System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Skorupka
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Ewa Skorupka
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Nauk Biologicznych Ewa Skorupka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Od metoryki małej do motoryki dużej - znaczenie ćwiczeń ruchowych z perspektywy teoretycznej i praktycznej, Ewa Skorupka
// W: Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji, 2011. / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 73--84, ISBN: 9788375870213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14354] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Status społeczno-ekonomiczny rodziny w kontekście oceny postawy ciała dzieci, Ewa Skorupka
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2011. / red. nauk. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 567--584, ISBN: 9788374814171
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14379] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Children and healthy lifestyle - as reflected by body posture, Ewa Skorupka
// W: Correction and Compensation of Physical Development Disorders in Children and Youth, 2009. / edited by Krystyna Górniak, Małgorzata Lichota, Biała Podlaska : Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Physical Education, s. 135--147, ISBN: 9788361509073
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12005] [data modyf: 28-05-2010 08:40]
[4] Somatic features of conscript soldiers as affected by certain social and environmental factors, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Józef Tatarczuk, Artur Wandycz, Tomasz Bajer
// W: Contemporary task, problems and perspectives of Physical Education in the Army, 2009. / ed. by Marek Sokołowski, Warszawa : Polish Scientific Physical Education Association, s. 269--278, ISBN: 9788392572718
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11114] [data modyf: 09-06-2009 09:56]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Children's health awareness among parents and the body posture parameters of young school - children, Józef Tatarczuk, Ewa Skorupka
// W: Wellness in different phases of life, 2008. / pod red. Grażyny Olchowik, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 195--208, ISBN: 9788361495482
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10176] [data modyf: 11-06-2008 12:26]
[6] Środowiskowe uwarunkowania wieku menarche zielonogórskich gimnazjalistek, Artur Wandycz, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka, Inga Kordel, Paulina Jóźwiak
// W: Dobrostan w różnych fazach życia, 2008. / pod red. Grażyny Olchowik, Lublin : Wydaw. NeuroCentrum, s. 165--174, ISBN: 9788361495529
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10173] [data modyf: 28-05-2008 12:57]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Relacje uczuciowe w rodzinie a potrzeby dzieci zagrożonych niepełnosprawnością narządu ruchu, Ewa Skorupka
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 109--120, ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8950] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Warsztaty ruchowe "Nasze stopy", Ewa Skorupka
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 201--203, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5480] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Zachowania zdrowotne i postrzeganie zdrowia przez młodzież akademicką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Ewa Skorupka
// W: Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego, 2002. / red. nauk. Andrzej Malinowski, Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 229--232, ISBN: 0389321041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5529] [data modyf: 13-02-2003 10:56]
[10] Młodzież akademicka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze w świetle samooceny aktywności i sprawności fizycznej, Ewa Skorupka
// W: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. T. 6, 2001. , Szczecin : Wydaw. Promocyjne "Albatros", s. 497--504, ISBN: 838803832X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3909] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[11] Podmiotowość rodziny w profilaktyce i korekcji wad postawy dzieci, Ewa Skorupka
// W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 505--509, ISBN: 8388317350
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3957] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Program usprawniania ruchowego uczniów niepełnosprawnych w szkole integracyjnej, Ewa Skorupka
// W: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych, 2001. , Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanisycznych I Społecznych Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 35--44, ISBN: 8372680604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2685] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Stan zdrowia studentów uczęszczających na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, Ewa Skorupka
// W: Dodatnie i ujemne aspekty aktywności ruchowej. T. 1, 2001. , Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 94--99
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4125] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[14] Orientacja pozdrowotna studentów WSP uczestniczących w gimnastyce korekcyjnej w I semestrze 1997/1998, Ewa Skorupka
// W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 127--131, ISBN: 8372680183
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3376] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[15] Udział studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, Ewa Skorupka
// W: Wartość biologiczna oraz sprawność fizyczna młodzieży akademickiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 133--136, ISBN: 8372680183
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3377] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aktywność fizyczna studentów wybranych uczelni wyższych a ruchomość kręgosłupa / Arletta Hawrylak, Ewa Skorupka, Dorota Wojna, Katarzyna Barczyk, Beata Skolimowska, Kamil Warno, 2012. Medycyna Sportowa, vol. 28, 101-106, ISSN: 1232-406X, tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aktywność ruchowa, kręgosłup, studenci
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16782] [data modyf: 04-12-2012 09:40]
[2] Podstawy wychowawcze matek w percepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym a jakość postawy ciała dzieci / Ewa Skorupka, 2005. Fizjoterapia: kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii T. 13, nr 2, 39--49
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Aktywizowanie środowiska rodzinnego do profilaktyki i korekcji postawy ciała dzieci / Ewa Skorupka, 2003. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne: miesięcznik nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia, nr 3, (5)--(9)
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9655] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Metoda Weroniki Sherborne w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała / Ewa Skorupka, 2003. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne: miesięcznik nauczycieli, trenerów i szkolnej służby zdrowia, nr 3, (2)-(4)
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9654] [data modyf: 09-07-2004 13:56]
[5] Postawa ciała dzieci w kontekście wiedzy rodziców na temat profilaktyki i korekcji wad postawy / Ewa Skorupka, 2003. Polska Medycyna Rodzinna: kwartalnik T. 5, z. 2, 153-157
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9653] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Katedry Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 1999-2009 / Ewa Skorupka, Ryszard Asienkiewicz, Grażyna Biczysko // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie - (Kultura Fizyczna) .- 2010, Z. 9, s. 255--266
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8817] [data modyf: 15-09-2014 09:16]
[2] Możliwość wykorzystania narzędzia Kwestionariusz "Postaw Wychowawczych w Percepcji Dziecka" w badaniu postaw rodziców dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju / Ewa Skorupka, Ewa Janion, Aneta Rudzińska-Rogoża // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 7) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 256--259
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zachowania zdrowotne dzieci w wieku wczesnoszkolnym wpływające na kształtowanie się postawy ciała / Ewa Skorupka, Ryszard Asienkiewicz // W: Annales Universitatis Mariae Curie Skłodowska. Sectio D Medicina(nr 7) .- 2007, Vol. 62, suppl. 18, s. 260--264
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7827] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Ocena postawy ciała dzieci 7-9-letnich w świetle badania fotogrametrycznego, 2003. Ewa Skorupka // W: Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym : [materiałyVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Dydaktyka Wychowania Fizycznego". Wrocław, Polska Wrocław : Wydaw. WTN, 2003, T. 6, s. 353--358, ISBN: 8373740058
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16450] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Stan pozdrowotnej świadomości rodziców z zakresu profilaktyki i korekcji postawy ciała, 2002. Ewa Skorupka // W: Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska Wrocław : Wydaw. WTN, 2003, T. 4, s. 137--142, ISBN: 8373740104
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Corrective andCompensating Procedure in Ontogenetic Development Disorders / (Red.) Ewa Skorupka .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011, 155 s. .- ISBN: 9788374814591
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4973] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[2] Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego / (Red.) Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz, Ewa Skorupka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 675 s. .- ISBN: 9788374814171
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4971] [data modyf: 28-11-2012 12:24]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski