewski // W: Herold-Jahrbuch .- 1997, B. 2, s. 142--125
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5227] [data modyf: 23-01-2003 14:17]
[7] Pieczęcie i herby Zielonej Góry / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Zielonogórskie .- 1995, T. 1, s. 51--57, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Bitwa pod Legnicą w tradycji genealogicznej i heraldycznej szlachty śląskiej w XVII i XVIII wieku, 2011. Wojciech Strzyżewski // W: Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu w 1241 roku - miejsce, tło, środowisko, relacje. Legnica, Polska Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 147--154, ISBN: 9788361389538
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20404] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Wczesnonowożytne pieczęcie herbowe małych miast za zachodnim pograniczu ziem polskich (XVI-XVIII wiek), 2004. Wojciech Strzyżewski // W: Pieczęcie herbowe - herby na pieczęciach : II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. Kraków, Polska Warszawa : Wydaw. DiG, 2011, s. 293--303, ISBN: 9788371816741
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20206] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Alte Stadtwappen in der Neumark, 2005. Wojciech Strzyżewski // W: Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie : materiały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde od września do grudnia 2005 r.. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2006, s. 149--166, ISBN: 17331730
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17949] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Dawne herby miejskie w Nowej Marchii, 2005. Wojciech Strzyżewski // W: Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie : materiały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde od września do grudnia 2005 r.. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2006, s. 55--72, ISBN: 17331730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17948] [data modyf: 19-09-2006 08:28]
[5] Pieczęć miejska na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim, 2003. Wojciech Strzyżewski // W: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej : stan i perspektywy badań. Toruń, Polska Warszawa : Wydawn. DiG, 2006, s. 299--309, ISBN: 837181402X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Historia i współczesność w herbach samorządów gminnych i powiatowych województwa śląskiego, 2002. Wojciech Strzyżewski // W: Górnośląska symbolika samorządowa : wczoraj - dziś - jutro: XIV Tarnogórska Sesja Naukowa. Tarnowskie Góry, Polska Tarnowskie Góry : Wydaw. Instytutu Tarnogórskiego, 2003, s. 26--35, ISBN: 8387470600
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15799] [data modyf: 23-05-2006 18:20]
[7] Regionalne aspekty integracji Polski z Unią Europejską, 2003. Wojciech Strzyżewski // W: Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zielona Góra, Sulechów 26-28 maja 2003 r.. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Regionalna Izba Orachunkowa, 2003, s. 309--311, ISBN: 8391942953
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Herby dawnych powiatów na współczesnych ziemiach Polski Zachodniej, 2001. Wojciech Strzyżewski // W: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1919-1939 : materiały sesji naukowej Włocławek 24-25 października 2001 roku. Włocławek, Polska Włocławek : LEGA Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2002, s. 139--146, ISBN: 8388115502
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15798] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Zabytki sfragistyczne i heraldyczne Świebodzina i okolic, 2002. Wojciech Strzyżewski // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 61--70, ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Specyfika symboloki herbów powiatów i województw Polski Zachodniej, 1999. Wojciech Strzyżewski // W: Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy : I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. Kraków, Polska Kraków : Oficyna Cracovia Sp. z o.o., 2000, s. 159--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14242] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[11] Symbolika herbów miast łużyckich, 2000. Wojciech Strzyżewski // W: Łużyce - bogactwo kultur pogranicza : materiały z Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego. Żary, Polska Żary : PTTK Oddział Powiatu Żarskiego, 2000, s. 65--75
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13722] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Odzwierciedlenie zmian polityczno-prawnych w symbolice herbów miast pogranicza śląsko-brandenbursko-wielkopolskiego w XVIII i XIX wieku, 1996. Wojciech Strzyżewski // W: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918) : materiały sesji naukowej. Włocławek, Polska Włocławek : "LEGA" Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1999, s. 67--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14159] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Polska heraldyka miejska doby saskiej, 1997. Wojciech Strzyżewski, Henryk Seroka // W: Polska - Saksonia w czasach Unii (1697-1763) : próba nowego spojrzenia: [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998, s. 280--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14246] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Herby rycerskie w godłach herbów miast ślaskich, pomorskich i nowomarchijskich, 1996. Wojciech Strzyżewski // W: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, s. 137--144, ISBN: 8386832398
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14342] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Historia regionalna jako przedmiot nauczania na kierunku studiów - historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zieonej Górze, 1992. Wojciech Strzyżewski // W: Regionalizm w teorii i praktyce nauczania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 5 czerwca 1992 przez Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1992, s. 38--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16329] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Kargowa : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, 2013, 377 s. .- ISBN: 9788393500222
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5077] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[2] Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, tom II, 834 s. .- ISBN: 9788378420217
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5021] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Kronika Sławy i okolic = Chronik der Stadt Slawa und der Umgebung/ Artur Pacyga, Martin Sprungala / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Sława : Urząd Miejski, 2012, 208 s. .- ISBN: 9788363036072
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5015] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, tom I, 428 s. .- ISBN: 9788374814461
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4946] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku / (Red.) Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 259 s. .- ISBN: 9788374813112
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4733] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[6] Międzyrzecz - dzieje miasta / (Red.) Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2009, 440 s. .- ISBN: 9788392826743
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4672] [data modyf: 13-01-2010 10:01]
[7] Zbiory pieczęci w Polsce / (Red.) Zenon Piech, Wojciech Strzyżewski .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2009, 528 s. .- ISBN: 9788371815881
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4634] [data modyf: 02-10-2009 11:18]
[8] "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności / (Red.) Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 602 s. .- ISBN: 9788374811910
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4524] [data modyf: 29-09-2008 13:35]
[9] Dzieje Świebodzina / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, 2007, 562 s. .- ISBN: 8392281438
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4334] [data modyf: 06-02-2008 10:38]
[10] Studia Zachodnie / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, T. 8, 328 s. .- ISBN: 8374810211
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4234] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Studia Zachodnie / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, T. 7, 374 s. .- ISBN: 8389712326
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4140] [data modyf: 24-08-2005 13:24]
[12] Sława / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Sława : Urząd Miasta i Gminy, 2004, 290 s. .- ISBN: 8392010000
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4057] [data modyf: 06-02-2008 11:03]
[13] Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze / (Red.) Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 414 s. .- ISBN: 8389321556
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3965] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Świebodzin 700 lat historii / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2003 .- ISBN: 8390594307
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Rocznik Lubuski : Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.) / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001, T. 27 cz 1, 221 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3405] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[16] Bytom Odrzański : zarys dziejów / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Bytom Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, 2000, 236 s. .- ISBN: 8391502309
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3283] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Der Wappensaal im Schlossturm zu Lübben / / Jörg Becken .- Cottbus : Regia Verlag , 2010 (Rec.) Wojciech Strzyżewski // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 281--285
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku / / Wałkówski A. .- Zielona Góra , 1996 (Rec.) Wojciech Strzyżewski // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 371--373
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski