System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Humanistyczny Robert Potocki
Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 169 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wojna sierpniowa / Robert Potocki .- Warszawa : Instytut Geopolityki, 2009 .- 154 s. .- ISBN: 9788361294047
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9587] [data modyf: 19-05-2010 10:17]
[2] Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939 / Robert Potocki .- Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2003 .- 440 s. .- ISBN: 8391761541
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6534] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939) / Robert Potocki .- Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 1999 .- 383 s. - (Monografie Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej ; T. 1) .- ISBN: 8385854460
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6200] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Geosynopsis wojny sierpniowej / Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan
// W: Konflikt kaukaski w 2008 roku / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012 - s. 9--16 .- ISBN: 9788393291502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14666] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Kaukaz 2008: bibliografia selektywna/ oprac. / Robert Potocki
// W: Konflikt kaukaski w 2008 roku* / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012 - s. 501--511 .- ISBN: 9788393291502
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14670] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Kronika kryzysu kaukaskiego/ oprac. / Robert Potocki
// W: Konflikt kaukaski w 2008 roku* / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012 - s. 20--24 .- ISBN: 9788393291502
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14669] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Prolog osetyjski: asymetryzacja konfliktu / Robert Potocki
// W: Konflikt kaukaski w 2008 roku / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012 - s. 129--162 .- ISBN: 9788393291502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14667] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Wojna sierpniowa: konflikt o granice Zachodu? / Robert Potocki
// W: Konflikt kaukaski w 2008 roku / red. nauk. Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012 - s. 278--299 .- ISBN: 9788393291502
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14668] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Połowcy, Kipczacy, Kumani / Robert Potocki
// W: Encyklopedia katolicka : tom 15: Pastoralna psychologia - Porphyreon / [zesp. red. Edward Gigilewicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011 - s. 1350--1351 .- ISBN: 9788373065185
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-13783] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Wojna gruzińsko - rosyjska w sierpniu 2008 roku jako problem badawczy / Robert Potocki
// W: Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw / red. Tomasz Kapuśniak . tom 2 .- Lublin - Warszawa : Instytut Europy Środkowo - Wschodniej, Wydaw. KUL, 2011 - s. 197--210 .- ISBN: 9788360695531
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13022] [data modyf: 21-07-2011 13:47]
[8] "Błękitna kontrrewolucja" na Ukrainie w 2007 roku (kalendarium) / Robert Potocki, Ryszard Kessler
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 308--319 .- ISBN: 9788393159710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12757] [data modyf: 08-03-2011 11:05]
[9] Obozy koncentracyjne / Robert Potocki
// W: Encyklopedia katolicka : T. 14 : Nouet-Pastoralis offici / [zesp. red. Edward Gigilewicz et al. ; aut. Leszek Adamowicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II .- Lublin : Tow Nauk. KUL, 2010 - s. 214--216 .- ISBN: 9788373064751
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12634] [data modyf: 09-02-2011 09:36]
[10] Obozy zagłady / Robert Potocki
// W: Encyklopedia katolicka : T. 14 : Nouet-Pastoralis offici / [zesp. red. Edward Gigilewicz et al. ; aut. Leszek Adamowicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II .- Lublin : Tow Nauk. KUL, 2010 - s. 216--218 .- ISBN: 9788373064751
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12635] [data modyf: 09-02-2011 09:37]
[11] Osetyńcy, Osetyjczycy / Robert Potocki
// W: Encyklopedia katolicka : T. 14 : Nouet-Pastoralis offici / [zesp. red. Edward Gigilewicz et al. ; aut. Leszek Adamowicz et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II .- Lublin : Tow Nauk. KUL, 2010 - s. 884--885 .- ISBN: 9788373064751
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12636] [data modyf: 09-02-2011 09:38]
[12] Przedmowa. Wielka Polityka: instrukcja gry / Robert Potocki
// W: Trójpłaszczyznowa szachownica : segmentacja "Wielkiej Polityki" w rozważaniach Josepha Nye'a / Dorota Miłoszewska .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2010 - s. 9--10 .- ISBN: 9788361294405
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12637] [data modyf: 09-02-2011 09:43]
[13] Rewolta "zwiędłych róż" w Gruzji z listopada 2007 roku / Robert Potocki
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010 .- wyd. II rozszerzone - s. 341--358 .- ISBN: 9788393159710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12727] [data modyf: 02-03-2011 10:36]
[14] Rola soft power w środowisku międzynarodowym / Robert Potocki, Dorota Miłoszewska
// W: Wymiary bezpieczeństwa na progu XXI wieku : między teorią a praktyką / pod red. Agnieszki Zaremby, Bartłomieja Zapały .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 47--61 .- ISBN: 9788376116013
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12198] [data modyf: 14-09-2010 13:45]
[15] Świat i istota polityki - refleksja premodernistyczna / Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 29--40 .- ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12332] [data modyf: 02-11-2010 12:01]
[16] Świat zachodni wobec wojny sierpniowej / Robert Potocki
// W: Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / red. nauk. Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 419--432 .- ISBN: 9788376117386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12337] [data modyf: 02-11-2010 12:35]
[17] Bezpieczeństwo czy wolność? Zwalczanie zagrożeń asymetrycznych w US Patriotic Act / Robert Potocki, Dorota Miłoszewska
// W: Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata / praca zbiorowa pod red. Sebastiana Wojciechowskiego i Radosława Fiedlera .- Poznań : Wydaw. Naukowe WNPiD UAM, 2009 - s. 155--168 .- ISBN: 9788360677568
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11061] [data modyf: 24-04-2009 13:48]
[18] Eurabia: Projekt dla Śródziemnomorza / Robert Potocki
// W: Państwa - regiony - świat w kształtującej się rzeczywistości globalnej / pod red. Katarzyny Kamińskiej, Sylwii Mrozowskiej, Grzegorza Piwnickiego .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009 - s. 72--83 .- ISBN: 9788373266469
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11554] [data modyf: 14-01-2010 10:42]
[19] "Jednodniowa rewolucja" w Serbii (5 października 2000 roku) / Robert Potocki
// W: Modernizacja polityczna w teorii i praktyce : doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata / pod red. Marka Barańskiego .- Katowice : Wydaw. Naukowe "Śląsk", 2009 - s. 149--171 .- ISBN: 9788371645921
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12648] [data modyf: 09-02-2011 12:26]
[20] (Kontr)rewolucja rózg? Kryzys polityczny w Gruzji z listopada 2007 roku / Robert Potocki
// W: W kręgu polityki / red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009 - s. 306--325 .- ISBN: 9788392569985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11528] [data modyf: 30-11-2009 10:28]
[21] "Powrót historii" w ujęciu Roberta Kagana / Robert Potocki
// W: Między historią a geopolityką / red. nauk. Radosław Domke .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009 - s. 9--22 .- ISBN: 9788361294207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11460] [data modyf: 09-11-2009 12:02]
[22] Szafranowa rewolucja / Robert Potocki
// W: Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne / pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne, 2009 - s. 447--461 .- ISBN: 9788392822646
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11258] [data modyf: 01-09-2009 08:02]
[23] Śródziemie Halforda Mackindera / Robert Potocki
// W: Geograficzna oś historii / Halford Mackinder ; opracowanie Robert Potocki ; przekład Michał Radoszko, Michał Szymuś .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009 - s. 4--13 .- ISBN: 9788361294245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11473] [data modyf: 18-02-2010 11:35]
[24] Kronika Majdanu / Robert Potocki, Agnieszka Stec
// W: Lekcja Majdanu* : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / red. nauk. Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008 - s. 11--13 .- ISBN: 9788361294047
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11215] [data modyf: 03-08-2009 09:36]
[25] Literatura Majdanu / Robert Potocki
// W: Lekcja Majdanu* : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / red. nauk. Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008 - s. 201--202 .- ISBN: 9788361294047
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11216] [data modyf: 03-08-2009 09:37]
[26] "Myśl Polska" wobec pomarańczowej rewolucji / Robert Potocki
// W: Lekcja Majdanu : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / red. nauk. Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008 - s. 117--125 .- ISBN: 9788361294047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11214] [data modyf: 03-08-2009 09:32]
[27] Pomarańczowa rewolucja.com / Robert Potocki
// W: Lekcja Majdanu : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / red. nauk. Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008 - s. 5--10 .- ISBN: 9788361294047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11212] [data modyf: 03-08-2009 09:29]
[28] "Rzeczpospolita" wobec pomarańczowej rewolucji / Robert Potocki
// W: Lekcja Majdanu : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / red. nauk. Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008 - s. 15--31 .- ISBN: 9788361294047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11213] [data modyf: 03-08-2009 09:30]
[29] Cohen Ariel - Rury bojowe / Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 50--53 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Ferguson Niall - Wojna XXI wieku / Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 54--58 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9771] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Fukuyama Francis - Demokratyzacja "made in china" / Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 59--63 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9772] [data modyf: 19-02-2008 09:23]
[32] Huntington Samuel - Jaką przyszłość ma demokracja / Magdalena Łątka, Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 67--72 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Kagan Robert - Siła sprawcza UE / Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 73--76 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9774] [data modyf: 19-02-2008 09:28]
[34] Kaplan Robert - Dyktatura Saddama / Robert Potocki, Dorota Miłoszewska
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 77--80 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9775] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Kissinger Henry Alfred - Dyplomacja / Marta Żmuda, Robert Potocki, Dorota Miłoszewska
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 81--85 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9776] [data modyf: 19-02-2008 09:33]
[36] Koncepcje geostrategiczne Jerzego Niezbrzyckiego / Robert Potocki
// W: Świat wokół Rzeczypospolitej : problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku / pod red. Waldemara Parucha i Krystyny Trembickiej .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007 - s. 49--60 .- ISBN: 9788322726495
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Kupchan Charles - Europa i Ameryka - Przyjaciele i rywale / Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 86--89 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9777] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Nye Joseph - Ameryka : klątwa samotnego szeryfa / Robert Potocki, Dorota Miłoszewska
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 95--98 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9778] [data modyf: 19-02-2008 09:37]
[39] Sharp Gene - Walka bez użycia przemocy / Robert Potocki, Dorota Miłoszewska
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 113--118 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9779] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Soto de Hermando - Tajemnica kapitału / Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 119--122 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9780] [data modyf: 19-02-2008 09:40]
[41] Wallerstein Immanuel - Koniec świata jaki znamy / Robert Potocki, Katarzyna Szymkowiak
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 123--126 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Wprowadzenie / Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki
// W: Twórcy współczesnej analizy politologicznej : wybór źródeł / oprac. Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007 - s. 5--7 .- ISBN: 9788360087275
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9769] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Dylematy ruchu narodowego na postsowieckiej Ukrainie / Robert Potocki
// W: Ideologie. doktryny i ruchy narodowe : wybrane problemy / pod red. Stefana Stępnia .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 - s. 167--184 .- ISBN: 9788322726112
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8777] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Filozofia "siły męskiej" w postmodernistrycznej przestrzeni politycznej Unii Europejskiej / Robert Potocki
// W: Sfera publiczna : kondycja - przejawy - przemiany / red. Jan Paweł Hudzik, Wiesława Woźniak .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2006 - s. 317--332 .- ISBN: 8322725302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8410] [data modyf: 17-07-2006 14:14]
[45] Geopolityka Europy: oś Paryż-Berlin-Moskwa? / Andżelika Barańska, Robert Potocki
// W: Teorie i casusy globalizacji / pod red. Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2006 - (Problemy współczesnego świata ; Nr 5) - s. 89--106 .- ISBN: 8374414898
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8668] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Koncepcja "Zmierzchu Zachodu" w analizach Roberta Kagana i Charlesa Kupchana (geopolityczne studium porównawcze) / Robert Potocki
// W: Otwarta Europa / red. Tomasz Marcinkowski .- Gorzów Wlkp : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2006 - s. 51-63 .- ISBN: 8389682451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8848] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Kozackie reminiscencje w postsowieckiej Rosji / Robert Potocki
// W: Mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej po upadku komunizmu / red. nauk. Bohdan Halczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 235--254 .- ISBN: 9788374810661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8822] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] O tranzycji: krótkie wprowadzenie / Robert Potocki
// W: Pokojowa rewolucja : jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk Jarosław Macała, Robert Potocki, Anna Janiak .- Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo Druk - Ar, 2006 - s. 7--14 .- ISBN: 9788360087176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Oś Paryż-Berlin-Moskwa / Robert Potocki
// W: Na szachownicy dziejów i międzynarodowej polityki : księga dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu / aa, Henryka Kocója i Marka Szczerbińskiego .- Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2006 - s. 205--213 .- ISBN: 8388784285
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8646] [data modyf: 06-12-2006 17:22]
[50] Państwo dysfunkcyjne w środowisku międzynarodowym / Robert Potocki, Marta Kocoń
// W: Państwo w świecie współczesnym / red. nauk. Krzysztof Trzciński .- Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2006 - s. 321--335 .- ISBN: 8389964732
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8648] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] "Rewolucja róż" w Gruzji (2-23 listopada 2003 roku) / Robert Potocki
// W: Pokojowa rewolucja : jako instrument zmiany politycznej w krajach postkomunistycznych na przełomie XX i XXI wieku / red. nauk Jarosław Macała, Robert Potocki, Anna Janiak .- Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo Druk - Ar, 2006 - s. 278--297 .- ISBN: 9788360087176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Archipelag Gułag / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 19: Suplement: Akt 5 listopada - Mączyński Czesław .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2005 - s. 14--19 .- ISBN: 838986228X
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7657] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Polityka władz polskich wobec kwestii ukraińskiej w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej / Robert Potocki
// W: Historia i bibliologia : księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2201) / pod red. Janusza Farysia i Marka Szczerbińskiego .- Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, 2005 - s. 357--373 .- ISBN: 8388784188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7929] [data modyf: 13-01-2006 14:16]
[54] Praska wiosna 1968 / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 15: Praska Wiosna - Rozwadowski-Jordan Tadeusz .- Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005 - s. 9--12 .- ISBN: 8389862115
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Projekt czwartego Rzymu: euroazjatycka koncepcja Ukrainy / Robert Potocki
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 397--405 .- ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7802] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Relacje transatlantyckie w kontekscie rozważań Roberta Kagana / Robert Potocki
// W: Demokracja - społeczeństwo - globalizacja : w kręgu problemów współczesnej demokracji / pod red. nauk. Andrzeja W. Jabłońskiego, Zenony M. Nowak .- Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, 2005 - s. 99--133 .- ISBN: 8388980270
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7813] [data modyf: 23-11-2005 10:51]
[57] Strategia Europy wobec Ukrainy w latach 2001-2004 / Robert Potocki
// W: Drogi i bezdroża ku demokracji : przemiany polityczne w Europie postkomunistycznej / pod red.Romana Bäckera, Joanny Marszałek-Kawy .- Toruń : Wydaw. MADO, 2005 - s. 217--332
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Nacjonalizm eklektyczny na potsowieckiej Ukrainie. Radykalizm transnacjonalistyczny Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego / Robert Potocki
// W: Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego / pod red. Edwarda Olszewskiego .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2004 - s. 237--251 .- ISBN: 8322722788
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6835] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Potęga a nieład światowy. Dylematy siły miękkiej" w relacjach transatlantyckich / Robert Potocki
// W: Euroatlantycka obronność na rozdrożu / pod red. Grzegorza Rdzanka .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2004 - s. 77--106 .- ISBN: 8360011052
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7063] [data modyf: 06-01-2005 17:32]
[60] Rokowania pokojowe w Rydze z 1920 roku w świetle zapisków dyplomaty URL [Ukraińskiej Republiki Ludowej] / Robert Potocki
// W: W kręgu historii, prawa i nauki o polityce : księga dedykowana pamięci Profesora Alberta Pawłowskiego; praca zbiorowa / pod red. Wiesława Hładkiewicza .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 71--88 .- ISBN: 8388327801
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] System transatlantycki w ukraińskiej strategii politycznej / Robert Potocki
// W: Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodniej .- Warszawa : Komitet Nauk Politycznych PAN, 2004 - s. 165--174 .- ISBN: 8301749940
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Hegemonia nowego typu? Amerykańskie koncepcje globalistyczne po 11 IX 2001 / Robert Potocki
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 113--131 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6292] [data modyf: 18-05-2006 18:39]
[63] Najemnicy / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 12: masoneria w Polsce - naturalizm .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2003 - s. 262--264 .- ISBN: 8388822713
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6500] [data modyf: 30-03-2004 10:28]
[64] Komintern / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 9 : Je-Ko .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2002 - s. 248--249 .- ISBN: 8388822365
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5618] [data modyf: 06-03-2003 12:59]
[65] Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie wobec wydarzeń na Ukrainie naddnieprzańskiej w latach 1926-1933 / Robert Potocki
// W: Historia i polityka w XX wieku .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego. Politologia ; nr 1) - s. 83--102 .- ISBN: 8389048000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Dezinformacja / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 5: Demokracji "kult" - eutanazja .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001 - s. 43--45 .- ISBN: 8391206858
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] "Dwójka" / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 5: Demokracji "kult" - eutanazja .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001 - s. 157--160 .- ISBN: 8391206858
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7070] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Dysydencki ruch w ZSRR / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 5: Demokracji "kult" - eutanazja .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001 - s. 170--173 .- ISBN: 8391206858
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7078] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Eurazjatyzm / Robert Potocki, Janina Potocka
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 5: Demokracji "kult" - eutanazja .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2001 - s. 308--312 .- ISBN: 8391206858
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Ostatni biały krzyżowiec / Robert Potocki
// W: Historia i polityka w XX wieku .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - (Studia i Materiały Uniwersytetu Zielonogórskiego. Politologia ; nr 1) - s. 69--82 .- ISBN: 8389048000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4723] [data modyf: 15-03-2002 13:06]
[71] Przesłanie ideowe emigracji legalistycznej z Europy Środkowej i Wschodniej / Robert Potocki
// W: Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych .- Kraków : [br. wyd.], 2001 - s. 376--383 .- ISBN: 83091537005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2866] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Agresja ZSRR na Polskę / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom. 1: A-Ar .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000 - s. 54--60 .- ISBN: 8391206807
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5614] [data modyf: 06-03-2003 11:57]
[73] Akcja "Antyk" / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom. 1: A-Ar .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000 - s. 64--67 .- ISBN: 8391206807
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5615] [data modyf: 06-03-2003 11:58]
[74] Akcja "N" (1940-44) / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom. 1: A-Ar .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000 - s. 67--71 .- ISBN: 8391206807
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5616] [data modyf: 06-03-2003 12:49]
[75] Antysowieckie powstania. III. Ukraina / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom. 1: A-Ar .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000 - s. 252-261 .- ISBN: 8391206807
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] Berlińska kwestia / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 2: Armia Polska na wschodzie - Bernanos George .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000 - s. 305--311 .- ISBN: 8391206815
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Bruno z Kwerfurtu, św. (974-1009) / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 3: Bezbożników Związek- Cerkiew greckokatolicka .- Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2000 - s. 182-183 .- ISBN: 8391206831
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Brytyjska polityka równowagi / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 3: Bezbożników Związek- Cerkiew greckokatolicka .- Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2000 - s. 194--200 .- ISBN: 8391206831
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7066] [data modyf: 06-03-2008 15:50]
[79] Brzeski proces / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 3: Bezbożników Związek- Cerkiew greckokatolicka .- Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2000 - s. 200-204 .- ISBN: 8391206831
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Delegatura Rządu na Kraj / Robert Potocki
// W: Encyklopedia "białych plam" : tom 4: Cerkiew Prawosławna w Rosji - Demokracja .- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2000 - s. 291--293 .- ISBN: 839120684X
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Paleopolityka Patricka Buchanana / Robert Potocki // Studia Geopolitica: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego .- 2011, 2010/2011, 1, s. 106--140 : rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Polityka Globalna, USA, Zachód
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16331] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] "Rewolucja wyborcza" jako forma zmiany politycznej / Robert Potocki, Dorota Miłoszewska // Racja stanu: studia i materiały .- 2011, nr 1, s. 219--236 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15992] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Stany Zjednoczone jako projekt (neo)imperialny? / Robert Potocki // Racja stanu: studia i materiały .- 2011, nr 2, s. 23--32
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16384] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] "Studia Geopolitica" - przesłanie ideowe / Robert Potocki, Radosław Domke // Studia Geopolitica: Rocznik Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego .- 2011, 2010/2011, 1, s. 5--9
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16368] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Państwo dysfunkcyjne w perspektywie geopolitycznej / Robert Potocki // Racja stanu: studia i materiały .- 2010, nr 2, s. 7--25 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15502] [data modyf: 07-03-2011 13:17]
[6] Pomarańczowa rewolucja a europejska "siła miękka" / Robert Potocki // Racja stanu: studia i materiały .- 2010, nr 2 - 1, s. 111--122
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14707] [data modyf: 07-03-2011 13:18]
[7] Geopolityka Międzymorza w rozważaniach Ryszarda Wragi/ oprac. / Robert Potocki // Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki .- 2009, nr 2, s. 207--226
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14117] [data modyf: 26-10-2009 13:54]
[8] Geopolityka Oceanii: Anglosfera? / Robert Potocki // Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki .- 2009, nr 1, s. 59--75
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13749] [data modyf: 24-04-2009 13:13]
[9] Wojna sierpniowa: glosa do preludium konfliktu / Robert Potocki // Wrocławski Przegląd Międzynarodowy = Wrocław International Review: artykuły, analizy, wywiady, recenzje .- 2009, nr 1-2, s. 39--57, ISSN: 1898-0317,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14486] [data modyf: 18-02-2011 09:33]
[10] Atlantyzm w geopolityce Roberta Kagana / Robert Potocki, Marcin Wajda // Geopolityka: Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki .- 2008, nr 1, s. 17--33
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13333] [data modyf: 28-10-2008 14:13]
[11] Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w Wilnie (1930-1939) / Robert Potocki // Przegląd Zachodni: Czasopismo Instytutu Zachodniego w Poznaniu .- 2000, 2, s. 211--219, ISSN: 0033-2437,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] "Państwo Krymskie" w 1920 roku / Robert Potocki // Przegląd Wschodni .- 2000, z. 4, s. 843-868
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Ukraińskie Centrum Państwowe na Wychodźstwie (1926-1933) / Robert Potocki // Przegląd Wschodni .- 1998, V, 1, s. 79--101
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10013] [data modyf: 14-01-2005 09:28]
[14] Współpraca II Rzeczypospolitej z Ukraińskim Centrum Państwowym na wychodźstwie w latach 1920-1939 / Robert Potocki // Dzieje Najnowsze: kwartalnik poświęcony historii X wieku .- 1998, 4, s. 139--144
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10011] [data modyf: 10-06-2010 12:38]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Europa Josepha Ratzingera / Robert Potocki // W: Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2010, vol. 23, s. 252--270, ISSN: 1505-2192, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8571] [data modyf: 17-03-2010 12:58]
[2] Ukraina i "pomarańczowa rewolucja" w polityce Francji i francuskich środkach masowego przekazu / Robert Potocki // W: Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2004, T. 10, s. 59--81
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7185] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Czynnik ukraiński w strategii politycznej III Rzeczypospolitej / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2002, T. 13/14, s. 98--114
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5680] [data modyf: 18-05-2006 18:44]
[4] Od Rusi Kijowskiej do nowożytnej Ukrainy / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2002, T. 13/14, s. 289--297
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5681] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[5] Armia Czerwona o Wojsku Polskim w 1932 r. / Robert Potocki // W: Wrocławskie Studia Wschodnie .- 2001, 5, s. 211--228
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Opór społeczny na Ukrainie Radzieckiej w świetle instrukcji GPU z 1926 roku / Robert Potocki, Janina Potocka // W: Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2001, T. 7, s. 170--192
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Ukraińskie koncepcje narodu w okresie międzywojennym / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2001, T. 11/12, s. 492--500
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ukraińskie wspólnoty ewangelickie w II Rzeczypospolitej / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2001, T. 11/12, s. 357--375
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5652] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Próby nawiązania kontaktów polsko-ukraińskich w latach 1939-1947 / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2000, t. 10, s. 268--277
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5067] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[10] "Rozstrzelane odrodzenie" na sowieckiej Ukrainie w latach 1929-1939 / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 2000, t. 10, s. 354--376
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Wokół sporów religijnych na Łemkowszczyźnie w latach 1929-1939 / Robert Potocki // W: Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2000, T. 6, s. 99--111
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Kwestia ukraińska w Polsce (1930-1939) : zarys problematyki badawczej / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 1999, T. 8/9, s. 294--315
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Polsko-ukraińskie związki literackie, kulturalne i historyczne w XIX i XX wieku / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 1999, T. 8/9, s. 445--447
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930-1939) - jego wkład do nauki i kultury ukraińskiej i polskiej / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 1998, T. 6/7, s. 257--266
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Ukraińskie wychodźstwo polityczne w Polsce (1920-1939) / Robert Potocki // W: Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze .- 1996, T. 3, s. 190--206
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6798] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Jana Pawła II perspektywa ładu globalnego / Robert Potocki // W: ...mieliśmy papieża!. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2007, s. 26--31 .- ISBN: 9788374321987
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18505] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Postpaństwowość Unii Europejskiej w kontekście rozważań Roberta Coopera / Robert Potocki // W: Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych : [materiały konferencyjne]. Częstochowa, Polska, 2004 .- Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagiczna TWP, 2005, s. 256--273 .- ISBN: 8388278665
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Problem rekonstrukcji państw dysfunkcyjnych na peryferiach systemu światowego po 11 września 2001 r. / Robert Potocki // W: Północ wobec Południa, Południe wobec Północy. Warszawa, Polska, 2004 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2005, s. 289--301 .- ISBN: 8389964295
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Ukrainian protestants in interwar Poland: 1918-1939 / Robert Potocki // W: Istoria : p'atij kongres mižnarodnoi asociacii ukrainistiv. Černivci, Ukraina, 2002 .- Černivci : "Ruta", 2005 .- 3, s. 195--198 .- ISBN: 9665687662
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17312] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rola i znaczenie Ukrainy w polskiej polityce europejskiej / Robert Potocki // W: Proces integracji Polski z Unią Europejską : materiały z konferencji naukowej. Wisła, Polska, 2000 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001, s. 352--367 .- ISBN: 8322610399 .- Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowiach; nr 2034
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14901] [data modyf: 09-07-2002 10:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Konflikt kaukaski w 2008 roku / (Red.) Robert Potocki, Marcin Domagała, Przemysław Sieradzan .- Warszawa : Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, 2012, 514 s. .- ISBN: 9788393291502
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5016] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[2] Studia Geopolitica / (Red.) Robert Potocki, Wojciech Kazanecki, Agata Buda .- Zielona Góra : Inicjatywa Wydawnicza Politikon, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2011, 2010/2011, 1 .- ISSN: 2083-0580
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4981] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Druga i Trzecia Niepodległość : dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009 / (Red.) Radosław Domke, Jarosław Macała, Tomasz Nodzyński, Robert Potocki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 495 s. .- ISBN: 9788374814447
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4986] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[4] Interpretacje polityki : księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin / (Red.) Roman Bäcker, Wiesław Hładkiewicz, Andrzej Małkiewicz, Robert Potocki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, 849 s. .- ISBN: 9788376117386
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4793] [data modyf: 02-11-2010 13:57]
[5] W kręgu polityki / (Red.) Adam Ilciów, Robert Potocki, Ryszard Kessler .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Instytut Politologii UZ, 2010, wyd. II rozszerzone, 395 s. .- ISBN: 9788393159710
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4849] [data modyf: 08-03-2011 11:09]
[6] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Kamil Banaszewski, Anna Janiak, Dorota Miłoszewska .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, nr 2, 309 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4648] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
[7] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Anna Janiak .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, Nr 1, 246 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4591] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
[8] Geograficzna oś historii/ Halford Mackinder ; oprac. / (Red.) Robert Potocki .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2009, 50 s. .- ISBN: 9788361294245
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4656] [data modyf: 16-11-2009 10:09]
[9] W kręgu polityki / (Red.) Adam Ilciów, Robert Potocki .- Zielona Góra - Częstochowa : Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego, 2009, 361 s. .- ISBN: 9788392569985
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4662] [data modyf: 27-11-2009 13:42]
[10] Geopolityka : Biuletyn Naukowo - Analityczny Instytutu Geopolityki / (Red.) Robert Potocki, Radosław Domke, Anna Janiak .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008, nr 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4554] [data modyf: 03-02-2010 13:20]
[11] Lekcja Majdanu : polskie czasopiśmiennictwo wobec pomarańczowej rewolucji / (Red.) Robert Potocki, Agnieszka Stec, Leszek Kucz .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008, 207 s. .- ISBN: 9788361294047
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4620] [data modyf: 03-08-2009 09:40]
[12] Polska bibliografia pomarańczowej rewolucji / (Red.) Robert Potocki, Agnieszka Stec .- Częstochowa : Instytut Geopolityki, 2008, 330 s. .- ISBN: 9788361294085
Kod: RED-BIB    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4594] [data modyf: 29-04-2009 09:06]
[13] Twórcy współczesnej analizy politologicznej / (Red.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wiesław Hładkiewicz i Robert Potocki, 2007, 126 s. .- ISBN: 9788360087275
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4444] [data modyf: 19-02-2008 09:53]
[14] Pokojowa rewolucja / (Red.) Jarosław Macała, Robert Potocki, Anna Janiak .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. Druk-Ar, 2006, 364 s. .- ISBN: 9788360087176
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Arabska wiosna. Rewolucja w świecie arabskim / / Jörg Armbruster .- Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie , 2012 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2012, nr 1, s. 379--383
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Historia Zielonej Góry, t. 1: Dzieje miasta do końca XVIII wieku / / red. Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 267--273
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Historia Zielonej Góry, t. 2: Dzieje miasta w XIX i XX wieku / / red. Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2011 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 275--280
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Problem politycznej jedności w Europie / / Marek Cichocki .- Warszawa : PISM , 2012 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2012, nr 1, s. 349--353
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Przyszłość Europy strategicznej / / Nicole Gnesotto .- Warszawa : PISM , 2012 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2012, nr 1, s. 365--370
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Władza i społeczność Zielonej Góry w latach 1945-1975 / / Ryszard Zaradny .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2009 (Rec.) Wiesław Hładkiewicz, Robert Potocki // Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 259--266
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Generał Piotr Wrangel : działalność polityczna i wojskowa w latach rewolucji i wojny domowej w Rosji / / Dariusz Wierzchoś .- Kraków , 2008 (Rec.) Robert Potocki, Ryszard Kessler // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2011, Tom 5, s. 161--166
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Granice potęgi: kres amerykańskiej wyjątkowości / / Andrew Bacevich .- Warszawa , 2011 (Rec.) Robert Potocki // Studia Geopolitica .- 2011, 2010/2011, 1, s. 242--244
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Interesy i spory państw w Arktyce / / Krzysztof Kubiak .- Wrocław , 2009 (Rec.) Robert Potocki // Studia Geopolitica .- 2011, 2010/2011, 1, s. 265--270
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Interesy i spory państw w Arktyce / / Krzysztof Kubiak .- Wrocław , 2009 (Rec.) Robert Potocki, Ryszard Kessler // Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 379--387
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Kolos: cena amerykańskiego imperium / / Niall Ferguson .- Warszawa , 2010 (Rec.) Robert Potocki // Studia Geopolitica .- 2011, 2010/2011, 1, s. 251--253
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Ku Nowej Europie: perspektywa związku Unii Europejskiej i Rosji - spojrzenie geopolityczne z Polski / / Sykulski Leszek .- Częstochowa : Instytut Geopolityki , 2011 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2011, nr 1, s. 315--327
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Rossia na Užnom Kavkaze - gruzino-osetinskaa vojna (8 - 13 avgusta 2008 goda) / / Anatolij Cyganok .- Moskva , 2010 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2011, 1, s. 295-301
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Tanki awgusta: Sbornik statej / / Michaił Barabanow, Anton Ławrow, Wiaczesław Cełujko .- Moskwa : Center Analiza Strategij i Technologij , 2009 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2011, nr 1, s. 287--293
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Geopolitics: The Geography in International Relations / / Saul Bernard Cohen .- New York , 2009 (Rec.) Robert Potocki // Racja stanu .- 2010, Nr 2, s. 221--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[16] Czym jest europeizm? / / Vaclav Klaus .- Warszawa : Wydaw. Prohibita , 2008 (Rec.) Robert Potocki // Międzynarodowy Przegląd Polityczny .- 2009, 1, s. 235--239
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[17] Eurabia: The Euro - Arabia Axis, / / Bat Ye'or .- Madison : Fairleigh Dickinson University Press , 2007 (Rec.) Robert Potocki // Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne .- 2009, vol. 21, s. 336--340
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[18] Geopolityka: słownik terminologiczny / / Leszek Sykulski .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN , 2009 (Rec.) Robert Potocki // Wrocławski Przegląd Międzynarodowy = Wrocław International Review .- 2009, nr 1-2, s. 83--85
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[19] Gry imperialne / / Gabiś Tomasz .- Kraków : Wydaw. Arcana , 2008 (Rec.) Robert Potocki // Geopolityka .- 2009, Nr 1, s. 211--216
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[20] The New Cold War: Revolutions, Rigged Elections and Pipeline Politics in the Former Soviet Union / / MacKinnon Mark .- New York , 2007 (Rec.) Robert Potocki // Geopolityka .- 2009, nr 2, s. 275--279
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[21] The Return of History and the End of Dreams / / Robert Kagan .- New York : Alfred Knopf , 2008 (Rec.) Robert Potocki // Stosunki Międzynarodowe .- 2009, t. 39, nr 1-2, s. 293--298
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[22] Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie / / Kapuśniak Tomasz .- Warszawa , 2008 (Rec.) Robert Potocki // Geopolityka .- 2009, nr 2, s. 289--298
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[23] Ukraina w geopolitycznej strategii Stanów Zjednoczonych / / Maciej Olchawa .- Kraków , 2009 (Rec.) Robert Potocki // Wrocławski Przegląd Międzynarodowy = Wrocław International Review .- 2009, nr 3-4, s. 91--97
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[24] Wizje ładu międzynarodowego w niemieckiej i anglosaskiej myśli geopolitycznej w okresie II wojny światowej / / Klin Tomasz .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek , 2008 (Rec.) Robert Potocki // Geopolityka .- 2009, Nr 1, s. 223--225
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[25] Le revers de la puissance: Les Etats - Units en quete de legitimite / / Kagan Robert .- Paris : Plon , 2004 (Rec.) Robert Potocki // Geopolityka .- 2008, nr 1, s. 150--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[26] The Second World: Empires and Influence in the New Global Order / / Parag Khanna .- New York : Random House , 2008 (Rec.) Robert Potocki // Geopolityka .- 2008, nr 1, s. 157--163
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[27] Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy. Tradycja i współczesność / / Walenty Baluk .- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego , 2002 (Rec.) Robert Potocki // Przegląd Wschodni .- 2006, T. 10, z. 1, s. 250--254
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[28] Ukraińcy / / Wilson Andrew, tł. Marek Urbański .- Warszawa : Grupa Wydawnicza Belsmann Media , 2002 (Rec.) Robert Potocki // Przegląd Wschodni .- 2006, T. 10, z. 1, s. 247--250
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[29] The Breaking of Nations. Order und Chaos in the Twenty-First Century / / Cooper R. .- New York , 2003 (Rec.) Robert Potocki // Wrocławskie Studia Politologiczne .- 2005, nr 6, s. 148-150
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[30] Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy; tradycja i współczesność / / Baluk Ww. .- Wrocław , 2002 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2004, T. 10, s. 350--353
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[31] Paris - Berlin - Moscou. La vole de l'indépendance et de la Pax / / Grossouvre de H. .- Paris , 2002 (Rec.) Robert Potocki, Andżelika Barańska // Sprawy Wschodnie .- 2004, nr 2/3, s. 227--235
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[32] Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata / / Kagan R. .- Warszawa , 2003 (Rec.) Robert Potocki // Stosunki Międzynarodowe .- 2004, nr 1/2, s. 207--214
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[33] Ukraińcy / / Wilson A. .- Warszawa , 2002 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2004, T. 10, s. 311--314
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[34] Kijów 1920 / / Wyszczelski L. .- Warszawa , 1999 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2003, Z. 9, s. 151--158
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[35] Od Małorosji do Ukrainy / / Riabczuk M. .- Kraków , 2002 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2003, Z. 9, s. 170--171
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[36] Niemiecka interwencja mulitarna na Ukrainie w 1918 roku / / Międzyrzecki M. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2001, T. 7, s. 229--235
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[37] Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej (1919-1924) / / Bruski J.J .- Kraków , 2000 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2000, z. 6, s. 194--208
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[38] Polsko-ukraińska woja o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919. Aspekty wojskowe i polityczne / / Klimecki M. .- Warszawa , 1997 (Rec.) Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy .- 2000, z. 6, s. 185--193
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski