System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Pokrzyńska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki socjologiczne (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o kulturze i religii (25 %)
Jednostka: Instytut Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 54 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Winiarska i bachiczna tradycja Zielonej Góry. Studia i szkice społeczno-kulturowe, 2019. Dorota Angutek, Artur Kinal, Jerzy Leszkowicz-Baczyński, Magdalena Pokrzyńska, Agnieszka Urbaniak, Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram 472 s. , ISBN: 9788361231424,
Kod: MON-INNE    BibTeX   (pkt: 20)
[WZ-14981] [data modyf: 28-05-2019 11:34]
[4] [0,2] / [4] [0,2]
[2] Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina, 2018. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska(*), Lech Aleksy Suchomłynow, Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk 386 s. , ISBN: 9788364031847, bibliogr. fot. tab. summ.
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14849] [data modyf: 28-05-2019 14:46]
[58] [0,58] / [58] [0,58]
[3] Matki Sybiraczki - losy i pamięć. Polskie kobiety zesłane w głąb ZSRR, 2012. Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska ; przy współpracy Związku Sybiraków - Oddział Zielona Góra, Koło nr 8 - i Romana Wojciecha Łuczkiewicza., Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 304 s. , ISBN: 9788374814720,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10988] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Strategia rozwiązywania problemów społecznych powiatu żagańskiego na lata 2011-2018 : załącznik do uchwały nr IV/5/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. Rady Powiatu Żagańskiego, 2011. Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska, Żagań : Starostwo Powiatowe 150 s.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10168] [data modyf: 02-06-2011 08:41]
[5] Bukowińczycy w Polsce : socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej, 2010. Magdalena Pokrzyńska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 218 s. , ISBN: 9788374813839,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9980] [data modyf: 03-02-2011 10:36]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bukowińskie muzykowanie w Polsce zachodniej (okolice Brzeźnicy), Magdalena Pokrzyńska
// W: Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich : Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, 2019. / red. nauk. Ewa Kocój, Tomasz Kosiek, Joanna Szulboska-Łukaszewicz, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 267--286, ISBN: 9788323347606
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21295] [data modyf: 23-01-2020 11:11]
[20] [1] / [0] [0]
[2] Pielgrzymki i chramy (odpusty) w życiu społecznym i kulturze Polaków na Bukowinie, Magdalena Pokrzyńska
// W: O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w Stulecie Odzyskania Niepodległości Polski i Wielkiego Zjednoczenia Rumunii : Despre relaţiile polono-române de-a lungul timpului în anul Centenarului Independenţei Poloniei şi Marii Uniri a României, 2019. / red. Karina Stempel-Gancarczyk, Elżbita Wieruszewska-Calistru, Suceava : Związek Polaków w Rumini, s. 653--687, ISBN: 9789730302387
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21028] [data modyf: 09-09-2019 13:18]
[5] [1] / [0] [0]
[3] Warunki życia na zesłaniu, Magdalena Pokrzyńska, Izabela Kaźmierczak-Kałużna
// W: Zielonogórscy Sybiracy, 2018. / red. nauk. Czesław Osękowski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, s. 53--64, ISBN: 9788395025303
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19930] [data modyf: 03-06-2019 11:26]
[10] [0,5] / [0] [0]
[4] Kultura regionalna w Polsce zachodniej - kontynuacja i kreacja (wstępny zarys problemu na przykładzie Ziemi Lubuskiej), Magdalena Pokrzyńska
// W: Folklor, folkloryzm, folk, 2016. / pod red. Małgorzaty Kowalik i Bogdana Matławskiego, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Akademii Sztuki w Szczecinie, s. 33--52, ISBN: 9788363072070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19167] [data modyf: 21-06-2017 14:01]
[5] Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska(*)
// W: Historyczne i kulturowe aspekty relacji polsko-rumuńskich, 2016. , Suceava : Związek Polaków w Rumunii, s. 265--276, ISBN: 9789730223163
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18183] [data modyf: 03-10-2017 13:13]
[6] Postawy studentów wobec bieżącej sytuacji politycznej na świecie. Opinie na temat sytuacji na Ukrainie, Magdalena Pokrzyńska
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, 2016. / red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 194--215, ISBN: 9788394577902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18148] [data modyf: 12-09-2016 10:15]
[7] Religia i religijność w życiu studentów, Magdalena Pokrzyńska
// W: Młodzież w czasach nieufności. Studenci zielonogórscy o sobie i innych, 2016. / red. nauk. Maria Zielińska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Fundacja Obserwatorium Społeczne Inter Alia, s. 115--133, ISBN: 9788394577902
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18145] [data modyf: 12-09-2016 10:09]
[8] Tradycja w procesie kształtowania (się) wspólnot regionalnych na obszarach przerwanej ciągłości życia osadniczego - refleksje badacza, Magdalena Pokrzyńska
// W: Przestrzeń utracona, przestrzeń pozyskana = Lost Space, Gained Space, 2015. / red. nauk. Henryk Dumin, Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Gorze, s. 49--60, ISBN: 9788389480422
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17382] [data modyf: 27-11-2015 12:00]
[9] Ćwierć wieku "Bukowińskich Soptkań" - idea integracji narodów Europy Środkowej i jej realizacja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska
// W: Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, 2014. , Suceava : Związek Polakow w Rumunii, s. 440--453, ISBN: 9789730174557
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16243] [data modyf: 11-09-2014 13:45]
[10] Memorial Architecture in Landscape of Western Poland. Sociological Analysis of Garden and Wayside Architectonic Objects in Zielona Góra Area, Magdalena Pokrzyńska
// W: Prostori pamčen'a = Spaces of Memory, 2013. . t. 1, Beograd : Službeni glasnik, s. 270--282, ISBN: 9788688803335
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16242] [data modyf: 04-09-2015 14:50]
[11] Z Bukowiny do Gaworzyc, Magdalena Pokrzyńska
// W: Kto siedzi na miedzi(-y)?, 2013. / pod red. Jerzego Starzyńskiego, Legnica : Legnickie Centrum Kultury im. Henryka Karlińskiego, s. 155--176, ISBN: 9788393732821
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16092] [data modyf: 05-06-2014 15:43]
[12] Od pamięci indywidualnej do pamięci zbiorowej. Na przykładzie pamięci o matkach Sybiraczkach, Dorota Bazuń, Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie : przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, 2012. / red. nauk. Hans-Peter Müller, Maria Zielińska, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna tom VIII), s. 237--263, ISBN: 9788388317125
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15014] [data modyf: 16-01-2013 16:05]
[13] Problemy kształtowania się tradycji w zachodniej Polsce. Przypadek ziemi lubuskiej, Magdalena Pokrzyńska
// W: Tradycja w kontekstach społecznych, 2011. / pod red. Józefa Styka, Małgorzaty Dziekanowskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana Tom 3), s. 147--161, ISBN: 9788322733004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13597] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Człowiek pogranicza polsko-niemieckiego. W świetle wywiadów antropologicznych, Magdalena Pokrzyńska, Anna Zielińska
// W: Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza, 2010. / pod red. nauk. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Joanny Rutkowskiej . tom III, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 247--261, ISBN: 9788389682680
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12909] [data modyf: 07-06-2011 08:48]
[15] Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Bukowińskie Spotkania" (na podstawie opinii polskich uczestników), Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska
// W: Bukowina : integracja społeczno - kulturowa na pograniczu, 2010. / red. nauk. Helena Krasowska, Eugeniusz Kłosek, Magdalena Pokrzyńska, Zbigniew Kowalski, Warszawa - Wrocław - Zielona Góra - Piła : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 23--35, ISBN: 9788389191977
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12590] [data modyf: 25-01-2011 07:48]
[16] Stereotypy jako podstawa wytwarzania enklaw społecznych (na przykładzie stereotypu ludzi biednych), Izabela Kaźmierczak-Kałużna, Magdalena Pokrzyńska
// W: Enklawy życia społecznego: kontynuacje, 2009. / pod red. Leszka Gołdyki i Ireny Machaj, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego), s. 639--654, ISBN: 9788372417510
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11915] [data modyf: 16-04-2010 12:15]
[17] Tradycja bukowińska w życiu zbiorowym Bukowińczyków w Polsce, Magdalena Pokrzyńska
// W: Tradycja w tekstach kultury, 2009. / pod red. Jana Adamowskiego, Józefa Styka . Tom 2, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i Zmiana), s. 49--59, ISBN: 9788322729878
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11475] [data modyf: 17-11-2009 09:38]
[18] Wokół problemów kształtowania się przestrzeni społecznej w Polsce Zachodniej, Magdalena Pokrzyńska
// W: "Obcy" w przestrzeni kulturowej współczesnej Europy, 2009. / red. nauk. Dorota Angutek przy współpracy Magdy Pokrzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 71--78, ISBN: 9788374812573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11204] [data modyf: 02-09-2009 11:20]
[19] Wokół problemów kształtowania się środowiska bukowińskiego w Polsce Zachodniej, Magdalena Pokrzyńska
// W: Fenomen pogranicz kulturowych : współczesne tendencje: zbiór prac naukowych, 2008. / pod red. L.A. Suchomłynowa, Donieck : Sp. Z o.o "JugoWostok., LTD", s. 239--258, ISBN: 9789663743653
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10522] [data modyf: 10-10-2008 15:48]
[20] Tradycjonalizm wewnątrzkościelny. Od enklawy do ruchu religijnego, Magdalena Pokrzyńska
// W: Enklawy życia społecznego, 2007. / pod red. Leszka Gołdyki i Ireny Machaj, Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego), s. 335--350, ISBN: 9788372416179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Bukowina w perspektywie transgarniczności, Magdalena Pokrzyńska
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2, 2001. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 123--134, ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3156] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Enkulturacyjny aspekt dyskursu muzealnego, Magdalena Pokrzyńska
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 337--343, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3068] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Ojczyzna regionalna górali czadeckich z Bukowiny na podstawie działalności zespołu folklorystycznego, Magdalena Pokrzyńska
// W: O Bukowinie : razem czy oddzielnie?, 2000. , Piła-Warszawa : Pilski Dom Kultury, s. 222--233, ISBN: 8390366673
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Wędrówki górali czadeckich z Bukowiny. Od emigracji do "repartiacji" (okiem socjologa), Magdalena Pokrzyńska
// W: Czadecka ojcowizna : praca zbiorowa, 2000. , Lublin : Ośrodek Studiów Polonijnych i Społecznych PZKS (Biblioteka Polskiego Związku Katolicko-Społecznego T. 11), s. 108--124, ISBN: 8390632179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3285] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Na tropach antropologicznego aspektu rewitalizacji / Magdalena Pokrzyńska, 2019. Rocznik Lubuski t. 45, cz. 2, 149--162, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dziedzictwo kulturowe, rewitalizacja, ruch społeczny, tradycja
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.34768/rl.2019.v452.10
[AWCZ-24949] [data modyf: 14-02-2020 14:49]
[20] [1] / [20] [1]
[2] Youth outside the Mainstream. Beekeeping as a profession and lifestyle / Magdalena Pokrzyńska, 2018. Rocznik Lubuski tom 44, część I, 161--176, ISSN: 0485-3083, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: beekeeping, dying proffesions, lifestyle, youth
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-23457] [data modyf: 03-01-2019 09:31]
[11] [1] / [11] [1]
[3] "Europa w miniaturze" na Dolnym Śląsku / Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, 2017. Rocznik Dzierżoniowski, 2016 / t. 26, 28--33
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21492] [data modyf: 21-06-2017 13:50]
[2,5] [0,5] / [2,5] [0,5]
[4] Śmierć, pogrzeb, żałoba - zwyczaje w środowisku polskim na Bukowinie Północnej / Magdalena Pokrzyńska, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 4, 117--132, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polacy na Bukowinie Północnej, pogrzeb, śmierć, żałoba
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22652] [data modyf: 16-04-2018 12:30]
[5] [1] / [5] [1]
[5] Współczesne pszczelarstwo polskie pomiędzy rolnictwem a ruchem społecznym / Magdalena Pokrzyńska, 2017. Opuscula Sociologica, nr 4, 81--96, ISSN: 2299-9000, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: pszczelarstwo, rolnictwo, ruch społeczny, swiatopogląd
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.18276/os.2017.4-06
[AWCZ-22942] [data modyf: 11-07-2018 09:17]
[7] [1] / [7] [1]
[6] Młodzi pszczelarze. Postawy uczniów technikum w Pszczelej Woli wobec pszczelarstwa i pszczół / Magdalena Pokrzyńska, 2016. Opuscula Sociologica, nr 1, 59--76, ISSN: 2299-9000, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: młodzież, postawa, pszczelarstwo, rolnictwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21012] [data modyf: 10-02-2017 11:47]
[7] Portret antropologiczny rdzennych mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego urodzonych przed 1945 rokiem / Magdalena Pokrzyńska, Anna Zielińska, 2011. Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa, z. 39, 7--26, ISSN: 1230-1698,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16201] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[8] Bukowińczycy w Polsce / Magdalena Pokrzyńska, 2010. Mały Polonus: Kwartalnik Związku Polaków w Rumunii dla dzieci i młodzieży, nr 4, 10--13
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15375] [data modyf: 27-01-2011 11:46]
[9] Powstanie i rozwój Instytutu Socjologii w Zielonej Górze 1994-2004 / Magdalena Pokrzyńska, 2004. Rocznik Lubuski: Różnorodność kapitałów w nowej rzeczywistości społecznej: z dodrobku zielonogórskiego środowiska socjologicznego, T. 30 cz. 2, 243--260, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11686] [data modyf: 21-02-2007 15:59]
[10] Stowarzyszenie "Wspólnota Bukowińska". Uwagi na marginesie badań nad podmiotowym rozwojem grupy regionalnej / Magdalena Pokrzyńska, 2003. Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie, T. 29 cz. 1, 295--301, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Rola zespołu folklorystycznego w kształtowaniu świadomości regionalnej / Magdalena Pokrzyńska, 2000. Rocznik Lubuski: Z badań nad kulturą ludową województwa lubuskiego, T. 26 cz. 1, 81--95, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11748] [data modyf: 22-02-2007 10:17]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enklawowy charakter życia polskich zesłańców. Na marginesie badań nad postacią matki Sybiraczki / Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska // W: Opuscula Sociologica .- 2014, nr 1, s. 41--49, ISSN: 0867-5759, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ekskluzja, enklawa, inkluzja, marginalizacja, zesłanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9985] [data modyf: 03-08-2015 09:37]
[2] "Dam ci jeszcze cosik..." Świat Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca "Jedliniok" / Magdalena Pokrzyńska // W: Dolny Śląsk .- 1999, Nr 7, s. 228-234
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4229] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Strukturalne konsekwencje Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Bukowińskie Spotkania" (na podstawie opinii ukraińskich uczestników), 2010. Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska // W: Polska i Rumunia. Związki historyczne i kulturowe: przeszłość i dzień dzisiejszy : materiały z sympozjum. Suceava, Rumunia Suceava : Editor, Związek Polaków w Rumunii, 2011, s. 411--425, ISBN: 9789730113112
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20122] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Bukowińczycy w Polsce. Krótka charakterystyka środowiska, 2005. Magdalena Pokrzyńska // W: Bukowina : tradycje i współczesność. Czerniowce, Rumunia Piła - Czerniowce - Suczawa : Związek Polaków w Rumunii, 2006, s. 113--123, ISBN: 100730047022
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18165] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Instrumentalna praktyka muzyczna w środowisku bukowińskim w Polsce Zachodniej (okolice Brzeźnicy)=Practica muzicălainstrumentală în mediul bucovinean din Polonia apuseană (imprejurimile localitătii Brzeźnica), 2004. Magdalena Pokrzyńska // W: W kręgu relacji polsko-rumuńskich=În lumea relatilor polono-române : blizej siebie=mai aproape unii de altii: materiały z sympozjum=materialele simpozionului. Suczawa, Rumunia Suceava : Editor, Związek Polaków w Rumunii, 2005, s. 57--67, ISBN: 9730040257
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17410] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wrastanie. Socjokulturowe aspekty migracji Górali czadeckich z Bukowiny na Ziemie Zachodnie Polski po drugiej wojnie światowej, 2003. Magdalena Pokrzyńska // W: Relacje polsko-rumuńskie=Relatii polono-romane. Suceava, - Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2004, s. 42--61, ISBN: 9738122635
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16519] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Transgraniczne orientacje polskich migrantów z Bukowiny w procesie kształtowania się bukowińskiej wspólnoty regionalnej, 2002. Magdalena Pokrzyńska // W: Relacje polsko-rumuńskie=Relatii polono-romane. Suceava, - Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2003, s. 212--231, ISBN: 9738122449
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15999] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Religijność Polaków na Bukowinie : (próba określenia przedmiotu badań), 2001. Magdalena Pokrzyńska // W: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie : Konferencja naukowa. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [Światowa Rada Badań nad Polonią], 2001, s. 433-439
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12483] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Subkultury młodzieżowe i religijne, 2001. Dorota Bazuń, Magdalena Pokrzyńska, Beata Trzop // W: Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne. Wiechlice, Polska Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2001, s. 135-144
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Tradycjonalizm religijny w Polsce. Samoograniczająca się kontestacja, 2000. Magdalena Pokrzyńska // W: Katolicyzm polski na przykładzie wieków. Mity, rzeczywistość, obawy i nadzieje : Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej UAM w Poznaniu. Poznań, Polska - : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Redakcja Wydawnictw, 2001, s. 27-40
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12479] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bukowina - inni wśród swoich / (Red.) Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska .- Warszawa - Zielona Góra - Piła : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2017 .- ISBN: 9788364031595
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5592] [data modyf: 03-06-2019 11:13]
[2] Bukowina : integracja społeczno - kulturowa na pograniczu / (Red.) Helena Krasowska, Eugeniusz Kłosek, Magdalena Pokrzyńska, Zbigniew Kowalski .- Warszawa - Wrocław - Zielona Góra - Piła : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2010 .- ISBN: 9788389191977
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4830] [data modyf: 25-01-2011 07:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Bukowina. Mała ojczyzna - Pietrowice Dolne / / Krasowska H. .- Pruszków , 2002 (Rec.) Magdalena Pokrzyńska // Lud .- 2004, T. 83
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski