System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Edward Hajduk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kulturowe wyznaczniki biegu życia / Edward Hajduk .- Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 2001 .- 1999 s. .- ISBN: 8388149660
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4764] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[2] Pomoc i opieka : różne postacie / Edward Hajduk, Barbara Hajduk .- Kraków : "Impuls", 2001 .- 105 s. .- ISBN: 8373080619
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4765] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Możliwość modalna i możliwość hipotetyczna - wersja dydaktyczna problemu / Edward Hajduk
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 145--159 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13661] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Zielonogórska pedagogika / Edward Hajduk
// W: Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego / red. nauk. Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 71--81 .- ISBN: 9788374812764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11659] [data modyf: 29-01-2010 13:27]
[3] Nauki społeczne w kształceniu nauczycieli / Edward Hajduk
// W: Świadomość i samoświadomość nauczyciela a jego zachowania zawodowe / red. naukowa Edward Kozioł, Ewa Pasterniak-Kobyłecka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 301--310 .- ISBN: 8374810041
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8300] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Społeczne uczestnictwo młodzieży - wielość obrazów / Edward Hajduk
// W: Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / red. nauk Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005 - s. 214--231 .- ISBN: 8389501392
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Die Fähigkeit des deduktiven Schlussfolgerns und Erklärens - ein Beitrag zur kognitiven Sozialisation der Studenten / Edward Hajduk
// W: Längsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften / E. Hajduk, H. Merkens .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003 - s. 197--232 .- ISBN: 8389321661
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6138] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Podmiotowość jednostki a ład społeczny: ( rejestr problemów) / Edward Hajduk
// W: Złożoność edukacji humanistycznej jako przedmiot badań i analiz naukowych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Strawy .- Szczecin : "Pedagogium" Wydaw. OR TWP, 2003 - s. 93--99 .- ISBN: 8387561185
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6266] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Podmiotowość jednostki wobec postulatów ładu społecznego (propozycje analizy) / Edward Hajduk
// W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego; T. 2: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / pod red. Doroty Rybczyńskiej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003 - s. 41--52 .- ISBN: 8373082549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Społeczności pogranicza i ich funkcje socjalizacyjne / Edward Hajduk, Elżbieta Papiór
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. T.1: Teorie, studia, interpretacje / pod red. nauk Marii Zielińskiej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2003 - s. 503-512 .- ISBN: 8388317067
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6172] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Umiejętność wnioskokowania dedukcyjnego i wyjaśniania: (socjalizacja kognitywna studentów) / Edward Hajduk
// W: Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej : polskie i niemieckie badania podłużne: (Longitudinal Study) / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 107--138 .- ISBN: 8389321424
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5950] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Małe miasto przygraniczne jako środowisko socjalizacji / Edward Hajduk
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje i wyzwania. T. 2 .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2001 - s. 305--314 .- ISBN: 8388317458
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3163] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Procesy i ludzie pogranicza: (próba rozpoznania) / Edward Hajduk
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001 - s. 89--97 .- ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3789] [data modyf: 05-02-2003 11:34]
[12] Bildungsdeterminismus / Edward Hajduk
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 - s. 39--49 .- ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2988] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[13] Die gesellschaftliche Lage der polnischen Jugend - Aspekte und Bedingungen / Edward Hajduk, Irena Regina Orzełek-Bujak
// W: Die Jugend von Heute : Aussichten und Bedrohungen .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000 - s. 209--214 .- ISBN: 8372680213
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Sposoby eliminowania sporów spornych jako wyróżnik dziedzin kultury - kilka propozycji / Edward Hajduk
// W: Edukacja dorosłych w procesie integrowania się Europy .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 157--163 .- ISBN: 8372680043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3506] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[15] W poszukiwaniu znaków firmowych Polski / Edward Hajduk
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000 .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, 2000 - s. 114--121 .- ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Aspiracje uczniów do podmiotowości / Edward Hajduk
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 .- Wyd. 2 popr. - s. 166--178 .- ISBN: 8390399075
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2750] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Aspiracje uczniów klas ósmych szkół społeczności pogranicza zachodniego / Edward Hajduk
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej - kontynuacje .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 - s. 315--329 .- ISBN: 839100937
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2791] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[18] Bilder der gesellschaftlichen Lage polnischer Jugend / Edward Hajduk
// W: Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Bedingungen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 143--156 .- ISBN: 8386832797
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3410] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Deskryptywne i normatywne składniki języka - wskazania studentów / Edward Hajduk, Barbara Hajduk
// W: Humanizm, prakseologia, pedagogika .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998 - s. 139--143 .- ISBN: 8386832614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4506] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Die soziale Lage der Jugend in Polen / Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec
// W: Beständigkeit und andel der soziale lage polnischer und deutscher Jugendlichen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 - s. 45--53 .- ISBN: 8386832355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3425] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Empirical criteria for isolating the student professionalization process / Edward Hajduk, Barbara Hajduk
// W: Methodische Probleme der empirischen Erziehungswissenschaft .- Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, 1997 - s. 151--164 .- ISBN: 3871167606
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4545] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Unifikation und integration - Arten der Gesellshaftsordung / Edward Hajduk
// W: Beständigkeit und andel der soziale lage polnischer und deutscher Jugendlichen .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997 - s. 71--83 .- ISBN: 8386832355
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3426] [data modyf: 04-02-2003 14:28]
[23] O jednej koncepcji badania procesu socjalizacji: (propozycja) / Edward Hajduk
// W: Metoda panelu : różne aplikacje / red. nauk. Edward Hajduk .- Zielona Góra : WSP, 1993 - s. 9--17 .- ISBN: 8385693335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6473] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O rodzajach wiedzy / Edward Hajduk // Wędrujemy .- 2010, nr 4, s. 35--37
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17962] [data modyf: 27-02-2014 10:55]
[2] Instytucjonalny układ Zielonej Góry generujacy i kontrolujący proces socjalizacji / Edward Hajduk // Rocznik Lubuski: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj .- 2002, T. 28 cz. 2, s. 41--48, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11732] [data modyf: 21-02-2007 18:29]
[3] Widowisko w tworzeniu tożsamości młodzieży: (szkic problemów) / Edward Hajduk, Fabian Hajduk // Rocznik Lubuski: Młodzież gimnazjalna miasta średniego wobec nowego ładuj .- 2002, T. 28cz. 2, s. 157--164, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11716] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] "Klasa" konsumentów" wiedzy i posiadaczy dyplomów wobec wspólnot wyobrażonych / Edward Hajduk // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2001, nr 3, s. 57--70, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6713] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Różne postacie dobroci człowieka / Edward Hajduk // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2000, nr 1, s. 111--116, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8256] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Zbiorowe podmioty dziejów Zielonej Góry / Edward Hajduk // Rocznik Lubuski: Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi .- 1998, T. 24 cz. 2, s. 201--220, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11772] [data modyf: 22-02-2007 12:27]
[7] Zielona Góra - funkcje jej instytucji kultury / Edward Hajduk // Rocznik Lubuski: Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi .- 1998, T. 24 cz. 2, s. 31--39, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Oddziływanie ideologii ideologii klasy średniej w Polsce. Źródła ograniczeń / Edward Hajduk // Rocznik Lubuski: Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa .- 1996, T. 22 cz. 2, s. 169--183, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wzory biografii / Edward Hajduk // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 24--30, ISSN: 0023-5938,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10490] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wzory biografii / Edward Hajduk // Ruch Pedagogiczny .- 1993, nr 1/2, s. 24--30, ISSN: 0483-4992,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Socjalizacja i jej społeczny konflikt / Edward Hajduk // W: Dydaktyka Literatury .- 2006, T. 26, s. 175--184
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7556] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Kształcenie nauczycieli (dwie wersje) / Edward Hajduk // W: Dydaktyka Literatury .- 2005, T. 25, s. 141--147
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7096] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Refleksja o Uniwersytecie Zielonogórskim / Edward Hajduk // W: Studia Zielonogórskie .- 2002, T. 8, s. 7--10, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6123] [data modyf: 22-07-2003 14:13]
[4] Miasto średniej wielkości w okresie zmian gospodarczych i politycznych polskiego społeczeństwa / Edward Hajduk // W: Studia Zielonogórskie .- 2001, T. 7, s. 41--47, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4366] [data modyf: 23-01-2003 10:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sposoby rozwiązywania sporów słownych : (rejestr otwarty) / Edward Hajduk // W: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r.. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 559--579 .- ISBN: 8373227512
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16614] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Podmiotowość jednostki a ład społeczny / Edward Hajduk // W: Modelowe rozwiązania działalności profilaktycznej w grupach dzieci i młodzieży : [materiały konferencyjne]. Wiechlice, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, 2003, s. 15--23 .- ISBN: 8391393895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15468] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Kompetencje intelektualne studentów - propozycja diagnozowania / Edward Hajduk // W: Edukacja a życie codzienne : [materiały 17 sekcji IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Olsztynie]. Olsztyn, Polska, 2001 .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002 .- T. 1, s. 193--200 .- ISBN: 8322611935
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15421] [data modyf: 10-03-2003 18:18]
[4] Kleinstädte im Grenzgebiet als Milieu der Sozialisation / Edward Hajduk // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000 .- Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 105--111
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12627] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Determinizm edukacyjny - jego ograniczenia biograficzne i kulturowe / Edward Hajduk // W: Perspektywy i kierunki rozwoju pedagogiki : [materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego]. Kraków, Polska, 1998 .- Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 1999, s. 141--153
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13840] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Społeczne położenie młodzieży w Polsce / Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 87--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13419] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Wnioskowanie i wyjaśnianie - umiejętności studentów / Edward Hajduk // W: Humanizm - Prakseologia - Pedagogika : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Drzonków, Polska, 1996 .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Lubuskie, 1997, s. 115--127
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13427] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[8] Zur Ideologie der mittelschicht in Polen, deren auswirkungen und grenzen / Edward Hajduk // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 188--199
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Młodzież a gospodarka rynkowa. Polskie perspektywy / Edward Hajduk // W: Młodzież w okresie przemian społecznych. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1994, s. 16--22
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16750] [data modyf: 25-11-2004 17:51]
[10] Młodzież a rynek - polskie perspektywy / Edward Hajduk // W: Pracownik socjalny a lokalny rynek pracy : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : [B.w.], 1993, s. 77--81
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16286] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Społeczne uczestnictwo młodzieży średniego miasta / (Red.) Edward Hajduk, Paweł Karpińczyk .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005 .- ISBN: 8389501392
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Człowiek i społeczeństwo w perspektywie zmiany społecznej / (Red.) Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 247 s. .- ISBN: 8389321424
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4022] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Längsschnittuntersuchungen in den Sozialwissenschaften / (Red.) Edward Hajduk, Hans Merkens .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003, 267 s. .- ISBN: 8389321661
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3984] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. / (Red.) Edward Hajduk, Tatiana Rongińska .- Zielona Góra : Technical University, 2000, Pt. 2, 169 s. .- ISBN: 8385911863
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3043] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Änderung der Lebensorientierungen der Jugend und ihre Brdingungen / (Red.) Edward Hajduk .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, 156 s. .- ISBN: 8386832797
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3004] [data modyf: 27-01-2003 14:41]
[6] Rocznik Lubuski / (Red.) Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998, T. 24 cz.2
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Beständigkeit und Wandel der soziale Lage polnischer und deutscher Jugendlichen / (Red.) Edward Hajduk, Ewa Narkiewicz-Niedbalec .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 154 s. .- ISBN: 8386832355
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3023] [data modyf: 06-02-2008 10:55]
[8] Metoda panelu / (Red.) Edward Hajduk .- Zielona Góra : WSP, 1993, 207 s. .- ISBN: 8385693335
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Odmiany grupowego życia młodzieży miejskiej. Socjologiczne studium nad stowarzyszeniowymi, zrzeszeniowymi i instytucyjnymi formami skupienia młodzieży w lokalnej zbiorowości / / Stankiewicz J., Walkowiak J. .- Poznań , 1994 (Rec.) Edward Hajduk // Rocznik Lubuski .- 1996, T. 22 cz. 2, s. 203--204
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski