System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Korlak-Łukasiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Support in the process of mourning through organising leisure time / Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research) .- Wietnam : Vinh University Publishing House, 2019 - s. 104--116 .- ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20810] [data modyf: 04-06-2019 11:56]
[2] The significance of personality variables in the selection for the profession of a social worker / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Culture - Education - Professional work : Polish and Vietnamese Experiences / Eds. Zdzisław Wołk, Cao Long Van, Nguyen Van Cuong, Ngo Dinh Phuong, Tran van Thuc .- Zielona Góra : Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii, 2018 - s. 41--49 .- ISBN: 9788394571481
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20033] [data modyf: 03-06-2019 14:49]
[3] Wykluczenie społeczne wdów / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: ...między bezradnością a działaniem / red. nauk Ewa Kantowicz, Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk, Magdalena Zmysłowska . Tom V .- Kraków : Wydawnictwo Impuls, 2018 - (Zagrożone społeczeństwo) - s. 159--171 .- ISBN: 9788380954168
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20319] [data modyf: 04-06-2019 11:58]
[4] Grupa samopomocowa "Wsparcie po stracie" źródłem wsparcia w kryzysie / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / red. nauk. Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 95--103 .- ISBN: 9788378422204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17829] [data modyf: 04-05-2018 09:04]
[5] Interwencja kryzysowa po stracie / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Żałoba i strata. Ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Justyny Kurtyki-Chałas i Joanny Truszkowskiej .- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016 - s. 137--149 .- ISBN: 9788380902060
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18979] [data modyf: 27-04-2017 10:52]
[6] Wsparcie osób starszych po stracie współmałżonka / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Starzenie się ludności jako wyzwanie XXI wieku : Ujęcie interdyscyplinarne / pod red. Wieńczysława Gierańczyka .- Toruń : Wyższa Szkoła Bankowa, 2016 - s. 233--247 .- ISBN: 9788394331672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18878] [data modyf: 30-03-2017 08:51]
[7] Wsparcie po stracie: rodzinne i instytucjonalne / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej / red. nauk. Ewa Kantowicz, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Lidia Willan-Horla . T. 1 .- Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015 - s. 229--245 .- ISBN: 9788372999634
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17832] [data modyf: 29-04-2016 10:35]
[8] Dziecko wobec śmierci / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Problemy współczesnego dziecka. Wybrane aspekty / red. nauk. Małgorzata Cywińska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014 - s. 243--254 .- ISBN: 9788323227991
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16745] [data modyf: 19-03-2015 09:05]
[9] Wsparcie po stracie / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 87--105 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14828] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Wsparcie w okresie żałoby po stracie współmałżonka w indywidualnych doświadczeniach Lubuszan / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskich rodzin / pod red. nauk. Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 57--73 .- ISBN: 9788362098101
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14821] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Powiat krośnieński / Anna Korlak-Łukasiewicz, Marzanna Farnicka
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 32--39 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14037] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Rozwój roli zawodowej polskiego pracownika socjalnego / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 429--442 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13681] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Studia zaoczne formą kształcenia ustawicznego czy "towarem" / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego / red. nauk. Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 83--93 .- ISBN: 9788374812764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11660] [data modyf: 29-01-2010 13:33]
[14] Kompetencje zawodowe pracowników socjalnych - specyfika profesjonalnego działania w pracy socjalnej / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. naukowa Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 157--167 .- ISBN: 8389321769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Europa regionów - idea wychowania / Anna Korlak-Łukasiewicz
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 15--20 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3071] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze / Anna Korlak-Łukasiewicz, Elżbieta Lipowicz
// W: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce : (prezentacja ośrodków akademickich) .- Olecko : Wszechnica mazurska, 2000 - s. 275--297 .- ISBN: 838653107
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wsparcie w procesie żałoby poprzez organizację czasu wolnego / Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2018, nr 5, s. 79--90, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czas wolny, wsparcie, żałoba
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23792] [data modyf: 12-03-2019 11:55]
[2] Kształcenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Stanach Zjednoczonych / Anna Korlak-Łukasiewicz // Problemy Profesjologii .- 2017, nr 2, s. 103--116, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: doskonalenie zawodowe, kształcenie zawodowe, occupation, pracownik socjalny, profesja, professional development, social worker, specialization, specjalizacja, vocational education
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22254] [data modyf: 26-01-2018 08:41]
[3] Katedra pedagogiki społecznej. Rozwój i struktura / Anna Korlak-Łukasiewicz // Rocznik Lubuski: Pedegogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych .- 2013, tom 39, cz. 2, s. 273--279, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17826] [data modyf: 21-07-2015 12:35]
[4] Przeżywanie żałoby przez dzieci / Anna Korlak-Łukasiewicz // Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych .- 2013, Tom 39, cz. 2, s. 119--130, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17812] [data modyf: 21-07-2015 11:22]
[5] Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych. Jak mu zaradzić? / Anna Korlak-Łukasiewicz // Praca Socjalna .- 2001, nr 4, s. 3--21, ISSN: 0860-3480,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7653] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / (Red.) Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 132 s. .- ISBN: 9788378422204
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5444] [data modyf: 29-04-2016 09:58]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski