System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Artur Pastuszek
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Artystyczny Artur Pastuszek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filozofii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Metafizyczne grymasy : czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki / Artur Pastuszek .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001 .- 179 s. .- ISBN: 8371749414
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6176] [data modyf: 31-05-2002 13:19]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Moralne ramy artystycznych praktyk: Witalistyczna etyka Stanisława Przybyszewskiego / Artur Pastuszek
// W: Perspektivy profesijnej etiky / ed. Vasil Gluchman .- Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity w Prešove, 2014 - (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis) - s. 261--272 .- ISBN: 9788055511047
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16451] [data modyf: 15-02-2017 11:52]
[2] Fantasmagoria polityki / Artur Pastuszek
// W: Kultura jako problem filozofii : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Kurowickiemu / pod red. Tadeusza Borysa i Adama Płachciaka .- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013 - s. 97--104 .- ISBN: 9788376953939
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15619] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[3] Montaż jako konstrukcyjna zasada nowoczesnego świata / Artur Pastuszek
// W: Terytoria kultury - topografia obecności* / red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 81--92 .- ISBN: 9788378420798
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15547] [data modyf: 15-02-2017 11:49]
[4] Stanisława Ignacego Witkiewicza walka o formę (z formą) / Artur Pastuszek
// W: Filozoficzna refleksja nad kulturą : Polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku / red. nauk. Michał Rydlewski, Radosław Wiśniewski .- Toruń : Wydawnictwo Naukowe GRADO, 2013 - s. 225--256 .- ISBN: 9788362941490
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15872] [data modyf: 24-02-2014 09:05]
[5] Dyssens i upodmiotowienie - polityczna praktyka a heterotopiczność artystycznej przestrzeni w ujęciu Jacques'a Ranciere'a / Artur Pastuszek
// W: W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : Komentarze, nawiązania, inspiracje / red. nauk. Bogna Choińska .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2012 - s. 261--280 .- ISBN: 9788374671965
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15157] [data modyf: 01-03-2013 16:10]
[6] Estetyczny reżim sztuki a mechanizm adiaforyzacji / Artur Pastuszek
// W: Etika a Politika / Vasil Gluchman (ed.) .- Prešov : Filozofická fakulta PU, 2011 - s. 387--395 .- ISBN: 9788055502663
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14532] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Estetyzacja cielesności jako poszerzanie granic kulturowej tożsamości podmiotu / Artur Pastuszek
// W: Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu / red. nauk. Aldona Pobojewska .- Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011 - s. 141--153 .- ISBN: 9788374055161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12806] [data modyf: 28-03-2011 09:14]
[8] Konstruowanie podmiotu - montażowe praktyki artystyczne / Artur Pastuszek
// W: Res philosophica : szkice z filozofii współczesnej / red. nauk. Hubert T. Mikołajczyk .- Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2011 - s. 41--54 .- ISBN: 9788374671682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14536] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Ciało politycznie obramowane - pomiędzy wzniosłością i wstrętem / Artur Pastuszek
// W: Terytorium i peryferia cielesności. Ciało w dyskursie filozoficznym / pod red. Andrzeja Kiepasa i Elżbiety Struzik .- Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010 - s. 513--524 .- ISBN: 9788392602248
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12595] [data modyf: 27-01-2011 12:19]
[10] Homo creator - antropologiczne przesłanki estetyki fenomenologicznej Romana Ingardena / Artur Pastuszek
// W: Fenomenologia jako dialog / red. nauk. Enrico Sperfeld, Paweł Walczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (MitOst Editionen ; tom 18) - s. 47--64 .- ISBN: 9788374812375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11783] [data modyf: 01-03-2010 10:47]
[11] Homo creator. Die anthropologischen Voraussetzungen der phänomenologischen Ästhetik Roman Ingardens / Artur Pastuszek
// W: Phänomenologie als Dialog / herausgegeben von Enrico Sperfeld und Paweł Walczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (MitOst Editionen ; Band 18) - s. 55--74 .- ISBN: 9788374812375
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11424] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[12] Józef Tischner und die Phänomenologie. Die Philosophischen Inspirationen des Ingarden-Schülers/ Paweł Walczak; aus dem Polnischen von / Artur Pastuszek, Enrico Sperfeld
// W: Phänomenologie als Dialog* / herausgegeben von Enrico Sperfeld und Paweł Walczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (MitOst Editionen ; Band 18) - s. 75--88 .- ISBN: 9788374812375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12810] [data modyf: 28-03-2011 10:55]
[13] Mitologia rozpaczy. Melancholijna dominanta indywidualizmu Stanisława Przybyszewskiego / Artur Pastuszek
// W: Człowiek - Świat - Filozofia : Bronisławowi Burlikowskiemu w 50. lecie pracy naukowo - dydaktycznej .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2009 - s. 443--456 .- ISBN: 9788361087649
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12807] [data modyf: 28-03-2011 09:37]
[14] Samuel Beckett - trzy epifanie nicości / Artur Pastuszek
// W: Bezsens ludzkiej egzystencji : Friedrich Dürrenmatt - Samuel Barclay Beckett - Fëdor Mihájlovič Dostoévskij / [red. nauk. Wojciech Słomski] .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2009 - s. 111--122 .- ISBN: 9788361087724
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12808] [data modyf: 28-03-2011 09:44]
[15] Sztuka porządkowania i nieporządek sztuki / Artur Pastuszek
// W: Filozofia jako mądrość bycia : Profesorowi Krzystofowi Kaszyńskiemu w darze z okazji 70. urodzin / red. naukowa i opracowanie Stefan Konstańczak i Tomasz Turowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 123--134 .- ISBN: 9788374812771
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11416] [data modyf: 28-10-2009 08:53]
[16] Teomorficzny fundament antropologii filozoficznej Maxa Schelera / Artur Pastuszek
// W: Navigare necesse est : Księga Jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Słomskiego z okazji 40. urodzin .- Warszawa : Wydaw. Naukowe Mega - Plast, 2009 - s. 523--532 .- ISBN: 8389884712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11796] [data modyf: 02-03-2010 06:56]
[17] Globalizacja - koniec radości? Refleksje na marginesie Slavoja Žižka diagnozy współczesności / Artur Pastuszek
// W: Filozofia wobec problemów globalizacji / red. Bogna Choińska, Stefan Konstańczak, Małgorzata Olech .- Słupsk : Wydaw. Akademii Pomorskiej, 2008 - s. 33--42 .- ISBN: 9788374670937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11118] [data modyf: 09-06-2009 11:04]
[18] Stanisław Brzozowski wobec artystycznego projektu polskiego modernizmu / Artur Pastuszek
// W: Kultura i życie. W 130. rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego / red. nauk. Wojciech Słomski .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2008 - s. 107--117 .- ISBN: 9788361087441
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11117] [data modyf: 09-06-2009 10:48]
[19] Teomorficzny fundament antropologii filozoficznej Maxa Schelera / Artur Pastuszek
// W: Człowiek i filozofia : prace poświęcone Wojciechowi Słomskiemu z okazji nadania Doktoratu Honoris Causa przez L'Universitas Internationalis Studiorum Superiorum "Pro Deo" .- Warszawa : Europejskie Kolegium Edukacyjne, 2008 - s. 105--114 .- ISBN: 8389884496
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10980] [data modyf: 20-03-2009 12:40]
[20] Twórczość Friedricha Dürrenmatta wobec prozaiczności i adiaforyzacji nowoczesnego życia / Artur Pastuszek
// W: Friedrich Dürrenmatt : dehumanizacja człowieczeńswa / red. nauk. Wojciech Słomski .- Warszawa : Katedra Filozofii WSFiZ, 2008 - s. 125--133 .- ISBN: 9788361087403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11116] [data modyf: 09-06-2009 10:46]
[21] Abrahama Joushuy Heschela idea spotkania jako otwarcie przestrzeni religijnego dialogu / Artur Pastuszek
// W: Wokół humanistycznych wartości : w 70. rocznicę urodzin Profesora Henryka Pilusia .- Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2007 - s. 279--289 .- ISBN: 9788361087007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11141] [data modyf: 15-06-2009 14:56]
[22] Spektakl, dramat, tragedia - nowoczesne metafory dekadencji / Artur Pastuszek
// W: Polylog jako wyzwanie edukacyjne współczesności / red. nauk. Józef Kwapiszewski, Małgorzata Chrzanowska .- Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 125--136 .- ISBN: 9788392027065
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9006] [data modyf: 29-01-2008 09:45]
[23] Tolerancja - maska przemocy, czy permisywizmu? / Artur Pastuszek
// W: Filozofia wobec problemów współczesnego świata / red. nauk. Stefan Konstańczak i Miła Kwapiszewska - Antas .- Słupsk : Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej, 2007 - s. 70--78 .- ISBN: 9788392027058
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8903] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Żadna religia nie jest samotną wyspą. Idea spotkania Abrahama J. Heschela / Artur Pastuszek
// W: Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2** / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub .- Dzierżoniów : Edytor Drukarnia-Wydawnictwo, 2006 - s. 54--63 .- ISBN: 8389818256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11745] [data modyf: 19-02-2010 10:25]
[25] Myślenie jako akt moralny: Jacques'a Derridy potyczki z koncepcją etyki absolutnej Emmanuela Lévinasa / Artur Pastuszek
// W: Wyzwania filozoficzne i etyczne współczesnej edukacji / pod red. nauk. Ryszarda Czyżewskiego i Bogdana Drozdowicza .- Słupsk : Katedra Filozofii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, 2005 - s. 78---84 .- ISBN: 8392027027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7875] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ruiny czy zabytki? Pejzaże ponowoczesnego świata / Artur Pastuszek
// W: Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej : (Józef Rusiecki - pro memoriam) / pod red. Witolda Tulibackiego i Andrzeja Moździerza .- Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, 2005 - s. 39--47 .- ISBN: 8389067188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7247] [data modyf: 12-04-2005 13:49]
[27] Muzyka - Sztuka Czysta versus sztuka "zdehumanizowana"? "Sonata Belzebuba" Stanisława Ignacego Witkiewicza / Artur Pastuszek
// W: Filozofia muzyki : studia / pod red. Krzysztofa Guczalskiego .- Kraków : Musica Iagellonica, 2003 - s. 267--279 .- ISBN: 8370991262
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6153] [data modyf: 03-12-2003 18:23]
[28] Holacaust jako odrzucenie idei monoteizmu? Próba zracjonalizowania barbarzyństwa w teorii kultury George'a Steinera / Artur Pastuszek
// W: Przechować pamięć o przeszłości / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub .- Dzierżoniów : Dzierzoniowski Ośrodek Kultury, 2002 - s. 65--77 .- ISBN: 8391560120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5420] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Człowiek a świat wartości: kilka uwag o antroplogii Maxa Schelera / Artur Pastuszek
// W: Człowiek, język, wartości / pod red. Lilianny Kiejzik .- Zielona Góra : WSP, 1994 - s. 37--44 .- ISBN: 8385693408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5937] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowoczesny kontekst i perspektywy filozofii pracy / Artur Pastuszek // Problemy Profesjologii .- 2015, nr 2, s. 41--52, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aktywizm, destabilizacja, doświadczenie nowoczesności, experiencing the modernity, filozofia pracy, kapitał, labour philosophy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19701] [data modyf: 15-01-2016 13:46]
[2] Stanisława Ignacego Witkiewicza potyczki z psychoanalizą / Artur Pastuszek // Lumen Poloniae: studia z filozofii polskiej .- 2008, nr 1, s. 61--75, ISSN: 1897-9742, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15568] [data modyf: 28-03-2011 09:48]
[3] Dekadentyzm Stanisława Przybyszewskiego. Estetyczne kontrowersje źródeł polskiego modernizmu = Stanisław Przybyszewski's Decadence. Aesthetic Controversies of Sources of Polish Modernism / Artur Pastuszek // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2007, Nr 3, s. 51--63 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: decadence, desacralization, immanent aesthetics, modernism, naked soul, nihilism
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13873] [data modyf: 10-06-2009 09:37]
[4] Stanisław Przybyszewski - kształtowanie się światopoglądu filozoficznego polskiego modernizmu = Stanisław Przybyszewski - Shaping Philosophical Worldview of Polish Modernism / Artur Pastuszek // Parerga: Międzynarodowe Studia Filozoficzne .- 2007, Nr 4, s. 221--233 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aesthetism, cultural pessimism, disenchantment of the world, individualism, mass culture, modernism, philosophical worldview
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13874] [data modyf: 10-06-2009 09:40]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Oswajanie atopii - fantasmagoryczna i polityczna moc estetyki / Artur Pastuszek // W: Słupskie Studia Filozoficzne .- 2012, nr 11, s. 101--112, ISSN: 1641-9669, : summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9585] [data modyf: 07-06-2013 09:03]
[2] Globalność a epizodyczność - perypetie kultury ponowoczesnej / Artur Pastuszek // W: Ežegodnik 2010 krasnodarskogo regional'nogo otdelenia Rossijskogo Filosofskogo obšestva .- 2010, s. 26--33
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8818] [data modyf: 27-01-2011 12:35]
[3] Patologia genialności. Ewolucja twórczego indywiduum w ujęciu Stanisława Przybyszewskiego / Artur Pastuszek // W: Studia z Filozofii Polskiej .- 2010, tom 5, s. 217--228, ISSN: 1897-8584, : summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9209] [data modyf: 15-09-2014 09:19]
[4] Związek filozofii i sztuki w twórczości S.I. Witkiewicza / Artur Pastuszek // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu - (Nauki Humanistyczne ; z. 6) .- 2001, nr 897, s. 373--381
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Witkacy : ucieczka od absurdu jako pogoń za nim / Artur Pastuszek // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia(nr 33) .- 1998, s. 65--73
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5628] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podrobenie a autonómia. Priestor slobody podl'a M. Foucaulta / Artur Pastuszek // W: Sloboda a jej projekcie : Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou. Stará Lesná, Słowacja, 2011 .- Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2012, s. 251--257 .- ISBN: 9788055506197
Słowa kluczowe: Disciplining, Forms of subjection, Individuation, Reigning

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20792] [data modyf: 08-04-2013 13:36]
[2] Filozof - "wychowawca", "prawodawca" czy "interpretator"? Miejsce filozofii w ponowoczesnym pejzażu kultury / Artur Pastuszek // W: Filozofia w Szkole : filozofia w życiu. Kielce, Polska, 2003 .- Kielce : Wydaw. Phaenomena, 2004 .- T. 5, s. 279--284 .- ISBN: 8391021688
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16689] [data modyf: 04-11-2004 17:21]
[3] Konflikt dwóch porządków aksjologicznych. Granice sztuki czy granice życia? / Artur Pastuszek // W: Literatura w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden , ale nie jednolity", Bydgoszcz, 21-23 października 2002 roku. Bydgoszcz, Polska, 2002 .- Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, s. 375--384 .- ISBN: 8370964931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16004] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Od "boga wina" do "ogłupjansów" czyli o "Narkotykach" S.I. Witkiewicza / Artur Pastuszek // W: Używki w literaturze : od Młodej Polski do współczesności: [materiały konferencyjne]. Słups, Polska, 2000 .- Pelplin : WDP "Bernardinum", 2002 .- T. 2, s. 103--109 .- ISBN: 83889357
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Witkacy : filozofia powieści czy filozofia w powieści? / Artur Pastuszek // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska, 2000 .- Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 63--70 .- ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14958] [data modyf: 11-09-2002 13:17]
[6] Filozoficzna perspektywa konstrukcji świata przedstawionego Stanisława Ignacego Witkiewicza / Artur Pastuszek // W: Witkacy w Polsce i na świecie : [materiały konferencji]. Szczecin, Polska, 1999 .- Szczecin : Wydaw. naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 147--162 .- ISBN: 8372411409
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Terytoria kultury - topografia obecności / (Red.) Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 238 s. .- ISBN: 9788378420798
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5132] [data modyf: 15-02-2017 11:51]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski