System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Leszek Gołdyka
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Leszek Gołdyka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Socjologia : pojęcia, teorie, problemy / Leszek Gołdyka, Danuta Markowska, Janina Stankiewicz .- Wyd. 2 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 255 s. : bibliogr.tab. .- ISBN: 8385911758
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Socjologia ogólna : wybrane zagadnienia / Leszek Gołdyka, Danuta Markowska, Janina Stankiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998 .- 203 s. : bibliogr.rys.tab. - (Skrypty) .- ISBN: 8385911553
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przeobrażenia demograficzne w województwie lubuskim u schyłku XX i na początku XXI wieku / Leszek Gołdyka
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005 - s. 11--28 .- ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7467] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Młodzież pogranicza zachodniego o członkowstwie Polski w Unii Europejskiej / Leszek Gołdyka
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje / pod red. nauk Marii Zielińskiej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003 - s. 193--203 .- ISBN: 8388317067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6165] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Teraźniejszość i przyszłość pogranicza polsko-niemieckiego w aspekcie socjologicznym=Gegenwart und Zukunft des polnische Grenzraums zur Bundesrepublik - soziologische Aspekte / Leszek Gołdyka
// W: Polska Niemcy dziś i jutro=Polen Deutschland heute und morgen / red. nauk. Mieczysław Tomala .- Warszawa : Wydaw. "Pagina", 2003 - s. 281--304
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6193] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Postawy młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1993-1997 / Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski
// W: Wybrane problemy życia społecznego na pograniczach .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002 - (Socjologia. Acta Universitatis Wratislavievsis ; 32) - s. 97--109 .- ISBN: 83229219896
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5392] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Młodzież miasta pogarnicza o zachowaniach nagannych lub niejednoznacznych moralnie / Leszek Gołdyka
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2 .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 187--199 .- ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3158] [data modyf: 08-04-2002 09:01]
[6] Prospektywna orientacja temporalna młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1993-1997 / Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski
// W: Pogranicza etniczne w Europie : harmonia i konflikty .- Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2001 - s. 279-311 .- ISBN: 8387884782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2904] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Młodzież społeczności lokalnej pogranicza zachodniego w perspektywie integracji europejskiej / Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski
// W: Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej : studia i materiały .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, 2000 - s. 215--227 .- ISBN: 83877396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Miasto pogranicza polsko-niemieckiego jako środowiski wychowawcze / Leszek Gołdyka
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 .- Wyd. 2 popr. - s. 153--163 .- ISBN: 8390399075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2749] [data modyf: 08-04-2002 08:57]
[9] W sprawie pojęcia przestrzeni społecznej / Leszek Gołdyka
// W: Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana : teksty źródłowe .- Rrzeszów : Wydaw. WSP, 1999 - s. 35--42 .- ISBN: 8372620245
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4064] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Zachowania ekonomiczne / Leszek Gołdyka
// W: Studenci zielonogórscy u progu XXI wieku .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 - s. 73--107 .- ISBN: 8388317059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2806] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[11] Zachowania ekonomiczne studentów poganicza zachodniego / Leszek Gołdyka
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 - s. 385--397 .- ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2796] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Grupa odniesienia / Leszek Gołdyka
// W: Encyklopedia socjologii. T.1: A-J .- Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998 - s. 258--260 .- ISBN: 8385505717t.1
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-3064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zachowania młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego wobec rodziców / Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski // W: Roczniki Socjologii Rodziny .- 2000, T. 12, s. 71-82, ISSN: 0867-2059,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4289] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[2] Młodzież miasta przygranicznego wobec przyszłości własnej, państwa i społeczeństwa / Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski // W: Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej - (Pogranicze. Studia społeczne ; Nr specj.) .- 1999, T. 8, s. 313-324
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4006] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Młodzież miasta przygranicznego. Rodzinne uwarunkowanie postaw / Leszek Gołdyka // W: Roczniki Socjologii Rodziny .- 1998, T. 10, s. 219229, ISSN: 0867-2059,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Niemcy i Polacy w świadomości młodzieży miasta pogranicza polsko-niemieckiego w latach 1993-1997 / Leszek Gołdyka, Krzysztof Lisowski // W: Odmiany polskich tożsamości : [materiały konferencyjne]. Rydzyna, Polska, 2000 .- Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2002, s. 91--103 .- ISBN: 83711207405
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15240] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Tranmsgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje / (Red.) Leszek Gołdyka .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2663] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej / (Red.) Leszek Gołdyka, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, Lech Szczegóła, Maria Zielińska .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999, 301 s. .- ISBN: 8390399075 .- Wyd. 2 popr.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski