System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Szymon Krzyżaniak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Jednostka, wspólnota, społeczeństwo : dyskusje wokół współczesnego uporządkowania społecznego, 2003. Szymon Krzyżaniak, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe 120 s. , ISBN: 8388317709,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6564] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Integracja europejska a procesy kształtowania się tożsamości zbiorowych w społeczeństwie, Szymon Krzyżaniak
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza Polski w integrującej się Europie, 2007. / pod red. nauk. Marii Zielińskiej, Beaty Trzop, Krzysztofa Lisowskiego, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 159--174, ISBN: 9788388317095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Obywatelstwo i tożsamość społeczna Polaków a integracja europejska, Szymon Krzyżaniak
// W: My w Europie, 2002. , Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 99--119, ISBN: 8388317601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5400] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Tocqueville'owski ethos demokracji a współczesne społeczeństwo polskie, Szymon Krzyżaniak
// W: Idee i ludzie demokracji : Rozważania w kręgu myśli Aleksego Tocqueville'a, 2002. / pod red. Mirosława Chałubińskiego, Janusza Goćkowskiego, Katarzyny M. Machowskiej, Cezarego J. Olbromskiego . Vol.2 (73), Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Colloquia Communia), s. 125--137, ISBN: 8373225951
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5944] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Współczesne formy aktywności publicznej a społeczna integracja Europy - przykład organizacji pozarządowych, Szymon Krzyżaniak
// W: Oblicza europejskiej tożsamości, 2001. , Poznań : Wydaw. Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, s. 211--221, ISBN: 8387653306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3246] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Williama Galstona koncepcja liberalnego dobra, Szymon Krzyżaniak
// W: Tradycja i postęp : studia z historii filozofii, 1997. , Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 279--294, ISBN: 8370920284
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3525] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Jak wiele wspólnoty potrzeba w demokracji / Charles Taylor; tłum. z ang., Szymon Krzyżaniak
// W: Wspólnotowość wobec wyznań liberalizmu *, 1995. , Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 51--66, ISBN: 8370920160
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Komunitarystyczna krytyka liberalizmu, Szymon Krzyżaniak
// W: Wspólnotowość wobec wyznań liberalizmu, 1995. , Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 97--106, ISBN: 8370920160
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5393] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Sprzeczności w amerykańskiej kulturze politycznej / John J. Ryder; tłum z ang., Szymon Krzyżaniak
// W: Wspólnotowość wobec wyznań liberalizmu *, 1995. , Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 67--78, ISBN: 8370920160
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9903] [data modyf: 29-03-2008 10:13]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym / Szymon Krzyżaniak // W: Forum Politologiczne .- 2005, T. 2, s. 155--169
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7227] [data modyf: 17-01-2006 13:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stanisława Ossowskiego koncepcje ładu społecznego a problemy opisu współczesnego społeczeństwa. Próba zastosowania, 2003. Szymon Krzyżaniak // W: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r.. Zielona Góra, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 472--481, ISBN: 8373227512
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16611] [data modyf: 27-05-2006 11:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski