System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Mróz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: psychologia (100 %)
Jednostka: Instytut Psychologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek wobec wyzwań i zagrożeń współczesności. Rozwój - rodzina - edukacja / Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Jerzy Herberger, Iwona Grzegorzewska, Anna Mróz, Katarzyna Grunt-Mejer, Dorota Niewiedział, Marzanna Farnicka, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 223 s. .- ISBN: 9788378421795
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12804] [data modyf: 09-11-2015 09:41]
[2] Rozwój osobowy człowieka : badania w kontekście teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego / Anna Mróz .- Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008 .- 204 s. .- ISBN: 9788373064232
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9055] [data modyf: 05-05-2009 15:55]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Niepełnosprawność intelektualna w perspektywie rozwojowo-adaptacyjnej / Anna Mróz
// W: (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / red. nauk. Zdzislawa Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 109--120 .- ISBN: 9788378423416
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20740] [data modyf: 28-05-2019 11:50]
[2] Co to znaczy być zdolnym dzieckiem? Charakterystyka potencjału rozwojowego dzieci zdolnych / Anna Mróz
// W: Psychologia wieku rozwojowego. Norma - nietypowość - patologia / pod red. Ewy Łodygowskiej i Elżbiety Pieńkowskiej .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 - s. 87--100 .- ISBN: 9788378677277
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19475] [data modyf: 03-06-2019 14:50]
[3] Znaczenie prawidłowych relacji między dorosłymi a dziećmi dla rozwoju dzieci / Anna Mróz
// W: Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T.1 : Ku dobru / red. Michał Głażewski, Bożena Muchacka .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017 - s. 153--164 .- ISBN: 9788380954205
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19985] [data modyf: 03-06-2019 10:46]
[4] Rola wzmożonej pobudliwości emocjonalnej w przyspieszonym rozwoju osób zdolnych / Anna Mróz
// W: Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / praca zbiorowa pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej .- Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012 - s. 19--24 .- ISBN: 9788362360130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14665] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Psychologiczne uwarunkowania procesu nabywania drugiego języka przez dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Mróz
// W: Język obcy w przedszkolu : od edukacji językowej do interkulturowej / red. nauk. Agnieszka Olczak .- Zielona Góra : San Media, 2011 - s. 24--56 .- ISBN: 9788391817628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13024] [data modyf: 22-07-2011 12:46]
[6] potencjał rozwoju osobowego nauczycieli - badania porównawcze kobiet i mężczyzn / Anna Mróz
// W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 165--173 .- ISBN: 9788373087576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8714] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Rozwój osobowy nauczyciela a perspektywy jego działalności edukacyjnej / Anna Mróz
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 333--337 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Psychoterapia wobec zagadnienia sensu rozwoju człowieka / Anna Mróz
// W: Etyka - Psychologia - Psychoterapia / pod red. Andrzeja Margasińskiego i Doroty Probuckiej .- Kraków : Wydaw. Aureus, 2004 - s. 175--181 .- ISBN: 8387887544
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10495] [data modyf: 30-09-2008 09:18]
[9] Psychologiczne aspekty procesu kształcenia przyszłych nauczycieli w świetle myśli humanistyczno-egzystencjalnej / Anna Mróz
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 259--262 .- ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5756] [data modyf: 13-05-2003 11:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego / Anna Mróz // Psychologiczne Zeszyty Naukowe .- 2016, nr 2, s. 27--35, ISSN: 2451-1420, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: integralność rozwojowa, rozwój człowieka, wielokierunkowe zmiany rozwojowe, zdowie psychiczne
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21438] [data modyf: 02-06-2017 11:51]
[2] Analiza hermeneutyczna narracji autobiograficznych w badaniach noetycznego poziomu rozwoju człowieka / Anna Mróz // Rocznik Lubuski: Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i inspiracji .- 2015, tom 41, cz. 1, s. 107--116, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20140] [data modyf: 07-06-2016 13:00]
[3] Idea wielopoziomowości rozwoju osobowego a narracje autobiograficzne / Anna Mróz // Psychologia Rozwojowa .- 2010, T. 15, nr 3, s. 11--17, ISSN: 1895-6297, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15830] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Zderzenie różnych światów: dzieci z wyjątkowo wysokim potencjałem rozwojowym w relacjach z otoczeniem społecznym / Anna Mróz // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 13--22, ISSN: 0485-3083, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15136] [data modyf: 04-11-2010 14:01]
[5] Theory of Positive Disintegration as a Basis for Research on Assisting Development / Anna Mróz // Roeper Review .- 2009, Volume 31, Issue 2, s. 96-102 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 9 [09-12-2019]
[AWCZ-13822] [data modyf: 08-05-2009 14:35]
[6] Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa i adolescencji dla rozwoju zawodowego w życiu dorosłym / Anna Mróz // Problemy Profesjologii .- 2009, nr 2, s. 85--93, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-15117] [data modyf: 15-06-2016 14:21]
[7] Psychoterapia przez rozwój - podstawowe założenia i problemy / Anna Mróz // Psychologia Rozwojowa .- 2004, T. 9, nr 4, s. 107--114, ISSN: 1895-6297, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13516] [data modyf: 26-01-2009 09:13]
[8] Zdrowie psychiczne jako zdolność do wielopoziomowego rozwoju psychicznego według teorii dezintegracji pozytywnej. Metoda pomiaru poziomów rozwojowych / Anna Mróz // Psychologia Rozwojowa .- 2002, Tom 7, nr 1, s. 43--50, ISSN: 1895-6297,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13262] [data modyf: 30-09-2008 09:23]
[9] Rozwój osobowości według Sorena Kierkegaarda i Kaziemierza Dąbrowskiego - implikacje dla edukacji / Anna Mróz // Psychologia Rozwojowa .- 2000, Tom 5, nr 1 - 2, s. 49--58, ISSN: 1895-6297, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13371] [data modyf: 08-11-2008 14:12]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwości ukierunkowanego rozwoju emocjonalnego osób dorosłych / Anna Mróz // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2015, nr 16, s. 35--46, ISSN: 2084-2740, : summ.
Słowa kluczowe: developmental change, directed emotional development, essential values, ukierunkowany rozwój emocjonalny, wartości esencjalne, zmiana rozwojowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10160] [data modyf: 05-08-2015 10:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Local development toward permanently sustainable low emission economy / Piotr Kułyk, Łukasz Augustowski, Anna Mróz // W: Proceedings of the 9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Economics. Toruń, Polska, 2017 .- Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society, 2017, s. 277--287 .- ISBN: 9788365605061
Słowa kluczowe: CO2 reduction, Lubuskie province, sustainable development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22778] [data modyf: 29-08-2018 10:01]
[2] The Significane of Religious, Esthetic, and Other - Oriented Moral Values in the Process of Personality Development in the Model of Positive Disintegration / Anna Mróz // W: Positive Disintegration: The Theory of the Future : the Proceedings of the Fifth International Conference on the Theory of Positive Disintegration. Ft. Lauderdale, Fl, USA, 2002 .- Ft. Lauderdale, Fl : Institute for Positive Disintegration in Human Development, 2002, s. 141--150
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18937] [data modyf: 01-10-2008 12:40]
[3] Etyczny aspekt zdrowia psychicznego - model egzystencjalny / Anna Mróz // W: Zdrowie psychiczne w zawodzie nauczycielskim=Psychische Gesundheit im Lehrerberuf : materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska, 1998 .- ZielonaGóra : Wydaw. WSP, 1998, s. Cz. 2: 13-26
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11942] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] (Nie)nowe problemy rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną / (Red.) Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Anna Mróz, Urszula Gembara .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 298 s. .- ISBN: 9788378423416
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5804] [data modyf: 28-05-2019 11:38]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski