System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (100 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 108 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja, 2015. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 223 s. , ISBN: 9788378421795,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
[2] Współczene problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną=Gegenwärtige Probleme der Pädagogik der Personen mit intellektueller Behinderheit, 2006. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Aleksandra Maciarz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" 168 s. , ISBN: 8373087214,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Znaczenie samooceny w społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, 2000. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe 237 s. , ISBN: 8388317156,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5465] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Niepełnosprawność intelektualna i możliwosci proinkluzyjnej edukacji i rehabilitacji osób z tą niepełnosprawnością w kontekscie teorii wielorakich inteligencji, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2019. / red. nauk. Zdzislawa Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 93--107, ISBN: 9788378423416
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20739] [data modyf: 28-05-2019 11:48]
[20] [1]
[2] Szkoła jako organizacja (samo?)ucząca się, Julia Nieścioruk, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę, 2017. / red. Krystyna Moczia . tom 1, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" (W przestrzeni niepełnosprawności), s. 25--38, ISBN: 9788380953390
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19683] [data modyf: 03-06-2019 11:09]
[14,2] [0,71]
[3] Możliwości "rehabilitacji" aktualnej sytuacji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Sławomira Sadowska
// W: Niepełnosprawność w spirali naukowych rozważań, 2015. / red. Teresa Żółkowska, Joanna Buława-Halasz, Łukasz Skryplonek, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA (Pedagogika specjalna - koncepcje i rzeczywistość t. X), s. 49--63, ISBN: 9788364277597
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17550] [data modyf: 27-01-2016 12:58]
[4] Potrzeba sprawstwa jako przejaw autonomii dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Agata Miodek, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: W poszukiwaniu indywidualnych dróg wspierających wszechstronny rozwój osób z niepełnosprawnością, 2015. / pod red. Bernadety Szczupał, Andrzeja Giryńskiego, Grzegorza Szumskiego, Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, s. 57--68, ISBN: 9788364954170
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17985] [data modyf: 22-06-2016 12:34]
[5] Trening protiv obrazovaniâ? Raznoglasiâ, svâzannye s rasprostraneniem pro-bolonskogo obrazovaniâ pedagogov i učitelej v Plo'še, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Sławomira Sadowska
// W: Vižša osvita Ukraini u konteksti integracii do evropejs'kogo osvitn'ogo prostoru, 2015. , Kiiv : Pereâslav-Hmel'nic'kij DPU im. G. Skovorodi, s. 408--426, ISBN: 9789662760187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17405] [data modyf: 02-12-2015 12:41]
[6] Prowłączające możliwości metody Marii Montessori w edukacji przedszkolnej dziecka z autyzmem, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Agata Miodek
// W: Diagnoza i terapia pedagogiczna w przestrzeni edukacyjnej, 2014. / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska, Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, s. 217--227, ISBN: 9788364275715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16655] [data modyf: 03-03-2015 09:16]
[7] Respektowanie i egzekwowanie praw seksualnych osób z niepełnosprawnością - palący, nierozwiązany problem, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, 2013. / red. nauk. Zenon Gajdzica, Kraków : Impuls (Palące Problemy Edukacji i Pedagogiki), s. 248--270, ISBN: 9788378501732
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15361] [data modyf: 05-06-2013 09:59]
[8] Aktualne preferencje edukacyjne uczniów o specjalnych potrzebach i ich konsekwencje, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Szkoła dla osób z niepełnosprawnością : wzory - codzienność - wyzwania, 2012. / pod red. Amadeusza Krause, Joanny Belzyt, Sławomiry Sadowskiej, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 10), s. 45--56, ISBN: 9788378650034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14852] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Aktuelle Probleme der Ausbildung von Sonderpädagogen(innen) in Polen, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Danuta Kopeć
// W: Pädagogische Professionalität und Behinderung : Herausforderungen aus historischer, nationaler und internationaler Perspektive, 2010. / Sieglind Luise Ellger-Rüttgardt, Grit Wachtel (Hrsg.), Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, s. 166--174, ISBN: 9783170212954
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12214] [data modyf: 19-11-2012 13:43]
[10] Dotkliwa "obecność" społeczno-kulturowych barier w prointegracyjnej edukacji osób z niepełnosprawnością, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, 2010. / red. nauk. Zdzisława Janiszewska - Nieścioruk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 31--47, ISBN: 9788374813617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12855] [data modyf: 21-04-2011 11:17]
[11] Problematic availability of educational system for people with disabilities, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Disability - the contextuality of its meaning, 2010. / edited by Teresa Żółkowska, Lilianna Konopska, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 257--265, ISBN: 9788360903902
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12330] [data modyf: 28-10-2010 13:04]
[12] Historical conditions and multidimensional consequences of defining intellectual disability as another form of disorder, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Psychological and Social Problems of People with Disabilities, 2009. / edited by Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 119--132, ISBN: 9788374812672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11378] [data modyf: 26-10-2009 09:15]
[13] Perception of attachment and the social adjustment of the children with intellectual disability, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Teresa Żółkowska
// W: Psychological and Social Problems of People with Disabilities, 2009. / edited by Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 29--40, ISBN: 9788374812672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11408] [data modyf: 27-10-2009 10:28]
[14] Several Remarks on Intellectual Disability and the Ability of Intellectually Disabled Persons in the Context of Multiple Intelligence Theory, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Special Pedagogy in researches and scientific analysis, 2009. / Ed. Teresa Żółkowska, Irena Ramik-Mażewska, Stettin : Special Pedagogy Department, s. 79--87, ISBN: 97883751811456
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11146] [data modyf: 16-06-2009 12:31]
[15] Percepcja przywiązania a przystosowanie społeczne dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Teresa Żółkowska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, 2008. / pod. red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej t. 7), s. 366-373, ISBN: 9788372995575
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10256] [data modyf: 24-06-2008 13:12]
[16] Pro - integrative views and actions in the history of pedagogy of intellectually retarded people, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension, 2008. / ed. Teresa Żółkowska, Marcin Wlazło, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 431--439, ISBN: 9788375180824
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10191] [data modyf: 02-06-2008 15:15]
[17] Problemy edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Psychomotoryka: ruch pełen znaczeń, 2008. / red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk - Lasocka, Lesław Kulmatycki, Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 289--296, ISBN: 9788389518804
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10658] [data modyf: 09-12-2008 11:31]
[18] Refleksje związane z proeuropejskim modelem i standardami kształcenia pedagogów specjalnych, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Pedagogika specjalna w służbie osób niepełnosprawnych, 2008. / pod red. Barbary Ostapiuk, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 73--84
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10460] [data modyf: 25-09-2008 10:27]
[19] Współczesne wyzwania w kształceniu pedagogów, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły, 2008. / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" (Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych 5), s. 23--30, ISBN: 9788373084926
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10050] [data modyf: 22-04-2008 14:50]
[20] Perspectives and threats of social integration of mentally retarded people, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Context of special pedagogy, 2007. / Teresa Żółkowska (ed.) . II, Szczecin : University of Szczecin (Special pedagogy - conceptions and the reality), s. [1-10], ISBN: 9788360065785 .- http://www.monografie.pl/
Kod:
MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8938] [data modyf: 28-01-2008 15:42]
[21] Perspektywy i zagrożenia społecznej integracji osób z niepełnosprawnością, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 2007. / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej - Nieścioruk, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 195--210, ISBN: 9788373087705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: "By człowiek nie musiał cierpieć...": księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Aleksandrze Maciarz, 2007. / pod red. Adama A. Zycha i Agnieszki Nowickiej, Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 206--212, ISBN: 9788389518682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9856] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Kzztałcenie pedagogów specjalnych w kontekście reform bolońskich, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Pomiędzy teorią a praktyką, 2006. / pod red. Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause, Sławomira Przybylińskiego, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 5), s. 169--174, ISBN: 9788372994424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Samoocena, samoocena dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 5: R - St, 2006. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 609--619, ISBN: 8389501635
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Aktulna oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2005. / pod red. nauk. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 211--223, ISBN: 8373085661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8028] [data modyf: 27-02-2006 14:55]
[26] Jakość opieki logopedycznej wyznacznikiem normalizacji sytuacji edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnością, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, 2005. / red. Cz. Kossakowski, A. Krauze, Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej T. 4), s. 199--204, ISBN: 8372993920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7502] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Oligofrenopedagogika, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 3: M - O, 2004. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 821--824, ISBN: 8389501244
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7130] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Opóźniony rozwój mowy, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 3: M - O, 2004. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 861--869, ISBN: 8389501244
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7150] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Różnorodność form edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jako warunek skuteczności ich rehabilitacji, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Terapia sztuką w edukacji, 2004. / red. naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--89, ISBN: 8389712393
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Dyslalia, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 1: A-F, 2003. , Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 845--849, ISBN: 838814992X
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [11-01-2021]
[WZCZ-5811] [data modyf: 04-06-2003 13:10]
[31] Integracja społeczna dzieci niepełnosprawnych, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, 2003. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 366--377, ISBN: 8389501066
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6483] [data modyf: 29-03-2004 10:52]
[32] Jakość form edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Człowiek niepełnosprawny : sprawność w niepełnosprawności, 2003. / pod red. Małgorzaty Kościelskiej, Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, s. 171--183, ISBN: 837096480X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5818] [data modyf: 04-06-2003 18:23]
[33] Klasa (grupa) integracyjna, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, 2003. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 385--386, ISBN: 8389501066
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6484] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Klasa specjalna, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 2: G-Ł, 2003. / red. nauk. Tadeusz Pilch, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", s. 586--587, ISBN: 8389501066
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6485] [data modyf: 06-03-2008 15:40]
[35] Samoocena a uczestnictwo w lokalnym środowisku młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i w interakcjach społecznych, 2003. / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowska, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 165--178, ISBN: 8322720831
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6147] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Samoocena dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim jako wyznacznik ich społecznych zachowań, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży, 2003. / red. Teresa Sołtysik, Jolanta Sudar-Malukiewicz, Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, s. 265-273, ISBN: 8370964664
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5703] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Samoocena dziewcząt z niepełnosprawnością intelektualną zagrożonych zaburzeniami odżywiania się, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną : praca zbiorowa, 2003. / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 87--98, ISBN: 8373083324
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6642] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Możliwości i granice edukacyjnej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Od tradycjonalizmu do ponowoczesności : dyskursy pedagogiki specjalnej, 2002. , Olsztyn : Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 210-215, ISBN: 8372991391
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Uwarunkowania skuteczności edukacyjnej integracji dzieci z niepełnosprawnością umysłową, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, 2002. / pod red. Czesława Kosakowskiego i Amadeusza Krause, Olsztyn : Wydaw. Uniweersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Dyskursy Pedagogiki Specjalnej T. 3), s. 161--167, ISBN: 837299322X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6660] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Kompetencje społeczne dzieci upośledzonych umysłowo: synteza poglądów i badań różnych autorów, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Problemy integracji społecznej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych, 2001. , Zielona Góra : Wydawnictwo Szkoły Nauk Humanisycznych I Społecznych Uniwersytetu Zielongórskiego, s. 67--82, ISBN: 8372680604
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2688] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Postrzeganie przez młodzież niepełnosprawną intelektualnie przejawów więzi emocjonalnych w rodzinie, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 139--152, ISBN: 8388317350
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3947] [data modyf: 08-04-2002 08:33]
[42] Stopień społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie i środowisku lokalnym, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Dylematy pedagogiki specjanej, 2000. , Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 74--82, ISBN: 8372710686
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4060] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Koncepcje społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, 1999. , Kraków : "Impuls", s. 16--18, ISBN: 8388030302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4049] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Społeczna integracja dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie i środowisku lokalnym, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, 1999. , Kraków : "Impuls", s. 97--133, ISBN: 8388030302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4058] [data modyf: 05-02-2003 12:17]
[45] Uwarunkowania efektów społecznej integracji, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, 1999. , Kraków : "Impuls", s. 24--36, ISBN: 8388030302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4051] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Gdy masz w klasie dziecko jąkające się, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Elementy metodyki nauczania dzieci klas 1-3 szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : praca zbiorowa, 1996. / pod red. Olgi Likszto, Zielona Góra : Osrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 105--110, ISBN: 8386335297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5741] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Propozycje ćwiczeń logopedycznych do wykorzystania przez nauczyciela szkoły specjalnej na zajęciach prowadzonych metodą ośrodków pracy, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
// W: Elementy metodyki nauczania dzieci klas 1-3 szkoły specjalnej dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : praca zbiorowa, 1996. / pod red. Olgi Likszto, Zielona Góra : Osrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 97--104, ISBN: 8386335297
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5736] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O ciągle nierozwiązanych problemach ogólnodostępnej edukacji utrudniających proces inkluzji uczniów/osób z niepełnosprawnością / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2019. Niepełnosprawność, nr 33, 71--82, ISSN: 2080-9476, , eISSN: 2544-0519, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boredom in school, edukacja inkluzyjna, inclusive education, kapitał spoleczny, nuda w szkole, poverty, social capital, students/people with disabilities, students/people with special needs, ubóstwo, uczeń/osoba o specjalnych potrzebach, uczeń/osoba z niepełnosprawnością
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24206] [data modyf: 28-06-2019 10:13]
[20] [1]
[2] On the Need to Strengthen Social Capital in Pro-Inclusive Education and Supporting People with Disabilities / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2019. Przegląd Badań Edukacyjnych 28, 1, 95--110, ISSN: 1895-4308, , eISSN: 2392-1544, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: people with disabilities, pro-inclusive education, social capital, strengthening social capital at school
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12775/PBE.2019.006
[AWCZ-24207] [data modyf: 28-06-2019 10:09]
[70] [1]
[3] The problematic nature of the social inclusion of people with intellectual disability / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Julia Nieścioruk, 2019. Konteksty Pedagogiczne, no 2, 29--47, ISSN: 2300-6471, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diagnostic criteria of intellectual disability, persons with intellectual disability, social inclusion, support system
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.19265/KP.2019.21329
[AWCZ-24921] [data modyf: 10-02-2020 12:23]
[10] [0,5]
[4] O diagnozie z wykorzystaniem ICF jako podstawie organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością - między polityką, wiedzą naukową a praktyką / Sławomira Sadowska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2018. Niepełnosprawność: Uczen - Nauczyciel - Szkoła. Wzorce - rozwiązania. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla systemu szkolnego, nr 29, 100--114, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnoza, disability, helping, niepełnosprawność, praktyka pomocy, scientific knowledge, wiedza naukowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22770] [data modyf: 23-05-2018 08:39]
[5,5] [0,5]
[5] Recenzja monografii. "Rozumieć chaos. Rzecz o terminach i znaczeniach im nadawanych w pedagogice specjalnej" autorstwa Sławomira Olszewskiego i Katarzyny Parys / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2017. Konteksty Pedagogiczne, 2 (9), 203--209, ISSN: 2300-6471, bibliogr. .- [artykuł recenzyjny]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22351] [data modyf: 13-02-2018 10:57]
[4] [1]
[6] (Nie)dojrzałość proinkluzyjnych zmian w kształceniu osób z niepełnosprawnością / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2016. Niepełnosprawność, nr 22, 47--59, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja włączająca, inclusive education, nauczyciele edukacji włączającej, pupils with disabilities, teachers of inclusive education, uczniowie z niepełnosprawnością
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20612] [data modyf: 28-11-2016 09:46]
[7] (Nie)dojrzałość proinkluzyjnych zmian w kształceniu osób z niepełnosprawnością / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2016. Niepełnosprawność: Polityka oświatowa w kontekście specjalnych potrzeb edukacyjnych, 22, 47--59, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja włączająca, inclusive education, nauczyciele edukacji włączającej, pupils with disabilities, teachers of inclusive education, uczniowie z niepełnosprawnością
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21124] [data modyf: 01-03-2017 15:03]
[8] Problemy związane z probolońskim kształceniem pedagogów i nauczycieli w Polsce / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2016. Niepełnosprawność, nr 23, 13--31, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: możliwości działań i rozwiązań naprawczych, pro-bolognian education of teachers and pedagogues, problems and possibilities of actions and corrective solution, problemy i kontrowersje, probolońskie kształcenie nauczycieli i pedagogów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20611] [data modyf: 28-11-2016 09:40]
[9] Rola szkoły w procesie całożyciowej edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2016. Niepełnosprawność, nr 23, 103--115, ISSN: 2080-9476,
Słowa kluczowe: educational inclusion, inkluzja edukacyjna, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, people with intellectual disabilities, słabości proinkluzyjnych zmian, weaknesses of pro-inclusive changes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20610] [data modyf: 28-11-2016 09:30]
[10] Aktual'nye terminologičeskie problemy reabilitacii i special'noj psihologo-pedagogičeskoj pomošči licam s narušeniâmi razvitiâ / Marzenna Zaorska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Sławomira Sadowska, 2015. Defektologiâ, 4, 22--30, ISSN: 0130-3074, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19242] [data modyf: 04-09-2015 11:23]
[11] O dobrodziejstwie starej, dobrej szkoły specjalnej w perspektywie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów niepełnosprawnych - napięcia między ideą integracji a rzeczywistością / Sławomira Sadowska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2015. Przegląd Badań Edukacyjnych Vol. 2, No. 1, 137--152, ISSN: 1895-4308, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: community education, disability, integration, special school
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.12775/PBE.2015.052
[AWCZ-20160] [data modyf: 17-06-2016 09:10]
[12] Sukcesy w dziedzinie zewnętrznego sprawdzania efektów kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami? Refleksje w odniesieniu do sprawdzianu po szkole podstawowej / Sławomira Sadowska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2015. Niepełnosprawność: Dziecko z niepełnosprawnością. Konteksty rozwojowe i edukacyjne, Nr 20, 86--110, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dostosowanie wymagań edukacyjnych, egzamin zewnętrzny, kształcenie specjalne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19770] [data modyf: 03-02-2016 14:56]
[13] Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji - nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Marzenna Zaorska, 2014. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 4, 9--28, ISSN: 2300-391X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: capabilities and limitation of inclusive education, inclisive education, students with disabilities
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19491] [data modyf: 21-02-2017 09:34]
[14] Elastyczność i różnorodność prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji jako remedium w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2013. Konteksty Pedagogiczne, nr 1, 79--89, ISSN: 2300-6471,
Słowa kluczowe: edukacja włączająca, elastyczna i zróżnicowana oferta edukacyjna, uczniowie o specjalnych potrzebach
Kod: ANK3_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17510] [data modyf: 21-02-2017 08:30]
[15] Trudności związane z implementacją probolońskich zmian w kształceniu pedagogów i nauczycieli / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2012. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr 1, 42--53, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17223] [data modyf: 11-04-2013 13:24]
[16] Problematyczna dostępność systemu edukacji dla osób z niepełnosprawnością / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2010. Niepełnosprawność: półrocznik naukowy, nr 3, 41--51, ISSN: 2080-9476, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15528] [data modyf: 12-09-2014 12:58]
[17] Społeczna (dez)akceptacja seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2005. Szkoła Specjalna, nr 2, 120--125
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10257] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] La situatione personnes handicapées en pologne : les solutions danc le domaine de l'éducation intégrative / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2003. Reliance: La revue du Collectif de Recherses: "situations de Handicap, Education, Sociétés", nr11, 12--16
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9292] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Refleksje nad terminem "dyslalia" : zakres znaczeniowy, klasyfikacja, etiologia, terapia / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2003. Terapia Fizykalna, 1/2, 28--35
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9507] [data modyf: 23-03-2004 11:58]
[20] Wyznaczniki zagrozeń anoreksją i bulimią dziewcząt z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2003. Terapia Fizykalna, 1/2, 41--50
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 2002. Szkoła Specjalna, nr 1, 9--16
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Znaczenie samooceny w społecznym funkcjonowaniu dzieci lekko upośledzonych / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, 1994. Scholasticus: pedagogika, psychologia, logopedia, nr 7/8, 17--24
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8923] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nezrâčij i slabovidâščij rebënok v sisteme integracionnogo obučeniâ v Pol'še = Blind and cecutient child in the integration education system in Poland / Marzenna Zaorska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Kliničeskaâ i Special'naâ Psihologiâ = The Clinical and Special Psychology .- 2014, 1, s. 1--17, eISSN: 2304-0394,
Słowa kluczowe: blindness, integration,, integrational education, low vision,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9969] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[2] Możliwości opieki logopedycznej w kontekście prowłączających działań i rozwiązań w systemie edukacji / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Studia Edukacyjne .- 2013, nr 25, s. 17--27, ISSN: 1233-6688, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: inclusion education, speech therapy care, student with special needs,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9725] [data modyf: 22-07-2015 09:42]
[3] Samoocena a społeczna integracja w lokalnym środowisku młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - (Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis ; Z. 4) .- 2003, Nr 370, s. 115--128
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6397] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji / Aleksandra Maciarz, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego - (Studia Pedagogica Universitatis Stetinensis ; Z. 4) .- 2003, Nr 370, s. 31--40
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6396] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Szanse i zagrożenia edukacji integracyjnej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie - (Psychologia ; z. 11) .- 2003, s. 29--40
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6248] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Neopredelennost' podgotovki special'nyh pedagogov v usloviâh total'nyh pro-inkljuzivnyh rešenij dlâ ljudej s ograničennymi vozmožnostâmi = Uncertainty of educating special pedagogues in the situation of totalizing proinclusive educational solutions of people with disabilities, 2016. Sławomira Sadowska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Vysšaâ škola: opyt, problemy, perspektivy. Materialy IX Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Moskva, Rosja Moskva : Rossijskij universitet družby narodov, 2016, s. 256--260, ISBN: 9785209072249
Słowa kluczowe: Maria Grzegorzewska, National Institute of Special Education, inclusive education, special pedagogics, teachers' preparation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22293] [data modyf: 14-10-2016 11:23]
[2] Główne nurty prointegracyjnych zmian w systemie polskiej edukacji, 2012. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Grażyna Kwaśniewska // W: Špecialna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 : zbornik z Medzinarodnej Vedeckej Konferencie. Bratislava, Słowacja Bratislava : IRIS, 2012, s. 443-449, ISBN: 9788089256945
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20571] [data modyf: 12-12-2012 12:04]
[3] Opieka logopedyczna w kontekście proinkluzyjnych dążeń uczniów o specjalnych potrzebach, 2011. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Komunikace a handicap : sborník textů mezinárodní vědecké konference, 6.-7.9.2011 Hradec Králové. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2012, s. 343--350, ISBN: 9788074351617
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20338] [data modyf: 16-10-2013 13:44]
[4] Wczesne wspomaganie, opieka i edukacja dziecka z niepełnosprawnością jako zadania polityki społecznej w Polsce, 2012. Grażyna Kwaśniewska, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Špecialna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967-2012 : zbornik z Medzinarodnej Vedeckej Konferencie. Bratislava, Słowacja Bratislava : IRIS, 2012, s. 487-500, ISBN: 9788089256945
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20572] [data modyf: 16-10-2013 10:21]
[5] The problems of including children with special needs within the space of the Polish educational system, 2011. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník príspevku z konference s mezinárodní úcastí. Ostrava, Czechy Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostrave, 2011, s. 224--231, ISBN: 9788073689421
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19944] [data modyf: 22-03-2011 13:19]
[6] Wyznaczniki jakości kształcenia pedagogów, 2004. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku. Łódź, Polska Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006, T.6, s. 37--44, ISBN: 8371719493
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17874] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Czy dziewczęta z niepełnosprawmością intelektualną zagrożone są anoreksją i bulimią?, 2005. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Pedagogika specjalna - aktualne osiągnięcia i wyzwania : [materiały konferencyjne]. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Oficyna IN PLUS, 2005, s. 87--93, ISBN: 8389402386
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Jakość opieki logopedycznej wyznacznikiem normalizacji sytuacji edukacyjnej dzieci z niepełnosprawnością, 2004. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. [Stare Jabłonki k/Olsztyna], Polska Olsztyn : Wydawnictwo UWM, 2005, s. 199--204, ISBN: 8372993920
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17131] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wyznaczniki akceptacji dzieci niepełnosprawnych przez pełnosprawnych rówieśników w okresie wczesnoszkolnym, 2003. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie. Wólka Milanowska, Polska Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2005, s. 103--111, ISBN: 8371332645
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17390] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji, 2002. Aleksandra Maciarz, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 55--61, ISBN: 8322722575
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17344] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Zagrożenie anoreksja i bulimią dziewcząt z intelektualną niepełnosprawnością, 2003. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : [materiały konferencyjne]. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2004, s. 63--72, ISBN: 8370965490
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17151] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zagrożenie zaburzeniami w odżywianiu się (anoreksją i bulimią) dziewcząt z lekką niepełnosprawnościa umysłową, 2003. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Pedagogická diagnostika 2003: vychowné zanedbané dítě : Sbornik referatů z konference z mezinárodni učasti. Ostrava, Czechy Ostrava : Pegogická fakulta Ostravské univerzity, 2003, s. 39--46, ISBN: 8070422734
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15766] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Pozycja i uczestnictwo w życiu rodzinnym młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną, 2000. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole : [materiały konferencyjne]. Gliwice, Polska Karków : "Impuls", 2002, s. 71--79
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13863] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Samoocena w sferze fizyczno-ruchowej i intelektualnej dzieci z lekką niepełnosprawnością umysłową, 2000. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole : [materiały konferencyjne]. Gliwice, Polska Kraków : "Impuls", 2001, s. 111--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13865] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Pozycja dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w rodzinie jako wyznacznik ich społecznej integracji, 2000. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Polska młodzież - zagrożenia, zaburzenia w aktualnej rzeczywistości społecznej : [materiały konferencyjne]. Bydgoszcz, Polska [br. m.] : [br. wyd.], 2000, s. 59--74
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13873] [data modyf: 05-04-2002 09:36]
[16] Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie a stan ich społecznej integracji w środowisku rodzinnym, 1998. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Człowiek niepełnosprawny : zagrożenia i szanse rowoju. Borówno k. Bydgoszczy, Polska Bydgoszcz : Wydaw.WSP, 1999, s. 250--264
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13871] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Znaczenie samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, 1995. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Problemy edukacji i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych : [materiały konferencji "Stan badań nad kształteceniem specjalnym - teraźniejszość i perspektywy. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1996, s. 51--56, ISBN: 8386841419
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15488] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Wspólna praca rodziców, nauczyciela i logopedy nad kształtowaniem wymowy dziecka lekko upośledzonego umysłowo, 1992. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // W: Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych : materiały z międzynarodowego polsko-holenderskiego sympozjum (18-19 lutego 1992). Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1993, s. 120--124
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15486] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 298 s. .- ISBN: 9788378423416
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5804] [data modyf: 28-05-2019 11:38]
[2] Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 204 s. .- ISBN: 9788374813990
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4993] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Naprawdę czeka ktoś / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 212 s. .- ISBN: 9788378420408
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5068] [data modyf: 11-02-2013 13:09]
[4] Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 168 s. .- ISBN: 9788374813617
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4871] [data modyf: 21-04-2011 11:22]
[5] Psychological and Social Problems of People with Disabilities / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2009, 144 s. .- ISBN: 9788374812672
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4646] [data modyf: 26-10-2009 09:18]
[6] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007, 292 s. .- ISBN: 9788373087705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4410] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 .- ISBN: 8373085661
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 2: Wybrane problemy społecznego funkcjonowania oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2004, 282 s. .- ISBN: 8373083030
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. T. 1: Wybrane problemy osobowości rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003, 316 s. .- ISBN: 8373083324
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4037] [data modyf: 06-02-2008 11:04]
[10] Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym / (Red.) Aleksandra Maciarz, Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Helena Ochonczenko .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001, 509 s. .- ISBN: 8388317350
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3363] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji / / Anna Zamkowska .- Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej , 2009 (Rec.) .- Jak wspieramy w szkołach uczniów z upośledzeniem umysłowym / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk // Życie Szkoły .- 2010, nr 10, s. 59--61
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Znaczenie samooceny w integracji społecznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Pedagogiczny, 1998 .- 328 s. / Promotor: dr hab. Aleksandra Maciarz, prof. WSP
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski