System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 95 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Herby i tytuły : pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI - XVIII wieku) / Wojciech Strzyżewski .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2009 .- 268 s. .- ISBN: 9788371815898
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9194] [data modyf: 02-10-2009 11:21]
[2] Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671 - 1727 / Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski .- Warszawa : Wydaw. "DiG", 2007 .- 146 s. .- ISBN: 8371814828
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8093] [data modyf: 26-09-2015 12:07]
[3] Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 .- 260 s. .- ISBN: 8386832703
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4927] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pozaheraldyczna symbolika herbu / Wojciech Strzyżewski
// W: Znaki i symbole w przestrzeni publicznej : od średniowiecza do czasów współczesnych / red. Aleksandra Jaworska, Robert Jop, Katarzyna Madejska .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2016 - s. 21--26 .- ISBN: 9788371819667
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17931] [data modyf: 06-06-2016 09:05]
[2] Trzy wieże z murami i koroną w godle Gubina, czyli dlaczego najstarsze pieczęcie nie zawsze przedstawiały herby / Wojciech Strzyżewski
// W: Stilo et animo : Prace historyczne ofiarowane Profesorowi Tomaszowi Jasińskiemu w 65. rocznicę urodzin / red. Maciej Dorna, Marzena Matla, Miłosz Sosnowski, Ewa Syska .- Poznań : Instytut Historii UAM, 2016 - s. 517--524 .- ISBN: 9788365663023
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18523] [data modyf: 19-12-2016 08:33]
[3] Miasto i jego władcy. Symbolika pieczęci miejskich Żar do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski
// W: Silva Rerum Soraviensium. Studia i szkice z dziejów dawnych Żar / red. Edward Białek, Łukasz Bieniasz, Marek Biszczanik .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014 - s. 35--44 .- ISBN: 9788379770731
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16561] [data modyf: 28-01-2015 13:28]
[4] Rodzina Fernemont w Sławie w świetle wczesnonowożytnych pieczęci (XVII-XVIII w.) / Wojciech Strzyżewski
// W: Siedem wykładów na siedem wieków Sławy. Zeszyt historyczny / pod red. Alfreda Röslera .- Sława : Urząd Miejski w Sławie, 2014 - s. 63--67 .- ISBN: 97808392010067
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16396] [data modyf: 01-12-2014 09:33]
[5] Pieczęcie i herby Kargowej / Wojciech Strzyżewski
// W: Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg / red. nauk. Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, 2013 - s. 49--54 .- ISBN: 9788393500222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15181] [data modyf: 04-09-2015 14:33]
[6] Siedlnica / Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII / red. nacz. Edward Gigilewicz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013 - s. 138 .- ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15965] [data modyf: 27-03-2014 14:05]
[7] Sieniawa Żarska / Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII / red. nacz. Edward Gigilewicz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013 - s. 159 .- ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15964] [data modyf: 27-03-2014 14:05]
[8] Smogóry / Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII / red. nacz. Edward Gigilewicz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013 - s. 443 .- ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15963] [data modyf: 27-03-2014 14:04]
[9] Strzegów / Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII / red. nacz. Edward Gigilewicz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013 - s. 1063 .- ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15967] [data modyf: 27-03-2014 14:07]
[10] Strzelce Krajeńskie / Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII / red. nacz. Edward Gigilewicz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013 - s. 1066 .- ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15966] [data modyf: 27-03-2014 14:06]
[11] Sulęcin / Wojciech Strzyżewski
// W: Encykolpedia katolicka. Tom XVIII / red. nacz. Edward Gigilewicz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013 - s. 1182 .- ISBN: 9788373066144
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15968] [data modyf: 27-03-2014 14:08]
[12] Próby repolonizacji herbów miejskich na Ziemiach Odzyskanych / Wojciech Strzyżewski
// W: Historia. Kultura. Muzeum / pod red. Anitty Maksymowicz .- Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, 2012 - s. 193--201 .- ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15077] [data modyf: 06-02-2013 13:14]
[13] Herby rodziny von Promnitzów / Wojciech Strzyżewski
// W: Promnitzowie w dziejach Śląska i Łużyc / red. nauk. Tomasz Jaworki, Sylwia Kocioł .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - (Zielonogórskie Studia Łużyckie ; 7) - s. 31--37 .- ISBN: 9788374814766
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14574] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Pieczęcie i herby Zielonej Góry / Wojciech Strzyżewski
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 357--381 .- ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13854] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Piotr von Burgsdorf / Wojciech Strzyżewski
// W: Encyklopedia katolicka : tom 15: Pastoralna psychologia - Porphyreon / [zesp. red. Edward Gigilewicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011 - s. 670 .- ISBN: 9788373065185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13782] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Die Stadt und ihre Herrscher. Symbolik der Stadtsiegel von Sorau bis Ende des 18. Jahrhunderts / Wojciech Strzyżewski
// W: Hereditas Culturalis Soraviensis : Beiträge zur Geschichte der Stadt Sorau und zu ihrer Kultur / Herausgegeben von Edward Białek und Łukasz Bieniasz .- Dresden : Neisse Verlag, 2010 - s. 67--75 .- ISBN: 9783862760022
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14879] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Pastorał, klucze i pług. Historyczno-heraldyczne przemiany herbu Pszczewa (województwo lubuskie) / Wojciech Strzyżewski
// W: Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata / pod red. Anny Odrzywolskiej - Kidawy .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2010 - s. 793--798 .- ISBN: 9788371816833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12439] [data modyf: 06-12-2010 10:34]
[18] Pieczęcie i herb Otynia / Wojciech Strzyżewski
// W: Otyń : zarys dziejów / oprac. zespół pod red. Tomasza Andrzejewskiego .- Otyń : Urząd Gminy, 2010 - s. 27--32 .- ISBN: 9788360087534
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12397] [data modyf: 18-11-2010 13:47]
[19] Historyczne i heraldyczne podstawy herbu powiatu sulęcińskiego / Wojciech Strzyżewski
// W: Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu / red. nauk. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 209--218 .- ISBN: 9788374812658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11270] [data modyf: 09-09-2009 13:51]
[20] Symbolika miejska na przestrzeni dziejów / Wojciech Strzyżewski
// W: Międzyrzecz - dzieje miasta / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2009 - s. 119--126 .- ISBN: 9788392826743
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11605] [data modyf: 13-01-2010 09:52]
[21] Pieczęć i herb. Dzieje symboli miejskich Trzciela / Wojciech Strzyżewski
// W: Trzciel : studia z dziejów miasta / red. nauk. Marceli Tureczek .- Trzciel - Zielona Góra : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Trzciel, 2008 - s. 53--55 .- ISBN: 9788392712701
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10711] [data modyf: 06-01-2009 11:51]
[22] Wczesnonowożytna pieczęć szlachecka na przykładzie księstwa głogowskiego (XVI - XVIII w.) / Wojciech Strzyżewski
// W: Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i Ziemi Lubuskiej do 1945 roku / pod red. Agnieszki Chlebowskiej i Agnieszki Gut .- Warszawa : Wydaw. "DiG", 2008 - s. 79-90 .- ISBN: 9788371815133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10278] [data modyf: 04-07-2008 09:23]
[23] Pieczęcie, herb i flaga - najważniejsze symbole miasta / Wojciech Strzyżewski
// W: Dzieje Świebodzina / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego .- Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, 2007 - s. 43--47 .- ISBN: 8392281438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Zarys dziejów / Wojciech Strzyżewski
// W: Bory Lubuskie : Leśny Kompleks Promocyjny / red. L. Jerzak, G. Gabryś .- Lubsko : Nadleśnictwo Lubsko, 2007 - s. 9--12 .- ISBN: 8390918277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9783] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Herby Bibersteinów w świetle dawnych pieczęci i herbarzy / Wojciech Strzyżewski
// W: Bibersteinowie : w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego / red. nauk. Tomasz Jaworski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 159--168 .- ISBN: 8374810440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8725] [data modyf: 28-01-2008 18:24]
[26] Kariera rodziny Fernemont w księstwie głogowskim w świetle nowożytnych pieczęci (XVII-XVIII wiek) / Wojciech Strzyżewski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 139--146 .- ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8445] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kilka uwag o herbie gminy Świdnica / Wojciech Strzyżewski
// W: Świdnica : 700 lat historii / oprac. i zdjęcia Mirosław Kuleba .- Świdnica : Urząd Gminy Świdnica, 2005 - s. 86--87
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8179] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Współpraca transgraniczna. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Symbolika samorządów / Czesław Osękowski, Waldemar Sługocki, Wojciech Strzyżewski
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005 - s. 233--256 .- ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7472] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Herby odobiste biskupów i opatów a herby diecezji i opactw na Śląsku i Ziemi Lubuskiej / Wojciech Strzyżewski
// W: Polska heraldyka kościelna : stan i perspektywy badań / pod red. Krzysztofa Skupniewskiego i ks. Anzelma Weissa .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2004 - s. 89--96 .- ISBN: 8371813244
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7583] [data modyf: 07-07-2005 10:53]
[30] Pieczęcie i herb Slawy / Wojciech Strzyżewski
// W: Sława : zarys dziejów / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego .- Sława : Urząd Miasta i Gminy, 2004 - s. 27--34 .- ISBN: 8392010000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6794] [data modyf: 21-09-2004 10:02]
[31] Pieczęcie i herby Kożuchowa / Wojciech Strzyżewski
// W: Kożuchów : zarys dziejów / oprac. zesp. pod red. Tomasza Andrzejewskiego .- Kożuchów : Kożuchowski Ośrodek Kultury i sportu "Zamek", 2003 - s. 127--131 .- ISBN: 8391942406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Motywy gospodarki w herbach miast polskich / Wojciech Strzyżewski
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 465--476 .- ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5280] [data modyf: 18-12-2002 13:52]
[33] Herby miast śląskich w herbarzu Jahanna Siebmachera z 1615 r. / Wojciech Strzyżewski
// W: Droga do historii : studia ofiarowane profesorowi Józefowi Szymańskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001 - s. 309--317 .- ISBN: 8322718209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4565] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[34] Herby na papierowych pieniądzach zastępczych miast Śląska i Łużyc w latach 1914-1924 / Wojciech Strzyżewski
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 - s. 105--115 .- ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Motyw rzeki w herbach miast nadodrzańskich / Wojciech Strzyżewski
// W: Zagadnienia osadnicze, ekologiczne i transportowe na Nadodrzu : wybrane zagadnienia .- Opole : Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski, 2001 - s. 61--67 .- ISBN: 8371261527
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4566] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Paradisus Sanctae Mariae / Wojciech Strzyżewski
// W: Paradyż dawne opactwo cysterskie .- Ząbki : Apostolicum, 2001 - s. 9--17 .- ISBN: 8370312288
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4626] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Pieczęcie i herb Bytomia Odrzańskiego / Wojciech Strzyżewski
// W: Bytom Odrzański : zarys dziejów .- Bytom Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, 2000 - s. 161--170 .- ISBN: 8391502309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3875] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Herby opatów żagańskich / Wojciech Strzyżewski
// W: Klasztor Augustianów w Żaganiu : zarys dziejów .- Zielona Góra : "ZWORNIK", 1999 - s. 135--144 .- ISBN: 8387677094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4568] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Jan Rechenberg (ok. 1480-1537): szlachcic, wojskowy w służbie Jagiellonów, prekursor luteranizmu w księstwie głogowskim / Wojciech Strzyżewski
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 165--167 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Jerzy Schönaich (1557-1619): kanclerz cesarzy niemieckich, fundator akademickiego gimnazjum w Bytomiu Odrzańskim / Tomasz Jaworski, Wojciech Strzyżewski
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 187--188 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4804] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Liboriusz Schlieben (ok. 1400-1471): mistrz joannicki baliwatu brandenburskiego / Wojciech Strzyżewski
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek) .- Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", 1998 - s. 179--181 .- ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Korona królewska w herbie Skwierzyny / Wojciech Strzyżewski // Studia Zachodnie .- 2018, t. 20, s. 11--20, ISSN: 1428-0663, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: Skwierzyna, heraldyka miejska, herb miejski, pieczęć miejska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23782] [data modyf: 11-03-2019 12:54]
[2] Główne kierunki rozwoju symboliki współczesnych herbów polskiego samorządu / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Nowa Seria .- 2017, t. XVI (XXVII), s. 85--95, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22362] [data modyf: 14-02-2018 12:43]
[3] Śląsk w badaniach sfragistycznych i heraldycznych Mariana Gumowskiego / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 2013, Tom XII, s. 157--161, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18020] [data modyf: 21-07-2015 13:04]
[4] Heraldyczne wyznaczniki zróżnicowanej przynależności państwowej miast środkowonadodrzańskich / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 208--213, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Od rycerza do księcia - kariera rodziny von Schönaich z księstwa głogowskiego w świetle źródeł sfragistycznych XVI-XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 2005, VII(XVIII), s. 143-150, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11350] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Herby szlachty Nowej MArchii w herbarzu Johana Siebmachera z 1605 roku / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Lubuski: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII w.) .- 2000, T. 26 cz. 2, s. 115--122, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11752] [data modyf: 22-02-2007 10:21]
[7] Heraldyka miast pogranicza śląsko-marchijskiego do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego .- 1999, T. 25, s. 101--112, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Symbolika religijna w herbach miast nadodrzańskich do końca XVIII w. / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Lubuski: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesno-nowożytnym .- 1997, T. 23 cz. 1, s. 125--149, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Związki heraldyczne szlachty polskiej i niemieckiej na przykładzie wybranych rodów / Wojciech Strzyżewski // Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa .- 1993, T. 18, s. 81--87, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pieczęcie administracyjne w Księstwie Siedlisko - Bytom w XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2007, nr 3, s. 183--188, ISSN: 1733-8271, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8220] [data modyf: 07-10-2009 11:53]
[2] Pieczęcie prywatne szlachty księstwa głogowskiego w XVI-XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2006, nr 2, s. 97--107, ISSN: 1733-8271, : rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7735] [data modyf: 26-11-2009 10:19]
[3] Uwagi o identyfikacji wizualnej samorządów w województwie lubuskim / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Lubuskie - (Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie) .- 2005, nr 1, s. 23--30, ISSN: 1733-8271,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7766] [data modyf: 07-10-2009 11:51]
[4] Współczesne herby gmin wiejskich Polski zachodniej - próba systematyki / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 325--331, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4899] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Godła "mówiące" herbów miast śląskich, wschodniomarchijskich i zachodniopomorskich do końca XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 65--80, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4877] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[6] Neue Stadt- und Dorfgemeidenwappen in Niederschlesien : zur gegenwärtigen kommunalen Heraldik in Polen / Wojciech Strzyżewski // W: Herold-Jahrbuch .- 1997, B. 2, s. 142--125
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5227] [data modyf: 23-01-2003 14:17]
[7] Pieczęcie i herby Zielonej Góry / Wojciech Strzyżewski // W: Studia Zielonogórskie .- 1995, T. 1, s. 51--57, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Bitwa pod Legnicą w tradycji genealogicznej i heraldycznej szlachty śląskiej w XVII i XVIII wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Bitwa z Mongołami na Dobrym Polu w 1241 roku - miejsce, tło, środowisko, relacje. Legnica, Polska, 2011 .- Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2011, s. 147--154 .- ISBN: 9788361389538
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20404] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Wczesnonowożytne pieczęcie herbowe małych miast za zachodnim pograniczu ziem polskich (XVI-XVIII wiek) / Wojciech Strzyżewski // W: Pieczęcie herbowe - herby na pieczęciach : II Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. Kraków, Polska, 2004 .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2011, s. 293--303 .- ISBN: 9788371816741
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20206] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Alte Stadtwappen in der Neumark / Wojciech Strzyżewski // W: Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie : materiały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde od września do grudnia 2005 r.. Gorzów Wlkp., Polska, 2005 .- Gorzów Wlkp. : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2006, s. 149--166 .- ISBN: 17331730
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17949] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Dawne herby miejskie w Nowej Marchii / Wojciech Strzyżewski // W: Nowa Marchia - prowincja zapomniana - wspólne korzenie : materiały z sesji naukowych organizowanych przez Wojewódzką i miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. wspólnie z Stiftung Brandenburg w Fürstenwalde od września do grudnia 2005 r.. Gorzów Wlkp., Polska, 2005 .- Gorzów Wlkp. : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, 2006, s. 55--72 .- ISBN: 17331730
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17948] [data modyf: 19-09-2006 08:28]
[5] Pieczęć miejska na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim / Wojciech Strzyżewski // W: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej : stan i perspektywy badań. Toruń, Polska, 2003 .- Warszawa : Wydawn. DiG, 2006, s. 299--309 .- ISBN: 837181402X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Historia i współczesność w herbach samorządów gminnych i powiatowych województwa śląskiego / Wojciech Strzyżewski // W: Górnośląska symbolika samorządowa : wczoraj - dziś - jutro: XIV Tarnogórska Sesja Naukowa. Tarnowskie Góry, Polska, 2002 .- Tarnowskie Góry : Wydaw. Instytutu Tarnogórskiego, 2003, s. 26--35 .- ISBN: 8387470600
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15799] [data modyf: 23-05-2006 18:20]
[7] Regionalne aspekty integracji Polski z Unią Europejską / Wojciech Strzyżewski // W: Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zielona Góra, Sulechów 26-28 maja 2003 r.. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Regionalna Izba Orachunkowa, 2003, s. 309--311 .- ISBN: 8391942953
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Herby dawnych powiatów na współczesnych ziemiach Polski Zachodniej / Wojciech Strzyżewski // W: Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1919-1939 : materiały sesji naukowej Włocławek 24-25 października 2001 roku. Włocławek, Polska, 2001 .- Włocławek : LEGA Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2002, s. 139--146 .- ISBN: 8388115502
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15798] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Zabytki sfragistyczne i heraldyczne Świebodzina i okolic / Wojciech Strzyżewski // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska, 2002 .- Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 61--70 .- ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Specyfika symboloki herbów powiatów i województw Polski Zachodniej / Wojciech Strzyżewski // W: Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy : I Krakowskie Kolokwium Heraldyczne. Kraków, Polska, 1999 .- Kraków : Oficyna Cracovia Sp. z o.o., 2000, s. 159--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14242] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[11] Symbolika herbów miast łużyckich / Wojciech Strzyżewski // W: Łużyce - bogactwo kultur pogranicza : materiały z Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego. Żary, Polska, 2000 .- Żary : PTTK Oddział Powiatu Żarskiego, 2000, s. 65--75
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13722] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Odzwierciedlenie zmian polityczno-prawnych w symbolice herbów miast pogranicza śląsko-brandenbursko-wielkopolskiego w XVIII i XIX wieku / Wojciech Strzyżewski // W: Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918) : materiały sesji naukowej. Włocławek, Polska, 1996 .- Włocławek : "LEGA" Oficyna Wydawnicza Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1999, s. 67--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14159] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Polska heraldyka miejska doby saskiej / Wojciech Strzyżewski, Henryk Seroka // W: Polska - Saksonia w czasach Unii (1697-1763) : próba nowego spojrzenia: [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska, 1997 .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998, s. 280--288
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14246] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Herby rycerskie w godłach herbów miast ślaskich, pomorskich i nowomarchijskich / Wojciech Strzyżewski // W: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, s. 137--144 .- ISBN: 8386832398
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14342] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Historia regionalna jako przedmiot nauczania na kierunku studiów - historia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zieonej Górze / Wojciech Strzyżewski // W: Regionalizm w teorii i praktyce nauczania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 5 czerwca 1992 przez Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Zielona Góra, Polska, 1992 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1992, s. 38--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16329] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Kargowa : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, 2013, 377 s. .- ISBN: 9788393500222
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5077] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[2] Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, tom II, 834 s. .- ISBN: 9788378420217
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5021] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Kronika Sławy i okolic = Chronik der Stadt Slawa und der Umgebung/ Artur Pacyga, Martin Sprungala / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Sława : Urząd Miejski, 2012, 208 s. .- ISBN: 9788363036072
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5015] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, tom I, 428 s. .- ISBN: 9788374814461
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4946] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[5] Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku / (Red.) Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 259 s. .- ISBN: 9788374813112
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4733] [data modyf: 26-09-2015 12:07]
[6] Międzyrzecz - dzieje miasta / (Red.) Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz : ARCANUM, 2009, 440 s. .- ISBN: 9788392826743
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4672] [data modyf: 13-01-2010 10:01]
[7] Zbiory pieczęci w Polsce / (Red.) Zenon Piech, Wojciech Strzyżewski .- Warszawa : Wydaw. DiG, 2009, 528 s. .- ISBN: 9788371815881
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4634] [data modyf: 02-10-2009 11:18]
[8] "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności / (Red.) Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 602 s. .- ISBN: 9788374811910
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4524] [data modyf: 29-09-2008 13:35]
[9] Dzieje Świebodzina / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, 2007, 562 s. .- ISBN: 8392281438
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4334] [data modyf: 06-02-2008 10:38]
[10] Studia Zachodnie / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, T. 8, 328 s. .- ISBN: 8374810211
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4234] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Studia Zachodnie / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, T. 7, 374 s. .- ISBN: 8389712326
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4140] [data modyf: 24-08-2005 13:24]
[12] Sława / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Sława : Urząd Miasta i Gminy, 2004, 290 s. .- ISBN: 8392010000
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4057] [data modyf: 06-02-2008 11:03]
[13] Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Zielonej Górze / (Red.) Zbigniew Bujkiewicz, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 414 s. .- ISBN: 8389321556
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3965] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Świebodzin 700 lat historii / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2003 .- ISBN: 8390594307
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Rocznik Lubuski : Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej Marchii (XVI-XVIII w.) / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001, T. 27 cz 1, 221 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3405] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[16] Bytom Odrzański : zarys dziejów / (Red.) Wojciech Strzyżewski .- Bytom Odrzański : Miejsko-Gminny Ośrodek kultury, 2000, 236 s. .- ISBN: 8391502309
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3283] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Der Wappensaal im Schlossturm zu Lübben / / Jörg Becken .- Cottbus : Regia Verlag , 2010 (Rec.) Wojciech Strzyżewski // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 281--285
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Skryptoria cystersów filiacji portyjskiej na Śląsku do końca XIII wieku / / Wałkówski A. .- Zielona Góra , 1996 (Rec.) Wojciech Strzyżewski // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 371--373
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski