System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dorota Niewiedział
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (100 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 16 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Psychologia agresji. Wybrane problemy, 2016. Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 207 s. , ISBN: 9788301181017,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13193] [data modyf: 11-07-2016 08:31]
[2] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja, 2015. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 223 s. , ISBN: 9788378421795,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Jakość życia w chorobie Alzheimera, wspieranie kompetencji opiekunów, Dorota Niewiedział
// W: (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, 2019. / red. nauk. Zdzislawa Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, s. 277--294, ISBN: 9788378423416
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20743] [data modyf: 28-05-2019 11:50]
[20] [1]
[2] Opinie seniorów i studentów pielęgniarstwa na temat idealnego domu pomocy dla ludzi w podeszłym wieku, Dorota Niewiedział, Joanna Hoffmann-Aulich
// W: Indywidualne aspekty starzenia się : Między możliwościami a ograniczeniami, 2013. / pod red. Andrzeja Stogowskiego i Sylwii Dzięgielewskiej-Gęsiak, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 77--91, ISBN: 9788387653187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15711] [data modyf: 25-02-2017 22:34]
[3] Poczucie jakości życia a aktywność społeczna ludzi starych - czy zawsze korelacja?, Dorota Niewiedział
// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. II, 2006. / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 463--475, ISBN: 8373087273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Poczucie jakości życia ludzi starych mieszkających w domu pomocy społecznej, Dorota Niewiedział
// W: Wybrane problemy osób starszych, 2006. / pod red. Agnieszki Nowickiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 199--220, ISBN: 8373086463
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Rozpoznawanie kryzysów psychicznych u nastolatków, Dorota Niewiedział
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 93--98, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5472] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Współpraca z rodzicami i kierunki pracy z dziećmi z zespołem ADHD, Dorota Niewiedział
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, 2002. / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2, Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, s. 81--83, ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5471] [data modyf: 30-01-2003 13:56]
[7] Kryzys tożsamości i wartości w okresie dorastania - jako możliwe przyczyny narkomanii, Dorota Niewiedział
// W: Dorastanie : zagrożenia i psychologiczne wsparcie, 1993. / red. A. Dąbek, Zielona Góra : Pełnomocnik Wojewody Zielonogórskiego ds. Zapobiegania Narkomanii. Urząd Wojewódzki. Wydział Zdrowia (Profilaktyka i Promocja Zdrowia), s. 57--65
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10566] [data modyf: 31-10-2008 09:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Psychologia nurkowania". Badanie lęku u płetwonurków / Dorota Niewiedział, 2018. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2, 93--112, ISSN: 2451-1420, bibliogr. summ. .- rok wydania 2019
Słowa kluczowe: adaptacja psychologiczna do środowiska podwodnego, lęk u nurków, psychologia nurkowania
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24917] [data modyf: 06-02-2020 14:52]
[5] [1]
[2] Psychological aspects of diving in selected theoretical and research perspectives = Psychologiczne aspekty nurkowania w wybranych perspektywach teoretyczno-badawczych / Dorota Niewiedział, Magdalena Kolańska, Zbigniew Dąbrowiecki, Mateusz Jerzemowski, Piotr Siermontowski, Zdzisław Kobos, Romuald Olszański, 2018. Polish Hyperbaric Research Vol. 62, Iss. 1, 43--54, ISSN: 1734-7009, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diving psychology, psychologia nurkowania, psychological adaptation mechanisms in divers, psychological aspects of diving, psychologiczne aspekty nurkowania, psychologiczne mechanizmy adaptacyjne nurka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.2478/phr-2018-0003
[AWCZ-23319] [data modyf: 20-11-2018 11:49]
[1,14] [0,14]
[3] Medialny obraz seksualnego kobiecego ciała a dobrostan obserwatora / Dorota Niewiedział, 2017. Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca, nr 1, 64--75, ISSN: 2451-1420, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dobrostan obserwatora, medialny obraz kobiecego ciała, techniki perswazjii
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22360] [data modyf: 14-02-2018 12:26]
[5] [1]
[4] Stara kobieta - wizerunki językowe i psychologiczne (rekonesans badawczy) / Dorota Niewiedział, Magdalena Steciąg, 2016. Rocznik Lubuski: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna tom 42, cz. 1, 367--381, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: linguistic representation of the world, old woman, psychology of woman's ageing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20972] [data modyf: 03-02-2017 12:05]
[5] Wybrane psychospołeczne predyktory procesu adaptacji do wdowieństwa starzejących się kobiet. Styl "odwiązania" od partnera / Dorota Niewiedział, 2014. Rocznik Lubuski: Uwarunkowania zachowań ryzykownych Tom 40, cz. 1, 59--72, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: aging woman, attachment style, style of detachment from a partner, widowhood
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18725] [data modyf: 29-07-2015 11:29]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Już nie kobieta? Samoocena atrakcyjności ciała starzejących się wdów / Dorota Niewiedział // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2014, 15, s. 263--278, ISSN: 2084-2740, tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: attractiveness of ageing women's body, femininity, widowhood,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9930] [data modyf: 23-03-2017 16:08]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zdrowie psychiczne ludzi starych : próba wyboru definicji, 1998. Dorota Niewiedział // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim=Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, s. 179-186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11946] [data modyf: 01-01-2002 00:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski