System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Helena Ochonczenko
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 99 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2000 .- 326 s. .- ISBN: 8388317202
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5366] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Turystyka jedną z podstawowych determinant potencjału zdrowotnego studentów z (nie)pełnosprawnością / Helena Ochonczenko
// W: Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością / red. B. Szczupał, K. Kutek-Sładek .- Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2015 - s. 285--305 .- ISBN: 9788374385060
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18202] [data modyf: 07-10-2016 16:42]
[2] Bezpieczeństwo w szkole. Podstawowe obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli (wybrane aspekty prawne) / Helena Ochonczenko
// W: Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego / red. nauk. Jolanta Lipińska-Lokś, Grażyna Miłkowska, Anna Napadło-Kuczera .- Zielona Góra : Stowarzysz. Penitencjarne "Patronat" oddz. Zielona Góra, Oficyna Wydawnicza UZ, 2013 - s. 195--217 .- ISBN: 9788378421214
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15918] [data modyf: 19-03-2014 10:29]
[3] Preventive incentives at school - legal basis. Selected aspects / Helena Ochonczenko
// W: Prevention in School - Prevention in Education / ed. by Grażyna Miłkowska .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012 - (International Forum for Education ; No. 2(4)) - s. 55--64 .- ISBN: 9788377807507
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15605] [data modyf: 22-10-2013 07:54]
[4] Problemy rzecznictwa uczniów niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2012 .- wyd. II - s. 235-245 .- ISBN: 9788378501442
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14943] [data modyf: 06-12-2012 10:53]
[5] In the Face of Problems and Difficulties - The Strategies of Coping With The Stress of Disabled People / Helena Ochonczenko
// W: Facets of the disability / Edited by Barbara Ostapiuk, Karolina Żółkowska, Teresa Żółkowska .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011 - s. 241--254 .- ISBN: 9788362355648
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12895] [data modyf: 28-05-2011 14:04]
[6] Kształcenie akademickie szansą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością / Helena Ochonczenko, Jolanta Lipińska-Lokś
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 563--572 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13692] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Osoby z dysfunkcją narządu ruchu / Helena Ochonczenko
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 47--69 .- ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13803] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Poczucie własnej skuteczności studentów z (nie)pełnosprawnością - wybrane aspekty / Helena Ochonczenko
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 159--187 .- ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13806] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Savoir - vivre w kontaktach ze studentami z niepełnosprawnością, czyli poznać - zrozumieć - skutecznie pomagać / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska
// W: Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 225--240 .- ISBN: 9788374814249
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13808] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Wolontariat jako pozaedukacyjna forma aktywnej działalności studentów / Helena Ochonczenko
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 573--581 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13695] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Zaufanie podstawową determinantą rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / Helena Ochonczenko
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 177--195 .- ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14446] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Aktywizacja zawodowa uczestników warsztatów terapii zajęciowej w ich indywidualnym doświadczeniu / Helena Ochonczenko
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy / red. nauk. B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2010 - s. 123--153 .- ISBN: 9788392466987
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12504] [data modyf: 31-12-2010 09:51]
[13] Picture of the employee with a disability in a self-assessment and assessment of the others / Helena Ochonczenko
// W: Disability - the contextuality of its meaning / edited by Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2010 - s. 345-354 .- ISBN: 9788360903902
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12076] [data modyf: 02-07-2010 09:31]
[14] Poczucie samoskuteczności a aspiracje zawodowe studentów z niepełnosprawnością / Helena Ochonczenko
// W: Niepełnosprawni studenci w społeczności akademickiej : źródła sukcesów i porażek w integracji społecznej i aktywności zawodowej / red. B. Gąciarz .- Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010 - s. 212--233 .- ISBN: 9788376830186
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12178] [data modyf: 01-09-2010 13:44]
[15] Problemy rzecznictwa uczniów niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak .- Kraków : Impuls, 2010 .- wyd. I - s. 235-245 .- ISBN: 9788373089563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11951] [data modyf: 10-05-2010 12:32]
[16] Ekranowa przemoc - wpływ na osobowość dziecka / Helena Ochonczenko
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009 - s. 91-103 .- ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11976] [data modyf: 18-05-2010 16:35]
[17] Lubuscy pracodawcy wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Wielowymiarowość edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością / red. Teresa Żółkowska, Irena Ramik - Mażewska . Tom IV .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2009 - (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość) - s. 799--811 .- ISBN: 9788375181296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11124] [data modyf: 09-06-2009 12:19]
[18] Obraz pracownika z niepełnosprawnością w samoocenie i ocenie innych / Helena Ochonczenko
// W: W kręgu niepełnosprawności - teoretyczne i praktyczne aspekty poszukiwań w pedagogice specjalnej / red. nauk. Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska . Tom V .- Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2009 - (Dylematy Pedagogiki Specjalnej) - s. 385--394 .- ISBN: 9788360903834
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12092] [data modyf: 07-07-2010 10:46]
[19] Samopomoc społeczna w służbie ludzkiemu cierpieniu / Helena Ochonczenko
// W: Cierpienie / red. nauk. Edyta Bartkowiak, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - (Dylematy egzystencjalne ; Tom 1) - s. 89--102 .- ISBN: 9788374812986
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11533] [data modyf: 01-12-2009 14:15]
[20] The Unemployed and Disabled Inhabitants of the Lubuskie About the Quality of Their Lives / Helena Ochonczenko
// W: Special Pedagogy in researches and scientific analysis / Ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska .- Stettin : Special Pedagogy Department, 2009 - s. 329--337 .- ISBN: 97883751811456
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11147] [data modyf: 16-06-2009 12:34]
[21] Conditions of occupational passivity of the disabled / Helena Ochonczenko
// W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension / ed. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2008 - s. 531--537 .- ISBN: 9788375180824
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10190] [data modyf: 02-06-2008 15:10]
[22] Gotowość pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / oprac. zbiorowe pod red.: Bogusława Pietrulewicza, Marii Agnieszki Paszkowicz, Heleny Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza"JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 79--90 .- ISBN: 9788392442912
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10647] [data modyf: 08-12-2008 16:33]
[23] "Inny" w ekosystemie szkoły wyższej / Helena Ochonczenko
// W: Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - wyzwania praktyki / pod red. Iwony Chrzanowskiej i Beaty Jachimczak .- Łódź : Satoridruk, 2008 - s. 369-384 .- ISBN: 9788392508533
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10286] [data modyf: 08-07-2008 11:56]
[24] Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian / pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2008 - s. 15--24 .- ISBN: 9788373084803
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10530] [data modyf: 18-10-2008 12:46]
[25] Poczucie samoskuteczności niepełnosprawnych studentów / Helena Ochonczenko
// W: Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość. Socjopedagogiczne aspekty rehabilitacji osób niepełnosprawnych / red. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło . Tom III .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2008 - s. 289--299 .- ISBN: 9788375180817
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10188] [data modyf: 02-06-2008 14:26]
[26] Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie na poziomie szkoły wyższej / Helena Ochonczenko
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych / red. A. Barczyński . Z. 54 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, 2008 - s. 376--397 .- ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11023] [data modyf: 02-04-2009 15:42]
[27] Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (raport z badań) / Helena Ochonczenko
// W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych / red. A. Barczyński . Z. 54 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna, 2008 - s. 216--242 .- ISBN: 97883612900603
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11021] [data modyf: 02-04-2009 15:37]
[28] Kierunki działań w polityce Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: "By człowiek nie musiał cierpieć...": księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2007 - s. 253--262 .- ISBN: 9788389518682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Osoba niepełnosprawna - jej przekonanie o własnej skuteczności w poszukiwaniu swego miejsca na rynku pracy / Helena Ochonczenko
// W: Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Mobilność pracowników / red. nauk. Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej, 2007 - s. 29--45 .- ISBN: 9788374811163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9456] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Niepełnosprawni w kształceniu na poziomie wyższym - doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego / Helena Ochonczenko
// W: Pomiędzy teorią a praktyką / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego .- Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2006 - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; 5) - s. 229--236 .- ISBN: 9788372994424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8408] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Potrzeba własnej wartości i jej rola w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 53--65 .- ISBN: 8373086455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8947] [data modyf: 28-01-2008 16:34]
[32] Przedmowa / Helena Ochonczenko
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I* / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 13--16 .- ISBN: 8373086455
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9888] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z rodzin popegeerowskich / Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka
// W: Wybrane problemy edukacji i terapii w Polsce i za granicą / pod red. Katarzyny Bobel i Małgorzaty Ganczarskiej .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2006 - s. 11--16 .- ISBN: 837395192X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Agenda 22 - szansą na przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice: praca zbiorowa / pod red. Izabelli Fornalik .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005 - s. 71--78 .- ISBN: 8391203166
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Charakterystyka terenu badań i badanych osób / Helena Ochonczenko
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej .- Kraków : Oficyba Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 39--45 .- ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7706] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Idea równych szans osób niepełnosprawnych w wybranych dokumentach prawnych / Helena Ochonczenko
// W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych / red. Cz. Kossakowski, A. Krauze .- Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005 - (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej ; T. 4) - s. 91--97 .- ISBN: 8372993920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7501] [data modyf: 08-06-2005 11:33]
[37] Nauczycielska opieka nad dziećmi i młodzieżą w szkole - wybrane aspekty prawne / Helena Ochonczenko
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 439--448 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8309] [data modyf: 30-01-2008 08:53]
[38] Od "inwalidy" do "osoby niepełnosprawnej" - przemiany w definiowaniu osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej .- Kraków : Oficyba Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 17--38 .- ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7705] [data modyf: 27-05-2006 12:36]
[39] Problemy i potrzeby niepełnospranych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Helena Ochonczenko
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej .- Kraków : Oficyba Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 101--118 .- ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Przyczynek do rozważań nad tożsamością i poczuciem wartości studentów niepełnosprawnych / Małgorzata Czerwińska, Helena Ochonczenko
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / pod red. Heleny Ochonczenko i Grażyny Miłkowskiej .- Kraków : Oficyba Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 89--97 .- ISBN: 8373085254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7709] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Społeczna integracja dzieci w klasach integracyjnych wyzwaniem dla nauczycieli / Agnieszka Nowicka, Helena Ochonczenko
// W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Annu Klinik .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004 - s. 245--254 .- ISBN: 8322614403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7186] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w dobie zmian społecznych i gospodarczych w Polsce / Helena Ochonczenko
// W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2004 - s. 225-243 .- ISBN: 8389501155
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6735] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Człowiek niepełnosprawny w świetle teorii postrzegania społecznego - próba analizy / Helena Ochonczenko
// W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej / red. K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 357--372 .- ISBN: 8373261850
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6198] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Pomoc ludziom niepełnosprawnym - kryteria jej udzielania w opinii liderów środowiska lokalnego Ziemi Lubuskiej / Helena Ochonczenko
// W: Człowiek niepełnosprawny : sprawność w niepełnosprawności / pod red. Małgorzaty Kościelskiej .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 56--68 .- ISBN: 837096480X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Zachowania dewicyjne osób niepełnosprawnych w teoriach socjalizacji i społeczne wartościowanie tych jednostek / Helena Ochonczenko
// W: Wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja : w poszukiwaniu doskonalszych systemów w skali makro i mikro; Cz. 2: Profilaktyka i resocjalizacja / red. nau. Józef Sowa, Eugeniusz Piotrowski, Józef Rejman .- Rzeszów : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003 - s. 23--39 .- ISBN: 8388987305
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Reformy społeczne w Polsce a niepełnosprawni / Helena Ochonczenko
// W: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 1 .- Lublin : Wydaw. Unwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002 - s. 186--189 .- ISBN: 8322719078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5169] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Rola praktycznych zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym w kształceniu pedagogów na tle reformy systemu edukacji / Helena Ochonczenko
// W: Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002 - s. 224--233 .- ISBN: 8372711437
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5192] [data modyf: 19-10-2002 13:01]
[48] Liderzy środowiska lokalnego o sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych - wiedza a rzeczywistość / Helena Ochonczenko
// W: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych .- Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanisycznych I Społecznych Uniwersytetu Zielongórskiego, 2001 - s. 55--66 .- ISBN: 8372680604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2687] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[49] Prawo i jego oddziaływanie na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Nowe stulecie dziecku .- Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2001 - s. 72--82 .- ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2926] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w opinii liderów środowiska lokalnego: (na podstawie badań w województwie zielonogórskim) / Helena Ochonczenko
// W: Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej : raport I Ogólnopolskiego Komkursu dla Samorządów Powiatowych .- Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2001 - s. 61--68 .- ISBN: 8391563804
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4046] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w opinii liderów środowiska lokalnego Ziemi Lubuskiej / Helena Ochonczenko
// W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 271--284 .- ISBN: 8388317350
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3949] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Administracja publiczna i jej reforma a niepełnosprawni / Helena Ochonczenko
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 199--208 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3091] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[53] Potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej a reforma systemu edukacji / Helena Ochonczenko
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 345--351 .- ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2529] [data modyf: 08-04-2002 08:10]
[54] Prawo a integracja społeczna osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko
// W: Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 319--328 .- ISBN: 8372680078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2965] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[55] Kompensacja sieroctwa na drodze przestrzegania praw dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych / Helena Ochonczenko
// W: Sieroctwo społeczne i jego kompensacja .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 81--89 .- ISBN: 8372680019
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Znaczenie edukacji w procesie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w kontekscie doświadczeń projektu AKIS / Helena Ochonczenko // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 87--102, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aktywizacja zawodowa, education, edukacja, professional activation, reintegracja społeczna, social exclusion, social reintegration, wykluczenie społeczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22255] [data modyf: 26-01-2018 08:44]
[2] Studenci z niepełnosprawnością i pełnosprawni - poczucie samoskuteczności i szanse zawodowe / Helena Ochonczenko // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2011, nr 1, s. 99--110, ISSN: 0239-6858, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15608] [data modyf: 12-04-2011 14:11]
[3] Studenci z niepełnosprawnościami na uczelni wyższej - wybrane aspekty funkcjonowania / Helena Ochonczenko // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 61--77, ISSN: 0485-3083, : tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15140] [data modyf: 04-11-2010 14:09]
[4] Jakość życia bezrobotnych niepełnosprawnych Lubuszan w ich indywidualnym odczuciu / Helena Ochonczenko // Problemy Profesjologii .- 2008, nr 1, s. 99--108, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13321] [data modyf: 27-10-2008 12:32]
[5] Uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2007, nr 2-3, s. 139--167
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Poradnictwo i doradztwo zawodowe jako czynniki wspomagające aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2006, nr 3-4, s. 241--255 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Potrzeba własnej wartości i jej rola w transgresyjnym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2006, nr 3-4, s. 15--22
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12432] [data modyf: 26-10-2007 13:00]
[8] Preorientująca i diagnostyczna rola praktycznych zajęć z dzieckiem niepełnosprawnym w przygotowaniu zawodowym pedagoga / Helena Ochonczenko // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 1, s. 175--190 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10602] [data modyf: 17-01-2006 10:34]
[9] Zaspokojenie potrzeby własnej wartości kluczem do autonomii osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych .- 2005, nr 2, s. 117--130 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10603] [data modyf: 17-01-2006 11:25]
[10] Problemy osób niepełnosprawnych w świadomości działaczy samorządowych i liderów społeczności lokalnej / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2004, nr 3/4, s. 43--53
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10230] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Wczesne wspomaganie dziecka wielospecjalistyczną diagnozą i ciągłą pomocą - szansą na jego prawidłowy rozwój / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2004, nr 1-2, s. 25--31 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Od "inwalidy" do "osoby niepełnosprawnej" / Helena Ochonczenko // Terapia Fizykalna .- 2003, 1/2, s. 4--16
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9504] [data modyf: 23-03-2004 11:58]
[13] Piętnaście lat instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 1-2, s. 100--103
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9148] [data modyf: 03-10-2003 13:38]
[14] Wyrównywanie dostępu do edukacji szansą na "lepszą" jakość życia osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2003, nr 3/4, s. 22--29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9524] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Działania Rzecznika Praw Obywatelskich a problemy osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2002, nr 4, s. 28--33
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8956] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Kim są osoby niepełnosprawne w rozumieniu liderów społeczności lokalnych / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2001, nr 3/4, s. 14--22
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9034] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] O potrzebie zmian w programach kształcenia pedagogów / Aleksandra Maciarz, Helena Ochonczenko, Artur Doliński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2001, nr 8, s. 46--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych w opinii liderów środowiska lokalnego / Helena Ochonczenko // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2000, nr 1, s. 30--36
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wiedza i wyobrażenia liderów środowiska lokalnego o sytuacji życiowej ludzi niepełnosprawnych : (na podstawie badań w woejewództwie zielonogórskim) / Helena Ochonczenko // Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej .- 1998, nr 4, s. 62--70
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7449] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Professional activation of persons with disabilities in terms of globalsocial-economic changes - opportunities and barriers / Helena Ochonczenko // W: Sociální pedagogika v souvislostech globální krize : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno, Polska, 2011 .- Brno : Institut mezioborových studií Brno, 2011, s. 690--696 .- ISBN: 9788087182161
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20222] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie na poziomie szkoły wyższej / Helena Ochonczenko // W: Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych : konferencja naukowa. Warszawa, Polska, 2008 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 31--41
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Istota postrzegania społecznego a niepełnosprawni = Das Wesen der sozialen Wahrnehmung und Behinderte / Helena Ochonczenko // W: Wizerunek oraz postrzeganie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i w świecie pracy = Darstellung und Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung : 26 czerwiec 2006 r. Gościm. Gościm, Polska, 2006 .- Berlin : ISB gGmbH, 2006, s. [55] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Agenda 22 - szansą na przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // W: Niepełnosprawni, osieroceni, niedostosowani : problemy profilaktyki i wsparcia we współczesnej pedagogice. [Jelenia Góra], Polska, 2004 .- Jelenia Góra : Kolegium Karkonoskie, 2005, s. 71--78 .- ISBN: 8391203166
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17100] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych - wybrane aspekty prawne / Helena Ochonczenko // W: W kręgu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 157--169 .- ISBN: 8389712342
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17366] [data modyf: 18-10-2005 14:38]
[6] Idea równych szans osób niepełnosprawnych w wybranych dokumentach prawnych / Helena Ochonczenko // W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. [Stare Jabłonki k/Olsztyna], Polska, 2004 .- Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2005, s. 90--97 .- ISBN: 8372993920
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17130] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Starość w opinii młodzieży szkół średnich / Helena Ochonczenko // W: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : [materiały konferencyjne]. Bydgoszcz, Polska, 2003 .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004, s. 125--134 .- ISBN: 8370965490
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Człowiek niepełnosprawny w świetle teorii postrzegania społecznego - próba analizy / Helena Ochonczenko // W: Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny : na pograniczach pedagogiki specjalnej [materiały konferencyjne]. Gdańsk, Polska, 2003 .- Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2003, s. 357--372 .- ISBN: 8373261850
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16141] [data modyf: 29-05-2006 09:29]
[9] Istota i koncepcje rehabilitacji osób niepełnosprawnych - przegląd wybranych stanowisk / Helena Ochonczenko // W: Polskie doświadczenia w rehabilitacji zawodowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych : Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Warszawa, Polska, 2003 .- Warszawa : Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, 2003, s. 151--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15904] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Wyrównywanie dostępu do edukacji szansą na "lepszą" jakość zycia osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // W: Nauka a jakość życia : edukacja w perspektywie stulecia : VII Międzynarodowa konferencja. Wilno, Litwa, 2003 .- Vilnius : Universitas Studiorum Polona Vilnensis, 2003 .- Studium Vilnense A, s. 387--392 .- ISBN: 9955596015
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15873] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym jako jedna z metod kształcenia zawodowego pedagogów / Helena Ochonczenko // W: XVI. DIDMATTECH 2003 : mezinarodni vedecko-odborna konference. Olomouc, Czechy, 2003 .- Olomouc : Nakladatelstvi Votobia Praha, 2003 .- T. 2, s. 695--702 .- ISBN: 8072201506
Słowa kluczowe: dziecko niepełnosprawne, dziedziny przygotowania zawodowego, kształcenie pedagogów, przygotowanie do zawodu

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16458] [data modyf: 06-09-2004 10:20]
[12] Dostęp do edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w świetle unormowań prawnych / Helena Ochonczenko // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole. Gliwice, Polska, 2000 .- Kraków : "Impuls", 2002, s. 45--57
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13860] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[13] Społeczna integracja osób niepełnosprawnych w opinii liderów środowiska lokalnego ziemi lubuskiej / Helena Ochonczenko // W: Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej : [materiały konferencyjne]. Kazimierz nad Wisłą, Polska, 2001 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002, s. 309--318 .- ISBN: 8322718527
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15238] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Decentralizacja polityki społecznej państwa szansą dla systemu wspomagania osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce: model a rzeczywistość : III Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna. Nałęczów, Polska, 2000 .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2000, s. 353--361
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13739] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[15] Postrzeganie sytuacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie przez studentów pedagogiki / Helena Ochonczenko // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Mateiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 179--183
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13442] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Osoby z niepełnosprawnością w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / (Red.) Helena Ochonczenko, Małgorzata Czerwińska, Marcin Garbat .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 242 s. .- ISBN: 9788374814249
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4944] [data modyf: 25-09-2015 10:35]
[2] Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe = People with disabilities on the present labour market. Vocational preparation / (Red.) Bogusław Pietrulewicz, Maria Agnieszka Paszkowicz, Helena Ochonczenko .- Zielona Góra : Fundacja Wydawnicza "JM", Uniwersytet Zielonogórski, 2008, 221 s. .- ISBN: 9788392442912
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4548] [data modyf: 08-12-2008 16:27]
[3] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. I / (Red.) Helena Ochonczenko, Agnieszka Nowicka .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006, 328 s. .- ISBN: 8373086455
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4313] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II / (Red.) Helena Ochonczenko, Maria Agnieszka Paszkowicz .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006 .- ISBN: 8373087273
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej / (Red.) Helena Ochonczenko, Grażyna Miłkowska .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005, 244 s. .- ISBN: 8373085254
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym / (Red.) Aleksandra Maciarz, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Helena Ochonczenko .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001, 509 s. .- ISBN: 8388317350
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3363] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Bajki terapetyczne jako metoda obiżenia lęku u dzieci hospitalizowanych / / Malicka M. .- Leszno , 1998 (Rec.) Helena Ochonczenko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 1998, nr 8, s. 46
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Dziecko długotrwale chore / / Maciarz A. .- Zielona Góra , 1996 (Rec.) Helena Ochonczenko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 1997, nr 5, s. III okł.
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 1999 .- 356 s. / Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski