System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marzanna Farnicka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: pedagogika (25 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 164 pozycji bibliograficznych
70 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Psychospołeczne uwarunkowania pozytywnej adaptacji w adolescencji / Marzanna Farnicka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 .- 236 s. : bibliogr.summ. .- ISBN: 9788378423287
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14853] [data modyf: 28-05-2019 14:40]
[2] Psychologia agresji. Wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016 .- 207 s. .- ISBN: 9788301181017
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13193] [data modyf: 11-07-2016 08:31]
[3] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 223 s. .- ISBN: 9788378421795
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
[4] Między wyborem a przymusem : Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych / Marzanna Farnicka .- Warszawa : Engram. Difin Spółka Akcyjna, 2013 .- 195 s. .- ISBN: 9788376418445
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11608] [data modyf: 28-07-2015 09:06]
[5] Przemiany realizacji zadań rozwojowych ewolucja czy rewolucja? / Marzanna Farnicka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 176 s. .- ISBN: 9788374814225
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10588] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Jak prowadzić świetlice Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej? : poradnik / Marzanna Farnicka, Mateusz Szymański, Andrzej Kołodziejczyk .- wyd. II, uzup. i poprawione .- Zielona Góra - Gorzów Wlkp. : Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, 2010 .- 163 s. .- ISBN: 9788392538530
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9843] [data modyf: 18-11-2010 10:49]
[7] Jak prowadzić świetlice Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej? : poradnik / Marzanna Farnicka, Mateusz Szymański, Andrzej Kołodziejczyk .- Zielona Góra : Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej, 2009 .- 169 s.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9011] [data modyf: 02-04-2009 09:30]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Miedzy wyborem a przymusem - ku autonomiczności w pełnieniu roli kobiety i mężczyzny w rodzinie / Marzanna Farnicka
// W: Obyczajowość seksualna Polaków - perspektywa interdyscyplinarna / red. Krzysztof Wąż .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019 - s. 255--274 .- ISBN: 9788380955363
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20713] [data modyf: 18-02-2019 11:25]
[2] The key factors of acculturation in a diverse society. The reflection after the implementation of selected projects aimed at social integration and activation of individuals / Marzanna Farnicka
// W: Violencia y Diversidad Cultural / ed. Valentín Martínez-Otero Pérez .- Madryt : Nebrija Universidad, 2019 - s. 57--69 .- ISBN: 9788412074703
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21092] [data modyf: 25-09-2019 15:01]
[3] Changes in the press discourse (2000-2016) on the process of school development / Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad
// W: Leading and Managing for Development / red. nauk. Roman Dorczak .- Kraków : Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2018 - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego) - s. 79--89 .- ISBN: 9788365688231
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20533] [data modyf: 04-06-2019 11:36]
[4] Conditions and development of creativity in the period of middle childhood / Marzanna Farnicka, Maria Miłkowska
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - (International Forum for Education ; no. 11) - s. 53--62 .- ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.04   (pkt: 20)
[WZCZ-20691] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[5] Conditions for the development of creativity - individual and environmental pespective / Marzanna Farnicka
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - (International Forum for Education ; no. 11) - s. 13--27 .- ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.01   (pkt: 20)
[WZCZ-20689] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[6] Zaburzenia internalizacyjne w rozwoju dzieci - rodzaje, uwarunkowania, przeciwdziałanie / Marzanna Farnicka, Jerzy Herberger
// W: (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna farnicka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - s. 77--110 .- ISBN: 9788380198074
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20089] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[7] Aktywność w Internecie - jako kontekst analizy rozwoju młodzieży / Marzanna Farnicka
// W: Dzieci i młodzież w XXI w. - ujęcie społeczne / red. nauk. Monika Maciąg, Kamil Maciąg .- Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017 - s. 213--229 .- ISBN: 9788365598998
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19732] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[8] Dlaczego i po co młodzież znajduje się w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych? Analiza przypadków / Marzanna Farnicka
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 137--150 .- ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19104] [data modyf: 04-06-2019 12:03]
[9] Impact of Cyberspace on Individual Safety and Group Security ? A Human Developmental Psychology Approach / Marzanna Farnicka
// W: Cyberspace. Risks and Benefits for Society, Security and Development / eds. J. Martín Ramírez, Luis A. García-Segura .- - : Springer International Publishing,, 2017 - (Advanced Sciences and Technologies for Security Applications) - s. 95--117 .- ISBN: 9783319549743    DOI: 10.1007/978-3-319-54975-0_6
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-54975-0_6   (pkt: 20)
[WZCZ-19154] [data modyf: 03-06-2019 11:52]
[10] Mądrość przekazów rodzinnych / Marzanna Farnicka
// W: Rodzina po ludzku. : Jak być niezłym rodzicem / pod red. Piotra Żaka .- Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2017 - s. 121--135 .- ISBN: -
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19568] [data modyf: 03-06-2019 11:12]
[11] Rola rodziny w systemie resocjalizacji i profilaktyki społecznej w różnych krajach europejskich i pozaeuropejskich / Marzanna Farnicka, Mateusz Kuźmik
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Ernesta Magdy .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 47--63 .- ISBN: 9788378422860
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19101] [data modyf: 04-06-2019 12:01]
[12] Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole - pytania o dobrostan i zaangażowanie w kontekście zmiany / Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka
// W: O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 274--287 .- ISBN: 9788323529811
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19733] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[13] Warunki udanej adaptacji do szkoły - perspektywa psychologiczna / Marzanna Farnicka
// W: Pedagogika wczesnoszkolna: rekonstrukcja kluczowych problemów / red. nauk. Marzenna Magda-Adamowicz, Iwona Kopaczyńska, Mirosława Nyczaj-Drąg .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 - s. 91--100 .- ISBN: 9788380196322
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19322] [data modyf: 31-05-2019 13:07]
[14] Eastern European Immigrants / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Iwona Grzegorzewska
// W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies / ed. by Constance L. Shehan .- - : Wiley-Blackwell, 2016 - s. 607--610 .- ISBN: 9781119085621
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17818] [data modyf: 26-04-2016 11:53]
[15] Family Correlates of Adolescents' Readiness to Assume the Role of Aggressor or Victim / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska
// W: Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - s. 107--121 .- ISBN: 9783631656884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[WZCZ-18040] [data modyf: 11-07-2016 09:03]
[16] Marginalization and Exclusion as Threats to the National Defense and Ways to Improve Resilience of Security Infrastructure / Marzanna Farnicka
// W: Security in Infrastructures / ed. by J. Martin Ramirez and Juan Carlos Fernández .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016 - s. 162--185 .- ISBN: 9781443891080
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17910] [data modyf: 30-05-2016 08:59]
[17] Social Mobility / Marzanna Farnicka
// W: The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies / ed. by Constance L. Shehan .- - : Wiley-Blackwell, 2016 - s. 1462--1466 .- ISBN: 9781119085621
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17817] [data modyf: 26-04-2016 11:50]
[18] Specific Differences in Determinants for Indirect Aggression Perpetrator and Victim Behaviour and Their Implications for the Phenomenon of Cyber-Violence / Marzanna Farnicka
// W: Advances in Psychology Research / ed. by Alexandra M. Columbus . 117 .- New York : Nova Science Publishers, Inc., 2016 - s. 1--27 .- ISBN: 9781634859622
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18455] [data modyf: 06-12-2016 09:42]
[19] Stages and Paths of Aggression Development - Knowledge that Awaits being Uncovered / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 - s. 19--32 .- ISBN: 9783631656884
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[WZCZ-18038] [data modyf: 11-07-2016 08:47]
[20] Tworzenie systemu wsparcia - perspektywa psychologiczna / Marzanna Farnicka
// W: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / red. nauk. Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 11--20 .- ISBN: 9788378422204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17824] [data modyf: 29-04-2016 09:59]
[21] Intrapsychic and social conditionings feeling excluded in a school environment / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Development of Teacher Calling in Higher Education / ed. by Gabriella Pusztai, Agnes Engler, Ibolya Revák Markóczi .- Nagyvárad - Budapest, : Partium Press, 2015 - (Felsőoktatás & Társadalom ; 5) - s. 115--125 .- ISBN: 9789631233995
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17399] [data modyf: 30-11-2015 12:20]
[22] Transformations of the polish education system and paths of teacher professionalization in the light of the consequences of the 1999 reform / Marzanna Farnicka
// W: Professional Calling in Higher Education : Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin / ed. by Gabriella Pusztai and Tímea Ceglédi .- Nagyvárad - Budapest, : Partium Press, 2015 - (Higher Education & Society ; 3) - s. 33--47 .- ISBN: 9789631234015
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17308] [data modyf: 09-11-2015 11:52]
[23] ("Wyboista") droga profesjonalizacji psychologa szkolnego / Marzanna Farnicka, Anna Czechowska
// W: W poszukiwaniu paradygmatów rozwoju edukacyjnego i profesjonalnego / red. nauk. E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 11--21 .- ISBN: 9788394231316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17646] [data modyf: 26-02-2016 10:30]
[24] A Child of Many Worlds: A New Meaning of Acculturation / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - s. 213--223 .- ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[WZCZ-16786] [data modyf: 08-04-2015 15:38]
[25] A New Tool in the Fight against Social Exclusion: The Questionnaire of School Life (QSL) / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Věra Kosíková, Vladimira Lovasová, Dariusz Freundenreich
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - s. 177--191 .- ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16787] [data modyf: 31-08-2015 10:09]
[26] Experience of aggression and taking up the roles of aggressor and victim by mongolian youth / Hanna Liberska, Tumendemberel Purev, Klaudia Boniecka, Marzanna Farnicka
// W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being / ed. by Hanna Liberska . Vol. 3 .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014 - s. 171--185 .- ISBN: 9788380180109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16783] [data modyf: 08-04-2015 11:17]
[27] Factors Conductive to Child and Adult Development in Education Systems: sources of wellbeing / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Current psychosocial problems in traditional and novel approaches : the multiplicity of roles and difficulties experienced by human in life as determinants of well-being / ed. by Hanna Liberska . Vol. 3 .- Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014 - s. 11--20 .- ISBN: 9788380180109
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16782] [data modyf: 08-04-2015 11:12]
[28] Family rituals among middle school and university students - psychologist's perspective / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Etnosocial'nye processy v Sibiri / U. V. Popkov . v. 10 .- Nowosibirsk : Institut Filosofii i Prava sibirskogo Otdeleniâ Rossijskoj Akademii Nauk, 2014 - s. 180--187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16403] [data modyf: 16-03-2017 12:08]
[29] Natinal Minorities with a Focus on the Roma Problem and its Historical and Social-Psychological Aspects / Václav Holeček, Marzanna Farnicka
// W: Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities / eds. Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014 - s. 67--83 .- ISBN: 9783631656877
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16784] [data modyf: 08-04-2015 15:33]
[30] Transmisja międzypokoleniowa - procesy zachodzące na styku pokoleń / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
// W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 - s. 185--202 .- ISBN: 9788301180027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16374] [data modyf: 17-11-2014 11:33]
[31] W poszukiwaniu sposobów prewencji - nie tylko samobójstw / Marzanna Farnicka
// W: Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia / red. nauk. Marzanna Farnicka, Ernest Magda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 129--137 .- ISBN: 9788378421306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16522] [data modyf: 16-01-2015 10:53]
[32] Zjawisko lęku wśród uczniów szkoły podstawowej / Daria Łagocka, Marzanna Farnicka
// W: Problemy rozwoju człowieka : teoria i praktyka edukacyjna / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, 2013 - s. 59--67 .- ISBN: 9788393228027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15825] [data modyf: 27-08-2015 09:23]
[33] Diagnoza i jej społeczno-kulturowe uwarunkowania / Marzanna Farnicka
// W: Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 37--48 .- ISBN: 9788374813990
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14540] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[34] Expectations Towards the Future as a Sphere of Resources of the So Called Difficult Youth / Marzanna Farnicka
// W: Development and Supporting the Development from the Perspective of the Human Sciences : Opportunities and Threats / ed. by Anna Sobczak and Marta Znajmiecka-Sikora .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2012 - s. 335--350 .- ISBN: 9788375257953
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15235] [data modyf: 08-04-2013 14:00]
[35] Opieka zdrowotna nad uczniami / Marzanna Farnicka
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 405--406 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14849] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Poczucie wsparcia / Marzanna Farnicka
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 245--261 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14837] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[37] Promocje uczniowskie jako wskaźnik sukcesu edukacyjnego / Marzanna Farnicka
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 341--343 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14841] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Rola dorosłych we wsparciu młodzieży gimnazjalnej / Marzanna Farnicka
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskiej młodzieży / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 45--60 .- ISBN: 9788362098118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14808] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[39] Powiat krośnieński / Anna Korlak-Łukasiewicz, Marzanna Farnicka
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 32--39 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14037] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[40] Stan umiejętności społecznych dzieci w polskich przedszkolach i szkołach podstawowych / Marzanna Farnicka
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne : obszary pracy współczesnej szkoły / red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 - s. 35--43 .- ISBN: 9788375873924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12967] [data modyf: 21-06-2011 14:05]
[41] Sytuacja rodziny z dzieckiem niedosłyszącym jako droga ku konstruktywnemu przystosowaniu / Marzanna Farnicka
// W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym - możliwości i ograniczenia rozwoju / red. nauk. Hanna Liberska .- Warszawa : Difin SA, 2011 - s. 95--118 .- ISBN: 9788376415383
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14417] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[42] The role of a trainer of physical activity like a feature of/in psychical development / Marzanna Farnicka
// W: Humanistic and Social Issues of Physical Education / red. nauk. Ryszard Asienkiewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2011 - s. 21--27 .- ISBN: 9788374814584
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14404] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[43] Wybrane aspekty studiowania psychologii na kierunkach pedagogicznych / Marzanna Farnicka, Urszula Gembara
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 537--542 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13689] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[44] Wybrane trudności w badaniach nad uwarunkowaniami procesów psychologicznych zachodzących w rodzinie / Marzanna Farnicka
// W: Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina .- Warszawa : Difin SA, 2011 - s. 43--56 .- ISBN: 9788376415277
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14418] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[45] Wydarzenia związane z życiem rodzinnym i zawodowym w przekazie międzypokoleniowym w rodzinie / Marzanna Farnicka
// W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu / pod red. Lucyny Golińskiej, Eleonory Bielawskiej-Batorowicz .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2011 - s. 107--115 .- ISBN: 9788375255669
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13054] [data modyf: 23-08-2011 14:21]
[46] Young adults and parenting - evaluation and expectation of parenting in different types of families / Marzanna Farnicka
// W: Relations in marriage and family: genesis, quality and development / edited by Hanna Liberska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011 - s. 99--116 .- ISBN: 9788370968304
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14537] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[47] Wybór modelu diagnozy jako czynnik warunkujący trafną pomoc dziecku niepełnosprawnemu / Marzanna Farnicka
// W: Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska - Nieścioruk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 49--64 .- ISBN: 9788374813617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12856] [data modyf: 21-04-2011 11:25]
[48] Sieć świetlic Caritas jako propozycja w profilaktyce niedostosowania społecznego i socjoterapii - założenia i cele oraz sposoby funkcjonowania jako organizacji / Marzanna Farnicka
// W: Teoretyczne i praktyczne aspekty niedostosowania społecznego dzieci, młodzieży i dorosłych : profilaktyka - reedukacja - resocjalizacja / red. naukowa Grażyna Miłkowska, Anna Napadło .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat", 2009 - s. 145-153 .- ISBN: 9788392639503
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11985] [data modyf: 20-05-2010 09:52]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Addressing the issue of violence in our society. The ten most important rules in the light of the study on "Society without violence" / Marzanna Farnicka, Jonathan Chumas // Kultura Bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje .- 2019, nr 33, s. 9--16, ISSN: 2299-4033, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24387] [data modyf: 03-10-2019 08:29]
[2] Czy warto być altruistą? / Marzanna Farnicka // Psychologia w Szkole .- 2019, 1(54), s. 28--33, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23781] [data modyf: 11-03-2019 12:16]
[3] Developmental Psychopathology Approach in Addiction Diagnosis in Adolescence / Marzanna Farnicka, Miguel Bettin // Psychology .- 2019, vol. 10, no 5, s. 1--12, ISSN: 2152-7180, , eISSN: 2152-7199,
Słowa kluczowe: Addiction, Context, Diagnosis, Youth Development
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/psych.2019.105046
[AWCZ-24389] [data modyf: 03-10-2019 09:05]
[4] Między pozytywizmem a interpretatywizmem ? badania w działaniu jako element modelu badań w psychologii / Marzanna Farnicka // Czasopismo Psychologiczne .- 2019, vol. 25, nr 2, s. 143--149, ISSN: 1425-6460,
Słowa kluczowe: axiology, contextualism, epistemology, refl ection on research process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.14691/CPPJ.25.2.143
[AWCZ-24372] [data modyf: 26-09-2019 12:03]
[5] Bilingual language acquisition in preschool age: The emotional context of kindergarten daily routines / Margarida Pocinho, Agnieszka Olczak, Marzanna Farnicka // Problemy Wczesnej Edukacji .- 2018, nr 1, s. 30--39, ISSN: 1734-1582, , eISSN: 2451-2230, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: bilingual language acquisition, daily routines, emotional learning context, kindergarten, young children
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22789] [data modyf: 28-05-2018 11:27]
[6] Determinanty transformacii sistemy obrazovaniâ kak social'nogo instituta / M. Abramowa, Marzanna Farnicka // Vestnik Nižnevartovskogo gosudarstvennogo universiteta .- 2018, s. 3--8, eISSN: 2311-4444,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22958] [data modyf: 24-07-2018 11:38]
[7] High Technology and Transformation of the Education system: constructive and destructive results / R. Kamenev, V. V. Krasheninnikov, Marzanna Farnicka, M. Abramowa // Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin .- 2018, vol. 8, no 6, s. 104--119, eISSN: 2226-3365, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23618] [data modyf: 04-02-2019 09:23]
[8] Hiperatividade com défice de atençao e rendimento neuropsicológico: do diagnóstico a intervençao em contexto escolar / Margarida Pocinho, N. Fernandes, Marzanna Farnicka // Revista de Psicologia, Educaçao e Cultura .- 2018, vol. XXII, no 1, s. 86--103, ISSN: 0874-2391, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22864] [data modyf: 14-06-2018 13:29]
[9] O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji / Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, Renata Socha // Edukacja Humanistyczna .- 2018, vol. 38, nr 1, s. 69- 86, ISSN: 1507-4943, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dobrostan, satysfakcja zawodowa, zaangażowanie w organizację, zaangażowanie w pracę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22943] [data modyf: 13-07-2018 09:00]
[10] Powrót do klasy ósmej / Marzanna Farnicka // Psychologia w Szkole .- 2018, 1(52), s. 6--13, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23780] [data modyf: 11-03-2019 12:15]
[11] Powrót do ósmej klasy / Marzanna Farnicka // Charaktery .- 2018, nr 9, s. 8--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23779] [data modyf: 11-03-2019 12:12]
[12] Psychospołeczne uwarunkowania zachowań agresywnych we wczesnej adolescencji / Marzanna Farnicka // Psychologia Wychowawcza .- 2018, vol. 56, no 14, s. 11--24, ISSN: 0033-2860, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23617] [data modyf: 04-02-2019 09:04]
[13] Rozwój kreatywności dzieci w okresie średniego dzieciństwa i jego uwarunkowania / Marzanna Farnicka, Maria Miłkowska // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2018, nr 1, s. 93--108, ISSN: 2451-1420,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-24370] [data modyf: 25-09-2019 11:05]
[14] Understanding the family violence - the intergenerational transmission as a explanatory mechanism of the second geneneration behaviour / Marzanna Farnicka // Quicio, Revista de Psicología .- 2018, nr 3, s. 15--31, ISSN: 2539-469X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22618] [data modyf: 09-04-2018 13:51]
[15] What Can Psychology Offer in Security Sciences - Cross-Cultural Psychology Approach / Marzanna Farnicka // Security Dimensions. International and National Studies .- 2018, no 25, s. 43--57, ISSN: 2353-7000, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.24356/SD/25/2
[AWCZ-22822] [data modyf: 05-06-2018 09:16]
[16] Znaczenie dobrostanu nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Implikacje badawcze / Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka // Przegląd Badań Edukacyjnych .- 2018, Vol. 2, No. 27, s. 147--166, ISSN: 1895-4308, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: effective school, organisational development of school, school culture, well-being
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.12775/PBE.2018.022
[AWCZ-23422] [data modyf: 12-12-2018 14:07]
[17] 3D Technology for Children in Disadvantage Situations : Tecnologia 3D para crianças desfavorecidas / Margarida Pocinho, Soraia Garcěs, Noemi Diaz, Marzanna Farnicka // Revista de Estudios e Investigaciôn en Psycología y Educaciôn .- 2017, nr 13, s. 1--3, ISSN: 1138-1663, , eISSN: 2386-7418,
Słowa kluczowe: 3D technology, creativity, dream makers, multiple intelligences
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: https://doi.org/10.17979/reipe.2017.0.13.3063
[AWCZ-22151] [data modyf: 29-12-2017 09:08]
[18] Aggressiveness, social support and school experiences as dimensions differentiating negative and positive adaptation among adolescents / Marzanna Farnicka // Current Issues in Personality Psychology .- 2017, nr 4, s. 285--302, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: adaptation, adolescents, aggression, risk factors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: https://doi.org/10.5114/cipp.2017.70740
[AWCZ-21932] [data modyf: 07-11-2017 10:11]
[19] Differences in Determinants of Indirect Perpetrator and Victim Behaviour / Marzanna Farnicka // The Open Psychology Journal .- 2017, Vol. 9, s. 149--159, ISSN: 1874-3501, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Adolescence, Aggression, Attachment, Temperament
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2174/1874350101609010149         Cytowania wg Scopus: 0 [07-10-2019]
[AWCZ-20935] [data modyf: 24-01-2017 09:50]
[20] Improvement o mental healh and cooperation skills: curiculum o peacekeeping personnel / Marzanna Farnicka, Juan Carlos Fernández, J. Martin Ramirez // Polskie Forum Psychologiczne .- 2017, tom 22, nr 1, s. 161--174, ISSN: 1642-1043, , eISSN: 2449-6871, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: coping with stress,, development of one's own resources, health protection,, professional competences,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: DOI: 10.14656/PFP20170109
[AWCZ-21264] [data modyf: 13-04-2017 09:21]
[21] Introduction / Marzanna Farnicka // HERJ Hungarian Educational Research Journal: Different Areas of Students - Problems Towards Understanding and Overcoming .- 2017, vol. 7, no 4, s. 7--11, ISSN: 2064-2199, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: DOI:10.14413/HERJ/7/4/1
[AWCZ-22346] [data modyf: 12-02-2018 09:01]
[22] Mental Problems in Adaptation of HE Students - Organizational and Individual Model of Coping with Adaptation Problems among Students / Marzanna Farnicka // HERJ Hungarian Educational Research Journal: Different Areas of Students - Problems Towards Understanding and Overcoming .- 2017, vol. 7, no 4, s. 75--84, ISSN: 2064-2199, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: adaptation, coping, optimization, student mobility
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: DOI:10.14413/HERJ/7/
[AWCZ-22345] [data modyf: 12-02-2018 09:01]
[23] Między poczuciem akceptacji, wsparcia a wykluczeniem - uwarunkowania różnych dróg adaptacji dzieci do szkoły. / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Studia Edukacyjne .- 2017, nr 43, s. 99--112, ISSN: 1233-6688, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22030] [data modyf: 30-11-2017 09:44]
[24] O pracoholizmie raz jeszcze - jak zabezpieczyć się przed ryzykiem? / Natalia Nowak, Marzanna Farnicka // Remedium .- 2017, nr 7-8, s. 14--16, ISSN: 1230-7769,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21933] [data modyf: 07-11-2017 11:29]
[25] The Impact of Cyber-Activity on Human Development / Marzanna Farnicka // Humanities and social sciences letters .- 2017, vol. 5, nr 2, s. 43--53, ISSN: 2312-5659, , eISSN: 2312-4318 , : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Behavior analyse, Brain, Context of development, Cyber-activity
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.18488/journal.73.2017.52.43.53
[AWCZ-21595] [data modyf: 07-08-2017 09:42]
[26] The Role of Assessment in Teaching Interaction for the Development of Autonomy / Vera Kosikova, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // HERJ Hungarian Educational Research Journal: Different Areas of Students - Problems Towards Understanding and Overcoming .- 2017, vol. 7, no 4, s. 23--34, ISSN: 2064-2199, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bloom's taxonomy, assessment criteria, formative function, work with errors
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: DOI:10.14413/HERJ/7/4
[AWCZ-22347] [data modyf: 12-02-2018 09:02]
[27] Well - being and work engagement: teachers' professional advancement and how to manage it over time / Renata Socha, Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad // Acta Medicinae et Sociologica .- 2017, vol. 8, s. 115--132, ISSN: 2062-0284, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: commitment at organization, commitment at work, satisfaction, well-being
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.19055/ams.2017.8/25/7
[AWCZ-22764] [data modyf: 28-05-2018 10:23]
[28] Attachment and the risk of mental health disorders during adolescence / Iwona Grzegorzewska, Marzanna Farnicka // Health Psychology Report .- 2016, 4 (1), s. 8--15, ISSN: 2353-4184, , eISSN: 2353-5571,
Słowa kluczowe: adolescence, aggressiveness, externalizing, internalizing problems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19801] [data modyf: 16-03-2017 12:09]
[29] Droga do integracji społecznej jako zadanie dla edukacji / Marzanna Farnicka // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2016, t. 19, nr 2 (74), s. 91--108, ISSN: 1505-8808, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: acculturation, akulturacja, education, edukacja, identity, kształcenie zawodowe, samoocena, self-evaluation, tożsamość, vocational training
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20458] [data modyf: 12-10-2016 08:48]
[30] Intrapersonalne korelaty agresywności u młodych ludzi - uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska // Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka .- 2016, Vol. 15, No. 2, s. 147--170, ISSN: 1644-6526, http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/558 .- [przedruk]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21050] [data modyf: 16-02-2017 09:01]
[31] Marginalization and Exclusion as violence "in" society / Marzanna Farnicka // Quicio, Revista de Psicología .- 2016, Vol. 1, No 1, s. 15--32, ISSN: 2539-469X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22055] [data modyf: 05-12-2017 11:51]
[32] Predyktory (podmiotowe i sytuacyjne) efektywnej adaptacji szkolnej - ujęcie rozwojowe / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Jari Erik Nurmi // Psychologia Rozwojowa .- 2016, t. 21, nr 1, s. 21--32, ISSN: 1895-6297, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: dobrostan, poczucie kompetencji, pupils, school, self-ability, self-efficacy, social suport, szkola, uczniowie, wellbeing, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-20199] [data modyf: 27-06-2016 12:01]
[33] Quality Versus Equality. The Integration as the Component of Primarly School?s Excellence ? a Cross-Cultural Perspective / Marzanna Farnicka // Przegląd Badań Edukacyjnych .- 2016, vol. 2, nr 23, s. 105-124, ISSN: 1895-4308, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: inclusive education, education system,, equal chances,, mainstreaming,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/PBE.2016.075
[AWCZ-21191] [data modyf: 22-03-2017 08:32]
[34] The chosen psychological conditionings to externalization problems during adolescence / Marzanna Farnicka // Journal of Addiction Research & Therapy: (International Conference and Exhibition on Dual Diagnosis July 18-19, 2016 Chicago, USA .- 2016, Vol. 7, Iss. 3 (Suppl), s. 73, ISSN: 2155-6105, .- [abstract]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20965] [data modyf: 02-02-2017 12:09]
[35] W poszukiwaniu uwarunkowań transmisji międzypokoleniowej - znaczenie pełnionej roli rodzinnej w kontynuowaniu wzorców rodzicielstwa / Marzanna Farnicka // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca .- 2016, nr 1, s. 11--34, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: changes in family life patterns, developmental task, intergeneration transmission, parenthood, podejmowanie rodzicielstwa, relacje trójpokoleniowe, transmisja miedzypokoleniowa, wczesna dorosłość, young adult
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20225] [data modyf: 04-07-2016 08:52]
[36] Zmiany oczekiwać przyszłościowych jako przejaw integracji społecznej beneficjentów placówek pomocy społecznej / Marzanna Farnicka // Dyskursy Młodych Andragogów .- 2016, 17, s. 157--172, ISSN: 2084-2740, : tab.summ.
Słowa kluczowe: acculturation, akulturacja, integracja społeczna, samoocena, self-esteem, social integration, support, training, trening, wsparcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20735] [data modyf: 20-12-2016 09:17]
[37] A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems / J. Martin Ramirez, Marzanna Farnicka // The Open Criminology Journal: A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems .- 2015, Vol. 8, s. 1--3, ISSN: 1874-9178,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18989] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[38] Agresywność i zachowania agresywne młodzieży a percypowane przez nią postawy rodzicielskie. Perspektywa rozwojowa / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // Psychologia Rozwojowa .- 2015, tom 20, nr 4, s. ?, ISSN: 1895-6297,
Słowa kluczowe: młodzież, postawy rodzicielskie, stałość, zachowania agresywne, zmiana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19783] [data modyf: 08-02-2016 09:34]
[39] Intrapersonal correlates of aggression in adolescents: determinants of undertaking the role of the perpetrator and the victim / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska // Current Issues in Personality Psychology .- 2015, 3(1), s. 25--35, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X,
Słowa kluczowe: aggression, attachment styles, hostility, temperamental characteristics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-18966] [data modyf: 07-01-2016 09:45]
[40] (Nowa) Droga realizowania projektów? / Marzanna Farnicka // Praca Socjalna .- 2015, nr 6, s. 148--153, ISSN: 0860-3480, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19739] [data modyf: 25-01-2016 09:18]
[41] Patterns of Aggressive Behaviour and Victimization in Adolescents / Marzanna Farnicka, Iwona Grzegorzewska // The Open Psychology Journal .- 2015, Vol. 8, s. 23--31, ISSN: 1874-3501,
Słowa kluczowe: assertiveness, attachment, family determinants, perpetrator role, victimization
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 2 [07-10-2019]
[AWCZ-18847] [data modyf: 31-07-2015 12:33]
[42] Student's attitudes to the "others" and their sense of wellbeing ? Polish sample / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // Acta Medicinae et Sociologica .- 2015, Vol. 6, s. 5--15, ISSN: 2062-0284, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aggression, attitudes, majority, minorities, satisfaction with life, youth
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20075] [data modyf: 20-05-2016 09:15]
[43] Translâciâ kul'tury i/ili razvitie v deâtel'nosti: germano-rossijskaâ i anglo-saksonsaâ modeli obrazovaniâ / M. A. Abramova, V. V. Krasheninnikov, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // Filosofia obrazovania .- 2015, 2 (59), s. 37--45, ISSN: 1811-0916,
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19053] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[44] Uwarunkowania poczucia dobrostanu psychicznego u dzieci w środowisku szkolnym / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Problemy Wczesnej Edukacji .- 2015, 4(31), s. 77--91, ISSN: 1734-1582, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, changes in time, poczucie dobrostanu, primary school, pupils, sense of well-being, szkoła podstawowa, uczniowie, zmiany w czasie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-19992] [data modyf: 20-04-2016 10:41]
[45] Why is it Difficult to Oust Violence from Correctional Institutions? / Marzanna Farnicka // The Open Criminology Journal: A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems .- 2015, Vol. 8, s. 19--23, ISSN: 1874-9178,
Słowa kluczowe: approval of aggression, readiness for aggression, violence legitimacy, violence of prison staff
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.2174/1874917801508010019
[AWCZ-18930] [data modyf: 14-03-2017 11:07]
[46] Aggressive Behaviour During Breaks as a Manifestation of Different Types of Culture at School / Marzanna Farnicka // Sociology Study .- 2014, Volume 4, Number 1, s. 18--26, ISSN: 2159-5526, : summ.
Słowa kluczowe: aggression, school, school culture, social behaviour, values in education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18088] [data modyf: 29-07-2015 10:23]
[47] Cierpkie owoce reformy edukacji - perspektywa psychologiczna / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Kultura i Edukacja .- 2014, nr 1, s. 36--50, ISSN: 1230-266X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: effects of educational reform, students' activity, teachers' activity
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18171] [data modyf: 29-07-2015 10:34]
[48] Formative function of assessment in a psycho-didactical context / Věra Kosíková, Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // Polskie Forum Psychologiczne .- 2014, tom 19, nr 1, s. 7--16, ISSN: 1642-1043, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: adopting of concepts, analysis of student performance, assessment criteria, formative function of assessment, meta-reflection, psycho-didactical understanding, revised Bloom taxonomy, teaching and assessment goals, work with errors
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18842] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[49] Future perspectives as a condition of positive adaptation of young adults after traumatic experience / Marzanna Farnicka // Current Issues in Personality Psychology .- 2014, 2(3), s. 164--170, ISSN: 2353-4192, , eISSN: 2353-561X,
Słowa kluczowe: event evaluation, expectations for the future, process of positive adaptation, self-esteem
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5114/cipp.2014.46232
[AWCZ-18566] [data modyf: 16-03-2017 12:09]
[50] Manifestations of Aggression and Perception of Parental Attitudes - Comparative Studies. Changes over Time (New Version) / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // Kultura i Edukacja .- 2014, nr 5 (105), s. 128--147, ISSN: 1230-266X,
Słowa kluczowe: adolescents, aggressive behaviour, family conditionings of aggression, parental attitudes
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18843] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[51] Przejawy agresywności współczesnej młodzieży i ich uwarunkowania rodzinne / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Rocznik Lubuski: Uwarunkowania zachowań ryzykownych .- 2014, Tom 40, cz. 1, s. 43--57, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: adolescents, aggressive behaviour, hostility, paternal attitudes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18724] [data modyf: 29-07-2015 11:16]
[52] Sprawozdanie z konferencji Developmental and social conditions of conflict and aggression. XXXVII CICA Conference (22-25 czerwca 2014, Zielona Góra) / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Polskie Forum Psychologiczne .- 2014, tom 19, nr 2, s. 275--277, ISSN: 1642-1043,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18841] [data modyf: 29-07-2015 11:31]
[53] Szkoła wspólnych rządów / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Psychologia w Szkole .- 2014, nr 5, s. 23--27, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18567] [data modyf: 31-07-2015 10:59]
[54] The Parenthood's intergenerational transmissions in adapting to modern life challenges / Marzanna Farnicka // Polish Journal of Applied Psychology .- 2014, 2, 12, s. 65--80, ISSN: 1642-1892,
Słowa kluczowe: changes in family life patterns, developmental task, intergeneration transmission, parenthood, young adult
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18527] [data modyf: 31-07-2015 10:54]
[55] Tworzenie środowiska sprzyjającego uczeniu się - analiza wybranych czynników / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2014, nr 3(67), s. 57--71, ISSN: 1505-8808, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: CRP, cele wychowania, proces uczenia się, wspieranie rozwoju, środowisko edukacyjne
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18855] [data modyf: 29-07-2015 11:11]
[56] Czy warto być altruistą / Marzanna Farnicka // Psychologia w Szkole .- 2013, nr 2, s. 89--94, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17830] [data modyf: 21-07-2015 12:51]
[57] Model badań gotowości do agresywności w okresie dorastania / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Věra Kosíková // Czasopismo Psychologiczne .- 2013, tom 19, nr 2, s. 355--360, ISSN: 1425-6460,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18565] [data modyf: 21-07-2015 12:43]
[58] Rytuały religijne w życiu młodzieży / Marzanna Farnicka, Tomasz Sałatka // Studia Paradyskie .- 2013, tom 23, s. 43--57, ISSN: 0860-8539, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18048] [data modyf: 21-07-2015 12:38]
[59] Sprawozdanie z XXXVI Miedzynarodowej Konderencji pod hasłem "towards Understanding Conflicts Aggression, Violence and Peace" (23-26 czerwca, Heviz, Węgry) / Marzanna Farnicka // Polskie Forum Psychologiczne .- 2013, tom 18, nr 4, s. 385--399, ISSN: 1642-1043, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18054] [data modyf: 21-07-2015 11:59]
[60] The Correlates of the Resilience of the Children of Alcoholics / Iwona Grzegorzewska, Marzanna Farnicka // Psychology .- 2013, Vol. 4, No. 12, s. 956--962, ISSN: 2152-7180, , eISSN: 2152-7199, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Alkoholics Family, Children, Positive Adaptation, Resiliance
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.4236/psych.2013.412138
[AWCZ-17789] [data modyf: 21-07-2015 11:57]
[61] The Relationship Between Attribution and the Level of Approval of Aggressive Behaviours - The Polish Study / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Psychology Research .- 2013, Vol. 3, No 12, s. 687--692, ISSN: 2159-5542, : bibliogr.tab.
Słowa kluczowe: aggressive behaviour, approval of aggression, attribution of aggression, readiness for aggression, social behaviour
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17937] [data modyf: 21-07-2015 11:41]
[62] Trudne jest życie bez wsparcia / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Psychologia w Szkole .- 2013, nr 5, s. 85--90, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17831] [data modyf: 21-07-2015 12:51]
[63] Uwarunkowania podejmowania roli agresora lub ofiary - prezentacja modelu badań / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // Polskie Forum Psychologiczne .- 2013, tom 18, nr 2, s. 245--255, ISSN: 1642-1043, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: identity, readiness for aggression, research model, transitions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17829] [data modyf: 21-07-2015 12:51]
[64] W poszukiwaniu mechanizmów zmiany priorytetów w rozwoju społecznym / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Czasopismo Psychologiczne .- 2013, t. 19, s. 87--94, ISSN: 1425-6460, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: development tasks, intergenerational changes, intergenerational gap, social development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17828] [data modyf: 16-03-2017 12:10]
[65] Wizja własnego życia i rytuały rodzinne wskazywane jako życiowe źródła wsparcia / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych .- 2013, Tom 39, cz. 2, s. 215--225, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17819] [data modyf: 21-07-2015 11:23]
[66] Władza w rękach specjalisty / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2013, nr 1, s. 143--144, ISSN: 1642-1981,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17224] [data modyf: 21-07-2015 11:18]
[67] Cienie inicjacji / Marzanna Farnicka // Charaktery: magazyn psychologiczny .- 2012, nr 11, s. 10
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17044] [data modyf: 05-02-2013 16:13]
[68] Dziecko niesłyszące i jego rodzina / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2012, R. 12, nr 2, s. 31--39, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16563] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[69] Kryzys a działania edukacyjne (refleksje i postulaty) / Marzanna Farnicka, Mirosław Kowalski // Społeczeństwo i Rodzina .- 2012, nr 30, s. 24--38, ISSN: 1734-6614, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16603] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[70] Nastoletnia miłość / Marzanna Farnicka // Psychologia w Szkole. Wydanie specjalne: Dziecko od Początku .- 2012, 4, s. 34--38
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17045] [data modyf: 05-02-2013 16:31]
[71] Nienasycenie i co dalej? / Marzanna Farnicka // Rocznik Lubuski: Homogeniczna versus heterogeniczna tożsamość pedagogiki .- 2012, Tom 38, cz. 2, s. 353--357, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16959] [data modyf: 21-01-2013 09:32]
[72] Wrażliwy krzykacz / Marzanna Farnicka // Psychologia w Szkole: wydanie specjalne .- 2012, 1, s. 58--61, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16506] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[73] Społeczne uwarunkowania diagnozy w pracy instytucji / Marzanna Farnicka // Praca Socjalna .- 2011, 3, s. 74--84, ISSN: 0860-3480, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15697] [data modyf: 07-06-2011 10:11]
[74] Wyzwania stojące przed rodziną w sytuacji rozpoznania niepełnosprawności u dziecka / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność: półrocznik naukowy .- 2011, nr 6, s. 18--33, ISSN: 2080-9476, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16367] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[75] Młodzi wobec własnej przyszłości / Marzanna Farnicka // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 23--35, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15137] [data modyf: 04-11-2010 14:00]
[76] Nowa rola specjalisty w ośrodkach i placówkach pomocy środowiskowej / Marzanna Farnicka // Praca Socjalna .- 2010, 3, s. 106--111, ISSN: 0860-3480,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14837] [data modyf: 28-06-2010 10:12]
[77] Jak cenione są wartości życia rodzinnego przez trzy generacje Polaków? Rola średniego pokolenia w ich przekazywaniu / Marzanna Farnicka // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2008, nr 3-4, s. 112--119 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14031] [data modyf: 28-09-2009 08:31]
[78] Ocena projektu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Marzanna Farnicka // Niepełnosprawność i Rehabilitacja .- 2008, R. 8, nr 1, s. 62--66, ISSN: 1642-1981,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12961] [data modyf: 11-04-2008 12:09]
[79] Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Udziałem Gości Zagranicznych "Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie" (Gdańsk, 8 marca 2006) / Marzanna Farnicka // Psychologia Rozwojowa .- 2006, T. 11, nr 4, s. 165--168, ISSN: 1895-6297,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12692] [data modyf: 30-01-2008 10:46]
[80] Refleksje o źródłach wychowania / Marzanna Farnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2001, nr 10, s. 50--53
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8003] [data modyf: 10-01-2003 11:08]
[81] Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka // Wychowanie na co Dzień .- 2000, nr 3, s. 19--22, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze .- 2000, nr 1, s. (6)-(8)
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8004] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[83] Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein) / Marzanna Farnicka // Problemy Rodziny .- 1999, nr 1, s. 67--71
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8005] [data modyf: 10-01-2003 11:08]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Processes which support the creation of an environment conducive to learning / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // W: Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin .- 2014, No. 4, s. 7--16, eISSN: 2226-3365,
Słowa kluczowe: educational environment, factors impeding and supporting learning process, the process of learning,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9968] [data modyf: 03-08-2015 09:40]
[2] Psihičeskoe zdorov'e ženšin, vovlečennyh w process nepreryvnogo obrazovania = The sense of well-being of women involved in lifelong education / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // W: Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta .- 2014, 1, s. 175--183, eISSN: 2226-3365,
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9887] [data modyf: 07-08-2015 10:15]
[3] The sense of well-bein of women involved in lifelong education / Hanna Liberska, Marzanna Farnicka // W: Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin .- 2014, nr 1, s. 175--183, eISSN: 2226-3365, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: emotional and physical condition, lifelong education,, mental,, well-being,,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: http://dx.doi.org/10.15293/2226-3365.1401.15
[AWI-10497] [data modyf: 06-04-2017 08:32]
[4] Cele wychowania w świetle ponowoczesności. Współczesne wyznaczniki uwarunkowań interpretacji celów wychowania / Marzanna Farnicka // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2011, tom II, nr 1, s. 126--138, ISSN: 2083-0998, : tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9016] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Jaki uczeń? Znaczenie przyjętego paradygmatu natury człowieka w wychowaniu / Marzanna Farnicka // W: Studia z Teorii Wychowania .- 2010, nr 1, s. 151--160, ISSN: 2083-0998,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8771] [data modyf: 15-09-2014 09:12]
[6] Zmiany w zakresie realizacji zadań rozwojowych wczesnej dorosłości w trzech pokoleniach dorosłych Polaków (w zakresie danych biograficznych i oczekiwanego doświadczenia) / Marzanna Farnicka // W: Roczniki Socjologii Rodziny .- 2010, T. 20, s. 109-130, ISSN: 0867-2059,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-9286] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Is culturally relevant pedagogy an adequate model of life long learning education? / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // W: Lifelong learning : Continuous education for sustainable development : Proceedings of the 11th International Cooperation. Saint Petersburg, Rosja, 2012 .- Saint Petersburg : Scientific editors N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, 2013 .- Vol. 11, s. 119--122 .- ISBN: 9785829012670
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21001] [data modyf: 14-03-2017 11:20]
[2] The educational activity and personal development of woman an exploration of success and threat areas / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska // W: Lifelong learning : Continuous education for sustainable development : Proceedings of the 11th International Cooperation. Saint Petersburg, Rosja, 2012 .- Saint Petersburg : Scientific editors N.A. Lobanov, V.N. Skvortsov, 2013 .- Vol. 11, s. 102--104 .- ISBN: 9785829012670
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21000] [data modyf: 14-03-2017 11:20]
[3] Aggressive behaviour in school as a manifestation of school's culture / Marzanna Farnicka // W: Poruchy správania ako sociálny a edukačný fenomen. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, Słowacja, 2012 .- Bratislava : IRIS, 2012, s. 117--127 .- ISBN: 9788089238699
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20670] [data modyf: 16-10-2013 10:01]
[4] Wzory rodziny czy wzory kultury? / Marzanna Farnicka // W: Człowiek w sieci zniewolonych dróg : II Konferencja Naukowa. Pułtusk, Polska, 2007 .- Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2007, s. 50-59 .- ISBN: 8389709544
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18186] [data modyf: 23-02-2007 13:17]
[5] Źródła wychowania. Analiza czynników wynikających ze wzorców i wymagań kulturowych / Marzanna Farnicka // W: Dziecko w kręgu wychowania : [materiały ogólnopolskiej konferencji]. Gliwice, Polska, 2000 .- Kraków : "Impuls", 2002, s. 67--75 .- ISBN: 8373081194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14410] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective : Seria: International Forum for Education / (Red.) Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, no. 11, 133 s. .- ISBN: 9788366220355
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5795] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] (Nie)codzienność indywidualizacji w przestrzeni wczesnoszkolnej. T.2 : Inny w ławce szkolnej / (Red.) Marzenna Magda-Adamowicz, Marzanna Farnicka .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 .- ISBN: 9788380198074
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5718] [data modyf: 29-05-2019 13:55]
[3] HERJ Hungarian Educational Research Journal / (Red.) Marzanna Farnicka .- Debrecen, Hungary : Debrecen University Press, 2017, vol. 7, no 4
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5682] [data modyf: 12-02-2018 09:38]
[4] Aggression as a Challenge. Theory and research. Current Problems / (Red.) Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2016 .- ISBN: 9783631656884
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5466] [data modyf: 11-07-2016 08:43]
[5] The Open Criminology Journal : A Central European Face of Criminology and Rehabilitation - Processes, Changes and Problems / (Red.) J. Martin Ramirez, Marzanna Farnicka .- [B.m.] : Bentham Open, 2015, vol. 8, Vol. 8 .- ISSN: 1874-9178
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5307] [data modyf: 02-09-2015 16:32]
[6] Rocznik Lubuski : Uwarunkowania zachowań ryzykownych / (Red.) Marzanna Farnicka, Zbigniew Izdebski(*), Krzysztof Wąż .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2014, Tom 40, cz. 1, 238 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5275] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[7] Child of many Worlds: Focus on the Problem of Ethnic Minorities / (Red.) Hanna Liberska, Marzanna Farnicka .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014, 227 s. .- ISBN: 9783631656877
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5305] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[8] Samobójstwo. Jeden problem, trzy spojrzenia / (Red.) Marzanna Farnicka, Ernest Magda .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 137 s. .- ISBN: 9788378421306
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5277] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[9] Conflict and Aggression. Developmental and Social Conditions : XXXVII CICA Conference, Zielona Góra, Poland, June 22-25, 2014 / (Red.) Camilla Pagani, Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, J. Martin Ramirez .- Warsaw : Difin SA, 2014, 138 s. .- ISBN: 9788379303946
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5219] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] The Mommy Brain. How motherhood makes us smarter / / Katherine Ellison .- New York : New York Basic Books , 2005 (Rec.) Marzanna Farnicka // Nasze Forum. Kwartalnik Pedagogiczno-Terapeutyczny .- 2008, nr 3-4, s. 177--179
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski