System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jacek Kurzępa
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 68 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Prostytucja "nieletnich" w perspektywie Dolnoślązaków : raport z badań / Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska .- Wrocław : Agencja Wydaw. "Argi" s.c., 2008 .- 170 s. .- ISBN: 9788360425336
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8669] [data modyf: 18-09-2008 08:20]
[2] Socjopatologia pogranicza : zmiany w życiu społeczności zachodniego pogranicza / Jacek Kurzępa .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 .- 282 s. .- ISBN: 9788374810883
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8055] [data modyf: 04-07-2007 12:59]
[3] Zagrożona niewinność : zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży / Jacek Kurzępa .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007 .- 233 s. - (Falochron) .- ISBN: 9788373088542
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7971] [data modyf: 09-05-2007 14:04]
[4] Falochron : zintegrowany program profilaktyki wczesnej wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży / Jacek Kurzępa .- Wroclaw : Agencja Wydaw. "Argi" s.c., 2006 .- 157 s. .- ISBN: 8392377907
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7630] [data modyf: 03-09-2007 09:01]
[5] Moje wędrowanie : książka dla wędrowników - o pracy z młodzieżą starszą / Jacek Kurzępa .- Paryż-Wilno-Praga : [nakł. autora], 2002 .- 165 s.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6337] [data modyf: 23-01-2003 10:52]
[6] Młodzież pogarnicza - "świnki" : czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa .- Karków : "Impuls", 2001 .- 231 s. .- ISBN: 8373080899
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Metoda harcerska w sytuacjach trudnych wychowawczo / Jacek Kurzępa .- Warszawa : Rada Przyjaciół Harcerstwa, 2000 .- 146 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5486] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] "Młodzież pogranicza - Juma" / Jacek Kurzępa .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998 .- 161 s. .- ISBN: 83910109
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5046] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Młodzież Dolnego Śląska wobec zjawiska prostytucji rówieśniczej / Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska
// W: Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos / praca zbiorowa pod red. Jacka Kurzępy, Alicji Lisowskiej i Agnieszki Pierzchalskiej .- Wrocław : Agencja Wydawnicza "Argi", 2008 - s. 209--224 .- ISBN: 9788360425329
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10413] [data modyf: 16-09-2008 13:31]
[2] Obszary "Snu" w kontekście socjoedukacyjnym / Jacek Kurzępa
// W: Eros - Pathos - Thanatos : świat(y) wartości społeczeństwa polskiego u progu XXI wieku / pod red. Ireneusza Jeziorskiego i Marcina Korzewskiego .- Bielsko-Biała - Żywiec : Katedra Socjologii Akademii Techniczno - Humanistycznej, 2008 - s. 117--128 .- ISBN: 9788360714546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10593] [data modyf: 13-11-2008 14:03]
[3] Prostytucja nieletnich w świetle badań pracowników instytucji pomocy na Dolnym Śląsku / Jacek Kurzępa
// W: Młodość i oświata za burtą przemian / pod red. Krystyny Szafraniec .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 100--124 .- ISBN: 9788376111018
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10603] [data modyf: 14-11-2008 13:10]
[4] Socjopatologia pogranicza - analiza komparatystyczna / Jacek Kurzępa
// W: Socjopatologia pogranicza a edukacja / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej - Mazur, Anny Gajdzicy .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 36--58 .- ISBN: 9788376111025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10594] [data modyf: 13-11-2008 14:07]
[5] Eudajmonia młodzieży pogranicza / Jacek Kurzępa
// W: Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. nauk. Anna Wachowiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 65--81 .- ISBN: 9788374811170
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Lęk przed obcością - strategia "michy" albo "pałki" / Jacek Kurzępa
// W: Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2007 - s. 64--88 .- ISBN: 9788389501714
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9711] [data modyf: 28-01-2008 15:15]
[7] Rodzice przełomu i ich dzieci / Jacek Kurzępa
// W: Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. nauk. Anna Wachowiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 83--99 .- ISBN: 9788374811170
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9373] [data modyf: 29-01-2008 11:15]
[8] Stymulujący wpływ policjantek na zachowania nieletnich / Jacek Kurzępa
// W: Kobiety w grupach dyspozycyjnych społeczeństwa : socjologiczna analiza udziału i roli kobiet w wojsku, policji oraz w innych grupach dyspozycyjnych / pod red. Katarzyny Dojwy i Jana Maciejewskiego .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 2946) - s. 259--268 .- ISBN: 9788322928165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Developmental dangers faced by contemporary youth / Jacek Kurzępa
// W: Psychopathologies of Modern Society / ed. by Joanna Mesjasz and Alina Czapiga .- Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2006 - s. 17--34
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8779] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Feminizacja zawodu nauczyciela i jej konsekwencje socjalizacyjne / Jacek Kurzępa
// W: Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 - s. 43--65 .- ISBN: 9788373087576
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Młodzież w poszukiwaniu wspólnoty - między przystankiem Woodstok a J.M.J. / Jacek Kurzępa
// W: Kultura grup mniejszościowych i marginalnych / red. Leon Dyczewski .- Lublin : Wydaw. KUL, 2005 - s. 165--188 .- ISBN: 8373633286
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8406] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Pedofilia. Aspekty społeczno-prawne; Formy przemocy seksualnej; Konsekwencje przemocy seksualnej; Aspekty prawne / Jacek Kurzępa
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 4: P .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005 - s. 308--311 .- ISBN: 8389501414
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8019] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Praca socjalna na ulicy w warunkach szczególnego ryzyka / Jacek Kurzępa
// W: Streetworking : teoria i praktyka / pod red. Elżbiety Bieleckiej .- Warszawa : Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Pedagogium, W S P Resocjalizacyjnej, 2005 - s. 9--34 .- ISBN: 1642672X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Prostytucja - historia, uwarunkowania i formy zjawiska / Jacek Kurzępa
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 4: P .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005 - s. 996--1000 .- ISBN: 8389501414
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Strategia Lubuszan w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej / Jacek Kurzępa
// W: Współczesne społeczeństwo polskie : przemiany struktury społecznej: praca zbiorowa / pod red. Renaty Suchockiej .- Poznań : Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2005 - s. 109--123 .- ISBN: 8387653365
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7590] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wielo- czy międzykulturowe uczenie się w wspólnej Europie - konteksty socjoedukacyjne / Jacek Kurzępa
// W: Polityka społeczna i oświatowa a edukacja międzykulturowa : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej- Mazur .- Cieszyn - Warszawa : Uniwersytet Sląski - Filia w Cieszynie; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, 2005 - s. 116--132 .- ISBN: 8388410288
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7788] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Obszary marginalizacji i wykluczenia społecznego mieszkańców Ziemi Lubuskiej / Jacek Kurzępa
// W: Następstwa wykluczenia społecznego dla kobiet, dzieci i rodzin : wybrane zagadnienia / red. Grażyna Miłkowska .- Zielona Góra : Stowarzyszenia Penitencjarne "Patronat", 2004 - s. 31--43
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7506] [data modyf: 29-01-2008 11:53]
[18] Diaspora polska na Litwie; w kierunku wielokulturowości / Jacek Kurzępa
// W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem na świecie .- Gorzów Wlkp. : Instytut Kultury Fizycznej, 2002 - s. 215--231 .- ISBN: 839180321X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5484] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Diaspora polska na Wileńszczyźnie a kwestie wyznaniowe / Jacek Kurzępa
// W: Kwestie wyznaniowe w społecznościach wielokulturowych .- Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2002 - s. 89--103 .- ISBN: 8388410113
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5412] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Kompetencje nauczyciela w diagnozowaniu i profilaktyce zachowań patologicznych / Jacek Kurzępa
// W: Kompetencje nauczyciela wychowawcy .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 63--77 .- ISBN: 8389048051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5057] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Kompetencje nauczyciela w diagnozowaniu i profilaktyce zachowań patologicznych - wyniki badań / Jacek Kurzępa
// W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 283--294 .- ISBN: 838904823X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5301] [data modyf: 20-12-2002 14:16]
[22] O sposobach komunikowania się w różnych grupach subkultury przestępczej w warunkach wolnościowych / Jacek Kurzępa
// W: Wybrane problemy komunikowania się i komunikacji w zjawiskach patologii społecznej : praca zbiorowa / pod red. Anny Wolskiej .- Szczecin : AMP Studio Paweł Majewski, 2002 - s. 19--40 .- ISBN: 8391837408
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5697] [data modyf: 02-04-2003 18:24]
[23] Pogranicze polsko-niemieckie w kontekście polskiej polityki zagranicznej / Jacek Kurzępa
// W: Polskie pogranicza a polityka zagraniczna u progu XXI wieku .- Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2002 - s. 117--145 .- ISBN: 8391576760
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5413] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Technoparady i festiwale Woodstok - między komercją a autentyzmem / Jacek Kurzępa
// W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 431--441 .- ISBN: 8389321092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5586] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Charakterystyka zjawiska prostytuowania się młodzieży na pograniczu zachodnim / Jacek Kurzępa
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 1 .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 360--377 .- ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3154] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Eksplanacyjna użyteczność teorii zróżnicowanych powiązań w odniesieniu do zachowań patologicznych na pograniczu / Jacek Kurzępa
// W: W poszukiwaniu teorii przydatnych w badaniach międzykulturowych : praca zbiorowa .- Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 2001 - s. 147--158 .- ISBN: 8388410059
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4464] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Instytucjonalizacja przestępstwa na pograniczu zachodnim w świetle badań / Jacek Kurzępa
// W: Pogranicza etniczne w Europie : harmonia i konflikty .- Białystok : Wydaw. Uniwersytetu, 2001 - s. 335--358 .- ISBN: 8387884782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2906] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Młodzież pogranicza w poszukiwaniu własnego miejsca / Jacek Kurzępa
// W: Subkultury młodzieżowe wczoraj i dziś .- Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2001 - s. 229--247 .- ISBN: 8387876216
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4425] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[29] Legalna i nielegalna ponadgraniczna działalność gospodarcza / Tomasz Bojanowski, Jacek Kurzępa
// W: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa : próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998 .- Poznań : Instytu Zachodni, 2000 - (Prace Instytutu Zachodniego ; 66) - s. 172--195 .- ISBN: 8387688061
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4897] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Młodzi Wilnianie w poszukiwaniu własnej tożsamości / Jacek Kurzępa
// W: Rodzina, wychowanie, wielokulturowość : praca zbiorowa .- Cieszyn : Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie, 2000 - s. 87--104 .- ISBN: 8388410105
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4424] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[31] Młodzież pogranicza w poszukiwaniu własnego miejsca / Jacek Kurzępa
// W: Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych. T. 2 : studia, komunikaty, eseje .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 2000 - s. 213--229 .- ISBN: 8372620334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3105] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] Stan i perspektywy rozwoju harcerstwa polskiego na Litwie (raport zbadń) / Jacek Kurzępa
// W: Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2000 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1879) - s. 161--185 .- ISBN: 8322609779
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4466] [data modyf: 05-02-2003 15:02]
[33] Współczesna reorientacja typów motywacji / Jacek Kurzępa
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 63--66 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3076] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Zjawiska patologiczne zagrażające współczesnej młodzieży / Jacek Kurzępa
// W: Pedagogika wobec problemów wychowania końca XX wieku .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 71--93 .- ISBN: 8372680116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Deprywacja współczesnej młodzieży - fenomen "jumy" / Jacek Kurzępa
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 .- Wyd. 2 popr. - s. 233--252 .- ISBN: 8390399075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2755] [data modyf: 08-04-2002 08:57]
[36] Otwarcie granicy a nielegalna działalność gospodarcza: (Polska - Niemcy 1988-1998) / Jacek Kurzępa
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 - s. 255--270 .- ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2790] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Samotność małolata - jak kręgi na wodzie / Jacek Kurzępa
// W: Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata .- Poznań : Wydaw. Eruditus, 1999 - s. 33--45 .- ISBN: 8386142316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] The activity of parents and Children during their leisure / Jacek Kurzępa, Irena Zdąbłarz
// W: Family and Leisure in Poland and the Netherlands .- Leuven-Apeldoom : Garant, 1998 - s. 55--76 .- ISBN: 9053507132
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4467] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[39] Neue Formen der Findigkeit der Bewohner der westpolnischen Grenzgebiete - patologische Erscheinungen / Jacek Kurzępa
// W: Sozialökonomische Umgestaltungen der ländlichen Räume de polnische-deutschen Grenzgebites .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 1997 - s. 80--84 .- ISBN: 830003045X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4687] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Samorządność nie wykorzystana szansa edukacji / Jacek Kurzępa
// W: Wybrane zagadnieia z pedagogiki : (materiały dydaktyczne dla studentów kierunków nauczycielskich) / red. Elżbieta T. Woźniakowa .- Zielona Góra : WSP, 1996 - s. 103--116 .- ISBN: 8385693769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6472] [data modyf: 25-03-2004 17:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków / Jacek Kurzępa // Kultura i Edukacja .- 2009, nr 1, s. 14--36, ISSN: 1230-266X, : bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13741] [data modyf: 11-06-2010 14:53]
[2] Młodość w objęciach seksbiznesu / Jacek Kurzępa // Kultura i Edukacja .- 2006, nr 2/3, s. 60--77, ISSN: 1230-266X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11182] [data modyf: 11-06-2010 14:55]
[3] Rola organizacji harcerskich w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego / Jacek Kurzępa // Rocznik Lubuski: Wartości i interesy a społeczeństwo obywatelskie .- 2003, T. 29 cz. 1, s. 281--294, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11694] [data modyf: 21-02-2007 17:08]
[4] Tolerancja pogranicza - pogranicze tolerancji / Jacek Kurzępa // Rocznik Lubuski: Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa .- 1996, T. 22 cz. 2, s. 149--160, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11797] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Historia harcerstwa polskiego na Litwie / Jacek Kurzępa, Mariusz Gasztoł // W: Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią .- 2001, T. 2, s. 133--142
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5130] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Polska diaspora na Wileńszczyźnie / Jacek Kurzępa // W: Prace Naukowe Światowej Rady Badań nad Polonią .- 2001, T. 7, s. 231--247
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5128] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zachowania ekshibicjonistyczno-narcystyczne młodzieży jako forma poszukiwania własnej podmiotowości / Jacek Kurzępa // W: Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości : [materiały konferencyjne]. Wrocłsw, Polska, 2004 .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005, s. 122--135 .- ISBN: 8389518309
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17592] [data modyf: 11-01-2006 12:27]
[2] Między ethos a thanatos, w kierunku autodestrukcyjności czyli o zagrożeniach współczesnej młodzieży / Jacek Kurzępa // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 24--43 .- ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15469] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Odurzeni śmiercią / Jacek Kurzępa // W: Młodociani mordercy : studia nad agresją i zbrodnią. Poznań, Polska, 2002 .- Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2003, s. 97--105 .- ISBN: 8370633897
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18095] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Outsiderzy wielkiej zmiany / Jacek Kurzępa // W: Nadzieja na zmianę : szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002, s. 89--102 .- ISBN: 8386335831
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14718] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Polska szkoła na Wileńszczyźnie - w kierunku wielokulturowości / Jacek Kurzępa // W: Edukacja wobec ładu globalnego : [materiały IV sekcji IV Zjazdu Pedagogicznego]. Olsztyn, Polska, 2001 .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2002, s. 177--194 .- ISBN: 8388149857
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15234] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Obszary pedagogicznego ryzyka z perspektywy pogranicza / Jacek Kurzępa // W: Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XXI wieku : Wojewódzka Konferencja Naukowo- Metodyczna: materiały pokonferencyjne. Wiechlice, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, 2001, s. 68-80
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12400] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[7] Polska diaspora na Wileńszczyźnie / Jacek Kurzępa // W: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polaków na Wschodzie : Konferencja naukowa. Gorzów Wlkp., Polska, 2001 .- Gorzów Wlkp. : [Światowa Rada Badań nad Polonią], 2001, s. 231-247
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12482] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza / Jacek Kurzępa // W: Edukacja w perspektywie integracji Europy : [materiały konferencyjne]. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : WSP TWP, 2001, s. 533--549
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13904] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Społeczny kontekst zachowań patologicznych młodzieży na zachodnim pogarniczu / Jacek Kurzępa // W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka : Przejawy alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania: matriały konferencji naukowej. Częstochowa, Polska, 1999 .- Kraków : "Impuls", 2000, s. 173--191
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13919] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Tożsamość młodzieży w sytuacji pogranicza / Jacek Kurzępa // W: Młodzież w sytuacji zmian gospodarczych, edukacyjnych, społecznych i kulturowych : materiały ogólnopolskiej konferencji. Cieszyn, Polska, 1999 .- Cieszyn : Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, 1999 .- T. 1, s. 285--297
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13879] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Trampolina przemocy : (w kontekście zjawisk zachodzacych na pograniczu kraju) / Jacek Kurzępa // W: Agresja i przemoc we współczesnym świecie : [materiały konferencji ogólnopolskiej]. Kraków, Polska, 1998 .- Kraków : Wydaw. WSP, 1998 .- T. 1: Agresja i przemoc wśród młodzieży oraz w instytucjach społeczno-opiekuńczych, s. 276--281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13923] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Nowe formy "zaradności" polskiej młodzieży na pograniczu polsko-niemieckim : raport z badań / Jacek Kurzępa // W: Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego. Toruń, Polska, 1995 .- Poznań-Toruń : Wydaw. EDYTOR, 1996, s. 205--226 .- ISBN: 8390141264
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16294] [data modyf: 26-03-2004 11:48]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos / (Red.) Jacek Kurzępa, Alicja Lisowska, Agnieszka Pierzchalska .- Wrocław : Agencja Wydawnicza "ARGI", 2008, 224 s. .- ISBN: 9788360425329
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4515] [data modyf: 16-09-2008 13:33]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych / / Marta Maria Urlińska .- Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2007 (Rec.) Jacek Kurzępa // Kultura i Edukacja .- 2008, nr 4, s. 144--156
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski