System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Inetta Nowosad
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (100 %)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 193 pozycji bibliograficznych
35 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Autonomia szkoły publicznej w Niemczech : poszukiwania - konteksty - uwarunkowania / Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 527 s. : tab.wykr. .- ISBN: 9788374812436
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9049] [data modyf: 04-05-2009 10:01]
[2] Polish Education at the Time of Changes / Mirosław J. Szymański, Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 166 s. .- ISBN: 8374810262
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7777] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Perspektywy rozwoju szkoły : szkice z teorii szkoły / Inetta Nowosad .- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003 .- 196 s. .- ISBN: 8387925667
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nauczyciel - wychowawca czasu polskich przełomów / Inetta Nowosad .- Kraków : "Impuls", 2001 .- 318 s. .- ISBN: 8373080856
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4004] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Changes in the area of higher education. Dilemmas concerning teachers' training in Poland / Marzenna Magda-Adamowicz, Inetta Nowosad
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research) .- Wietnam : Vinh University Publishing House, 2019 - s. 68--92 .- ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20808] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
[2] Changes in the press discourse (2000-2016) on the process of school development / Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad
// W: Leading and Managing for Development / red. nauk. Roman Dorczak .- Kraków : Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 2018 - (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego) - s. 79--89 .- ISBN: 9788365688231
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20533] [data modyf: 04-06-2019 11:36]
[3] Extra-curricular classes as a space for the development of creativity and innovation in the past and contemporary school reality / Inetta Nowosad
// W: Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective / ed. by Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018 - (International Forum for Education ; no. 11) - s. 35--50 .- ISBN: 9788366220355
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: https://doi.org/10.15804/IFforE2018.03   (pkt: 20)
[WZCZ-20690] [data modyf: 04-06-2019 11:22]
[4] Język polski w systemie szkolnictwa Niemiec. Wyzwania i problemy nauczycieli / Inetta Nowosad, Hanna Malik, Renata Socha
// W: Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś) / red. nauk. Małgorzata Kabat, Ewa Pasteniak-Kobyłecka .- Zielona Góra - Poznań : Uniwersytet Zielonogorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2018 - s. 89--10 .- ISBN: 9788394571498
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20236] [data modyf: 29-05-2019 12:24]
[5] Ökonomisierung und neue Steuerung im polnischen Schulwesen / Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: Ökonomisierung von Schule? : Bildungsreformen in nationaler und internationaler Perspektive / Sigrid Hartong, Björn Hermstein, Thomas Höhne (Hrsg.) .- Weinheim : Beltz Juventa, 2018 - s. 272--294 .- ISBN: 9783779934936
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19919] [data modyf: 09-03-2018 14:27]
[6] Pedagogiczne aspekty funkcjonowania rodziny w środowisku wielokulturowym / Inetta Nowosad, Joanna Smyła
// W: Edukacja międzykulturowa - idee, koncepcje, inspiracje : Materiały dydaktyczne dla uczniów szkół średnich i studentów / red. Peter Borza, Krzysztof Rejman, Wojciech Błażejewski, Beata Rejman .- Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej, 2018 - s. 92--98 .- ISBN: 9788365823151
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-20473] [data modyf: 25-10-2018 08:07]
[7] Polityka edukacyjna Singapuru. Orientacja na jakość i efektywność / Inetta Nowosad
// W: Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta, Katarzyna Dmitruk-Sierocińska .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 - s. 105--126 .- ISBN: 9788380953918
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20112] [data modyf: 29-05-2019 11:42]
[8] Uwarunkowania rozwoju szkoły / Inetta Nowosad
// W: Edukacyjne konteksty współczesności z myślą o przyszłości / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018 - s. 541--565 .- ISBN: 9788380954182
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20472] [data modyf: 04-06-2019 11:14]
[9] Funkcje szkoły w kalejdoskopie dyskursu prasowego / Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany / red. nauk. Mirosław J. Szymański, Barbara Walasek-Jarosz, Zuzanna Zbróg .- Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017 - s. 75--93 .- ISBN: 9788364953538
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19216] [data modyf: 03-06-2019 11:04]
[10] O komplementarności ciągłości i zmiany w poznawaniu rzeczywistości oświatowej nauczyciela / Inetta Nowosad
// W: Edukacja i praca nauczyciela: ciągłość - zmiana - konteksty / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt .- Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2017 - s. 57--73 .- ISBN: 9788365432872
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19918] [data modyf: 31-05-2019 11:34]
[11] Rozwój zawodowy nauczycieli w zmieniającej się szkole - pytania o dobrostan i zaangażowanie w kontekście zmiany / Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka
// W: O nową jakość edukacji nauczycieli / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 274--287 .- ISBN: 9788323529811
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19733] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[12] Idea programu szkolnego. Od współpracy zespołu do jakości i efektywności pracy szkoły / Inetta Nowosad
// W: Szkoła. Wspólnota dążeń? / pod red. Aleksandry Minczanowskiej, Anny Szafrańskiej-Gajdzicy, Mirosława J. Szymańskiego .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016 - s. 35--47 .- ISBN: 9788380194168
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18065] [data modyf: 29-07-2016 08:36]
[13] Kultura szkoły. Rozważania na temat jakości i efektywności szkoły / Inetta Nowosad
// W: Edukacja, kultura, sztuka - spoistość a integracja / pod red. Agaty Rzymełki-Frąckiewicz, Teresy Wilk .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 3465) - s. 19--34 .- ISBN: 9788380126664
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19228] [data modyf: 11-07-2017 11:42]
[14] Zmiany we współczesnym modelu edukacji - zmianami w kulturze szkoły. Raporty z badań a oczekiwania społeczne / Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik
// W: Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji : Studium porównawcze wybranych aspektów funkcjonowania szkolnictwa w Polsce i Słowacji / red. nauk. Ewa Karmolińska-Jagodzik, Inetta Nowosad, Anetta Soroka-Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016 - s. 107--129 .- ISBN: 9788378596523
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17689] [data modyf: 18-03-2016 11:31]
[15] Możliwości i ograniczenia współpracy nauczycieli z rodzicami uczniów cudzoziemskich / Inetta Nowosad, Mariola Badowska
// W: Sociální pedagogika ve světle společenského, institucionálního a individuálního ohrožení / ed. Silvia Neslušanová, Miriam Niklová, Ewa Jarosz .- Brno : Institut mezioborových studií, 2015 - s. 822--832 .- ISBN: 9788088010043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17352] [data modyf: 18-11-2015 12:22]
[16] Oświata polska w debacie publicznej / Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Pedagogika społeczna - nowe wyzwania w Polsce i Niemczech / pod red. nauk. Aleksandry Sander i Mirosława S. Szymańskiego .- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego MINERWA, 2015 - s. 61--75 .- ISBN: 9788364277443
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17567] [data modyf: 05-02-2016 11:40]
[17] Poland / Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: The Education Systems of Europe / Wolfgang Hörner, Hans Döbert, Lutz R. Reuter, Botho von Kopp (Eds.) .- - : Springer International Publishing, 2015 - s. 621--644 .- ISBN: 9783319074726    DOI: 10.1007/978-3-319-07473-3
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19222] [data modyf: 07-07-2017 11:57]
[18] Polityka autonomizacji szkół w Niemczech. Między siłą tradycji a potrzebą zmiany / Inetta Nowosad
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji ; 2) - s. 181--196 .- ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18311] [data modyf: 24-10-2016 11:50]
[19] Współpraca nauczycieli z rodzicami w krzywym zwierciadle rzeczywistości edukacyjnej / Inetta Nowosad
// W: Przedszkole - edukacyjny sukces dziecka czy zmarnowane szanse? / pod red. Agnieszki Nowak-Łojewskiej i Agnieszki Olczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 237--247 .- ISBN: 9788378422136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17867] [data modyf: 13-05-2016 12:45]
[20] Lehrerbildung in Polen Umbruch / Inetta Nowosad
// W: Innovative Ansätze der Lehrerbildung im Ausland / Hrsg. Hans Döbert, Botho von Kopp, Horst Weishaupt .- Münster - Berlin : Waxmann, 2014 - (Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft ; Band 19) - s. 179--193 .- ISBN: 9783830931027
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16976] [data modyf: 30-06-2015 11:08]
[21] Obszary wspierania i zabezpieczania jakości edukacji / Inetta Nowosad
// W: Codzienność szkoły. Uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014 - s. 43--59 .- ISBN: 9788378505310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16306] [data modyf: 24-10-2014 11:20]
[22] Ocena jakości praktyk pedagogicznych w zakresie przygotowania nauczycieli do współpracy z rodzinami / Inetta Nowosad
// W: Doskonalenie praktyk pedagogicznych - dyskusja / pod red. Jacka Piekarskiego, Ewy Cyrańskiej, Beaty Adamczyk .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014 - s. 47--63 .- ISBN: 9788379693696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16610] [data modyf: 20-02-2015 14:35]
[23] The culture of co-operation in Polish schools in statu nascendi / Inetta Nowosad
// W: School Quality and Culture / ed. by Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014 - s. 49--63 .- ISBN: 9788380193291
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17905] [data modyf: 23-05-2016 14:28]
[24] Źródła koncepcji autonomii szkoły w Europie. Autonomia szkoły w dorobku przedstawicieli pedagogiki reformy / Inetta Nowosad
// W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta .- Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2014 - s. 33--47 .- ISBN: 9788378507802
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16979] [data modyf: 30-06-2015 12:52]
[25] For collective concern. The importance of school and education in the public debate / Inetta Nowosad
// W: School in Community - Community in School / ed. by Ewa Bochno .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013 - s. 13--25 .- ISBN: 9788377808887
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16484] [data modyf: 20-01-2015 13:06]
[26] Innowacje miarą rozwoju szkolnej kultury przedsiebiorczości / Inetta Nowosad, Roman Uździcki
// W: Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem / red. nauk. Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik .- Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, 2013 - s. 87--103 .- ISBN: 9788361876809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15864] [data modyf: 21-02-2014 15:58]
[27] zrównoważony rozwój drogą odbudowy więzi szkoły ze środowiskiem / Inetta Nowosad
// W: Potencjał szkoły w tworzeniu więzi ze środowiskiem / red. nauk. Inetta Nowosad, Ewa Karmolińska-Jagodzik .- Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie, 2013 - s. 241--257 .- ISBN: 9788361876809
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15867] [data modyf: 21-02-2014 16:05]
[28] Introduction / Inetta Nowosad, Ewa Pasterniak-Kobyłecka
// W: Teachers Training in the European Space of Higher Education* / ed. by Inetta Nowosad, Ewa Kobyłecka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012 - (International Forum for Education ; No. 1(3)) - s. 7--11 .- ISBN: 9788377805497
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[WZCZ-15194] [data modyf: 19-03-2013 13:51]
[29] System edukacji w Niemczech / Inetta Nowosad
// W: Systemy edukacji w krajach europejskich / red. nauk. Eugenia Potulicka, Dobrochna Hildebrandt-Wypych, Celina Czech-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012 - s. 85--120 .- ISBN: 9788378500889
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16977] [data modyf: 30-06-2015 12:12]
[30] The Bologna Process towards the Priority of the Quality of Teachers Training in Poland / Inetta Nowosad
// W: Teachers Training in the European Space of Higher Education / ed. by Inetta Nowosad, Ewa Kobyłecka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012 - (International Forum for Education ; No. 1(3)) - s. 58--79 .- ISBN: 9788377805497
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15193] [data modyf: 19-03-2013 13:31]
[31] Extracurricular Classes in Everyday School Reality. Guidelines and Implementation / Inetta Nowosad
// W: A Child in Family, Preschool and School Day-to-Day Reality / Edited by Anetta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg & Soňa Kariková .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - (International Forum for Education ; No. 2) - s. 235--253 .- ISBN: 9788377803868
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14679] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Od rozwoju szkolnictwa do rozwoju szkoły / Inetta Nowosad
// W: Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad .- Warszawa : Difin SA, 2011 - s. 58--75 .- ISBN: 9788376414621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13074] [data modyf: 13-09-2011 12:27]
[33] Schools and Pupils in Poland - Problems, Developments and Perspectives / Inetta Nowosad
// W: A Child in School Setting / Edited by: Inetta Nowosad & Grażyna Miłkowska .- Toruń : Uniwersytet Zielonogórski, Wydaw. Adam Marszałek, 2011 - (International Forum for Education ; No. 1) - s. 64--85 .- ISBN: 9788376119069
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12941] [data modyf: 16-06-2011 09:31]
[34] Decentralizacja i autonomia szkoły - remedium na kryzys jakości edukacji? / Inetta Nowosad
// W: Edukacja. Jakość czy równość? / red. nauk. Ewa Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - (Komunikacja społeczna w edukacji) - s. 43--62 .- ISBN: 9788376118451
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12827] [data modyf: 06-04-2011 10:44]
[35] Możliwości i ograniczenia oddziaływania polityki oświatowej na jakość pracy szkoły / Inetta Nowosad
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 121--139 .- ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12464] [data modyf: 09-12-2010 10:43]
[36] Nauczyciel wobec zmiany. Rozwój własny a rozwój szkoły / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciel wobec zróżnicowań społecznych / pod red. Romy Kwiecińskiej, Mirosława J. Szymańskiego .- Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010 - s. 124--131 .- ISBN: 9788372715951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11926] [data modyf: 26-04-2010 09:06]
[37] Nauczyciele autonomicznej szkoly. O roli i znaczeniu odpowiedzialności i współpracy na rzecz rozwoju szkoły / Inetta Nowosad
// W: Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela / red. nauk. Jolanta Szempruch, Marietta Blachnik-Gęsiarz .- Częstochowa : Wydaw. Wyższej Szkoły Lingwistycznej, 2010 - s. 171--180 .- ISBN: 9788361425113
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12361] [data modyf: 05-11-2010 09:26]
[38] O wspólną troskę... Znaczenie szkoły i edukacji w debacie publicznej / Inetta Nowosad
// W: Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin / pod red. Ewy Syrek .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2010 - s. 301--311 .- ISBN: 9788322619674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12838] [data modyf: 08-04-2011 14:00]
[39] Od współpracy w szkole do sieci współpracy regionalnej na rzecz edukacji / Inetta Nowosad
// W: Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak .- Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2010 - s. 175--184 .- ISBN: 9788360058923
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12114] [data modyf: 12-07-2010 08:50]
[40] Polen / Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: Die Bildungssysteme Europas / herausgegeben von Hans Döbert, Wolfgang Hörner, Botho von Kopp, Lutz R. Reuter .- Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 2010 - (Grundlagen der Schulpädagogik ; Band 46) - s. 565--586 .- ISBN: 9783834006585
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11913] [data modyf: 19-11-2012 13:54]
[41] Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie / Inetta Nowosad
// W: Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwierski .- Poznań - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010 - s. 73--89 .- ISBN: 9788375874365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12607] [data modyf: 01-02-2011 08:48]
[42] Stan, problemy i perspektywy szkolnictwa z polskim językiem nauczania w Niemczech / Inetta Nowosad, Aleksandra Sander
// W: Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich - stan, problemy i perspektywy / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Lewowickiego, Jerzego Nikitorowicza, Aliny Szczurek - Boruty .- Warszawa : Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, 2010 - s. 331--363 .- ISBN: 9788387301175
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12360] [data modyf: 05-11-2010 09:15]
[43] Tworzenie programów szkolnych jako narzędzie doskonalenia praktyki szkolnej / Inetta Nowosad
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 167--186 .- ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12465] [data modyf: 09-12-2010 10:47]
[44] Współpraca nauczycieli z rodzicami i szkoły ze środowiskiem lokalnym / Inetta Nowosad
// W: Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły / red. nauk. Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 341--358 .- ISBN: 9788374813747
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12470] [data modyf: 10-12-2010 08:38]
[45] Bariery porozumiewania się nauczyciel - rodzic. O niepowodzeniach współpracy nauczycieli z rodzicami w opinii nauczycieli / Inetta Nowosad
// W: Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania / pod red. Mirosławy Nowak - Dziemianowicz, Kazimierza Czerwińskiego, Wojciecha J. Maliszewskiego .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 169--178 .- ISBN: 9788376113302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11162] [data modyf: 01-07-2009 08:24]
[46] Efektywność szkoły a autonomia szkoły - w poszukiwaniu zależności / Inetta Nowosad
// W: Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole / pod red. Klaudii Błaszczyk, Mirosława Drzewowskiego i Wojciecha J. Maliszewskiego .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - (Komunikacja społeczna w edukacji) - s. 29--38 .- ISBN: 9788376111384
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11043] [data modyf: 20-04-2009 12:47]
[47] Konteksty dyskusji nad rozwojem szkoły / Inetta Nowosad
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 71--83 .- ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11490] [data modyf: 26-11-2009 12:49]
[48] Prace nad programem szkolnym jako nowy sposób rozwoju szkół / Inetta Nowosad
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 135--144 .- ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11491] [data modyf: 26-11-2009 12:51]
[49] Rola i znaczenie ewaluacji w rozwoju szkoły / Inetta Nowosad
// W: Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / red. nauk. Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 98--108 .- ISBN: 9788376114224
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11487] [data modyf: 26-11-2009 11:52]
[50] Tendencje w powojennej polityce oświatowej Niemiec / Inetta Nowosad, Aleksandra Sander
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 52--67 .- ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11489] [data modyf: 26-11-2009 12:41]
[51] Współpraca i partnerstwo na rzecz edukacji - w poszukiwaniu nowych modeli naprawy oświaty w Niemczech / Inetta Nowosad
// W: Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / red. nauk. Inetta Nowosad, Aleksandra Sander .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009 - s. 161--171 .- ISBN: 9788376111858
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11492] [data modyf: 26-11-2009 12:54]
[52] Das "freie Nachmittagsangebot" Schulen in Polen auf dem Weg zur Autonomie. Stand und Perspektiven / Inetta Nowosad, Roman Uździcki
// W: Gefährdete Jugendliche. Aspekte sozialer Arbeit in Lettland und in Deutschland / Aîda Kruze, Dieter Schulz, Christian von Wolffersdorf (Hg.) .- Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2008 - s. 205--214 .- ISBN: 9783865832450
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10388] [data modyf: 29-08-2008 14:45]
[53] Evaluation in the Polish System of Education / Inetta Nowosad
// W: Studia i Rozprawy / red. nauk. Klaudia Błaszczyk, Janusz Ropski .- Warszawa : Przedsiębiorstwo Graficzne "DRUKMASZ", 2008 - s. 83--86 .- ISBN: 9788392683247
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Pomoc pedagogiczna uczniom z zaburzeniami mowy - przeciwdziałanie występowaniu zaburzeń w zachowaniu / Ewa Małgorzata Skorek, Inetta Nowosad
// W: Przemoc - w zachowaniu się dzieci i młodzieży : przyczyny, mechanizmy, profilaktyka / red. Lidia Kataryńczuk-Mania, Jerzy Herberger .- Głogów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2008 - s. 67--75 .- ISBN: 9788392211488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10401] [data modyf: 15-09-2008 10:10]
[55] "Uczenie się" jako budowanie nowej jakości procesów komunikacyjnych nauczyciel - uczeń. Przykład "uczącej się szkoły" / Inetta Nowosad
// W: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń / pod red. Aleksandry Błachnio, Mirosława Drzewowskiego, Małgorzaty Schneider, Wojciecha J. Maliszewskiego .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 298--305 .- ISBN: 9788374419727
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10389] [data modyf: 27-08-2008 07:22]
[56] Der traditionelle und der moderne Begriff von Bürgerschaft in der Bildung / Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad
// W: Bürgerschaftliche Bildung und Erziehung : Wertevermittlung und Schule im Spannungsfeld von Familie, Nation und Europa - Deutsche und polnische Perspektiven / Friedrich W. Busch, Wolfgang Hörner, Mirosław S. Szymański (Hrsg.) .- Oldenburg : BIS - Verlag der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 2007 - s. 29--38 .- ISBN: 9783814220543
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9619] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] History of the school system / Wolfgang Hörner, Inetta Nowosad
// W: The Education Systems of Europe / Edited by Wolfgang Hörner, Hans Döbert, Botho von Kopp, Wolfgang Mitter .- Dordrecht : Springer, 2007 - s. 591--605 .- ISBN: 9781402048685
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10390] [data modyf: 27-08-2008 07:30]
[58] Imperatyw zmiany w pracy nauczyciela / Inetta Nowosad
// W: Współczesne problemy pedeutologii i edukacji / pod red. Elżbiety Sałaty, Stanisław Ośko .- Radom : Wydział Nauczycielski Politechniki Radomskiej, 2007 - s. 59--64 .- ISBN: 9788372046499
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9617] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami - samospełniająca sie przepowiednia / Inetta Nowosad
// W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego .- Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007 - s. 192--200 .- ISBN: 9788387925819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8785] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Opinie nauczycieli o zmianach w systemie szkolnym po reformie na tle debaty społecznej / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciel - tożsamość - rozwój : praca zbiorowa / pod red. Romy Kwiecińskiej, Stanisława Kowala i Mirosława Szymańskiego .- Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007 - s. 205--213 .- ISBN: 9788372714422
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Aus -und Weiterbildung der Lehrer in Polen - Dilemmata des Wandels / Inetta Nowosad
// W: Globalisierung der Wirtschaft- Internationalisierung der Lehrerbildung / Aida Kruze, Iris Mortag und Dieter Schulz (Hrsg.) .- Leipzig : Leipziger Universitätsverlag, 2006 - (Schriftenreihe des Zentrums zur Erforschung und Entwicklung pädagogischer Berufspraxis der Universität Leipzig ; 3) - s. 101--119 .- ISBN: 3865831133
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Zur Berufsentwicklung von Lehrern und ihrem Bedarf an inner- und außerschulischen Formen der Unterstützung / Inetta Nowosad
// W: Europa im Schulalltag : Beiträge aus internationaler Perspektive / herausgegeben von Solvejg Jobst .- Berlin : Logos Verl., 2006 - s. 29--38 .- ISBN: 3832512276
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9620] [data modyf: 18-02-2010 11:40]
[63] Evaluation als Innovationsstrategie im polnischen Schulsystem / Inetta Nowosad
// W: Leistungsmessungen und Innovationsstragien in Schulsystemen : ein Internationale Vergleich / Hrsg. Hans Döbert, Hans-Werner Fuchs .- Münster : Waxmann, 2005 - (Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft ; Bd. 6) - s. 139--147 .- ISBN: 3830915098
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Jakość i znaczenie oczekiwań nauczycieli w kontaktach z rodzicami (w poszukiwaniu źródeł niepowodzeń współpracy) / Inetta Nowosad
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 231--236 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8295] [data modyf: 30-01-2008 08:59]
[65] Lęki i obawy nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / red. nauk. Danuta Waloszek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 179--186 .- ISBN: 8389712458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7182] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Partnerstwo nauczycieli i rodziców / Inetta Nowosad
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 4: P .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005 - s. 48--51 .- ISBN: 8389501414
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8014] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[67] Pomiędzy dwoma światami. Nauczycielskie nastawienia wobec czasu edukacyjnej zmiany / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hörnera i Mirosława S. Szymańskiego .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "ŻAK", 2005 - s. 182--198 .- ISBN: 8389501481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Wiedza nauczycieli o współpracy z rodzicami / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Edukacja "głębszego poziomu" : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska .- Białystok : Trans Humana, 2005 - s. 338--346 .- ISBN: 8389190524
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[69] Co-operation and responsibility - prospects for the development of contemporary / Inetta Nowosad
// W: Selected Essays on the Condition of Polish School in the Process of Social Change / ed. by Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 43--51 .- ISBN: 8389321831
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6427] [data modyf: 27-03-2008 07:11]
[70] W poszukiwaniu warunków współpracy nauczycieli i rodziców / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Zielona Góra - Kraków : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 173--181 .- ISBN: 8389712253
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7092] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[71] W zaklętym kręgu lęków. U źródeł niepowodzeń współpracy nauczycieli z rodzicami / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Nauczyciele i rodzice : w poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Zielona Góra - Kraków : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 225--235 .- ISBN: 8389712253
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[72] Dobra szkoła - jaka to szkoła? / Inetta Nowosad
// W: Pytania o edukację / red. nauk. Danuta Waloszek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 81--89 .- ISBN: 8389321726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6256] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Nauczyciel wychowawca pomiędzy czasem przeszłym i przyszłym - trudności i zagrożenia transfotrmacji oświatowej / Inetta Nowosad
// W: Szanse na sukces w szkole=Chancen auf Erflog in der Schule : nauczyciel wobec nowych wyzwań=Lehrer und die neuen Anfoderung / red. nauk. Lech Sałaciński, Wolfgang Thiem .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 231--238 .- ISBN: 8389321696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[74] "Ucząca się szkoła" - przykład porozumienia nauczycieli, uczniów i rodziców / Inetta Nowosad
// W: Edukacyjne problemy czasu globalizacji : w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska .- Białystok : Trans Humana, 2003 - s. 122--129 .- ISBN: 8389190176
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7298] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[75] Funkcja wychowawcy klasy na tle zadań szkoły / Inetta Nowosad
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 21--32 .- ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5054] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Możliwości współpracy nauczycieli i rodziców w rzeczywistości szkolnej / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002 - s. 107--113 .- ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5474] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[77] Nauczyciel jako inicjator i organizator współpracy z rodzicami: świadomość celu i możliwości / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 99--110 .- ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5060] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Problematyka oceniania ucznia z zachowania w kontekście powinności szkoły i nauczyciela / Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 51--56 .- ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[79] Umiejętność rozpoznawania oczekiwań jako warunek współpracy / Inetta Nowosad, Anita Famuła-Jurczak
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002 - s. 29--34 .- ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5463] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[80] Współdziałanie nauczycieli i rodziców jako pożądana intrakcja współczesnej szkoły / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002 - s. 9--18 .- ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5461] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[81] Współpraca nauczycieli i rodziców jako pożądana interakcja w codziennej rzeczywistości szkolnej / Inetta Nowosad
// W: Edukacja a życie codzienne . T. 2 .- Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego, 2002 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 2089) - s. 65--73 .- ISBN: 8322611935
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5601] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Wzajemne interakcje nauczycieli i rodziców jako wyznacznik współpracy / Inetta Nowosad, Iwona Kopaczyńska
// W: Nauczyciele i rodzice : inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / red. nauk. Inetta Nowosad, Halina Jerulank . cz. 2 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002 - s. 19--27 .- ISBN: 8386335866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5462] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[83] Geneza i ewolucja nauczycielskiej powinności wychowawczej / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - s. 225-231 .- ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Nauczyciel i szkoła wobec ograniczeń egzystencji dziecka / Inetta Nowosad
// W: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie .- Warszawa : Fudacja Innowacja, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2001 - s. 340--350 .- ISBN: 8386169281
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4166] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[85] Nauczyciel jako promotor zmiany / Inetta Nowosad, Katarzyna Żelichowska
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - s. 261--266 .- ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] The Form Master Suspended Between the Past and the Future - Educational Transformation in Peril ans Saturated with Dilemmans / Inetta Nowosad
// W: Educational Strategies in Post-Communist Poland : Curriculum Research and Curriculum Politics (Chosen Conceptions) .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2001 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; 1968) - s. 55--60 .- ISBN: 8322610785
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2984] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[87] Udział rodziców w tworzeniu nowego wizerunku szkoły z perspektywy wdrażanej reformy systemu edukacji / Inetta Nowosad
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - s. 37--44 .- ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2602] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[88] Wizja szkoły otwartej na potrzeby i oczekiwania rodziców / Inetta Nowosad, Marek Olczyk
// W: Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001 - s. 269--276 .- ISBN: 8372680582
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5252] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[89] Wychowanie w perspektywie dnia dzisiejszego i nadchodzącego jutra / Inetta Nowosad
// W: Nowe stulecie dziecku .- Zielona Góra : Wydaw. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, 2001 - s. 206--211 .- ISBN: 8386335807
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2932] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[90] Funkcje oraz zadania nauczyciela wychowawcy w kontekście reform oświatowych / Inetta Nowosad
// W: Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 512--518 .- ISBN: 8372680094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2565] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[91] Nauczyciel-wychowawca rzecznikiem praw dziecka / Inetta Nowosad
// W: Pedagogiczne aspekty paktów praw człowieka i konwencji praw dziecka : założenia i rzeczywistość .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 311--314 .- ISBN: 8372680078
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2963] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[92] Polnischer Lehrer auf dem Weg nach dem sich intergrierenden Europa / Inetta Nowosad
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 - s. 223--229 .- ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3012] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[93] Nauczyciel i jego społeczna rola we współczesnej szkole / Inetta Nowosad
// W: Pedagogika społeczna w Polsce - między stagnacją a zaangażowaniem. T. 2 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 1999 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) - s. 82--90 .- ISBN: 8322608535
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2986] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[94] Formalno-prawne uwarunkowania pracy wychowawcy klasy w świetle przemian oświatowych / Inetta Nowosad
// W: Możliwości i zagrożenia reform edukacyjnych .- Warszawa : Wyższa Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1997 - s. 180--192 .- ISBN: 83870396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2945] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kultura szkoły - podejścia i interpretacje / Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny .- 2018, nr 2, s. 15--27, ISSN: 0483-4992, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: klimat szkoły, kultura organizacyjna, kultura szkoły, poprawa (rozwój)
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23971] [data modyf: 29-03-2019 10:11]
[2] Kultura szkoły versus klimat szkoły / Inetta Nowosad // Kultura i Edukacja .- 2018, nr 1 (119), s. 41--53, ISSN: 1230-266X, : bibliogr.
Słowa kluczowe: school climate, school culture, school development, school efficiency
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-23049] [data modyf: 21-11-2018 14:00]
[3] Kultura szkoły w rozumieniu deskryptywnym i normatywnym. Wybrane egzemplifikacje / Inetta Nowosad // Rocznik Pedagogiczny .- 2018, t. 41, s. 45--62, ISSN: 0137-9585, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: culture of the organization, descriptive and normative understanding of, integral model of school culture, school culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-24347] [data modyf: 13-09-2019 09:21]
[4] O możliwości zastosowania kategorii dobrostanu nauczycieli i zaangażowania w pracę w badaniach szkoły jako efektywnej organizacji / Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, Renata Socha // Edukacja Humanistyczna .- 2018, vol. 38, nr 1, s. 69- 86, ISSN: 1507-4943, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dobrostan, satysfakcja zawodowa, zaangażowanie w organizację, zaangażowanie w pracę
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22943] [data modyf: 13-07-2018 09:00]
[5] Organizacja nauki języka polskiego w szkolnictwie publicznym Niemiec. Stan aktualny, problemy i perspektywy / Inetta Nowosad, Hanna Malik // Studia z Teorii Wychowania .- 2018, Tom IX, nr 3 (24), s. 235--251, ISSN: 2083-0998, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: German educational policy supporting the organisation of teaching Polish in Germany, migracje Polaków do Niemiec, migration of Polish people to Germany, organizacja nauki języka polskiego w Niemczech, polityka oświatowa Niemiec wspierająca organizację nauki języka polskiego, the organisation of teaching Polish in Germany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23744] [data modyf: 01-03-2019 09:40]
[6] Procesy demokratyzacji i tajwanizacji. O roli edukacji w kształtowaniu tajwańskiej tożsamości narodowej / Inetta Nowosad // Studia z Teorii Wychowania .- 2018, t. IX, nr 1 (22), s. 165--188, ISSN: 2083-0998, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Taiwanisation, democratisation, demokratyzacja, education reform, reforma edukacji, tajwanizacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-23088] [data modyf: 19-09-2018 12:31]
[7] Rowój szkoły przez zmianę kultury szkoły / Inetta Nowosad // Problemy Profesjologii .- 2018, nr 2, s. 13--23, ISSN: 1895-197X,
Słowa kluczowe: efektywność szkoły, jakość szkoły, kultura szkoły, rozwój szkoły, school culture, school development, school efficency, school quality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23692] [data modyf: 18-02-2019 10:16]
[8] Społeczno-kulturowe uwarunkowania demokratyzacji edukacji na Tajwanie / Inetta Nowosad // Kultura-Społeczeństwo-Edukacja .- 2018, nr 2 (14), s. 137--154, ISSN: 2300-0422, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Taiwan, educational goals, educational reform, school improvement
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/kse.2018.14.12
[AWCZ-24354] [data modyf: 17-09-2019 12:46]
[9] System kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Singapurze. Między utopijną wizją a rzeczywistością / Stefan T. Kwiatkowski, Inetta Nowosad // Studia Edukacyjne .- 2018, 47, s. 147--171, ISSN: 1233-6688, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Singapore, continuing education,, education, professional development, teacher
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23228] [data modyf: 25-10-2018 10:50]
[10] Z badań nad kulturą szkoły. W kalejdoskopie analiz i interpretacji / Inetta Nowosad // Studia Edukacyjne .- 2018, 49, s. 159--174, ISSN: 1233-6688, : bibliogr.
Słowa kluczowe: educational research, organizational culture, school culture
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-23656] [data modyf: 08-02-2019 09:29]
[11] Znaczenie dobrostanu nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły. Implikacje badawcze / Inetta Nowosad, Marzanna Farnicka // Przegląd Badań Edukacyjnych .- 2018, Vol. 2, No. 27, s. 147--166, ISSN: 1895-4308, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: effective school, organisational development of school, school culture, well-being
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.12775/PBE.2018.022
[AWCZ-23422] [data modyf: 12-12-2018 14:07]
[12] Rozwój i główne nurty w badaniach efektywności szkoły / Inetta Nowosad // Studia Edukacyjne .- 2017, nr 46, s. 125--152, ISSN: 1233-6688, : bibliogr.
Słowa kluczowe: effective school, school development, school improvement, school quality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22744] [data modyf: 14-05-2018 11:02]
[13] Well - being and work engagement: teachers' professional advancement and how to manage it over time / Renata Socha, Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad // Acta Medicinae et Sociologica .- 2017, vol. 8, s. 115--132, ISSN: 2062-0284, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: commitment at organization, commitment at work, satisfaction, well-being
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.19055/ams.2017.8/25/7
[AWCZ-22764] [data modyf: 28-05-2018 10:23]
[14] Rola uczelni wyższych w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do współpracy z rodzicami / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań // Rocznik Lubuski: Polskie szkolnictwo wyższe - stan i perspektywy .- 2015, t. 41, cz. 2, s. 131--145, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19894] [data modyf: 10-03-2016 09:45]
[15] W pętli samospełniającej się przepowiedni. O oczekiwaniach nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Inetta Nowosad // Studia Pedagogiczne: Społeczne oczekiwania wobec szkoły - szkoła wobec oczekiwań społecznych .- 2014, t. LXVII, s. 201--220, ISSN: 0081-6795,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22735] [data modyf: 11-05-2018 10:32]
[16] W poszukiwaniu modelu efektywnej szkoły / Inetta Nowosad // Dialogi o Kulturze i Edukacji .- 2013, nr 1 (2), s. 197--209, ISSN: 2300-360X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: autonomia szkoły, efektywna szkola, effective school, jakość edukacji, quality of education, school autonomy
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18769] [data modyf: 21-07-2015 13:02]
[17] Bildungswandel in Polen 1918 bis 1989 am Beispiel der Entwicklung des Lehrerbildes und der Lehrerforschung / Inetta Nowosad, Katarzyna Kochan // Jahrbuch für Historische Bildungsforschung: Emotionen .- 2012, Band 18, s. 281--304
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17109] [data modyf: 01-03-2013 15:42]
[18] Lehrerbildung in Polen - Umbrüche seit "Bologna" / Inetta Nowosad // Zeitschrift für Bildungsverwaltung .- 2011, 27, Heft 1, s. 37--51 : bibliogr.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15596] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[19] O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej. Od zmian w szkole do zmiany szkoły / Inetta Nowosad // Studia Pedagogiczne: Edukacja szkolna w zmianach? Zmiany w edukacji szkolnej? Problematyzowanie problemów .- 2011, t. LXIV, s. 27--42, ISSN: 0081-6795,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-22734] [data modyf: 11-05-2018 10:31]
[20] O zmianie paradygmatu rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2011, nr 1, s. 7--17, ISSN: 0239-6858, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15597] [data modyf: 12-04-2011 13:49]
[21] Proces boloński a priorytet jakości kształcenia nauczycieli w Polsce / Inetta Nowosad, Mirosław S. Szymański // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2010, nr 3, s. 5--22, ISSN: 0239-6858, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15152] [data modyf: 05-11-2010 09:33]
[22] Kulturen der Bildung, 21. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (Kultury edukacji, 21 Kongres Niemieckiego Towarzystwa Nauki o Wychowaniu). Drezno 16-19 marca 2008 roku / Inetta Nowosad, Bożena Kempa // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2009, nr 1, s. 126--128, ISSN: 0239-6858,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13861] [data modyf: 29-05-2009 13:25]
[23] Szkoła w nowym modelu organizacji i zarządzania szkolnictwem / Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny .- 2009, nr 1-2, s. 63--69, ISSN: 0483-4992, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13793] [data modyf: 11-06-2010 15:25]
[24] Bürgerschaftliche Erziehung, (über-)nationale Werte, Geschichtsbewusstsein und deren Vermittlung. Wychowanie obywatelskie, narodowe i ponadnarodowe wartości oraz ich przekaz. Konferencja polsko - niemiecka, Lipsk 22-24.09.2006 r / Dorota Barwińska, Inetta Nowosad, Aleksandra Sander // Rocznik Pedagogiczny .- 2007, T. 30, s. 87--90, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13015] [data modyf: 29-05-2008 16:30]
[25] "Architektura" szkoły jako uczącej się organizacji / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny .- 2005, nr 3, s. 4--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10372] [data modyf: 21-09-2005 14:34]
[26] Autonomia jako cecha współczesnej szkoły / Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań // Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny .- 2005, nr 7, s. 4--7
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Od polityczno-oświatowej transformacji ku integracji w krajach zrastającej się Europy. Konferencja Międzynarodowa. Szklarska Poręba, 27.09-01.10.2004 / Inetta Nowosad // Rocznik Pedagogiczny .- 2005, T. 28, s. 111--116, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Rozwój zawodowy nauczycieli - formy jego wsparcia / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła: miesięcznik społeczno-pedagogiczny .- 2005, nr 6, s. 25--29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10366] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Von der Bildungspolitischen Transformation zu der Integration in Länder des zusammenwachsenden Europas=Od polityczno-oświatowej transformacji ku integracji w krajach zrastającej się Europy : Szklarska Poręba, 27 września - 1 paździenika 2004 roku / Inetta Nowosad // Kwartalnik Pedagogiczny .- 2005, nr 2, s. 201--208, ISSN: 0023-5938,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10364] [data modyf: 11-06-2010 14:57]
[30] Znaczenie szkoły w niemieckiej debacie publicznej / Inetta Nowosad // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2005, nr 3, s. 59--70, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10409] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Bildung über die Lebenszeit, Internationale Kongress an der Universität / Inetta Nowosad // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2004, nr 4, s. 113--115, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Edukacja i zmiana - konteksty i zależności / Inetta Nowosad // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2003, nr 4, s. 5--12, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9427] [data modyf: 11-06-2010 14:38]
[33] Externe umd interne Evaluation von Schulen in Polen / Inetta Nowosad // PÄD Forum: unterrichten erziehen .- 2003, H. 4, s. 234--237
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Znaczenie i mozliwości realizacyjne działalności pozalekcyjnej szkoły / Inetta Nowosad // Rocznik Lubuski: Dziecko w codzienności szkolnej .- 2003, T. 29 cz. 2, s. 43--51, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11698] [data modyf: 21-02-2007 17:15]
[35] Nauczyciel w służbie zmiany / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła .- 2002, nr 8, s. 4--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8555] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Szkoła jako siła napędowa rozwoju szkolnictwa / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła .- 2002, nr 4, s. 11--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8554] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Szkoła od A do Z - poszukiwania pedagogiczne / Inetta Nowosad // Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 2002, nr 3, s. 64--65
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9129] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Szkoła zmieniająca się od wewnątrz - berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Inetta Nowosad // Edukacja: studia, badania, innowacje .- 2002, nr 2, s. 104--108, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8412] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Bądźmy razem, a nie obok / Inetta Nowosad // Wychowanie w Przedszkolu .- 2001, nr 5, s. 300--102
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8553] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Nauczyciel jako promotor zmiany / Inetta Nowosad, Katarzyna Żelichowska // Dziecko i Jego Świat: Biuletyn Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 2001, nr 1/2, s. 21--25
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9122] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Edukacja zorientowana na XXI wiek / Inetta Nowosad // Nowa Szkoła .- 2000, nr 10, s. 24-29
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6189] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] W drodze do integrującej się Europy : szkoła i nauczyciel w nowej perspektywie / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień .- 1999, nr 6, s. 21-25, ISSN: 1230-7785,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6469] [data modyf: 21-09-2005 12:19]
[43] Nauczyciele i rodzice w edukacji przedszkolnej / Inetta Nowosad // Wychowanie w Przedszkolu .- 1998, nr 3, s. 221--224
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8557] [data modyf: 10-01-2003 11:47]
[44] O szkolnictwie w Brandenburgii / Inetta Nowosad // Nauczyciel i Szkoła .- 1997, nr 2, s. 11--120
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8250] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W pętli samospełniającej się przepowiedni. O oczekiwaniach nauczycieli w kontaktach z rodzicami / Inetta Nowosad // W: Studia Pedagogiczne - (Społeczne oczekiwania wobec szkoły - szkoła wobec oczekiwań społecznych) .- 2014, LXVII, s. 201--220, ISSN: 0081-6795, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cooperation between teachers and patents, self-fulfilling prophecy, teachers' expectations,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10193] [data modyf: 30-06-2015 12:29]
[2] O potrzebie integralnego podejścia do zmian w edukacji szkolnej. Od zmian w szkole do zaminy szkoły / Inetta Nowosad // W: Studia Pedagogiczne .- 2011, LXIV, s. 27--42, ISSN: 0081-6795, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9356] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Bologna und die Lehrerbildung in Polen / Mirosław S. Szymański, Inetta Nowosad // W: Theodor - Litt - Jahrbuch .- 2010, 7, s. 203--229 : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8757] [data modyf: 12-04-2011 09:16]
[4] Hochschulpolitik und akademische Bildung in Zeiten der Transformation in Polen / Inetta Nowosad, Aleksandra Sander // W: Theodor - Litt - Jahrbuch .- 2010, 7, s. 295--301 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8901] [data modyf: 12-04-2011 09:16]
[5] Autonomia szkoły w dyskursie oświatowym Niemiec. Próby przełamania zachowawczej polityki oświatowej / Inetta Nowosad // W: Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne .- 2008, Nr 4-5, 2007/2008, s. 7--23 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9022] [data modyf: 15-09-2011 08:31]
[6] Europejski wymiar edukacji / Inetta Nowosad // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1999, Nr 10, s. 4--8
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Nauczyciel w nowej roli rzecznika praw dziecka / Inetta Nowosad // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 6, s. 8--12
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6059] [data modyf: 25-04-2005 17:17]
[8] Nauczyciele i rodzice na wspólnej drodze w edukacji przedszkolnej / Inetta Nowosad // W: Biuletyn Informacyjny. Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP .- 1997, Nr 4/5, s. 37--40
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6056] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] O wartości porozumienia nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Inetta Nowosad // W: Humanizace ve výchově a vzdělávání východiska, možnosti a meze : sborník příspěvků z konference. Hradec Králové, Czechy, 2010 .- Hradec Králové : GAUDEAMUS, 2010, s. 194--202 .- ISBN: 9788074350689
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19902] [data modyf: 03-02-2011 10:15]
[2] Parental opinions on the subject of nursery school's role in the preparation of their children to become primary school pupils / Inetta Nowosad, Ewa Pasterniak-Kobyłecka // W: Dítě předškolního věku a jeho paidagogos : Sborník příspěvků z mezinárodní védecké konference. Hradec Králové, Czechy, 2009 .- Hradec Králové : GAUDEAMUS Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové, 2009, s. [7] CD-ROM .- ISBN: 9788070416471 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19139] [data modyf: 04-05-2009 11:27]
[3] Professional development of teachers in the light of demand within schools and external forms of its support / Inetta Nowosad // W: Učiteľ pre školu 21. staročia : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica, Słowacja, 2009 .- Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2009, s. 319--324[CD-ROM] .- ISBN: 9788080838232
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19400] [data modyf: 02-12-2009 09:50]
[4] Die polnische Schule nach der Bildungsreform in der öffentlichen Meinung / Inetta Nowosad // W: Der kulturelle Umbruch in Ostmitteleuropa : der Transformationsprozess und die Bildungs- und Kulturpolitik Tscgechiens, der Slowakei, polens und Ungarns im Kontext der internationalen Beziehungen. St. Pölten, Austria, 2004 .- Frankfurt am Mein : Peter Lang, 2005, s. 233--248 .- ISBN: 3631530110
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17310] [data modyf: 21-09-2005 13:02]
[5] W poszukiwaniu równowagi pomiędzy polityką oświatową a mikropolityką szkoły / Inetta Nowosad // W: Szkoła w społeczności lokalnej : [materiały konerencyjne]. Kalisz, Polska, 2002 .- Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2003, s. 200--210 .- ISBN: 8391364194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15714] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zadania wychowawcy klasy na tle przemian oświatowych / Inetta Nowosad // W: Zagadnienia praktyki zawodowej nauczycieli : [materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Nauczyciel XXI wieku". Kamień Śląski, Polska, 1999 .- Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003, s. 109--115 .- ISBN: 8373950028
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17311] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Einfluss und Teilnahme der Eltern an der Gestaltung eines neuen Schulbildes der eingeleiten Schulreform / Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad // W: Demokratisierung der Gesellschaft - Erziehungskonzept der Persönlichkeitsentwicklung der reformieren Schule - neue Methoden der Erziehung - Anforderungen an Lehrer und Lehrerbildung : Bildungsreformen in der Folge politischer und gesellschaftlicherTransformation in Belaru', Polen, Russland, der Tschechischen Republik und neuen Bundesländern Deutschlands:Materialen einer internationalen wissenschaftlichen Tagung. udwigsfelde - Struveshof, Niemcy, 2000 .- Potsdam : Universität Potsdam, 2001, s. 58-67
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12301] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Szanse i zagrożenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli - wychowawców / Inetta Nowosad // W: Z teorii i praktyki kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej : (zbiór referatów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Europie Środkowej w systemie zaocznym. Opole - Kamień Śląski, Polska, 1997 .- Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 1999, s. 186-194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12279] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[9] Teoretyczne i zawodowe przygotowanie studentów WSP do znieniających się warubków edukacyjnych / Inetta Nowosad // W: Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Międzyzdroje, Polska, 1997 .- Szczecin : Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, 1997, s. 128-133
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12239] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Prawa dziecka a praca wychowawcza w klasach I-III / Inetta Nowosad // W: Pakty praw człowieka w procesie edukacji : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : [B. w.], 1994, s. 103--07
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Creativity and Innovation as Challenges for the Systems of Education - Cross Cultural Perspective : Seria: International Forum for Education / (Red.) Marzanna Farnicka, Noemi Serrano Diaz, Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, no. 11, 133 s. .- ISBN: 9788366220355
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5795] [data modyf: 31-05-2019 11:29]
[2] Edukacja w kulturze. Kultura (w) edukacji : Studium porównawcze wybranych aspektów funkcjonowania szkolnictwa w Polsce i Słowacji / (Red.) Ewa Karmolińska-Jagodzik, Inetta Nowosad, Anetta Soroka-Fedorczuk .- - : Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2016, 268 s. .- ISBN: 9788378596523
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5430] [data modyf: 18-03-2016 11:28]
[3] Szkoła. Konflikt podmiotów? / (Red.) Inetta Nowosad, Klaudia Pietrań, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016, 266 s. .- ISBN: 9788380194151
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5470] [data modyf: 29-07-2016 08:15]
[4] Codzienność szkoly. Nauczyciel / (Red.) Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 221 s. .- ISBN: 9788378505303
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5330] [data modyf: 31-08-2015 08:30]
[5] Codzienność szkoły. Uczeń / (Red.) Ewa Bochno, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014, 307 s. .- ISBN: 9788378505310
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5242] [data modyf: 02-09-2015 16:26]
[6] School Quality and Culture / (Red.) Inetta Nowosad .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, 210 s. .- ISBN: 9788380193291
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5454] [data modyf: 23-05-2016 14:36]
[7] Dialogi o Kulturze i Edukacji / (Red.) Inetta Nowosad .- Leszno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2013, 1 (2), 209 s. .- ISSN: 2300-360x
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5279] [data modyf: 20-01-2015 12:02]
[8] Qualität des Lebens und Qualität der Schule : Wohlfühlen in der Schuile aus der Sicht der Beteiligten / (Red.) Iris Mortag, Inetta Nowosad .- Leipzig - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 320 s. .- ISBN: 9788374814690
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5419] [data modyf: 17-02-2016 13:38]
[9] Teachers Training in the European Space of Higher Education / (Red.) Inetta Nowosad, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2012, 293 s. .- ISBN: 9788377805497
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5078] [data modyf: 19-03-2013 13:55]
[10] A Child in School Setting / (Red.) Inetta Nowosad, Grażyna Miłkowska .- Toruń : Uniwersytet Zielonogórski, Wydaw. Adam Marszałek, 2011, 335 s. .- ISBN: 9788376119069
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4886] [data modyf: 16-06-2011 09:51]
[11] Kvalita života v kontextech vzdělávání / (Red.) Jana Doležalová, Jana Ondráková, Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011, 270 s. .- ISBN: 9788374814027
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4914] [data modyf: 19-11-2012 13:57]
[12] Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu / (Red.) Stefan M. Kwiatkowski, Joanna M. Michalak, Inetta Nowosad .- Warszawa : Difin SA, 2011, 328 s. .- ISBN: 9788376414621
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4913] [data modyf: 13-09-2011 12:25]
[13] Edukacja. Jakość czy równość? / (Red.) Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, 365 s. .- ISBN: 9788376118451
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4863] [data modyf: 06-04-2011 11:04]
[14] Edukacja. Równość czy jakość? / (Red.) Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010, 360 s. .- ISBN: 9788376119151
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4880] [data modyf: 02-06-2011 09:56]
[15] Jakość życia i jakość szkoły : wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły / (Red.) Inetta Nowosad, Iris Mortag, Jana Ondráková .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 381 s. .- ISBN: 9788374813747
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4801] [data modyf: 09-12-2010 10:35]
[16] Szkoła w Niemczech : rozwój, autonomia, środowisko / (Red.) Inetta Nowosad, Aleksandra Sander .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, 314 s. .- ISBN: 9788376111858
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4658] [data modyf: 26-11-2009 12:39]
[17] Szkoła w zmianie : zarządzanie i komunikacja w sytuacjach szkolnych / (Red.) Wojciech J. Maliszewski, Inetta Nowosad, Roman Uździcki .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009, 248 s. .- ISBN: 9788376114224
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4657] [data modyf: 26-11-2009 11:40]
[18] Nauczyciele i rodzice / (Red.) Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 235 s. .- ISBN: 8389712253
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4152] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Selected Essays on the Condition of Polish School in the Process of Social Change / (Red.) Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 146 s. .- ISBN: 8389321831
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Nauczyciele i rodzice: inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu / (Red.) Inetta Nowosad, Halina Jerulank .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002, 222 s. .- ISBN: 8386335866
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3889] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Nauczyciele i rodzice : współpraca w wychowaniu / (Red.) Inetta Nowosad .- Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2582] [data modyf: 06-02-2008 10:46]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli: studium teoretyczno-empiryczne / / Michalak J.M. .- Warszawa , 2003 (Rec.) Inetta Nowosad // Edukacja .- 2005, nr 1, s. 117--119
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Społeczeństwo w trakcie zmiany: rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji / / Radziewicz-Winnicki A. .- Gdańsk , 2004 (Rec.) Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny .- 2004, nr 3/4, s. 71--74
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Nauczyciel i dziecko: oragnizacja warunków edukacji przedszkolnej / / Waloszek D. .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień .- 2002, 2/3, s. 40--42
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Summerhil / / Neil A. S. .- Katowice , 1991 (Rec.) Inetta Nowosad // Ruch Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 222--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Summerhill / / Neill A.S. .- Katowice , 1991 (Rec.) Inetta Nowosad // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 222--226
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Ciągłość i zmiana funkcji oraz zadań wychowawcy klasy w szkole podstawowej / Inetta Nowosad .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2000 .- 382 s. / Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Frąckowiak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski