System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Martyna Roszkowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 20 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Obywatele czy poddani? Młodzież szkolna a demokracja, 2009. Marta Zahorska, Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska, Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak" 244 s. , ISBN: 9788362015085,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9175] [data modyf: 22-09-2009 09:15]
[2] Postawy młodzieży szkolnych klubów europejskich wobec społeczeństwa obywatelskiego, 2005. Martyna Roszkowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 241 s. , ISBN: 8389712962,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7483] [data modyf: 31-01-2006 13:45]
[3] Raport z badań dotyczących sytuacji życiowej mieszkańców wsi przeprowadzonych wiosną 2001 roku, 2001. Franciszek Pastwa, Martyna Roszkowska, Zielona Góra : Ośrodek Kształcenia Nauczycieli 64 s. , ISBN: 8386335777,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-4425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zielonogórscy maturzyści o Polsce, Polakach i emigracji, Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : pogranicza kultur i narodów VII, 2010. / pod red. Danuty Chmielewskiej-Banaszak, Joanny Frątczak-Müller, Martyny Roszkowskiej, Anny Wachowiak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 159--167, ISBN: 9788374813754
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12983] [data modyf: 24-06-2011 09:06]
[2] Młodzież pogranicza zachodniego w procesie edukacji wielokulturowej, Martyna Roszkowska
// W: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos, 2008. / praca zbiorowa pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej, Wrocław : Agencja Wydawnicza "Argi", s. 105--113, ISBN: 9788360425329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10412] [data modyf: 16-09-2008 13:24]
[3] Podstawy młodzieży Szkolnych Klubów Europejskich wobec demokracji - wybrane aspekty, Martyna Roszkowska
// W: Edukacja wobec tożsamości społecznej, 2008. / pod red. Elżbiety Gaweł - Luty i Jerzego Kojkoła, Gdańsk : Wydaw. HARMONIA, s. 369--382, ISBN: 9788371342721
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10042] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Aspiracje edukacyjne młodzieży a kapitał kulturowy rodziny, Martyna Roszkowska
// W: Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze, 2007. / red. nauk. Anna Wachowiak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 51--64, ISBN: 9788374811170
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Młodzież wobec demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w świetle międzynarodowych badań porównawczych, Martyna Roszkowska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : nowe pogranicza?, 2006. / red. Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 363--374, ISBN: 8388317857
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8191] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Nowy kształt edukacji wyzwaniem dla jednoczącej się Europy: (zarys problematyk), Martyna Roszkowska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 267--280, ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3161] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Poprzez edukację do zjednoczonej Europy, Martyna Roszkowska, Mirosław Zdulski
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 183--190, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Elementy europejskie w kształceniu dzieci i młodzieży, Martyna Roszkowska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje, 1999. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 373--384, ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Edukacja a rynek pracy. Kompetencje przyszłych nauczycieli w świetle badań studentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego / Martyna Roszkowska, 2015. Humanizacja Pracy: Społeczne wymiary pracy w późnym kapitalizmie, 3 (281), 109--122, ISSN: 1643-7446, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: competences, education, edukacja, kompetencje, labour market, rynek pracy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20036] [data modyf: 06-05-2016 09:17]
[2] Kapitał społeczny młodzieży polskiej w świetle badań socjologicznych / Martyna Roszkowska, 2014. Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. 15, nr 8(2), 211--222, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: entrepreneurship, free market, social capital, youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20037] [data modyf: 17-03-2017 10:19]
[3] Zaufanie młodzieży licealnej do instytucji / Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska, 2010. Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia Tom 36, cz. 1, 103--114, ISSN: 0485-3083, tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15142] [data modyf: 04-11-2010 14:16]
[4] Uczyć się demokracji. Wykorzystane i niewykorzystane szanse udziału młodzieży w szkolnej demokracji na przykładzie wybranych szkół średnich / Elżbieta Papiór, Martyna Roszkowska, 2008. Rocznik Lubuski: Marginalizacja i elitarność w edukacji, T. 34, cz. 1, 77--90, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13385] [data modyf: 25-09-2009 14:34]
[5] Działalność w Szkolnych Klubach Obywatelskich jako doświadczenie demokracji / Martyna Roszkowska, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 32 cz. 1, 281--294, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11695] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Multikulturowe wychowanie. Szkolne kluby europejskie jako jedna z form kształcenia europejskiego dzieci i młodzieży, 2000. Iwona Kaczmarek-Murzyniec, Martyna Roszkowska // W: Interkulturní vzdělávánií ve sjedocující se Evropé : Védécká konference s mezinárodni učastí. Liberec, Czechy Liberec : Techická univerzita, 2000, s. 178--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12690] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : pogranicza kultur i narodów VII / (Red.) Danuta Chmielewska-Banaszak, Joanna Frątczak-Müller, Martyna Roszkowska, Anna Wachowiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 178 s. .- ISBN: 9788374813754
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4895] [data modyf: 24-06-2011 09:04]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Rodzina współczesna / .- Warszawa , 1999 (Rec.) Martyna Roszkowska // Roczniki Socjologii Rodziny .- 2000, T. 12, s. 237--239
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Rodzina z dzieckiem upośledzonym umysłowa / / Leszkowicz-Baczyńska Ż. .- Zielona Góra , 1999 (Rec.) Martyna Roszkowska // Roczniki Socjologii Rodziny .- 1999, T. 10, s. 221--223
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski