System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Fatima Nowak-Małolepsza (dawniej: Nowak)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Politologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / Fatima Nowak-Małolepsza .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 173 s. .- ISBN: 9788374813761
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10512] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej - problematyka zagadnienia / Edward Jakubowski, Fatima Nowak-Małolepsza
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju / pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2016 - s. 15--24 .- ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18494] [data modyf: 15-12-2016 08:36]
[2] Regulacje prawne i polityczne państwa wobec mniejszości narodowych w latach 1970-1980 / Fatima Nowak-Małolepsza, Edward Jakubowski
// W: Poczucie bezpieczeństwa Polaków w dekadzie gierkowskiej : Bezsilność i zmęczenie. Antropologia codzienności w latach 70. / red. nauk. Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko .- Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014 - s. 71--86 .- ISBN: 9788361304661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16465] [data modyf: 19-12-2014 11:58]
[3] Polityka państwa w okresie PRL wobec kultury mniejszości narodowych na Ziemi Lubuskiej / Fatima Nowak-Małolepsza, Edward Jakubowski
// W: Poczucie bezpieczeństwa obywateli państw Europy Środkowej w latach 1971-1981 : zbiór studiów / red. nauk. Joanna Farysej, Henryk Lisiak, Karol Siemaszko .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012 - s. 117--138 .- ISBN: 9788361304449
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14660] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Grecy na Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej / Fatima Nowak-Małolepsza
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 722--737 .- ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12346] [data modyf: 02-11-2010 13:15]
[5] Niemcy na Ziemi Lubuskiej w latach 1950-1989 / Fatima Nowak-Małolepsza
// W: W kręgu polityki* / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 83--89 .- ISBN: 9788393159710
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12742] [data modyf: 08-03-2011 10:32]
[6] Żydzi / Fatima Nowak-Małolepsza, Tamara Włodarczyk
// W: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej / pod red. Stefana Dudry i Bernadetty Nitschke .- Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", 2010 - s. 208--225 .- ISBN: 9788376880235
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12202] [data modyf: 15-09-2010 10:40]
[7] Niemcy na Ziemi Lubuskiej w latach 1950-1989 / Fatima Nowak-Małolepsza
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 84--92 .- ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11515] [data modyf: 27-11-2009 13:53]
[8] Ludność żydowska na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku / Fatima Nowak-Małolepsza
// W: Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej / red. nauk. Czesław Osękowski . T. 1 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 109--122 .- ISBN: 8389712970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7964] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Romowie na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku / Fatima Nowak-Małolepsza
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 201--215 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6921] [data modyf: 27-10-2004 13:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ludność ukraińska na ziemi lubuskiej po II wojnie światowej / Fatima Nowak-Małolepsza // Rocznik Lubuski: Przegląd życia społeczno - politycznego w województwie lubuskim .- 2007, T. 33, cz. 2, s. 55--72, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12751] [data modyf: 25-09-2009 14:34]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Istota współpracy euroregionalnej na przykładzie województwa lubuskiego / Edward Jakubowski, Fatima Nowak-Małolepsza // W: Studia Zachodnie .- 2014, t. 16, s. 187--199, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10033] [data modyf: 03-08-2015 09:42]
[2] Niemcy na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1950 / Fatima Nowak-Małolepsza // W: Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 63--76, ISSN: 1428-0663, : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8784] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Administracja polska wobec mniejszości narodowych po drugiej wojnie światowej / Edward Jakubowski, Fatima Nowak-Małolepsza // W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2015 : Materiały konferencyjne - jesień. Część pierwsza - Poznań. Poznań, Polska, 2015 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015, s. 43 .- ISBN: 9788365362094 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22045] [data modyf: 25-01-2016 09:23]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / Fatima Nowak-Małolepsza .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Humanistyczny, 2007 .- 285 s. / Promotor: prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski