System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dorota Bazuń
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki socjologiczne (100 %)
Jednostka: Instytut Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 49 pozycji bibliograficznych
18 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Lubuskie sieci inkluzji : Tożsamość regionalna - kapitał społeczny - aktywna integracja, 2015. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA 114 s. , ISBN: 9788380170360, bibliogr. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12474] [data modyf: 05-08-2015 10:23]
[2] Matki Sybiraczki - losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, 2012. Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska ; przy współpracy Związku Sybiraków - Oddział Zielona Góra, Koło nr 8 - i Romana Wojciecha Łuczkiewicza., Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 304 s. , ISBN: 9788374814720,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10988] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] MONAR - fenomen ruchu społecznego, 2010. Dorota Bazuń, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 248 s. , ISBN: 9788374813198,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9736] [data modyf: 14-09-2010 11:58]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Inter-Community. Towards a New Vision of Local Cohesion, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
// W: Nové směry, trendy a inovace v sociální práci = New Trends and Innovations in Social Work : Sborník vědeckých textů z mezinárodní vědecké konference XV. Hradecké dny sociální práce Hradec Králové 21. ? 22. září 2018, 2019. / ed. by Daniela Květenská, Hradec Králove : GAUDEAMUS, s. 321--329, ISBN: 9788074357459
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20952] [data modyf: 19-06-2019 09:44]
[2,5] [0,5]
[2] Social Enterprise in the Local Community. A case of "Together Forward" (Dalej Razem) Group, Sebastian Cycuła, Dorota Bazuń, Joanna Frątczak-Müller, Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 179--203, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20814] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
[1] [0,2]
[3] Porządek pod psem - rewitalizacja terenów miejskich a potrzeby psów i ich właścicieli, Dorota Bazuń
// W: Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne, 2017. / red. Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Warszawa : Oficyna Naukowa, s. 149--164, ISBN: 9788364363726
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18612] [data modyf: 03-06-2019 09:45]
[20] [1]
[4] Być piękną, sprawną i zdrową? Klientki klubów fitness o tym czym jest dla nich aktywność fizyczna, Dorota Bazuń
// W: Kobieta w mozaice kulturowej. Rola stereotypów i kultury w kreacji kobiecości, 2014. / red. nauk. Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka . t. 1, Kraków : Wydawnictwo Scriptum, s. 91--100, ISBN: 9788364028564
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16583] [data modyf: 05-02-2015 10:29]
[5] Zaufanie a współpraca transgraniczna. Przypadek Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, 2014. / red. nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna Tom IX, część 1), s. 319--337, ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16337] [data modyf: 06-11-2014 12:57]
[6] Od pamięci indywidualnej do pamięci zbiorowej. Na przykładzie pamięci o matkach Sybiraczkach, Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie : przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, 2012. / red. nauk. Hans-Peter Müller, Maria Zielińska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna tom VIII), s. 237--263, ISBN: 9788388317125
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15014] [data modyf: 16-01-2013 16:05]
[7] Społeczny kontekst nieuczciwości w edukacji, Dorota Bazuń
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom II, 2010. / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy), s. 215--232, ISBN: 9788322731734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12237] [data modyf: 30-09-2010 10:43]
[8] Kształtowanie przestrzeni społecznej przez mieszkańców pogranicza zachodniego Polski. Wybrane zagadnienia, Dorota Bazuń
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : nowe pogranicza?, 2006. / red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 221--235, ISBN: 8388317857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8187] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Nowe ruchy społeczne jako czynniki zmian społecznych, Dorota Bazuń
// W: Transformacje systemowe w Polsce i krajach postkomunistycznych. Studia i rozprawy, 2006. / pod red. Mirosława Chałubińskiego, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora (Człowiek - Społeczeństwo - Polityka T. 5), s. 383--398, ISBN: 8389709899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9003] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Veränderungen in der Beziehung zum Kulturerbe, insbesondere zu Gebrauchsgegenständen, als Ausdruck der "Aneignung" von Geschichte durch die Bewohner der westlichen Grenzgebiete Polens, Dorota Bazuń
// W: Wiedergewonnene Geschichte. Zur Aneignung von Vergangenheit in den Zwischenräumen Mitteleuropas, 2006. / Hrsg. Peter O. Loew, Christian Pletzing, Thomas Serrier, Wiesbaden : Harrassowitz Verlag (Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt Bd. 22), s. 145--163, ISBN: 344705297X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8616] [data modyf: 22-11-2006 16:43]
[11] Eduakcja informacyjna jako element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Dorota Bazuń, Beata Trzop
// W: Dydaktyka informatyki : problemy teorii, 2004. / red. Waldemar Furmanek, Aleksander Piecuch, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 68--81, ISBN: 8373380795
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6836] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Internet a demokracja, Dorota Bazuń
// W: Idee i ludzie demokracji : Rozważania w kręgu myśli Aleksego Tocqueville'a, 2002. / pod red. Mirosława Chałubińskiego, Janusza Goćkowskiego, Katarzyny M. Machowskiej, Cezarego J. Olbromskiego . Vol.2 (73), Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Colloquia Communia), s. 351--363, ISBN: 8373225951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5946] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Internet a edukacja informacyjna, Dorota Bazuń, Beata Trzop
// W: Wymiary globalizacji : aspekty polityczno-kulturowe, 2002. , Opole : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, s. 416--421, ISBN: 0300980017
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5327] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Obecność komputera a komunikacja międzypokoleniowa i zycie codzienne w rodzinie, Dorota Bazuń, Beata Trzop
// W: Edukacja a życie codzienne, 2002. . T. 2, Katowice : Wyda. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 2089), s. 209--217, ISBN: 8322611935
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Dom jako elemet kulturowy pogranicza zachodniego. Zarys problematyki, Dorota Bazuń
// W: Pogranicza etniczne w Europie : harmonia i konflikty, 2001. , Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, s. 320--334, ISBN: 8387884782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2905] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Trudności w transgranicznej współpracy polsko-niemieckiej w działalności stowarzyszeń, Dorota Bazuń, Paweł Napierała
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 1, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 279--291, ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3151] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Internet jako element edukacji informacyjnej młodzieży. Wybrane zagadnienia, Dorota Bazuń, Beata Trzop
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 387--396, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2434] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Powódź w lipcu 1997 roku jako zdzrzenie transgraniczne. Analiza socjologiczna, Dorota Bazuń
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 535--549, ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2802] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[19] Stosunki polsko-niemieckie w swietle rezultatów konkursu dziennikarskiego, Dorota Bazuń
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 565--573, ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2803] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Participation of the youth as a challenge "360° Participation. Youth Handbook" by John Grace and Pauline Grace / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, Anna Mielczarek-Żejmo, 2018. Revista Inovatia Sociala year 10, no. 2, 1--4 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Participation, jouth, rewiev, social intervention
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23063] [data modyf: 11-09-2018 10:01]
[1,67] [0,33]
[2] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2018. Energies Vol. 11, 1--16, ISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 5 [24-02-2020]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[7,91] [0,32]
[3] Bezradna akademia? Debata akademicka a spór uchodźców / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2017. Rocznik Pedagogiczny tom 40, 105--132, ISSN: 0137-9585, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: debata akademicka, kryzys migracyjny, uchodźcy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22246] [data modyf: 22-01-2018 11:20]
[6,5] [0,5]
[4] Czynniki przetrwania na zesłaniu - na przykładzie matek Sybiraczek / Dorota Bazuń, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 4, 99--115, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: II wojna światowa, deportacje przymusowe, kapitały, kobiety, trauma
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22651] [data modyf: 16-04-2018 12:26]
[5] [1]
[5] Nagość w reklamie społecznej / Dorota Bazuń, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 3, 125--140, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ciało, kampania społeczna, nagość, płeć, reklama społeczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21776] [data modyf: 10-10-2017 13:39]
[5] [1]
[6] Rewitalizacja jako obszar współpracy międzysektorowej / Dorota Bazuń, 2017. Rocznik Lubuski: Co nas łączy? Nauki społeczne wobec podzielonego świata tom 43, część 2, 111--125, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: partycypacja, rewitalizacja, teren miejskie, współpraca międzysektorowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22139] [data modyf: 19-12-2017 11:36]
[11] [1]
[7] Common spaces in the days of isolationism, outline of the internalionaly research programme / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 11--20, ISSN: 0485-3083,
Słowa kluczowe: community, isolationism, social capital, space
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21083] [data modyf: 24-02-2017 08:54]
[8] Introduction / Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 9, ISSN: 0485-3083,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-21082] [data modyf: 24-02-2017 08:47]
[9] Kobiety i mężczyźni w przestrzeni klubów fitness / Dorota Bazuń, 2016. Dyskursy Młodych Andragogów 17, 283--295, ISSN: 2084-2740, wykr. summ.
Słowa kluczowe: body, ciało, fitness, interaction, interakcja, kobiety, men, mężczyźni, przestrzeń, space, the social world, women, świat społeczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20739] [data modyf: 20-12-2016 09:28]
[10] Nowicjusz w świecie klubu fitness / Dorota Bazuń, 2016. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 1, 165--178, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: body, ciało, fitness, kultura popularna, lifestyle, popular culture, service, styl życia, usługi
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20774] [data modyf: 04-01-2017 10:47]
[11] The Danish model of participatory revitalization / Dorota Bazuń, 2016. The Social Innovation Online Journal Vol. 8, no. 2, -, ISSN: 2065-8389, bibliogr. .- [online]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20365] [data modyf: 20-09-2016 09:18]
[12] The parcitipation of social sienctists in revival diagnoses and consultations / Dorota Bazuń, 2016. Rocznik Lubuski: Good Connections. Trust, cooperation and education in the mirror of social sciences tom 2, cz. 2a, 125--135, ISSN: 0485-3083, bibliogr. il. wykr. summ.
Słowa kluczowe: STEEPVL, uban renewal, urban regeneration/revitalisation, urban revival
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21085] [data modyf: 24-02-2017 09:08]
[13] Po co tak się męczyć? Czynniki motywujące do aktywności w klubach fitness. Komunikat z badań / Dorota Bazuń, 2013. Rocznik Lubuski: Nowe tendencje w badaniach społecznych tom 39, cz. 1, 197--211, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17661] [data modyf: 21-07-2015 10:35]
[14] Definiowanie narkomanii - ciągłość czy zmiana? / Dorota Bazuń, 2010. Rocznik Lubuski: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji Tom 36, część 2, 281--294, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15297] [data modyf: 04-01-2011 10:32]
[15] Funkcje i dysfunkcje porad dotyczących ciała w czasopismach kobiecych / Dorota Bazuń, 2010. Colloquia Communia, 1-2(88-89), 269--283 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16630] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[16] Instytucjonalizacja ruchu "Monar" w Zielonej Górze / Dorota Bazuń, 2004. Rocznik Lubuski: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego, T. 30 cz. 2, 229--240, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11687] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Monar jako instytucja pozarządowa / Dorota Bazuń, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 29 cz. 1, 209--224, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11713] [data modyf: 21-02-2007 17:41]
[18] Prefiguratywny model kultury w edukacji dorosłych / Dorota Bazuń, Beata Trzop, 2002. Edukacja Dorosłych, nr 1, 99--108, ISSN: 1230-929X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8589] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enklawowy charakter życia polskich zesłańców. Na marginesie badań nad postacią matki Sybiraczki / Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska // W: Opuscula Sociologica .- 2014, nr 1, s. 41--49, ISSN: 0867-5759, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ekskluzja, enklawa, inkluzja, marginalizacja, zesłanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9985] [data modyf: 03-08-2015 09:37]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 20 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: green energy, municipal dokuments, pilot surveys, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23080] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[2] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: E3S Web of Conference : 6 International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500006   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[KONF-23353] [data modyf: 01-02-2019 11:15]
[0] [0]
[3] Uczestnictwo w ruchach społecznych jako źródło kształtowania aktywnych postaw społecznych i obywatelskich. Analiza wybranych przykładów ruchów społecznych, 2004. Dorota Bazuń // W: Konkurenceschopnost regionu - rozvoj lidských zdrojů : sbornik přispěvků z mezinárodni vědecké konference. Ústi nad Labem, Czechy Ústi nad Labem : Univerzity J.E. Purkyné, 2004, s. 322--332, ISBN: 8070446072
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16921] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Edukacja informacyjna i medialna jako element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w Polsce, 2001. Dorota Bazuń, Beata Trzop // W: Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego : dylematy cywilizacyjno-kulturowe : Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków, Polska Kraków : Wydział Nauk Społecznych Stosowanych AGH, 2002, s. 403--415, ISBN: 8391290026
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14944] [data modyf: 05-09-2002 12:40]
[5] Subkultury młodzieżowe i religijne, 2001. Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska, Beata Trzop // W: Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2001, s. 135-144
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Rewitalizacja. Podejście partycypacyjne / (Red.) Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski .- Warszawa : Oficyna Naukowa, 2017, 221 s. .- ISBN: 9788364363726
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5534] [data modyf: 03-06-2019 11:15]
[2] Rocznik Lubuski : Nowe tendencje w badaniach społecznych / (Red.) Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2013, tom 39, cz. 1, 246 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5150] [data modyf: 02-09-2015 16:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dojrzałe, spełnione, niezależne...? Kobiety 50+ w socjologicznym zwierciadle / / Beata Trzop .- Warszawa : Wydawnictwo Elipsa , 2013 (Rec.) .- Społeczne światy dojrzałych kobiet / Dorota Bazuń // Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica .- 2014, 51, s. 207--211
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski