System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Joanna Dec-Pietrowska
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Collegium Medicum Joanna Dec-Pietrowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: pedagogika (75 %)
Dyscyplina dodatkowa: nauki o zdrowiu (25 %)
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pozytywne życie : O profilaktyce HIV /AIDS dla edukatorów, 2012. Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Joanna Dec-Pietrowska, Kraków : Impuls 155 s. , ISBN: 9788393565108,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11372] [data modyf: 05-02-2013 15:16]
[2] Criminal Justice Response to Trafficking in Human Beings in Poland, 2010. Zbigniew Izdebski, Joanna Dec-Pietrowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 108 s. , ISBN: 9788374812306,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9990] [data modyf: 09-02-2011 12:15]
[3] Program "Bądź odpowiedzialny - wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie" + książeczka opiekuna, 2005. Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Felińska, Małgorzata Mejza, Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 80 s. , ISBN: 8388412779,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7617] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Working with vulnerable gruops - The idea of outsearch, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Culture - Education - Professional work : Polish and Vietnamese Experiences, 2018. / Eds. Zdzisław Wołk, Cao Long Van, Nguyen Van Cuong, Ngo Dinh Phuong, Tran van Thuc, Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, s. 31--39, ISBN: 9788394571481
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20032] [data modyf: 03-06-2019 11:46]
[20] [1] / [0] [0]
[2] Gender w edukacji seksualnej, Joanna Dec-Pietrowska, Alicja Długołęcka, Emilia Paprzycka, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Katarzyna Waszyńska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (I), 2016. / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak, Warszawa : Fundacja Feminoteka, s. 242--257, ISBN: 9788362206179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17813] [data modyf: 25-04-2016 11:45]
[3] Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych - streetworking, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Miejsca pracy socjalnej, 2016. / pod red. Joanny Kłodkowskiej, Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 196--207, ISBN: 9788365408181
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18862] [data modyf: 23-03-2017 09:26]
[4] Rekomendacje, Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Anna Gulczyńska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III), 2016. / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak, Warszawa : Fundacja Feminoteka, s. 170--173, ISBN: 9788362206254
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17810] [data modyf: 25-04-2016 11:22]
[5] Różnica versus różnorodność - konteksty definiowania kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie". Analiza jakościowa, Emilia Paprzycka, Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III), 2016. / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak, Warszawa : Fundacja Feminoteka, s. 140--166, ISBN: 9788362206254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17809] [data modyf: 25-04-2016 11:20]
[6] Sposoby obrazowania kobiecości i męskości w podręcznikach do przedmiotu "wychowanie do życia w rodzinie". Analiza ilościowa form wizualnych, Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, Anna Gulczyńska, Barbara Jankowiak, Katarzyna Waszyńska
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III), 2016. / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak, Warszawa : Fundacja Feminoteka, s. 130--139, ISBN: 9788362206254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17808] [data modyf: 25-04-2016 11:17]
[7] Wychowanie do życia w rodzinie - raport przedmiotowy, Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka
// W: Gender w podręcznikach. Projekt badawczy. Raport (III), 2016. / pod red. Iwony Chmury-Rutkowskiej, Macieja Dudy, Marty Mazurek i Aleksandry Sołtysiak-Łuczak, Warszawa : Fundacja Feminoteka, s. 127--129, ISBN: 9788362206254
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17807] [data modyf: 25-04-2016 11:12]
[8] Poradnictwo dla ludzi z "pogranicza". Idea streetworkingu, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Centrum i peryferie współczesnego poradnictwa, 2014. / red. nauk. Edyta Zierkiewicz i Andrzej Ładyżyński, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, s. 127--144, ISBN: 9788393817221
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16828] [data modyf: 11-05-2015 12:29]
[9] Zjawisko krzywdzenia dzieci. Organizacja i funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Współczesne problemy socjalne i ich rozwiązywanie, 2014. / pod red. Danuty M. Piekut-Brodzkiej, Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, s. 59--73, ISBN: 9788362718726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16827] [data modyf: 11-05-2015 12:12]
[10] "Czym skorupka za młodu nasiąknie...", czyli o stereotypach dotyczących seksualności w podręcznikach do "wychowania do życia w rodzinie", Joanna Dec-Pietrowska
// W: Przemiany seksualności w społeczeństwie współczesnym : Teoria i rzeczywistość, 2012. / red. naukowa Zbigniew Lew-Starowicz, Katarzyna Waszyńska, Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Psychologia i Pedagogika nr 176), s. 169--185, ISBN: 9788323224617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15071] [data modyf: 05-02-2013 15:36]
[11] Historia Zakładu Poradnictwa i Seksuologii, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011), 2011. / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103--113, ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13659] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Imperilled femininity - about the consequences of engaging in prostitution, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Wiele twarzy kobiety - "ona" w tekstach nie tylko medycznych, 2011. / red. naukowa Przemysław Bury, Zbigniew Dziemianko, Poznań : Instytut Naukowo-Wydaw. "Maiuscula" sp. z o. o., s. 41--57, ISBN: 9788393152780
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15073] [data modyf: 06-02-2013 12:29]
[13] Regulacje prawne zjawiska prostytucji w Polsce i w wybranych krajach europejskich, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Oblicza patologii społecznych, 2011. / red. nauk. Sylwester Bębas, Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, s. 305--320, ISBN: 9788362491070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12785] [data modyf: 18-03-2011 11:50]
[14] Reakcja prawno - karna na handel ludźmi w Polsce, Zbigniew Izdebski, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Człowiek w obliczu prawa, 2008. / pod red. nauk. Beaty Pastwy - Wojciechowskiej, Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", s. 267--289, ISBN: 9788375870633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10824] [data modyf: 26-01-2009 08:55]
[15] Streetworking jako forma pracy z młodzieżą zagrożoną, dziećmi ulicy, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Zagrożenia okresu dorastania, 2008. / red. nauk. Zbigniew Izdebski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 339--351, ISBN: 9788374811880
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10674] [data modyf: 15-12-2008 09:59]
[16] Prostytucja dorosłych kobiet - uprawianie zawodu czy patologia?, Joanna Dec-Pietrowska
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 8, 2007. / red. nauk. Małgorzata Olejarz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 291--304, ISBN: 9788374811040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9417] [data modyf: 28-01-2008 17:46]
[17] Swoisty charakter pomocy osobom świadczącym usługi seksualne, Joanna Dec-Pietrowska, Ewa Szumigraj
// W: Niejednoznaczność poradnictwa, 2004. / red. Elżbieta Siarkiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 99--107, ISBN: 838932127X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6946] [data modyf: 09-11-2004 13:26]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Refleksje doradców nad własnymi doświadczeniami w streetworkingu / Joanna Dec-Pietrowska, 2018. Dyskursy Młodych Andragogów, 19, 237--253, ISSN: 2084-2740, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: counselling, filozofia harm reduction, harm reduction, learning trought experiencing, outreach/streetworking, poradnictwo, streetworking, uczenie się przez doswiadczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-23306] [data modyf: 19-11-2018 09:18]
[10] [1] / [10] [1]
[2] Czego (nie) dowiemy się o kobiecości i męskości? Selektywność przekazu "edukacji seksualnej" w Polsce / Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka, Agnieszka Walendzik-Ostrowska, 2017. Societas/Communitas, 1 (23), 103--119, ISSN: 1895-6890, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: gender, sex education, sexuality, textbooks for FLE
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22461] [data modyf: 06-03-2018 13:50]
[4] [0,33] / [4] [0,33]
[3] Implementation and Operational Research: Computer-Assisted Intervention for Safer Sex in HIV-Positive Men Having Sex With Men: Findings of a European Randomized Multi-Center Trial / Christiana Nöstlinger, Tom Platteau, Johannes Bogner, Jozefien Buyze, Joanna Dec-Pietrowska, Sonia Dias, John Newbury-Helps, Agnes Kocsis, Matthias Mueller, Daniela Rojas, Danica Stanekova, Jacques van Lankveld, Robert Colebunders, 2016. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes Vol. 7, Iss. 3, 63--72, ISSN: 1525-4135,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)
[AWCZ-20182] [data modyf: 23-06-2016 09:17]
[4] Społeczne konstruowanie cielesności i seksualności. Analiza wybranego kontekstu edukacji seksualnej / Joanna Dec-Pietrowska, Emilia Paprzycka, 2016. Dyskursy Młodych Andragogów 17, 325--339, ISSN: 2084-2740, wykr. summ.
Słowa kluczowe: cielesność, edukacja seksualna, embodiment, feminity, kobiecość, masculinity, męskość, seksualność, sexual education, sexuality
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20740] [data modyf: 20-12-2016 09:31]
[5] Development of a theory-guided pan-European computer-assisted safer sex intervention / Christiana Nöstlinger, Ruth Borms, Joanna Dec-Pietrowska, Sonia Dias, Daniela Rojas, Tom Platteau, Wim Vanden Berghe, Gerjo Kok, 2015. Health Promotion International 31, 4, 782--792, ISSN: 0957-4824, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Europe, HIV/aids, action plan, health promotion programs, intervention
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1093/heapro/dav061         Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-19325] [data modyf: 17-03-2017 10:11]
[6] Child desire in women and men living with HIV attending HIV outpatient clinics: Evidence from a European multicentre study / Christiana Nöstlinger, France Desjardins, Joanna Dec-Pietrowska, Tom Platteau, Epco Hasker, 2013. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care Vol. 18, No. 4, 251--263, ISSN: 1362-5187,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 10 [24-02-2020]
[AWCZ-19003] [data modyf: 21-07-2015 12:50]
[7] Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych - "streetworking" / Joanna Dec-Pietrowska, 2012. Studia Poradoznawcze, 129--141 summ.
Słowa kluczowe: grupy marginalizowane, pomaganie przez oferowanie, poradnictwo dialogowe, poradnictwo liberalne, redukcja szkód, streetworking
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17036] [data modyf: 05-02-2013 12:39]
[8] Poradnictwo dla osób z grup marginalizowanych - streetworking / Joanna Dec-Pietrowska, 2012. Studia Poradoznawcze, 110--124 bibliogr.
Słowa kluczowe: grupy marginalizowane, pomaganie przez oferowanie, poradnictwo dialogowe, poradnictwo liberalne, redukcja szkód, streetworking
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18458] [data modyf: 10-10-2014 10:07]
[9] Zjawisko handlu ludźmi - profil ofiar z Polski i z zagranicy / Joanna Dec-Pietrowska, 2006. Rocznik Lubuski: Seksualność człowieka, obszary zainteresowań teoretyków i praktyków, T. 32, cz.2, 177--199, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12331] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Streetworking, czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec-Pietrowska, 2005. Psychologia w Szkole, 4, 101--109, ISSN: 1731-836X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10946] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Męskość jako przedmiot narracji w wybranych podręcznikach do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Przekazy jawne, ukryte i pominięte / Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2015, nr 16, s. 369--382, ISSN: 2084-2740, summ.
Słowa kluczowe: Education for family life course, masculinity, męskość, patterns of masculinity, podręczniki szkolne, przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, textbooks, wzorce męskości,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10170] [data modyf: 05-08-2015 10:17]
[2] Kobieta "upadła" - o stereotypowym postrzeganiu kobiet świadczących usługi seksualne. Analiza forów internetowych / Joanna Dec-Pietrowska, Agnieszka Walendzik-Ostrowska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2014, 15, s. 295--309, ISSN: 2084-2740, rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: female sex workers/women providing sexual services, prostitution, stereotypes,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9932] [data modyf: 31-07-2015 13:06]
[3] Specyfika poradnictwa okołotestowego / Joanna Dec-Pietrowska // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2013, t. 14, s. 229--242, ISSN: 2084-2740, rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9645] [data modyf: 07-08-2015 09:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski