System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Małgorzata Czerwińska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 101 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] "Słowem potrafię wszystko". O piśmienniczości osób z niepełnosprawnością wzroku : Studium bibliologiczno-tyflologiczne, 2012. Małgorzata Czerwińska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 895 s. , ISBN: 9788378420330,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11368] [data modyf: 04-02-2013 13:07]
[2] Pismo i książka w systemie L. Braille'a w Polsce : Historia i funkcje rewalidacyjne, 1999. Małgorzata Czerwińska, Warszawa : Wydaw. SBP 172 s. , ISBN: 8387629286,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Jakościowa strategia badawcza w 'library and inormation science' - od rozważań teoretycznych po egzemplyfikację, Małgorzata Czerwińska
// W: W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin, 2019. / red. nauk. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Andrzej Buck, Przemsław Bartkowiak, Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 45--62, ISBN: 9788365466785
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21225] [data modyf: 21-11-2019 11:58]
[2] Pismo i książka w systemie Braille'a - szansą na partycypację osób z niepełnosprawnością wzroku w społeczeństwie informacyjnym? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflopedagogicznych, Małgorzata Czerwińska
// W: W świecie bibliologii i informatologii : Księga dedykowana Profesor Bronisławie Woźniczce-Paruzel w 70. rocznicę urodzin, 2019. / pod red. Małgorzaty Fedorowicz-Kruszewskiej, Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Tomasza Kruszewskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 303--323, ISBN: 9788323142072
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20975] [data modyf: 08-07-2019 08:51]
[3] Biblioteki dla niewidomych, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia książki. Tom 1 Eseje A-Z, 2017. / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 304--305, ISBN: 9788322935439
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19468] [data modyf: 03-06-2019 09:52]
[4] Książka dla niewidomych, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia książki. Tom 2 K-Z, 2017. / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty Skalskiej-Zlat, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 118--120, ISBN: 9788322935439
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19469] [data modyf: 03-06-2019 09:55]
[5] Tyflografika i audiodeskrypcja - szansą na inkluzję społeczną osób z niepełnosprawnością wzroku?, Małgorzata Czerwińska, Elwira Grzelecka
// W: Pedagogika specjalna - nowe obszary teorii i praktyki, 2017. / pod red. Teresy Żółkowskiej i Ireny Ramik-Mażewskiej, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość t. XII), s. 69--82, ISBN: -
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19693] [data modyf: 03-06-2019 09:29]
[6] System Braille'a, pisma alternatywne, polskie modyfikacje. W kręgu historycznych i współczesnych rozważań tyflologiczno-bibliologicznych, Małgorzata Czerwińska, Małgorzata Paplińska
// W: Pismo Braille'a z tradycją w nowoczesność, 2016. / pod red. Małgorzaty Paplińskiej, Warszawa : Fundacja Polskich Niewidzących i Słabowidzących "Trakt", s. 11--32, ISBN: 9788392717263
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18863] [data modyf: 23-03-2017 09:53]
[7] System Braille'a w edukacji i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością wzroku - przyczynek do komunikacji i inkluzji społecznej, Małgorzata Czerwińska
// W: Edukacyjne oblicza komunikacji. Dyskurs interdyscyplinarny, 2016. / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna B. Kochan, Ewa M. Skorek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 119--134, ISBN: 9788394571405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18510] [data modyf: 16-12-2016 10:22]
[8] Early support in the development of blind children by means of a Braille system and tactile books, Małgorzata Czerwińska
// W: Early Support for a Child with a Disability in the Polish and International Perspective, 2015. / ed. by Jaroslaw Bąbka, Anna I. Brzezińska, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (International Forum for Education 8), s. 112--130, ISBN: 9788380194441
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18170] [data modyf: 26-09-2016 09:22]
[9] Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w świecie książek i bibliotek - między rehabilitacją a inkluzją społeczną, Małgorzata Czerwińska
// W: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, 2015. / pod red. Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 275--294, ISBN: 9788379771233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17669] [data modyf: 11-03-2016 09:06]
[10] Książki autorów z niepełnosprawnością wzroku w bibliologiczno-tyflologicznym dyskursie o tożsamości i funkcjach społecznych, Małgorzata Czerwińska
// W: Kulturowa tożsamość książki, 2014. / pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (Książka - Dokument - Informacja), s. 125--138, ISBN: 9788322934401
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16638] [data modyf: 27-02-2015 09:40]
[11] "Jesteście więksi ode mnie tylko o światło" - o autorach z niepełnosprawnością wzroku - między rehabilitacją a życiem literackim, Małgorzata Czerwińska
// W: Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych - oblicza terapii, 2013. / red. nauk. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło . tom IX, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe WH US Minerwa (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość), s. 79--97, ISBN: 9788364277092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15910] [data modyf: 18-03-2014 13:26]
[12] "You Are Greater Than Me by the Light Only" - Authors with Visual Impairment - Between Rehabilitation and Literary Life, Małgorzata Czerwińska
// W: Policy Regulations and Employment and the Quality of Life of Disabled Persons, 2013. / ed by Karolina Kaliszewska, Lilianna Konopska, Marcin Wlazło, Szczecin : University of Szczecin Departement of Special Pedagogy (Special Pedagogy - Conception and the Reality Vol. III), s. 76--88, ISBN: 9788364277061
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15760] [data modyf: 03-01-2014 08:08]
[13] "Tworzę, więc jestem" - o biblioterapeutycznych wartościach aktywności twórczej osób z niepełnosprawnością wzroku, Małgorzata Czerwińska
// W: O potrzebie biblioterapii, 2012. / pod red. Krystyny Hrycyk, Wrocław : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, PPSKAKiB, s. 89--103, ISBN: 9788393353002
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14864] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Od Braille'a do DAISY - o czytaniu i czytelnictwie osób z niepełnosprawnością wzroku, Małgorzata Czerwińska
// W: Czytanie, czytelnictwo, czytelnik, 2011. / pod red. Anny Żbikowskiej - Migoń przy współudziale Agnieszki Łuszpak, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 175--188, ISBN: 9788322931424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12894] [data modyf: 25-05-2011 11:04]
[15] Osoby z niepełnosprawnością wzroku, Małgorzata Czerwińska
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia, 2011. / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--28, ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13802] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Prasa dla niewidomych w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku, Małgorzata Czerwińska
// W: Uszkodzenie, niepełnosprawność, upośledzenie - aspekty teoretyczne i praktyczne w pedagogice XXI wieku, 2011. / red. nauk. Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska, Dorota Szarkowicz, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość tom VII), s. 297--309, ISBN: 9788362355631
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13073] [data modyf: 13-09-2011 12:15]
[17] Press for The Blind in The Process of Rehabilitation of Visually Impaired Persons, Małgorzata Czerwińska
// W: Special pedagogy towards new challenges, 2011. / Edited by Teresa Żółkowska, Dorota Szarkowicz, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski (Special pedagogy - conceptions and the reality vol. 1), s. 73--85, ISBN: 9788362355656
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12869] [data modyf: 16-05-2011 10:54]
[18] Savoir - vivre w kontaktach ze studentami z niepełnosprawnością, czyli poznać - zrozumieć - skutecznie pomagać, Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia, 2011. / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--240, ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13808] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Student z niepełnosprawnością wzroku jako użytkownik biblioteki i informacji, Małgorzata Czerwińska
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia, 2011. / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--203, ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13807] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] The book and the library in the process of normalisation of the environment of visually impaired persons, Małgorzata Czerwińska
// W: Disability - the contextuality of its meaning, 2010. / edited by Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 63-69, ISBN: 9788360903902
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12089] [data modyf: 07-07-2010 10:13]
[21] Aktywność twórcza w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku - refleksje między terapią a sztuką, Małgorzata Czerwińska
// W: Dylematy (niepełno)sprawności - rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych : współczesne konteksty i kontrowersje pedagogiki wspierającej, 2009. / red. Marzena Dycht, Lidia Marszałek, Warszawa : Wydaw. Salezjańskie, s. 255--273, ISBN: 9788372013989
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11553] [data modyf: 11-12-2009 12:30]
[22] Książki literackie autorów z niepełnosprawnością wzroku w Polsce po 1945 roku - czyli tyflologia w służbie nauk bibliologicznych, Małgorzata Czerwińska
// W: Od książki dawnej do biblioteki wirtualnej : przeobrażenia bibliologii polskiej: na marginesie trzydziestolecia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu, 2009. / pod red. Doroty Degen i Małgorzaty Fedorowicz, Toruń : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 189--204, ISBN: 9788323124092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11644] [data modyf: 25-01-2010 10:28]
[23] Książka w procesie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzroku, Małgorzata Czerwińska
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation, 2008. / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko, Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, s. 175--187, ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10653] [data modyf: 08-12-2008 17:03]
[24] Obsługa biblioteczno - informacyjna studentów z niepełnosprawnością wzroku - wzorcowe rozwiązania Uniwersytetu Warszawskiego, Małgorzata Czerwińska
// W: Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko, Kielce : Polski Związek Niewidomych, Oficyna Wydaw. STON 2, s. 140--152, ISBN: 9788372732507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10823] [data modyf: 22-01-2009 14:49]
[25] Osoby z niepełnosprawnością wzroku wśród książek i bibliotek - problem interdyscyplinarny, Małgorzata Czerwińska, Teresa Dederko
// W: Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko, Kielce : Polski Związek Niewidomych, Oficyna Wydaw. STON 2, s. 5--8, ISBN: 9788372732507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10820] [data modyf: 22-01-2009 14:35]
[26] Polskie czasopiśmiennictwo dla niewidomych po 1945 roku - zarys problematyki, Małgorzata Czerwińska
// W: Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko, Kielce : Polski Związek Niewidomych, Oficyna Wydaw. STON 2, s. 92--113, ISBN: 9788372732507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10822] [data modyf: 22-01-2009 14:47]
[27] System Louisa Braille'a - z badań nad historią, Małgorzata Czerwińska
// W: Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. nauk. Małgorzaty Czerwińskiej i Teresy Dederko, Kielce : Polski Związek Niewidomych, Oficyna Wydaw. STON 2, s. 40--52, ISBN: 9788372732507
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10821] [data modyf: 22-01-2009 14:45]
[28] Świat dążeń osób niepełnosprawnych w świetle zapisów pamiętnikarskich, Małgorzata Czerwińska
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, 2008. / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 169--179, ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10536] [data modyf: 18-10-2008 12:56]
[29] Książka literacka niewidzących autorów - przedmiot badań interdyscyplinarnych. W kręgu rozważań metodologicznych, Małgorzata Czerwińska
// W: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość, 2007. / red. Teresa Żółkowska, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski (Konteksty Pedagogiki Specjalnej tom 2), s. 509--514, ISBN: 9788360065785
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15042] [data modyf: 24-01-2013 14:23]
[30] Literary book of blind authors - subject of interdisciplinary research. Reflections on methodology, Małgorzata Czerwińska
// W: Context of special pedagogy, 2007. / Teresa Żółkowska (ed.) . II, Szczecin : University of Szczecin (Special pedagogy - conceptions and the reality), s. [1-8], ISBN: 9788360065785 .- http://www.monografie.pl/czerwinska.pdf
Kod:
MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8937] [data modyf: 28-01-2008 15:42]
[31] Twórczość osób niepełnosprawnych, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 6 : Su - U, 2007. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 850--866, ISBN: 9788389501776
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9758] [data modyf: 15-02-2008 09:08]
[32] Z zamyśleń nad słowem [wstęp], Małgorzata Czerwińska
// W: Powolne zmierzchanie błękitu/ Irena Stopierzyńska *, 2007. , Warszawa : [nakł. autora], s. 9--16, ISBN: 9788392388517
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9474] [data modyf: 28-01-2008 11:36]
[33] "Żar" - między sztuką i terapią, Małgorzata Czerwińska
// W: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, 2007. / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego . T. 2, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 107--119, ISBN: 9788323121121
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9472] [data modyf: 28-01-2008 11:36]
[34] Książka w rehabilitacji niewidzących seniorów. Uwagi o biblioterapii reminiscencyjnej, Małgorzata Czerwińska
// W: Wybrane problemy osób starszych, 2006. / pod red. Agnieszki Nowickiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 239--251, ISBN: 8373086463
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8899] [data modyf: 28-01-2008 15:41]
[35] Kształcenie akademickie osób niewidzących - szanse, możliwości, ograniczenia, Małgorzata Czerwińska
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 321--331, ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8956] [data modyf: 28-01-2008 16:36]
[36] Poezja osób niewidzących - sens życia - autokreacja - autorewalidacja, Małgorzata Czerwińska
// W: Świat pełen znaczeń : kultura i niepełnosprawność, 2006. / pod red. nauk. Jolanty Baran i Sławomira Olszewskiego, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 43--56, ISBN: 8373086625
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Rehabilitacja osób niewidomych, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 5: R - St, 2006. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 158--169, ISBN: 8389501635
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Nowoczesne formy dostępu osób niewidzących do słowa pisanego, Małgorzata Czerwińska
// W: Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, 2005. / pod red. Małgorzaty Fedorowicz i Tomasza Kruszewskiego, Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 103--126, ISBN: 8323117861
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7121] [data modyf: 08-02-2005 15:08]
[39] Osoba niewidząca w społeczeństwie informatycznym - uwarunkowania i możliwości normalizacji, Małgorzata Czerwińska
// W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, 2005. / red. Cz. Kossakowski, A. Krauze, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej T. 4), s. 352--358, ISBN: 8372993920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7503] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Pedagogika biblioteczna, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 4: P, 2005. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 114--121, ISBN: 8389501414
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8011] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Przyczynek do rozważań nad tożsamością i poczuciem wartości studentów niepełnosprawnych, Małgorzata Czerwińska, Helena Ochonczenko
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 2005. / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 89--97, ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Student niepełnosprawny jako użytkownik systemu biblioteczno-informacyjnego, Małgorzata Czerwińska
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, 2005. / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 145--157, ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7713] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Twórczość literacka osób niewidzących - sztuka i terapia, Małgorzata Czerwińska
// W: Metody i formy terapii sztuką, 2005. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 173--182, ISBN: 8374810076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8007] [data modyf: 14-02-2006 12:58]
[44] Wstęp, Małgorzata Czerwińska
// W: Opowieść o niepowtarzalnym życiu Haliny Lubicz/ Henryk Ryszard Żuchowski *, 2005. , Lublin : Polihymnia, s. 7--12, ISBN: 8371703604
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7878] [data modyf: 27-03-2008 12:53]
[45] Niewidomy, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 3: M - O, 2004. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 685--693, ISBN: 8389501244
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7128] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Partycypacja w kulturze młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i możliwości kształcenia, Małgorzata Czerwińska
// W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2: Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa, 2004. / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 91--101, ISBN: 8379083030
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] "Słowem - światłem" - niewidomy jako podmiot i autor zapisu poetyckiego, Małgorzata Czerwińska
// W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, 2004. / red. nauk. Jarosław Bąbka, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 200--213, ISBN: 8389501155
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6734] [data modyf: 06-07-2004 14:21]
[48] Alfabet Braille'a, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 1: A-F, 2003. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 80--87, ISBN: 838814992X
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5809] [data modyf: 04-06-2003 13:09]
[49] Biblioterapia, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 1: A-F, 2003. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 380--385, ISBN: 838814992X
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5810] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Biblioterapia - między metodą rewalidacji a dyscypliną naukową. W kręgu dylematów metodologicznych, Małgorzata Czerwińska
// W: Konteksty teoretyczne, 2003. / pod red. Ewy Górniewicz i Amadeusza Krauze, Oksztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej), s. 66--74, ISBN: 8372992436
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5812] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[51] Integracyjna wartość twórczości niewidomych poetów. Biblioterapeutyczna analiza poezji Krystyny i Jacka Rosów, Małgorzata Czerwińska
// W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych, 2003. / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 235--240, ISBN: 8322720831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6148] [data modyf: 28-11-2003 10:58]
[52] Książka niewidomego, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, 2003. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 849-858, ISBN: 8389501066
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Kształcenie osób niewidomych, Małgorzata Czerwińska
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, 2003. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 889--898, ISBN: 8389501066
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6518] [data modyf: 31-03-2004 12:36]
[54] Sztuka w rehabilitacji osób nieełnosprawnych - metoda czy sposób na życie?, Małgorzata Czerwińska
// W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, 2002. / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause, Olsztyn : Wydaw. Uniweersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej T. 3), s. 311--316, ISBN: 837299322X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6661] [data modyf: 07-06-2004 13:47]
[55] Stan tyflorewalidacji i pomocy socjalnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w okresie transformacji społeczno-gospodarczej na Ziemi Lubuskiej, Małgorzata Czerwińska
// W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 319--329, ISBN: 8388317350
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4911] [data modyf: 19-02-2003 09:44]
[56] Słowa, które leczą: o biblioterapeutycznej wartości prozy Michała Kaziowa, Małgorzata Czerwińska
// W: Wywiedzione z losu : Księga jubileuszowa Michała Kaziowa, 2000. , Zielona Góra : WiMBP im. Cypriana Norwida, s. 41--51, ISBN: 838833607X
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4912] [data modyf: 19-02-2003 09:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Od systemu Braille'a do technologii wspomagających - rozważania nad information literacy osób z niepełnosprawnością wzroku / Małgorzata Czerwińska, 2019. Dyskursy Młodych Andragogów 20, 291--303, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: alternative materials, assistive technologies, blind, information and communication technologies, information literacy, materiały alternatywne, niewidomy, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie wspomagające
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/dma.vi20.27
[AWCZ-24801] [data modyf: 20-01-2020 10:59]
[2] Osoby z niepełnosprawnością wzroku w świecie kultury - specyfika i uwarunkowania uczestnictwa inkluzywnego / Małgorzata Czerwińska, 2019. Kultura i Edukacja, nr 1 (123), 58--76, ISSN: 1230-266X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Braille system, audio description, audiodeskrypcja, niepełnosprawność wzroku, participation in culture, partycypacja w kulturze, system Braille'a, sztuki wizualne, tyflografika, typhlographics, visual arts, visual disability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15804/kie.2019.01.04
[AWCZ-24866] [data modyf: 27-01-2020 13:37]
[3] Information culture of person with visual disabilities in typhlology and information science reflections / Małgorzata Czerwińska, 2017. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 18, 29--52, ISSN: 2300-391X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Braille system, alternative materials, audio description, augumentative technologies, information culture, person with visual disabilities, tactile graphics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22385] [data modyf: 19-02-2018 11:50]
[4] Kultura informacji osób z niepełnosprawnością wzroku w refleksji tyflologiczno-informatologicznej / Małgorzata Czerwińska, 2017. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 18, 33--57, ISSN: 2300-391X, bibliogr. summ. .- [wersja polska]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23334] [data modyf: 22-11-2018 09:50]
[5] Miedzy realem a siecią - o czasie wolnym i partycypacji w kulturze dzieci z rodzin alkoholowych / Małgorzata Czerwińska, Elwira Grzelecka, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 3, 95--107, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: alcoholism, alkoholizm, children from alcoholic families, culture, czas wolny, dzieci alkoholików, kultura, leisure time, participation, partycypacja
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21767] [data modyf: 09-10-2017 12:55]
[6] Od biblioteki brajlowskiej do cyfrowej, czyli o materiałach alternatywnych i technologiach wspomagających dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku. W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflologicznych / Małgorzata Czerwińska, 2017. Roczniki Biblioteczne LXI, 207--225, ISSN: 0080-3626, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Braille system, alternative format materials, audiodeskrypcja, biblioteki dla niewidomych, libraries for the blind, materiały w formach alternatywnych, osoba z niepełnosprawnością wzroku, supporting technologies, system Braille'a, tactile graphics audio description, technologie wspomagające, tyflografika, visually impaired individual
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.19195/0080-3626.61.10
[AWCZ-23074] [data modyf: 17-09-2018 09:37]
[7] Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece. Inkluzja w świecie informacji i kultury - teoria i praktyka / Małgorzata Czerwińska, Ewa Adaszyńska, 2017. Uniwersytet Zielonogórski, 9-1, 21--23, ISSN: 1644-7867,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20825] [data modyf: 11-01-2017 10:19]
[8] Tyflografika - szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno-tyflograficznych / Małgorzata Czerwińska, 2017. Przegląd Biblioteczny r. 85, z. 2, 169--184, ISSN: 0033-202X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Cognitive processes, Education, Edukacja, Illustration, Ilustracja, Inkluzja społeczna, Niewidomy, Procesy poznawcze, Raised representation, Rehabilitacja, Rehabilitation, Reprezentacja wypukła, Tactile graphics, The blind, Tyflografika, Wykluczenie informacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21649] [data modyf: 06-09-2017 12:53]
[9] System Braille'a - rewolucja medialna czy inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnością wzroku? / Małgorzata Czerwińska, 2015. Przegląd Biblioteczny r. 83, z. 3, 365--381, ISSN: 0033-202X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Braille supporting technologies, Braille system, brajlowskie technologie wspomagające, inkluzja spoleczna, media revolution, rewolucja medialna, social inclusion, system Braille'a
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19502] [data modyf: 09-11-2015 09:08]
[10] Osoba z niepełnosprawnością wzroku w bibliotece - rehabilitacja czy normalizacja środowiska życia? Bibliologiczno-tyflologiczny dyskurs wokół możliwości i ograniczeń / Małgorzata Czerwińska, 2014. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, z. 6, 135--154, ISSN: 2299-3363, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19059] [data modyf: 29-07-2015 10:53]
[11] Niewidomi w kulturze - problem interdyscyplinarny (zamiast wstępu) / Małgorzata Czerwińska, 2008. Przegląd Tyflologiczny, nr 1-2, 7--11
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14771] [data modyf: 26-05-2010 08:25]
[12] Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się a psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku / Małgorzata Czerwińska, 2008. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3-4, 128--140 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14032] [data modyf: 28-09-2009 08:35]
[13] Polscy niewidomi literaci okresu powojennego - wybrane zagadnienia / Małgorzata Czerwińska, 2008. Przegląd Tyflologiczny, nr 1-2, 239--261
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14770] [data modyf: 26-05-2010 08:20]
[14] Twórczość osób z niepełnosprawnością wzroku - między terapią a sztuką. Rozważania interdyscyplinarne / Małgorzata Czerwińska, 2008. Przegląd Tyflologiczny, nr 1-2, 29--66
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14769] [data modyf: 26-05-2010 08:07]
[15] Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska, 2006. Edukacja i Dialog, nr 8, 70--72, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Niewidomy jako twórca literatury / Małgorzata Czerwińska, 2006. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3-4, 135--143
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12431] [data modyf: 26-10-2007 12:55]
[17] Areteterapia jako forma wspomagania rehabilitacji medycznej / Małgorzata Czerwińska, 2003. Terapia Fizykalna, 3/4, 30--38
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9518] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Książka dla niepełnosprawnych w Polsce - od systemu Braille'a do zapisu cyfrowego / Małgorzata Czerwińska, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 1-2, 60--67
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Książka niewidomego na świecie - od pisma wklęsłego do wydawnictw drukowanych / Małgorzata Czerwińska, 2003. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 3/4, 90--96
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9535] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Osoba z wadą wzroku i jej psychospołeczne funkcjonowanie / Małgorzata Czerwińska, 2003. Terapia Fizykalna, 1/2, 16--27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Terapia poprzez sztukę. Metoda rewalidacji czy "sposób na życie" osób niepełnosprawnych / Małgorzata Czerwińska, 2002. Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny, nr 2/3, 52--58
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jakość życia osoby z dysfunkcją narządu wzroku w poetyckim zapisie niewidzących twórców - terapia przez sztukę w redukcji obaw i kreowania nadziei / Małgorzata Czerwińska // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - (Psychologia ; z. 11) .- 2003, s. 17--28
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6247] [data modyf: 13-11-2003 11:35]
[2] Książka niewidomego - od pisma wypukłego do postaci elektronicznej / Małgorzata Czerwińska // W: Roczniki Biblioteczne .- 2003, R. 47, s. 121-140
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6561] [data modyf: 13-02-2007 09:31]
[3] Biblioterapia - między dyscypliną naukową a metodą rewalidacji / Małgorzata Czerwińska // W: Roczniki Biblioteczne .- 2001, R. XLV, s. 105--120
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5553] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Biblioterapeutyczna wartość twórczości prozatorskiej Michała Kaziowa / Małgorzata Czerwińska // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo .- 2000, XXIII, s. 135--151
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5554] [data modyf: 27-03-2002 15:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Osoba z niepełnosprawnością wzroku w społeczeństwie wiedzy - inkluzja czy ekskluzja, 2011. Małgorzata Czerwińska // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 351--355, ISBN: 9788087182161
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20224] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Dostęp do informacji osób z niepełnosprawnością wzroku - od Braille'a do DAISY. Refleksje użytkownika, 2006. Małgorzata Czerwińska // W: Technologie informatyczne w służbie osób niepełnosprawnych : polsko - niemiecka konferencja naukowo - techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, 2007, s. 93--102, ISBN: 9788391979044
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18245] [data modyf: 29-03-2007 13:21]
[3] Przyczynek do rozważań nad twórczością literacką osób niepełnosprawnych wzrokowo, 2006. Małgorzata Czerwińska // W: Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa : [materiały konferencyjne]. Bydgoszcz, Polska Warszawa : PZN Biblioteka Centralna, 2006, s. 23--46
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Kultura czytelnicza uczniów z dysfunkcją słuchu : uwarunkowania i możliwości kształtowania, 2003. Małgorzata Czerwińska // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Wólka Milanowska, Polska Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005, s. 155--167, ISBN: 8371332645
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17392] [data modyf: 13-10-2005 12:44]
[5] Osoba niewidząca w społeczeństwie informatycznym - uwarunkowania i mozliwości normalizacji, 2004. Małgorzata Czerwińska // W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. [Stare Jabłonki k/Olsztyna], Polska Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2005, s. 352--358, ISBN: 8372993920
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17132] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Teleedukacja i telepraca - szansą dla osób niewidzących, 2005. Małgorzata Czerwińska // W: Pedagogika specjalna - aktualne osiągnięcia i wyzwania : [materiały konferencyjne]. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Oficyna IN PLUS, 2005, s. 310--315, ISBN: 8389402386
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17652] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Terapeutyczna wartość twórczości poetyckiej osób niewidzących. Znaczenie dla autorewalidacji i integracji społecznej, 2003. Małgorzata Czerwińska // W: Biblioterapia w bibliotekach. Zakres, formy, metody : [EBIB - Materiały konferencyjne nr 8]. Wrocław, Polska Warszawa : Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2004, s. [6], ISBN: 8391568970 .- http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/wroclaw/czerwinska.php
Kod:
KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Uwarunkowania partycypacji w kulturze osób z dysfunkcją narządu wzroku a potrzeba wsparcia społecznego, 2002. Małgorzata Czerwińska // W: Aktualne problemy wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : [materiały konferencyjne]. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 55--64, ISBN: 8322722583
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16941] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w bibliotece - uwarunkowania kontaktu ze słowem pisanym, 2003. Małgorzata Czerwińska // W: Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji, Wrocław, 25-26 wrzesnia 2003. Wrocław, Polska Wrocław : Dolnoslaska Szkołą Wyższa Edukacji TWP, 2003, s. 111-121, ISBN: 8589518058
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15800] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Biblioterapia w jakościowej strategii badawczej, 2002. Małgorzata Czerwińska // W: Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku : [materiały konferencyjne]. Łódź, Polska Łódź : Wydaw. uniwersytetu Łódzkiego, 2002, T. 3, s. 57--73, ISBN: 8371716133
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / (Red.) Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 242 s. .- ISBN: 9788374814249
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4944] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[2] Przegląd Tyflologiczny / (Red.) Małgorzata Czerwińska .- Warszawa : Polski Związek Niewidomych, 2008, nr 1-2
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4734] [data modyf: 27-05-2010 08:14]
[3] Niewidomi w świecie książek i bibliotek : wybrane zagadnienia / (Red.) Małgorzata Czerwińska, Teresa Dederko .- Kielce : Polski Związek Niewidomych, Oficyna Wydaw. STON 2, 2008, 200 s. .- ISBN: 9788372732507
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4570] [data modyf: 22-01-2009 14:52]
[4] Terapia Fizykalna / (Red.) Małgorzata Czerwińska .- Warszawa : Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewiadomych, 2003, 1/2, 3/4, 76, 76 s. .- ISSN: 0239-376X
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4039] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej: bibliograficzny warsztat biblioterapeuty / (Red.) Małgorzata Czerwińska .- Warszawa : Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, 2002
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3859] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Białych róż zaczerwienienie / / Maksymilian Bart - Kozłowski .- Kielce : Oficyna Wydaw. STON 2 , 2008 (Rec.) Małgorzata Czerwińska // Akant .- 2008, Nr 13, s. 49
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Osoby niepełnosprawne w społeczności akademickiej / .- Kraków (Rec.) Małgorzata Czerwińska // Szkoła Specjalna .- 2006, nr 3, s. 235--238
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Bibioterapia w praktyce: poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapetów / .- Kraków , 2005 (Rec.) Małgorzata Czerwińska // Przegląd Biblioteczny .- 1927, 3, s. 393--399
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski