System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anetta Grzesik-Robak (dawniej: Grzesik)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Polski konserwatyzm wobec procesu integracji Polski z Unią Europejską, Anetta Grzesik-Robak
// W: Otwarta Europa, 2006. / red. Tomasz Marcinkowski, Gorzów Wlkp : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 107-118, ISBN: 8389682451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Funkcja edukacyjna realizowana przez urzędy pracy sposobem przeciwdziałania bezrobociu w Polsce, Anna Łoś-Tomiak, Anetta Grzesik-Robak, Joanna Wyrwa
// W: Wybrane problemy przygotowania zawodowego pracowników i funkcjonowania zakładów pracy, 2003. / red. B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, s. 131--142, ISBN: 8391199894
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6357] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[3] Trzeci sektor motorem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w dobie integracji europejskiej, Anna Łoś-Tomiak, Anetta Grzesik-Robak
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa, 2003. / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, s. 257--265, ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6299] [data modyf: 26-09-2015 09:38]
[4] Z doświadczeń edukacji europejskiej w RFN, Anetta Grzesik-Robak
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską, 1999. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 73--78, ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4659] [data modyf: 17-02-2003 14:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bezpośrednie samorządowe wybory prezydentów miast / Anetta Grzesik-Robak, 2004. Samorząd Terytorialny, nr 6, 38--45, ISSN: 0867-4973,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9664] [data modyf: 22-07-2004 10:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wyzwania wobec globalnego wymiaru edukacji w Polsce w kontekście integracji euroejskiej, 2003. Anetta Grzesik-Robak // W: Człowiek, region, państwo : w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji. Warszawa, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2004, s. 149--163, ISBN: 8386308982
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Studia Europejskie / .- Warszawa , 1997 (Rec.) Anetta Grzesik-Robak // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 345--350
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Europa Regionum / .- Szczecin , 1998 (Rec.) Anetta Grzesik-Robak // Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 221--225
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski