System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marek Furmanek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (100 %)
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 82 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] ICT - determinants of social development?, Marek Furmanek
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 54--67, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20807] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[5] [1]
[2] Metoda obserwacji i analiza aktywności studentów w systemie kształcenia na odlełość., Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski
// W: Podejścia metodologiczne w pedagogice. Koncepcje-badania-wyniki, 2019. / red. nauk. Alina Budniak, Magorzata Mnich, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytet u Śląskiego, s. 195--214, ISBN: 9788322638095
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21317] [data modyf: 28-01-2020 12:26]
[10] [0,5]
[3] Aktywność kulturalna osób 50+ - pomiedzy indywidualnym rozwojem a prospołecznością. Podsumowanie, Sylwia Słowińska, Marek Furmanek
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego, 2015. / pod red. Sylwii Słowińskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 220--231, ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17904] [data modyf: 23-05-2016 14:21]
[4] Technologie informacyjne - implikacje kulturowe i społeczne, Marek Furmanek
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 479--495, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13685] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Cyfrowy świat dziecka - nowe obszary badawcze, Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek
// W: Media w edukacji - szanse i zagrożenia, 2008. / pod red. Tadeusza Lewowickiego i Bronisława Siemienieckiego, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna), s. 40--47, ISBN: 9788374419802
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10239] [data modyf: 21-06-2008 14:37]
[6] Wprowadzenie, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela, 2008. / red. nauk. Marek Furmanek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--42, ISBN: 9788374811552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Uczyć się, aby być. Uczyć się, aby aby móc się uczyć, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Pedagogika informacyjna : media w kształceniu ustawicznym, 2007. / red. nauk. E. Perzycka, A. Stachura, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, s. 133--144, ISBN: 9788375180541
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9538] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Pedagogika medialna - obszary badawcze, Marek Furmanek
// W: Edukacja informacyjna : komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i w pracy, 2006. / red. K. Wenta, E. Perzycka, Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, s. 26--34, ISBN: 8389882418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Pedagogika medialna jako obszar kompetencji nauczycieli, Marek Furmanek
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kompetencje i standardy kształcenia, 2006. / red. Jacek Migdałek, Maria Zając, Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 81--89, ISBN: 8372713715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8253] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Pedagogika mediów, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Pedagogika : subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, 2006. / red. nauk. Bogusław Śliwerski . Tom 3, Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 295--312, ISBN: 8374890231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Media i multimedia jako środowisko edukacyjno-wychowawcze dziecka, Marek Furmanek
// W: Dziecko i media elektroniczne - nowy wymiar dzieciństwa, 2005. / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego . T. 2: Komputer i internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, Białystok : Trans Humana, s. 17--24, ISBN: 8389190605
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7915] [data modyf: 05-01-2006 18:53]
[12] Media and information technology in education, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Selected Essays on the Condition of Polish School in the Process of Social Change, 2004. / ed. by Krystyna Ferenz, Inetta Nowosad, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 49--61, ISBN: 8389321831
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Media w edukacji jako element przygotowania zawodowego pedagoga, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Dydaktyka informatyki : problemy metodyki. [T. 2], 2004. / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 241--248, ISBN: 8373381147
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7028] [data modyf: 08-12-2004 10:30]
[14] Społeczeństwo sieciowe - człowiek w sieci, Marek Furmanek
// W: Edukacja medialna : nowa generacja pytań i obszarów badawczych, 2004. / red. nauk. Marek Sokołowski, Olsztyn : Oficyna Wydaw. "Kastalia", s. 265--272, ISBN: 8391846156
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Świat ludzki, świat semiotyczny. Generowanie znaczeń w komunikowaniu interpersonalnym-medialnym, Beata Godejord, Marek Furmanek
// W: Komunikacja w dobie internetu, 2004. / pod red. Barbary Kożusznik, Katowice : Wydaw. Uniwersytetetu Śląskiego (Zarządzanie i Technologie Informacyjne T. 1), s. 87--101
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6932] [data modyf: 03-11-2004 10:51]
[16] Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Dydaktyka informatyki : problemy metodyki. [T. 2], 2004. / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 249--258, ISBN: 8373381147
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7029] [data modyf: 08-12-2004 10:32]
[17] Edukacja techniczna a cywilizacja informacyjna, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Edukacja ogólnotechniczna na przełomie XX i XXI wieku : praca zbiorowa z okazji 70-lecia urodzin i 48-lecia pracy zawodowej prof. zw. dra hab. inż. Kazimierza Uździckiego, 2003. / red nauk. Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 1337--157, ISBN: 8373082905
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6106] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Komunikat multimedialny w przekazie edukacyjnym realizowanym sieciowo, Marek Furmanek
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kształcenie zdalne - uwarunkowania, bariery, prognozy, 2003. / pod red. Jacka Migdałka i Barbary Kędzierskiej, Kraków : Rabid, s. 161--173, ISBN: 8388668641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Elektroniczna forma testu w ewaluacji, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : w okresie zmian i transformacji, 2002. , Kraków : Wydaw. "Rabid", s. 235--242, ISBN: 8388668404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Kompetencje informatyczne nauczycieli jako element standardu przygotowania pedagogicznego, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 153--168, ISBN: 838904823X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5293] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Media elektroniczne w edukacji całożyciowej - szanse i zagrożenia, Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek
// W: Nauczyciel andragog u progu XXI wieku, 2002. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis 2421), s. 305--313, ISBN: 832292268X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5200] [data modyf: 29-10-2002 11:18]
[22] Media w edukacji jako element przygotowania zawodowego pedagoga, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : konkurencja edukacji informatycznej, 2002. , Kraków : Wydaw. "Rabid", s. 51--59, ISBN: 8388668366
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5332] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Miejsce przedmiotu "Media w edukacji" w systemie kształcenia pedagogów, Marek Furmanek
// W: Media i edukacja w dobie integracji, 2002. , Poznań : Oficyna Edukacyjna Wydaw. "eMPi2" s.c., s. 324--330, ISBN: 8387666793
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5342] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Projektowanie prezentacji multimedialnych jako metoda kształtowania umiejętności dydaktycznych pedagoga, Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : w okresie zmian i transformacji, 2002. , Kraków : Wydaw. "Rabid", s. 105--111, ISBN: 8388668404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5333] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Technologia informacyjna w doskonaleniu i rozwoju zawodowym, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Rozwój zawodowy pracowników w warunkach przemian gospodarczych, 2002. / red. M. Frejman, B. Pietrulewicz, Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, s. 135--144, ISBN: 8391199819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5700] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Problemy strukturyzacji informacji hipertekstowej w komunikatach multimedialnych o charakterze edukacyjnym, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego, 2001. , Kraków : Rabid, s. 133--142, ISBN: 8388668196
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4677] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Technologia informacyjna jako narzędzie w procesie rozwoju zawodowego nauczyciela, Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek
// W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : dylematy kształcenia ustawicznego, 2001. , Kraków : Rabid, s. 63--73, ISBN: 8388668196
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Menedżment w kształceniu nauczycieli, Marek Furmanek
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską, 1999. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 211--220, ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4668] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Edytory tekstów, Marek Furmanek, Tomasz Monczak
// W: Zastosowania technik komputerowych : Wybrane zagadnienia / (red.) K. Magnucki, R. Stryjski, 1998. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 45--78, ISBN: 8386832606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4682] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Tekst, kipertekst, sieć - szanse edukacyjne / Marek Furmanek, 2012. Chowanna: Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy, nr 2 (39), 265--275, ISSN: 0137-706X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17350] [data modyf: 13-06-2013 11:34]
[2] Network Citizen Expression. Człowiek w społeczeństwie sieci / Marek Furmanek, Krzysztof Stanikowski, 2011. Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2, 107--115, ISSN: 1643-6938,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16743] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] Społeczeństwo informacyjne - nowe formy komunikacji / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek, 2007. Refleksje: Zachodniopomorski Miesięcznik Oświatowy, nr 5, 10--13, ISSN: 1425-5383,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12903] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Komunikacja medialna w edukacji - wymiar sieciowy / Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, 2003. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 4, 38--49, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9430] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Multimedia and network as grounds for social communication / Marek Furmanek, 2003. The New Educational Review, nr 1, 179--188, ISSN: 1732-6729,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9332] [data modyf: 07-02-2008 12:41]
[6] Edukacja medialna i informatyczna pedagogów / Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, 2002. Edukacja: studia, badania, innowacje, nr 2, 28--37, ISSN: 0239-6858,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8403] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą / Marek Furmanek, 1999. Dyrektor Szkoły: miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, nr 12, 31--34, ISSN: 1230-9508,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7807] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Technologie informacyjne cel czy narzędzie? Kształcenie informacyjne pedagogów i nauczycieli. / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek // W: Chowanna .- 2003, s. 132-149, ISSN: 0137-706X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6428] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Technologia informacyjna w doskonaleniu i rozwoju zawodowym / Marek Furmanek // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, Nr 70, s. 197--206
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5857] [data modyf: 23-01-2003 10:43]
[3] Kształcenie informatyczne / Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek // W: Zastosowania Ergonomii .- 1997, nr 2, s. 47--52 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5268] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Media civilization - challenges and consequences for pedagogy, 2012. Marek Furmanek // W: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Evropské Pedagogické Fórum 2012 Pedagogicko-Psychologické Aspekty Výuky. Hradec Králové, Czechy Hradec Králové : Magnanimitas, 2012, ročník II, s. 181--186, ISBN: 9788090524323 .- http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/epf_2012.pdf
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20616] [data modyf: 17-01-2013 17:16]
[2] Educational Standards, 2004. Marek Furmanek // W: Retrospektíva a perspektívy v edukácii : zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie, 11.-12. november 2004. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2005, s. 98-105, ISBN: 8080509182
Słowa kluczowe: Educational Standards, Information Culture, Information Technology, Leonardo da Vinci Program

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Edukacja medialna - edukacja dzieci i rodziców, 2004. Marek Furmanek // W: Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2005, s. 311--122, ISBN: 8374410108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17562] [data modyf: 03-01-2006 18:48]
[4] Kultura informacyjna w ponowoczesnym świecie, 2005. Marek Furmanek // W: Edukacja informacyjna : technologie informacyjne w ponowoczesnym świecie : [III seminarium naukowe]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2005, s. 37--43, ISBN: 8389882809
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17513] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] New information technologies in training of educators and teachers, 2004. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Retrospektíva a perspektívy v edukácii : zborník z medzinárodnej vedeckiej konferencie, 11.-12. november 2004. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, 2005, s. 166-173, ISBN: 8080509182
Słowa kluczowe: Computer Aided Teaching, Didactics of Higher Education, Educators and Teachers Training, Information Technologies

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18194] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Medialna komunikacja sieciowa jako nowa jakość komunikacji społecznej, 2003. Marek Furmanek // W: Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy : Media a edukacja:[materiały konferencyjne]. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. eMPI2, 2004, s. 141--150, ISBN: 8389287285
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16347] [data modyf: 27-04-2004 14:20]
[7] Nowe zjawiska kulturowe w globalnej sieci komputerowej, 2003. Marek Furmanek // W: Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia: [materiały II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Oficyna Wydaw. CDiDN, 2004, s. 12--18, ISBN: 8389882450
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16762] [data modyf: 29-05-2006 11:20]
[8] Struktura informacyjna przekazu w sieciowej komunikacji medialnej, 2003. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna : [materiały konferencyjne]. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 487--494, ISBN: 8373229264
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Technika komputerowa jako pomoc w rozpoznawaniu trudności edukacyjnych, 2003. Marek Furmanek, Ewa Nowicka // W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno-psychologiczna - stan i perspektywy badań : [materiały konferencji "Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych". Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2004, s. 31--35, ISBN: 8391897745
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wielki, wspaniały świat wirtualny i smutna codzienność - polska młodzież w dobie społeczeństwa informacyjnego, 2004. Marek Furmanek // W: Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie : materiały z polsko-niemieckiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Informatyczną Szkołę Zawodową w Gorzowie Wlkp. - 15 października 2004 r.. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, 2004, s. 11--17, ISBN: 8391979024
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16902] [data modyf: 09-03-2005 09:03]
[11] Informacja i komunikacja w społeczności sieciowej, 2002. Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek // W: Edukacja informacyjna : [Materiały I Międzynarodowego Seminarium Naukowego pt " Pedagogika Informacyjna"]. Szczecin, Polska Szczecin : Agencja Wydaw. "KWADRA", 2003, s. 27--31, ISBN: 8391897710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16032] [data modyf: 29-11-2004 13:12]
[12] Information structures in computer - aided educational message, 2003. Marek Furmanek // W: Slovenské školstvo v kontexte európskej integrácie : zbornik prednášok z medzinárodnej konferencie. Nitra, Słowacja Nitra : Univerzita Konstántina Filozfa, 2003, s. 462--468, ISBN: 8080505993 .- Dokument elektroniczny
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15923] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna w pracy pedagoga-terapeuty, 2003. Ewa Nowicka, Marek Furmanek // W: Edukacyjne wyzwania i zagrożenia początku XXI wieku : [materiały z konferencji "Zagrożenia społeczne początku XXI wieki i wynikające z nich wyzwania dydaktyczno-wychowawcze dla nauczyciela oraz dowódcy wojskowego]. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. ELIPSA, 2003, s. 246--250, ISBN: 8371515677
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15998] [data modyf: 05-11-2003 14:12]
[14] Ewolucja kształcenia pedagogów - "Edukacja medialna i informatyczna", 2002. Marek Furmanek, Wielisława Osmańska-Furmanek // W: Pedagogika i informatyka : Materiały konferencyjne. Cieszyn, Polska Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002, s. 62--66, ISBN: 8390951835
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14828] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Ewolucja w postrzeganiu technologii informacyjnych, 2002. Ewa Nowicka, Marek Furmanek // W: Media a edukacja : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UAM Poznań 20-23 kwietnia 2002: materiały konferencyjne: tezy i referaty. Poznań, Polska Zielona Góra - Poznań : Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ - Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ, 2002, s. [4 str. CD] .- CD
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Komunikat multimedialny w przekazie edukacyjnym - struktura informacyjna, 2002. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym : XII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Kraków, Polska Kraków : Wydaw.Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002, s. 205--210, ISBN: 8372711763
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15203] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Miejsce przedmiotu "Media w edukacji" w systemie kształcenia pedagogów, 2002. Marek Furmanek // W: Media a edukacja : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UAM Poznań 20-23 kwietnia 2002: materiały konferencyjne: tezy i referaty. Poznań, Polska Zielona Góra - Poznań : Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ - Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ, 2002, s. [5 str. CD] .- CD
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15651] [data modyf: 24-11-2004 11:46]
[18] Multimedialny moduł edukacyjny jako element systemu kształcenia na odległość, 2001. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski // W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce : [materiały konferencyjne]. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałaek, 2002, s. 165--172, ISBN: 8373221832
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Pedagog wobec technologii informacyjnych w edukacji, 2002. Ewa Szymanowska, Marek Furmanek // W: Media a edukacja : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UAM Poznań 20-23 kwietnia 2002: materiały konferencyjne: tezy i referaty. Poznań, Polska Zielona Góra - Poznań : Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ - Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ, 2002, s. [4 str. CD] .- CD
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15655] [data modyf: 24-11-2004 11:46]
[20] Problemy ewaluacji w kształceniu na odległość, 2001. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej. Szczecin, Polska Szczecin : "KWADRA", 2002, s. 178--184, ISBN: 8391467171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14725] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Społeczne aspekty oddziaływań technologii informacyjnych, 2001. Marek Furmanek // W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym : [materiały konferencyjne]. Olsztyn, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2002, s. 46--54, ISBN: 8373220992
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15210] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Struktury informacyjne komunikatu multimedialnego w formie prezentacji, 2001. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce : [materiały konferencyjne]. Toruń, Polska Toruń : Wydaw. Adam Marszałaek, 2002, s. 339--344, ISBN: 8373221832
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Zależność preferencji poznawczych użytownika modułu edukacyjnego od wyrazistości jego stylu wyobrażeniowego i pojęciowego, 2002. Justyna Lipińska, Marek Furmanek // W: Media a edukacja : IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, UAM Poznań 20-23 kwietnia 2002: materiały konferencyjne: tezy i referaty. Poznań, Polska Zielona Góra - Poznań : Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ - Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych UZ, 2002, s. [4 str. CD] .- CD
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15653] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Technologie informacyjne w kreowaniu postaw przedsiębiorczych, 2001. Marek Furmanek // W: Informatyka w szkole : Polskie szkoły w eEuropie: [materiały konferencyjne]. Mielec, Polska Szczecin : [br. wyd], 2001, 19, s. 388-396, ISBN: 8388608606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Information technologies and pedagogical competence, 2000. Marek Furmanek // W: Trendy Technickeho Vzdelavani 2000 : sbornik mezinarodni konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho, 2000, s. 193--196
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12460] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Prezentacja multimedialna jako narzędzie edukacji technicznej, 1999. Marek Furmanek // W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, Materiały : Konferencje, s. 55--61
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14059] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Procedury interaktywne w prezentacji multimedialnej na przykładzie Multimedialnego słownika ekonomicznego, 1999. Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski // W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, Materiały : Konferencje, s. 179--187
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14079] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Technologia informacyjna jako element kompetencji nauczyciela, 2000. Marek Furmanek // W: Pedagogika i informatyka : Konferencja naukowa. Cieszyn, Polska Katowice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 154--161
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Zastosowania techniki komputerowej w laboratorium elektrotechniki, 1999. Marek Furmanek, Dariusz Piotr Mikołajewski // W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, Materiały : Konferencje, s. 139--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14062] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Komputerowe narzędzie wspomagania zarządzania szkołą, 1999. Marek Furmanek // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 268--272, ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14274] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Kształcenie informatyczne jako element edukacji technicznej, 1999. Marek Furmanek // W: Dydaktyka techniki : Stan rozwoju, teorie, zadania. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, s. 269--275
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12321] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] Multimedia presentation in general technical education, 1999. Marek Furmanek // W: Technicke vzdelanie ako sucast vseobecnegho vzdelania : Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedecko-odbornej konferencie. Poprad, Słowacja Banska Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999, s. 178--181
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12361] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[33] Oddziaływania środowiska informacyjnego na człowieka, 1999. Marek Furmanek // W: Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. WSP, 1999, s. 25--26
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14289] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Projekt muldimedialnego pakietu edukacyjnego, 1999. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek, Jacek Jędryczkowski // W: Informatyka w szkole : Komputery, informatyka, technologia informacyjna w reformowanej szkole: [materiały konferencji]. Katowice, Polska Katowice : [br. wyd.], 1999, 15, s. 124--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14143] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[35] Kształtowanie kompetencji informatycznych nauczycieli, 1997. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1998, s. 79--85
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14286] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Menedżment w pedagogice jako element kształcenia nauczycieli techniki, 1998. Marek Furmanek // W: Przygotowanie kadr dla potrzeb edukacji ogólnotechnicznej : Materiały z III Konferencji Naukowej. Zacisze k. Bydgoszczy, Polska Bydgoszcz : Wydaw. "VIFO", 1998, s. 120--126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13609] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[37] Informacionnoe obrazovanie - put k informacionnomu obscestvu, 1997. Marek Furmanek // W: Obrazovanie kak spedstvo razvitija celoveka, obscestva, gosudarstva : Mezdunarodnaja Konferencija. Vitebsk, Białoruś Vitebsk : [brak wydawcy], 1997, s. 141--144
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13664] [data modyf: 23-01-2003 14:10]
[38] Menedżment w świadomości nauczycieli : stan i potrzeby gospodarki rynkowej, 1996. Marek Furmanek // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 137--141
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Multimedialne technologie informacyjne w optymalizacji procesów pedagogicznych, 1997. Wielisława Osmańska-Furmanek, Marek Furmanek // W: Media a edukacja. Poznań, Polska - : Wydaw. eMPi, 1997, s. 119--122, ISBN: 8386421614
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14293] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / (Red.) Grażyna Miłkowska, Marek Furmanek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 631 s. .- ISBN: 9788374814218
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4932] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[2] Technologie informacyjne w warsztacie pracy nauczyciela / (Red.) Marek Furmanek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 225 s. .- ISBN: 9788374811552
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4475] [data modyf: 23-04-2008 10:04]
[3] Młodzież w wirtualnej rzeczywistości i realnym świecie / (Red.) Marek Furmanek .- Gorzów Wlkp. : Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa, 2004, 124 s. .- ISBN: 8391979024
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4094] [data modyf: 06-02-2008 11:00]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] "Pedagogika Mediów" / (Rec.) Marek Furmanek // Rocznik Pedagogiczny .- 2006, T. 29, s. 191--192
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski