System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Ewa Kowalska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 36 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zmiana w szkolnictwie wyższym : studium przypadków / Ewa Kowalska .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013 .- 303 s. .- ISBN: 9788375875515
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11678] [data modyf: 28-07-2015 10:46]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wstęp / Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska
// W: Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems* / pod red. Krystyny Ferenz i Ewy Kowalskiej .- Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012 - (Wychowanie w Rodzinie = Family Upbringing ; tom IV) - s. 9--12 .- ISBN: 9788361955252
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15331] [data modyf: 16-05-2013 09:45]
[2] Tradycje kształcenia nauczycieli w wyższych szkołach zawodowych / Ewa Kowalska
// W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej) / pod red. Stefanii Walasek, Ewy Kowalskiej, Roberta Fudalego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2011 - s. 81--91 .- ISBN: 9788375875508
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14358] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Dziecko a "autorytet" w reklamie telewizyjnej / Ewa Kowalska
// W: Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne / pod red. Ewy Kowalskiej i Mirosława Kowalskiego .- Tychy : Maternus Media, 2010 - s. 88--95 .- ISBN: 9788389701176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11909] [data modyf: 16-04-2010 09:19]
[4] Terapia przez sztukę, jako przejaw aktywnej postawy wobec zdrowia / Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 163--169 .- ISBN: 8374810483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8567] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wyższe szkolnictwo zawodowe w kontekście wybranych tendencji rozwojowych w europejskim obszarze kształcenia tertiarnego / Ewa Kowalska
// W: Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. A. Kozubska, A. Zduniak .- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2006 - s. 74--79 .- ISBN: 8392290917
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8199] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Biografia jako źródło wiedzy o nauczycielu i dla nauczyciela / Ewa Kowalska
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 153--160 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8288] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Koncepcja muzykoterapii Gertrudy Orff i jej związki z systemem pedagogicznym / Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Metody i formy terapii sztuką / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 39--44 .- ISBN: 8374810076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8004] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Dylematy edukacji międzykulturowej w świetle doświadczeń niemieckich / Ewa Kowalska
// W: Wielokulturowość w nauczaniu historii / red. nauk. Bogumiła Burda, Bogdan Halczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 107--113 .- ISBN: 8389712504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7321] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej na lekcjach muzyki / Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski
// W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 391--395 .- ISBN: 8389321092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5585] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Troska o bezpieczeństwo uczniów jako element realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych współczesnej szkoły / Ewa Kowalska
// W: Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI wieku .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2436) - s. 24--33 .- ISBN: 8322922787
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5193] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Partnerstwo nauczyciela i uczniów - założenia i rzeczywistość / Tadeusz Mróz, Ewa Kowalska
// W: Wybrane problemy dydaktyki na progu reformy edukacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 1999 - s. 43--61 .- ISBN: 8387294055
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategie legitymizacji zmiany oświatowej w dyskursie o sześciolatkach. Casus kampanii promocyjnej MEN / Ewa Kowalska // Horyzonty Wychowania .- 2018, vol. 17, nr 41, s. 169--181, ISSN: 1643-9171, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: analiza dyskursu, reforma oświatowa, strategie legitymizacji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: DOI: 10.17399/HW.2018.174111
[AWCZ-22815] [data modyf: 04-06-2018 11:35]
[2] Pozycjonowanie jako kategoria analizy nauczycielskich narracji autobiograficznych / Ewa Kowalska // Rocznik Lubuski .- 2017, tom 43, część 1, s. 31--42, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: nauczyciel, pozycjonowanie, tożsamość narracyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22060] [data modyf: 06-12-2017 10:41]
[3] Społeczna rola intelektualisty-nauczyciela akademickiego - refleksje / Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska // Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy .- 2015, t. 41, cz. 2, s. 231--236, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19898] [data modyf: 10-03-2016 09:55]
[4] Subjectivity towards Educational Practice and Threats of Contemporary Times: Exceptions of Reflection / Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska // Problems of Education in the 21st Century: Recent Issues in Education - 2013 .- 2013, vol. 52, s. 5--6, ISSN: 1822-7864,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17217] [data modyf: 21-07-2015 11:01]
[5] O procesie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego oraz relacjach między uczelnią wyższą a jej otoczeniem - słów kilka / Ewa Kowalska // Społeczeństwo i Rodzina .- 2012, nr 33, s. 69--80, ISSN: 1734-6614, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17259] [data modyf: 29-04-2013 08:36]
[6] Polscy studenci w niemieckich przedszkolach / Anetta Soroka-Fedorczuk, Ewa Kowalska // Wychowanie w Przedszkolu .- 2007, nr 10, s. 24--27
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Podmiotowość ucznia podłożem prawidłowego oceniania szkolnego / Ewa Kowalska // W: Problematika slovného hodnotenia v súčasnej škole : zborník príspevkov Katedry pedagogiky z konferencie s medzinárodnou účasťou. Ružomberok, Słowacja, 2009 .- Ružomberok : Katolícka Univerzita, Pedagogická Fakulta, 2009, s. 113--117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19124] [data modyf: 16-04-2009 12:05]
[2] Frühkindliche Sprachbildung in Polen unter besonderer Berücksichtigung des deutsch - polnischen Grenzraums / Anetta Soroka-Fedorczuk, Ewa Kowalska // W: Die Fachtagung "Erfolgreich über Immersion zur Mehrsprachigkeit in der Euroregion Neisse - Nisa - Nysa" : 28./29.09.2007 in Schmochtitz. Schmochtitz, Niemcy, 2007 .- Görlitz : Euro-Schulen-Organisation, 2007, s. 63--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Rozwój wyższych szkół zawodowych w kontekście przemian w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego / Ewa Kowalska // W: Edukacja jutra : XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe. Zakopane, Polska, 2005 .- Szczecin : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 83--88 .- ISBN: 8392225406
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17136] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Kształcenie międzykulturowe jako próba odpowiedzi pedagogiki na problemy współczesnego społeczeństwa wielokulturowego / Ewa Kowalska // W: Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków, Polska, 2002 .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003 .- Tom. II, s. 12--17
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Horyzonty Wychowania / (Red.) Mirosław Kowalski, Wit Pasierbek, Ewa Kowalska .- Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2018, 304 s. .- ISSN: 1643-9171
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5751] [data modyf: 17-09-2018 09:47]
[2] Rocznik Lubuski / (Red.) Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, tom 44, część 2, 275 s. .- ISSN: 0485--3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5783] [data modyf: 04-01-2019 08:32]
[3] Edukacja na rozdrożu. Rodzina w obliczu wyzwań współczesnego świata / (Red.) Tetyana Nestorenko, Ewa Kowalska, Mirosław Hanulewicz .- Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2016, 162 s. .- ISBN: 9788362683802
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5449] [data modyf: 16-05-2016 09:42]
[4] Rocznik Lubuski : Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy / (Red.) Mirosław Kowalski, Ewa Kowalska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2015, t. 41, cz. 2, 236 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5426] [data modyf: 10-03-2016 10:03]
[5] Education and social rehabilitation - twoo roads, one goal (European contexts) / (Red.) Mirosław Kowalski, Sławomir Śliwka, Ewa Kowalska .- Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2014, 144 s. .- ISBN: 9788362683604
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5252] [data modyf: 02-09-2015 16:27]
[6] Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym* / (Red.) Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 248 s. .- ISBN: 9788378505334
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5193] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[7] Labor czy opus?** / (Red.) Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 385 s. .- ISBN: 9788378420453
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5081] [data modyf: 08-04-2013 11:45]
[8] Odmienne sytuacje i nowe zadania = Various situations and new problems / (Red.) Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska .- Jelenia Góra : Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, 2012, 309 s. .- ISBN: 9788361955252
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5096] [data modyf: 16-05-2013 09:39]
[9] Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne ( w poszukiwaniu wzorców pracy pedagogicznej) / (Red.) Stefania Walasek, Ewa Kowalska, Robert Fudali .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011, 221 s. .- ISBN: 9788375875508
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4969] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[10] Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno - edukacyjne / (Red.) Ewa Kowalska, Mirosław Kowalski .- Tychy : Maternus Media, 2010, 127 s. .- ISBN: 9788389701176
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4717] [data modyf: 16-04-2010 09:18]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kommunikative Pädagogik und multikulturelle Gesellschaft / / Ostertag M. .- Opladen , 2001 (Rec.) Ewa Kowalska // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2002, nr 2, s. 113--115
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski