System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Ewa Bochno
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 105 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Oblicza kapitału społecznego uniwersytetu : Diagnoza- interpretacje - konteksty / Maria Dudzikowa, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Sylwia Jaskulska, Mateusz Marciniak, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 .- 448 s. - (Maturzyści 2005 - Studenci UAM w Poznaniu ; tom 4) .- ISBN: 9788375875737
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11921] [data modyf: 28-07-2015 11:57]
[2] Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla : diagnoza i uwarunkowania / Maria Dudzikowska, Sylwia Jaskulska, Renata Wawrzyniak-Beszterda, Ewa Bochno, Ireneusz Bochno, Karina Knasiecka-Falbierska, Mateusz Marciniak . Tom 2 .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 .- 317 s. .- ISBN: 9788375875539
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10944] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Rozmowa jako metoda oddziaływania wychowawczego : studium teoretyczno-empiryczne / Ewa Bochno .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004 .- 211 s. .- ISBN: 837308441X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7109] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Niektóre pułapki w nabywaniu naukowego habitusu / Ewa Bochno
// W: Pułapki epistemologiczne i metodologiczne w badaniach nad edukacją. Jak sobie z nimi radzić? : Wyklady Profesorów wygłoszone na XXX Letniej Szkole Młodych Pedagogów przy KNP PAN (Wisla 2016) / pod red. Marii Dudzikowej i Stanisława Juszczyka .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 3612) - s. 25--40 .- ISBN: 9788322631829
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19911] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[2] "Dobra wasza gwiżdżą ptaki. I tego trzymać się trzeba..." - trochę historii Letnich Szkół Młodych Pedagogów / Ewa Bochno, Ewelina Bochno
// W: Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych / pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bodnar .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 - s. 67--94 .- ISBN: 9788374314923
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18211] [data modyf: 11-10-2016 11:06]
[3] Letnia szkoła Mlodych Pedagogów jak historia o wynalezieniu długopisu / Ewa Bochno
// W: Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych / pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bodnar .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 - s. 301--303 .- ISBN: 9788374314923
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18225] [data modyf: 11-10-2016 11:08]
[4] Letnia Szkoła Młodych Pedagogów jako naukowa wspólnota uczących się / Ewa Bochno, Alicja Korzeniecka-Bondar
// W: Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych / pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bodnar .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 - s. 11--24 .- ISBN: 9788374314923
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18210] [data modyf: 10-10-2016 13:30]
[5] "W odpowiedzi na potrzeby młodych..." - o Zespole Samokształceniowym i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN / Ewa Bochno
// W: Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych / pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bodnar .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016 - s. 483--498 .- ISBN: 9788374314923
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18226] [data modyf: 11-10-2016 11:13]
[6] O zarażaniu studentów pasją społecznikowską / Ewa Bochno
// W: Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem... / pod red. Doroty Bis, Katarzyny Braun, Marka Jeziorańskiego .- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2015 - (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 19) - s. 155--163 .- ISBN: 9788362475131
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17278] [data modyf: 30-10-2015 14:59]
[7] 'But I'd rather have a good old chat.' The communicative dimension of school culture / Ewa Bochno, Filip Bochno
// W: School Quality and Culture / ed. by Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 64--79 .- ISBN: 9788380193291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17906] [data modyf: 23-05-2016 14:31]
[8] Grupa studencka jako miejsce gromadzenia zasobów zaufania. Komunikat z badań / Ewa Bochno
// W: Codzienność szkoły. Uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014 - s. 169--181 .- ISBN: 9788378505310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16309] [data modyf: 24-10-2014 11:29]
[9] V satyryczny program kabaretu Beche-co? pt. "Mając na uwadze dobro dziecka..." / Ewa Bochno
// W: Między sferą prywatną a publiczną / pod red. Magdaleny Czubak-Koch, Piotra Mikiewicza .- Wrocław : Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Pedagogicznych, 2014 - (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 18) - s. 145--156 .- ISBN: 9788362302727
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16331] [data modyf: 04-11-2014 13:02]
[10] Grupy studenckie - czy i jaka wspólnota? / Ewa Bochno
// W: Fabryki dyplomów czy universitas? : O "nadwiślańskiej" wersji przemian w edukacji akademickiej / red. nauk. Maria Czerepaniak-Walczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2013 - (Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki) - s. 226--244 .- ISBN: 9788378501732
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15215] [data modyf: 27-03-2013 08:31]
[11] Is a community of students possible at universities perceived as "arcades", and how? / Ewa Bochno
// W: School in Community - Community in School / ed. by Ewa Bochno .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 - s. 93--103 .- ISBN: 9788377808887
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16485] [data modyf: 20-01-2015 13:06]
[12] Czy tylko rywalizacja i wyścig szczurów? Atmosfera w grupach studenckich (doniesienie z badań) / Ewa Bochno
// W: Tożsamość w społeczeństwie współczesnym: pop-kulturowe (re)interpretacje / red. nauk. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Zbyszko Melosik .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2012 - s. 239--252 .- ISBN: 9788375879544
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14519] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Grupa studencka - jaka jest i po co? Komunikat z badań nad studentami V roku Uniwersytetu Adama Mickiewicza / Ewa Bochno
// W: Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych / pod red. Anny Gajdzicy, Aleksandry Minczanowskiej, Małgorzaty Stokłosy .- Cieszyn - Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Instytut Nauk o Edukacji, 2011 - (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 15) - s. 197--205 .- ISBN: 9788375876857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13720] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Jak to jest być Sekretarzem LSMP? / Ewa Bochno
// W: O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym : 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN / praca zbiorowa pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bondar .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 - s. 73--97 .- ISBN: 9788377840450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13626] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Jak to się zaczęło? Jak było? Trochę historii Letnich Szkół Młodych Pedagogów / Ewa Bochno, Ireneusz Bochno
// W: O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym : 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN / praca zbiorowa pod red. Ewy Bochno i Alicji Korzenieckiej-Bondar .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 - s. 135--155 .- ISBN: 9788377840450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13627] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Sens i bezsens "bycia" adiunktem. Refleksje z perspektywy doktorów pedagogiki / Ewa Bochno
// W: Pedagogika : zakorzenienie i transgresja / pod red. Mirosławy Nowak-Dziemianowicz i Pawła Rudnickiego .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011 - s. 147--157 .- ISBN: 9788362302239
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12815] [data modyf: 29-03-2011 11:33]
[17] Szkoła jako miejsce gromadzenia zasobów zaufania. Komunikat z badań nad studentami UAM / Ewa Bochno
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 241--248 .- ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14447] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Arteterapia - nowe (kolejne) spojrzenie na profilaktykę? Wywołanie problemu / Ewa Bochno
// W: Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier / red. Janina Fyk i Anna Łuczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 137--142 .- ISBN: 9788374813730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12645] [data modyf: 09-02-2011 10:06]
[19] Relacje rówieśnicze / Ewa Bochno
// W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 199--228 .- ISBN: 9788375875430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12817] [data modyf: 29-03-2011 11:51]
[20] Relacje rówieśnicze w doświadczeniach pierwszego rocznika reformy edukacji / Ewa Bochno
// W: Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej : społeczne i wychowawcze obszary napięć / pod red. nauk. Janusza Surzykiewicza, Marka Kuleszy .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2010 - s. 88--91 .- ISBN: 9788375254075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12253] [data modyf: 07-10-2010 08:17]
[21] Sztuka ubierania się a konwersja kapitałów. Zarysowanie problemu / Ewa Bochno
// W: Sztuka w służbie edukacji / pod red. Sylwii Jaskuły .- Warszawa : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2010 - (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 14) - s. 163--174 .- ISBN: 9788361303565
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13718] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Wizerunek relacji rówieśniczych i jego uwarunkowania / Ewa Bochno
// W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 300--305 .- ISBN: 9788375875430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12819] [data modyf: 29-03-2011 11:58]
[23] Wizerunek własnej szkoły podstawowej w doświadczeniach studentów I roku UAM (2005/06) / Ewa Bochno, Ireneusz Bochno
// W: Szkoła i jej wychowankowie : między tradycją a wyzwaniami edukacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Marty Uberman .- Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010 - s. 131--137 .- ISBN: 9788373385269
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11980] [data modyf: 19-05-2010 09:04]
[24] Zasoby środowiskowo-szkolne (część II) / Ewa Bochno, Ireneusz Bochno
// W: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / pod red. nauk. Marii Dudzikowej i Renaty Wawrzyniak-Beszterdy .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 95--116 .- ISBN: 9788375875430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12844] [data modyf: 12-04-2011 13:13]
[25] Kilka refleksji o pracy doktorów pedagogiki / Ewa Bochno
// W: Edukacja a praca / pod red. Renaty Borzyszkowskiej, Ewy Lemańskiej-Lewandowskiej, Przemysława Pawła Grzybowskiego .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009 - (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 13) - s. 266--274 .- ISBN: 9788370967116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13717] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Stereotyp płci czy płeć języka? Szkolne interakcje komunikacyjne nauczycielek z uczennicami i uczniami / Ewa Bochno
// W: Koniec mitu niewinności? : płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz .- Warszawa : Wydaw. Psychologii i Kultury ENETEIA, 2009 - s. 181--191 .- ISBN: 9788361538066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11337] [data modyf: 08-10-2009 10:55]
[27] Studenckie konferencje naukowe szansą na rozwijanie wyobraźni socjologicznej studentów / Ewa Bochno
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 10 / red. nauk. Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 117--127 .- ISBN: 9788374812481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11130] [data modyf: 10-06-2009 12:13]
[28] Letnia Szkoła Młodych Pedagogów - konferencja inna niż wszystkie / Ewa Bochno
// W: Życie szkołą : prace dedykowane Profesor Marii Dudzikowej / pod red. Renaty Wawrzyniak-Beszterdy .- Poznań : Garmond Oficyna Wydawnicza, 2008 - s. 247-255 .- ISBN: 9788389250810
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10756] [data modyf: 08-01-2009 11:38]
[29] Szkolne rozmowy nauczycielek i uczniów w kontekście teorii Basila Bernsteina / Ewa Bochno
// W: Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii / pod red. Anny Horolets .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008 - s. 236-250 .- ISBN: 9788376110196
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10755] [data modyf: 08-01-2009 11:29]
[30] Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty. W perspektywie interdyscyplinarnej / Ewa Bochno, Ireneusz Bochno
// W: Wokół zagadnień wychowania - aspekty teoretyczne i przyczynki empiryczne / pod red. Renaty Wawrzyniak-Beszterdy .- Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008 - (Zeszyty Naukowe / Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk ; z. 12) - s. 239--247 .- ISBN: 9788323219125
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13719] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Czy na pewno mnie rozumiesz? Zbieżność i rozbieżność nauczycielskiej i uczniowskiej perspektywy dotyczącej rozmów między nimi / Ewa Bochno
// W: Obszary wspólnego zaangażowania w edukacji dzieci / red. nauk. Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak - Łojewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 19--26 .- ISBN: 9788374811156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9505] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Nieprzypadkowe spotkania, czyli o rozmowie w wychowaniu / Ewa Bochno
// W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty / pod red. Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak - Walczak . T. 3 .- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007 - s. 91--108
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9459] [data modyf: 29-01-2008 11:24]
[33] Teorie uczenia się języka przez dziecko / Ewa Bochno
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 6 : Su - U .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007 - s. 614--618 .- ISBN: 9788389501776
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9757] [data modyf: 15-02-2008 09:06]
[34] Rozmowa / Ewa Bochno
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 5: R - St .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2006 - s. 445--453 .- ISBN: 8389501635
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8886] [data modyf: 12-03-2007 13:44]
[35] "Kolory życia" - program wspierający rodzinę / Ewa Bochno
// W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego; T. 2: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 229--234 .- ISBN: 8373082549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6411] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Kompetencje nauczyciela klas początkowych do prowadzenia rozmów z uczniem - założenia a rzeczywistość / Ewa Bochno
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 323--330 .- ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5759] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Osamotnienie ucznia w rozmowach z nauczycielem / Ewa Bochno
// W: Nowe stulecie dziecku .- Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2001 - s. 300--309 .- ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2934] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[38] Rozmowa i jej znaczenie we współczesnej edukacji / Ewa Bochno
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 274--281 .- ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Uczyć zespołowości zespołowością. Refl eksje na marginesie pracy ze studentami nad lekturą M. Dudzikowej, "Pomyśl siebie... Minieseje dla wychowawcy klasy" / Ewa Bochno // Studia z Teorii Wychowania .- 2019, nr 1 (26), s. 227--235, ISSN: 2083-0998, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: academic didactics, doświadczenie, dydaktyka akademicka, experience, teamwork, zespołowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-24061] [data modyf: 07-05-2019 11:18]
[2] O naukowym wzrastaniu z i przy Marii Dudzikowej / Ewa Bochno // Parezja .- 2018, nr 2 (10), s. 118--126, ISSN: 2353?7914,
Słowa kluczowe: Maria Dudzikowa, autokreacja, scientific identity, self-creation, tożsamość naukowa
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15290/parezja.2018.10.11
[AWCZ-24109] [data modyf: 28-05-2019 09:22]
[3] School culture as a common good. Is it possible? How? / Ewa Bochno // Polish Journal of Educational Studies .- 2018, Vol. 1 (LXXI), s. 103--111, ISSN: 0081-6795, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: common good, school, school culture
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/poljes-2018-0009
[AWCZ-23776] [data modyf: 11-03-2019 09:50]
[4] Rola zespołowości uczniów / Ewa Bochno // Dyrektor Szkoły: Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej .- 2016, nr 5, s. 76--78, ISSN: 1230-9508, : bibliogr.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20107] [data modyf: 21-02-2017 10:42]
[5] Sapere Aude! De omnibus est duditandum! Maria Czerepaniak-Walczak w rozmowie z Alicją Korzeniecką-Bodnar i Ewą Bochno / Maria Czerepaniak-Walczak, Alicja Korzeniecka-Bondar, Ewa Bochno // Parezja: Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych .- 2015, nr 1, s. 51--65, ISSN: 2353?7914, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: nieposłuszeństwo obywatelskie, relacja Mistrz - Uczeń, uniwersytet
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19473] [data modyf: 30-10-2015 14:49]
[6] Z doświadczeń pomocniczych promotorów / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2015, t. 38, s. 65--84, ISSN: 0137-9585,
Słowa kluczowe: assistant promoter, mist-student telationship, university
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20105] [data modyf: 30-05-2016 10:48]
[7] Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2015, t. 38, s. 267--275, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20106] [data modyf: 30-05-2016 10:52]
[8] "Mając na uwadze dobro dziecka...". O piątym (i nie tylko) Kabarecie Beche-co? Letniej Szkoły Młodych Pedagogów / Ewa Bochno // Parezja: Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN .- 2014, nr 1, s. 117--134, ISSN: 2353?7914, : bibliogr.
Słowa kluczowe: cabaret, the Summer School for Young Pedagogues
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18504] [data modyf: 31-07-2015 12:00]
[9] Nie każdy musi być parezjastą... Bogusław Śliwerski w rozmowie Z Ewą Bochno i Maksymilianem Chutorańskim / Ewa Bochno, Maksymilian Chutorański // Parezja: Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN .- 2014, nr 1, s. 51--68, ISSN: 2353?7914,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18513] [data modyf: 29-07-2015 10:22]
[10] "Parezja" - głos Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (ale nie tylko) / Alicja Korzeniecka-Bondar, Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2014, t. 37, s. 335--343, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19001] [data modyf: 31-07-2015 11:01]
[11] Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - pięciolecie działalności z perspektywy kategorii refleksyjności / Ewa Bochno, Iwona Kopaczyńska // Parezja: Upokorzenie .- 2014, nr 2, s. 127--138, ISSN: 2353?7914,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18915] [data modyf: 31-07-2015 10:53]
[12] Młodzi badacze o swoim doświadczeniu związanym z doskonaleniem warsztatu naukowego i pisarskiego (panel dyskusyjny) / Maria Dudzikowa, Ewa Bochno, Przemysław P. Grzybowski, Anna Kola, Alicja Korzeniecka-Bondar, Monika Wiśniewska-Kin // Przegląd Badań Edukacyjnych .- 2013, nr 16, s. 113--145, ISSN: 1895-4308,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17531] [data modyf: 21-07-2015 10:05]
[13] Relacje rówieśnicze w szkołach różnego szczebla; dążenie do wspólnoty czy atomizacji? - głos w dyskusji / Ewa Bochno // Przyszłość. Świat - Europa - Polska: Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN .- 2013, nr 1, s. 119--125, ISSN: 1895-0949, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: indywidualizma a kolektywizm, neotrybalizm
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17803] [data modyf: 21-02-2017 08:55]
[14] W sieci - czy, po co i jakiej? Relacje w grupach studenckich - komunikat z badań / Ewa Bochno // Rocznik Lubuski: Nowe tendencje w badaniach społecznych .- 2013, tom 39, cz. 1, s. 87--100, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17658] [data modyf: 21-07-2015 10:34]
[15] Cóż po uniwersytecie w czasach marnych? Tożsamość uniwersytetu w sytuacji cywilizacyjnych przemian, Kraków 25-26.02.2012 / Ewa Bochno, Mateusz Marciniak // Rocznik Pedagogiczny .- 2012, t. 35, s. 229--233, ISSN: 0137-9585,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17532] [data modyf: 10-10-2013 08:56]
[16] Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli / Ewa Bochno // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2011, nr 1, s. 77--84, ISSN: 0239-6858, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15605] [data modyf: 12-04-2011 14:06]
[17] Zespół Samokształceniowy Doktorów przy KNP PAN / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2010, t. 33, s. 97--101, ISSN: 0137-9585,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15048] [data modyf: 07-10-2010 08:07]
[18] A Student Academic Conference Devoted to Bruner's Model of the Relation between Learning and Teaching / Ewa Bochno // The New Educational Review .- 2009, Vol. 17, No. 1, s. 255--263, ISSN: 1732-6729, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-13728] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] Adiunkt - intelektualista czy wyrobnik? / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2009, t. 32, s. 157--165, ISSN: 0137-9585, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14743] [data modyf: 24-05-2010 11:29]
[20] Lekcyjne rozmowy nauczycieli i uczniów z perspektywy Brunerowskiego modelu pedagogii potocznej / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2008, T. 31, s. 127--140, ISSN: 0137-9585, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13490] [data modyf: 08-01-2009 12:47]
[21] Wokół wychowania. XX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów / Ewa Bochno, Ireneusz Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2008, nr 1, s. 54--56
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] RODK [Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny] - czy i jak wspomaga rodzinę? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2006, nr 5, s. 44--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10888] [data modyf: 06-06-2006 18:54]
[23] Czy ze mną rozmawiasz? / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2005, nr 6, s. 19--26
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Rozmowa ucznia z nauczycielem / Ewa Bochno // Życie Szkoły: Czasopismo dla nauczycieli .- 2005, nr 6, s. 16--21
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10338] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Szkoła jak z portretu Makowskiego / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2005, T. 28, s. 187--203, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11847] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Rozmowa. Jakie to łatwe... jakie to trudne / Ewa Bochno // Psychologia w Szkole .- 2004, 2, s. 27--36, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9628] [data modyf: 29-06-2004 12:26]
[27] Rozmowa w procesie wychowania / Ewa Bochno // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2004, nr 2, s. 14--21
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9572] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wychowawczy kontekst rozmów między nauczycielką a uczniem / Ewa Bochno // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2003, nr 4, s. 88--98, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Dobra współpraca z rodzicami uskrzydla / Ewa Bochno, Bożena Lewandowska // Edukacja i Dialog .- 2002, nr 8, s. 46--49, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8686] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Doświadczenia dziecka w sytuacji przedszkolnej / Ewa Bochno // Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 2002, nr 3, s. 37--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9127] [data modyf: 09-09-2004 09:41]
[31] Doświadczenia dziecka w sytuacji przedszkolnej / Ewa Bochno // Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 2002, nr 3, s. 37--41
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] "Czym skorupka za młodu ..." : wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój dziecka / Ewa Bochno // Wychowanie w Przedszkolu .- 2001, nr 5, s. 283--285
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Rozmowa jako wartość wychowawcza / Ewa Bochno // Wychowanie w Przedszkolu .- 2001, nr 5, s. 265--269
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7989] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dziecka w sytuacji przedszkolnej / Ewa Bochno // Dziecko i Jego Świat .- 2001, nr 1/2, s. 28--34
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Jak dziecko nabywa kompetencji do porozumiewania się / Ewa Bochno // Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 2000, nr 11, s. 7--11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Patrz i słuchaj - jesteś przedszkolakiem / Ewa Bochno // Edukacja i Dialog .- 2000, nr 2, s. 12--15, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7992] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Prawo dziecka w wieku przedszkolnym do wyboru aktywności / Ewa Bochno // Amicus .- 1999, nr 6, s. 27--30
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Sytuacje naturalne i inspirowane w pracy z dziećmi / Ewa Bochno // Wychowanie w Przedszkolu .- 1999, nr 5, s. 374--377
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7993] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Porozumienie między nauczycielem a dzieckiem, a organizacja aktywności dziecka w przedszkolu / Ewa Bochno // Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1998, nr 7/9, s. 8--11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Zabawy symulacyjne - jako propozycja zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym : Część I / Ewa Bochno // Wychowanie na co Dzień .- 1998, nr 1-2, s. 6-8, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7997] [data modyf: 21-02-2003 14:07]
[41] Zabawy symulacyjne - jako propozycja zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym : Część II / Ewa Bochno // Wychowanie na co Dzień .- 1998, nr 3, s. 1-3, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7996] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Zabawy z elementami symulacji / Ewa Bochno // Wychowanie w Przedszkolu .- 1997, nr 7, s. 431--434
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7995] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Przebieramy się i robimy teatr / Ewa Bochno // Wychowanie w Przedszkolu .- 1995, nr 7, s. 411-412
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9130] [data modyf: 30-09-2003 15:06]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zespołowość w grupach studenckich. Bajka o żelaznym wilku? / Ewa Bochno // W: Studia Pedagogiczne .- 2013, t. LXV, s. 189--197, ISSN: 0081-6795,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9840] [data modyf: 22-07-2015 09:52]
[2] Zaufanie jako kłopotliwe zobowiązanie nauczyciela? Pytanie z autorytetem w tle / Ewa Bochno // W: Studia Pedagogiczne .- 2011, LXIV, s. 187--202, ISSN: 0081-6795, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9357] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Lekcyjne interakcje komunikacyjne nauczycieli i uczniów klas początkowych z perspektywy pedagogii Basila Bernsteina / Ewa Bochno // W: Studia Pedagogiczne .- 2010, LXIII, s. 109--124, ISSN: 0081-6795,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-8916] [data modyf: 21-04-2011 12:04]
[4] Rozmowa w kontekście dyskursu dziecięcego / Ewa Bochno // W: Forum Oświatowe .- 2004, nr 1, s. 115--134, ISSN: 0867-0323,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rozmowa z perspektywy nauczyciela i ucznia / Ewa Bochno // W: Forum Oświatowe .- 2004, nr 2, s. 63--78, ISSN: 0867-0323,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6796] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Nowe stulecie dziecku : Ogólnopolska Debata Społeczna, Zielona Góra, 19-21 października 200 0r. / Ewa Bochno // W: Rocznik Pedagogiczny .- 2001, T. 24, s. 173--176, ISSN: 0137-9585,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5593] [data modyf: 13-02-2007 11:23]
[7] XIII Letnia Szkoła Młodych Pedagogów : Łódź - Borki, 20-25 września 1999 / Ewa Bochno // W: Rocznik Pedagogiczny .- 2000, t. 23, s. 113--118, ISSN: 0137-9585,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Indywidualizacja oddziaływań wychowawczych we współpracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Ewa Bochno // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 4/5, s. 3--5
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6055] [data modyf: 25-04-2005 17:17]
[9] Pozwólmy się bawić / Ewa Bochno // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 6, s. 12--21
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sprawstwo, refleksja, współpraca, czyli konferencja studencka jako forma aktywizowania studentów / Ewa Bochno // W: Kultura akademicka w oglądzie pedagogicznym : Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Międzyzdroje, Polska, 2008 .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009 .- 31, s. 449--459 .- ISBN: 9788392831143
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19189] [data modyf: 10-06-2009 10:20]
[2] Portret ucznia w szkolnych interakcjach komunikacyjnych z nauczycielem / Ewa Bochno // W: W poszukiwaniu nowoczesnej szkoły : [materiały XVIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów]. Łagów Lubuski, Polska, 2004 .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, s. 237--248 .- ISBN: 8373085297
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Rozmowa z nauczycielką w perspektywie uczniów klas początkowych / Ewa Bochno // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole : [materiały konferencyjne]. Nałęczów, Polska, 2003 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 143--156 .- ISBN: 8322724551
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17596] [data modyf: 11-01-2006 14:01]
[4] Rozmowa jako niewykorzystana kategoria wychowawcza / Ewa Bochno // W: Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych. Konteksty teoretyczne i empiryczne : Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Borki, Polska, 1999 .- Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2000, s. 195--202
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12180] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Naukowa wspólnota uczących się : XXX-lecie Letniej Szkoły Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN / (Red.) Ewa Bochno, Alicja Korzeniecka-Bondar .- Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016, 535 s. .- ISBN: 9788374314923
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5495] [data modyf: 10-10-2016 13:27]
[2] Codzienność szkoły. Uczeń / (Red.) Ewa Bochno, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 307 s. .- ISBN: 9788378505310
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5242] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[3] School in Community - Community in School / (Red.) Ewa Bochno .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, 214 s. .- ISBN: 9788377808887
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5271] [data modyf: 02-09-2015 16:23]
[4] O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego w środowisku naukowym : 25-lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN / (Red.) Ewa Bochno, Alicja Korzeniecka-Bondar .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011, 314 s. .- ISBN: 9788377840450
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4926] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Pedagogika Kultury. T. 5 / .- Lublin : Wydaw. UMCS , 2009 (Rec.) .- Pięciolecie "Pedagogiki Kultury" - rocznika redagowanego przez zespół Pracowników Zakładu Pedagogiki Kultury UMCS / Ewa Bochno // Rocznik Pedagogiczny .- 2010, T. 33, s. 219--222
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski