System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 69 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Homo militans. Rycerskie wzory i wzorce osobowe w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska-Włodarczyk .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018 .- 217 s. .- ISBN: 9788301199654
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14480] [data modyf: 28-05-2019 12:59]
[2] Autorytety parlamentarne : Wzorce i wzory osobowe w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk .- Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2017 .- 173 s. : bibliogr.fot.il.summ. .- ISBN: 9788376665559
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14222] [data modyf: 31-05-2019 11:11]
[3] Homo nobilis wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk .- wyd. 1 .- Warszawa : PWN Wydaw. Naukowe, 2017 .- 240 s. : bibliogr.fot.il.rys.summ. .- ISBN: 9788301191641
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13615] [data modyf: 31-05-2019 10:50]
[4] Mentalność szlachty polskiej XV i XVI wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk .- Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2003 .- 239 s. .- ISBN: 8370156940
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Kultura rycerska w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 .- 225 s. .- ISBN: 8389048019
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5890] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Kultura rycerska w średniowieczu / Urszula Świderska-Włodarczyk .- - : Wydaw. WSP, 2001 .- 225 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5847] [data modyf: 29-10-2019 13:38]
[7] Szlachta polska wobec Boga i ojczyzny / Urszula Świderska-Włodarczyk .- Poznań : Księgarnia Świętego Wojciecha, 2001 .- 108 s. .- ISBN: 8370156
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5608] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Senatorski autorytet i jego uwarunkowania w świetle twórczości Stanisława Orzechowskiego / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Pomerania et alia : opuscula Joachimo Zdrenka dedicata / red. nauk. Joanna Karczewska, Marceli Tureczek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - s. 259--273 .- ISBN: 9788380196315
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18856] [data modyf: 03-06-2019 09:22]
[2] Szlacheckie powinności żołnierskie w świetle staropolskich zwierciadeł z XVI i XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: O powinnościach żołnierskich. Na fundamencie historii i tradycji / red. nauk. Andrzej Drzewiecki . t. 1 .- Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V & Autorzy, 2016 - s. 114--133 .- ISBN: 9788365495778
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18100] [data modyf: 30-08-2016 11:20]
[3] Wartości militarne w edukacji szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Militaria w edukacji historycznej. O użyteczności wiedzy wojskowej / red. nauk. Andrzej Drzewiecki . tom 1 .- Gdynia : Wydawnictwo Napoleon V, 2014 - s. 213--225 .- ISBN: 9788378892762
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16250] [data modyf: 09-10-2014 11:03]
[4] Schlachecki wzorzec osobowy gospodyni w Polsce przełomu średniowiecza i czasów renesansów / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Kobieta w gospodarstwie domowym : ziemie polskie na tle porównawczym / pod red. Katarzyny Sierkowskiej i Grażyny Wyder .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 21--27 .- ISBN: 9788374814522
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14533] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Harcerskie wzorce osobowe i ich recepta na przykładzie harcmistrza Zygmunta Imbierowicza / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Na tropach harcerskiej metodyki : 100 lat harcerstwa polskiego / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Krystyny Stech .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 175--179 .- ISBN: 9788374814058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12904] [data modyf: 02-06-2011 09:25]
[6] Szlachta polska przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych wobec cywilizacji europejskiej / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Migawki z podróży człowieka poprzez dzieje / red. nauk. Maciej Franz i Bartłomiej Siek .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - (Człowiek w Europie) - s. 85--102 .- ISBN: 9788377800195
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13648] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] "Mała ojczyzna" i patriotyzm lokalny w systemie wartości szlacheckich w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: "Duża i mała ojczyzna" w świadomości historycznej, źródłach i edukacji / pod red. Bogumiły Burdy i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 23--28 .- ISBN: 9788374813662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12481] [data modyf: 21-12-2010 10:25]
[8] Dębicki Czesław (1897-?) / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Słownik biograficzny Śremu / pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego .- Śrem : Biblioteka Publiczna MiG, 2008 - s. 80 .- ISBN: 9788391661789
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10471] [data modyf: 29-09-2008 11:51]
[9] Kuczkowiak Stanisław (1897 - 1976) / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Słownik biograficzny Śremu / pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego .- Śrem : Biblioteka Publiczna MiG, 2008 - s. 166--167 .- ISBN: 9788391661789
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10472] [data modyf: 29-09-2008 11:54]
[10] Surdyk Edmund (1875 - 1936) / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Słownik biograficzny Śremu / pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego .- Śrem : Biblioteka Publiczna MiG, 2008 - s. 317--318 .- ISBN: 9788391661789
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10473] [data modyf: 29-09-2008 11:55]
[11] Walter Henryk (1914 - 1972) / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Słownik biograficzny Śremu / pod red. Danuty Płygawko i Adama Podsiadłego .- Śrem : Biblioteka Publiczna MiG, 2008 - s. 368--369 .- ISBN: 9788391661789
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10515] [data modyf: 09-10-2008 11:22]
[12] Wzorzec osobowy parlamentarzysty w Polsce przełomu XVI i XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 193--204 .- ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10477] [data modyf: 29-09-2008 12:34]
[13] Ambicje edukacyjne szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 339--351 .- ISBN: 9788374810739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Stereotyp Niemca w świadomości polskiej i jego historyczne uwarunkowania / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny / red. G. Bartkowiak .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2007 - s. 139--143 .- ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10082] [data modyf: 06-05-2008 15:10]
[15] Idea równości w Polsce XV i XVI wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 35--45 .- ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7252] [data modyf: 14-04-2005 15:10]
[16] Wizerunek króla w oczach szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 429--437 .- ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5276] [data modyf: 18-12-2002 12:47]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Szlachcica portret własny. Autowzory osobowe w świetle wybranych polskich utworów autobiograficznych z XVII wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne .- 2017, 144, 3, s. 459--479, ISSN: 0083-4351, , eISSN: 2084-4069, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Jan Chryzostom Pasek, Jerzy Ossoliński, Krzysztof Pieniążek, aristocratic axiology, authority, autobiografia, autobiography, autoportret, autorytet, autowzór, identity, memoir, nobleman, pamiętnik, personal model and ideal, self-model, self-portrait, szlachcic, szlachecka aksjologia, tożsamość, wzorzec i wzór osobowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4467/20844069PH.17.026.6941
[AWCZ-21700] [data modyf: 25-09-2017 09:18]
[2] Szlachecki wzorzec żołnierza Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku (w świetle nowej definicji pisanej na użytek badań historycznych) / Urszula Świderska-Włodarczyk // Kultura i Historia .- 2016, 29, s. --, ISSN: 1642-9826, : bibliogr.summ. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5748
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20316] [data modyf: 30-08-2016 11:37]
[3] Wzorzec dyplomaty przełomu XVI i XVII wieku w świetle staropolskich poradników poselskich / Urszula Świderska-Włodarczyk // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne .- 2016, Vol. 143, z. 3, s. 537--555, ISSN: 0083-4351, , eISSN: 2084-4069, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Krzysztof Warszewicki, Stanisław Miński, Wawrzyniec Piaseczyński, diplomacy guide, diplomat, dyplomata, pattern and its definition, poradnik poselski, wzorzec i jego defi nicja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.4467/20844069PH.16.026.5223
[AWCZ-20415] [data modyf: 30-09-2016 08:40]
[4] Wzorzec urzędnika Rzeczypospolitej XVI i pierwszej połowy XVII wieku w świetle staropolskich zwierciadeł / Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Historyczny .- 2016, t. CVII, z. 2, s. 171--197, ISSN: 0033-2186, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20359] [data modyf: 16-09-2016 12:12]
[5] Na marginesie książki Urszuli Kicińskiej uwag kilka / Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Europaea Gnesnensia .- 2015, 11, s. 379--383, ISSN: 2082-5951, .- [w dziale: Recenzje]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19174] [data modyf: 27-07-2015 09:05]
[6] O staropolskim wzorcu gospodarza raz jeszcze z punktu widzenia historyka (w świetle poradników rolniczych z XVI i XVII w.) / Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Europaea Gnesnensia .- 2015, nr 12, s. 99--115, ISSN: 2082-5951, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: estate, farming compendium, land owner, landed nobility, model, moral authority, noble values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19966] [data modyf: 08-04-2016 13:16]
[7] Wzorzec czy antywzorzec dworzanina w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // Perspectiva : Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne .- 2015, XIV, 2 (27), s. 153--163, ISSN: 1730-4172,
Słowa kluczowe: court, courtier, dworzanin, dwór, etos dworzanina, gentry, nobility, personal model, servants, szlachectwo, służba dworska, the ethos of courtier, wzór osobowy, ziemiaństwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20154] [data modyf: 16-06-2016 12:11]
[8] Zygmunt Imbierowicz - sylwetka instruktora harcerskiego / Urszula Świderska-Włodarczyk // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2013, t. 9-10, s. 415--420, ISSN: 1505-280X, : summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18209] [data modyf: 21-07-2015 12:40]
[9] Wzorzec osobowy dowódcy wojskowego w Polsce w XVI wieku / Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2005, nr 2, s. 5--12, ISSN: 1640-6281,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10619] [data modyf: 11-06-2010 10:04]
[10] Ambicje edukacyjne szlachty / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2003, nr 4, s. 25--31
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9093] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Andrzej Frycz Modrzewski : antagonista i reformator: w 500-lecie urodzin autora "O poprawie Rzeczypospolitej" / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2003, nr 3, s. 46--48
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9092] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Czas w mentalności szlachty polskiej / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie: pismo społeczne WP .- 2003, 2, s. 20--27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8984] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Religia w świadomości szlachty / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie: pismo społeczne WP .- 2003, 1, s. 42--46
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8949] [data modyf: 07-05-2003 12:06]
[14] Miłość szlachecka / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2002, nr 6, s. 34-36
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Obraz kobiety w świadomości szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // Edukacja Humanistyczna: półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej .- 2002, 1/2, s. 21--34
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11269] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Służba publiczna w świadomości szlachty / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2002, nr 3, s. 37--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8881] [data modyf: 12-03-2003 13:22]
[17] Wizerunek cudzoziemców w oczach szlachty polskiej / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2002, nr 5, s. 54-40
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8879] [data modyf: 12-03-2003 13:20]
[18] Wojna i pokój w świadomości szlachty polskiej na przełomie sredniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Historyczno-Wojskowy .- 2002, nr 4, s. 27-38, ISSN: 1640-6281,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8882] [data modyf: 11-06-2010 10:04]
[19] Równość i wyższość - miejsce szlachty w społeczeństwie polskim na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Zachodnio-Pomorski .- 2001, nr 2, s. 31-50
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7789] [data modyf: 12-03-2002 14:41]
[20] Wychowanie rycerskie / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2001, nr 4, s. 92-96
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7814] [data modyf: 10-01-2003 10:50]
[21] Patriotyzm polskiego rycerstwa i szlachty na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Zachodnio-Pomorski .- 2000, nr 1, s. 105--116
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7791] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Średniowieczna obyczajowość powojenna / Urszula Świderska-Włodarczyk // Wojsko i Wychowanie .- 2000, nr 6, s. 80-86
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7815] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wzorzec osobowy czy wzorzec postępowania? Przyczynek do nowej definicji formułowanej z punktu widzenia historyka na przykładzie szlachty polskiej przełomu sredniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 41--50, ISSN: 1899-2722, : rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10255] [data modyf: 12-10-2015 09:02]
[2] Wiek człowieka i jego wartość w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia Zachodnie .- 2005, T. 8, s. 81--89, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Czas i jego wartoścć w świadomości szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 61--74, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Mentalność polskiego rycerstwa-szlachty na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej .- 2002, T. 6, s. 107--117
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6028] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Wartości militarne w ocenie szlachty polskiej na przełomie średniowiecza i renesansu / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia Zachodnie .- 2002, T. 6, s. 101--120, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5983] [data modyf: 23-05-2006 18:04]
[6] Wojna i pokój w pismach Stanisława Orzechowskiego / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Sbornik Prací Filozoficko - Přírodowědeckě Fakulty - Slezskě Univerzity w Opave. Řada Literárnévédná (A) .- 2002, z. 4, s. 5-111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5995] [data modyf: 12-03-2003 13:55]
[7] Idee wojny sprawiedliwej w twórczości Jana Kochanowskiego / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Sbornik Prací Filozoficko - Přírodowědeckě Fakulty - Slezskě Univerzity w Opave. Řada Literárnévédná (A) .- 2001, z. 3, s. 5-12
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5338] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Świeckie aspekty wzorca rycerskiego w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia z Dziejów Polskiej Historiografii Wojskowej .- 2001, T. 5, s. 141--167
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5337] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wizerunek Niemców w Polsce w czasach odrodzenia / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 63--71, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4888] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[10] Wizerunek Niemców w średniowiecznej Polsce : na podstawie wybranych źródeł / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 15--20, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stereotypical image of Old Polish nobility and historical reality background / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Limits of Knowledge. Proceedings of the International Scientific Conference Humboldt-Kolleg of Societas Humboltiana Polonorum : in memory of Dr. Heinrich Pfeiffer 1927-2016. Cracov, Polska, 2017 .- Kraków : Societas Humboldiana Polonorum, 2017, s. 95--97 .- ISBN: 9788394224820
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22647] [data modyf: 30-06-2017 09:44]
[2] Wpływ idei krucjat na wzorzec osobowy polskiego rycerza-szlachcica na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, s. 47--58 .- ISBN: 8389048248
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15165] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Miłość dworna w średniowiecznej Polsce / Urszula Świderska-Włodarczyk // W: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, s. 35--43 .- ISBN: 8386832398
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14338] [data modyf: 14-03-2002 11:55]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Europa Środkowo-Wschodnia / (Red.) Jarosław Dudek, Daria Janiszewska-Sieńko, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 499 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kościół p.w. św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku: architektura - kult - duszpasterstwo / / Eugeniusz Kołodziejski .- Kłecko , 2011 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Wielkopolski .- 2011, nr 3, s. 73--74
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Księgarze i drukarze w Śremie 1869-2009 / / Danuta Płygawko .- Śrem , 2009 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Wielkopolski .- 2011, nr 3, s. 74--75
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Obiekty sakralne gminy i parafii Kłecko / / oprac. Eugeniusz Kołodziejski .- Kłecko , 2009 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Wielkopolski .- 2011, nr 3, s. 72
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Polski Czerwony Krzyż w dziejach Gniezna 1919-2004 / / Halina Sajewska .- Gniezno , 2006 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 219--221
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Aprobata i spór: Zakon Krzyżacki jako instytucja kościelna w czasach Jana Długosza / / Polak W. .- Lublin , 1999 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Zachodnie .- 2002, T. 6, s. 305--306
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Poczet książąt Wrocławia / / Sadowski W. .- Wrocław , 1999 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Zachodnie .- 2002, T. 6, s. 306-307
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych / .- Toruń , 1998 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Zachodniopomorski .- 2001, nr 2, s. 252--254
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Obyczaj rycerski w Polsce późnośredniowiecznej (XIV-XV wiek) / / Piwowarczyk D. .- Warszawa , 1998 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Przegląd Zachodniopomorski .- 2000, nr 1, s. 238--243
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Staropolskie obyczaje w XVI-XVII wieku / .- Warszawa , 1999 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 355--357
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Władysław III Warneńczyk (1424-1444) / / Olejnik K. .- Sczecin , 1996 (Rec.) Urszula Świderska-Włodarczyk // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 357--359
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski