System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Elżbieta Lipowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Praca socjalna z rodziną : diagnoza - projektowanie - zmiana / Elżbieta Lipowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 161 s. .- ISBN: 9788378420989
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12020] [data modyf: 16-03-2017 10:46]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Deficiencies versus resources - new tendencies in social work with family / Elżbieta Lipowicz
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research) .- Wietnam : Vinh University Publishing House, 2019 - s. 130--141 .- ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20818] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[2] Ośrodek mediacji miejscem wsparcia rodziny w kryzysie rozwodowym / Elżbieta Lipowicz
// W: Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / red. nauk. Anna Korlak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - s. 71--81 .- ISBN: 9788378422204
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17828] [data modyf: 29-04-2016 10:11]
[3] Rezultaty rodzicielskich mediacji rozwodowych w narracjach uczestników / Elżbieta Lipowicz
// W: Zasoby rodziny - wychowanie, poradnictwo, praca socjalna / pod red. E. Czerka Fortuna, K. Kmita-Zaniewska, A. Zbierzchowska .- Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016 - s. 132--155 .- ISBN: 9738365155375 .- [w druku]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18822] [data modyf: 01-03-2017 12:48]
[4] Mediacja jako forma wsparcia rodziców w sporze o dziecko / Elżbieta Lipowicz
// W: Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej / red. nauk. Ewa Kantowicz, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Lidia Willan-Horla . T. 1 .- Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015 - s. 275--285 .- ISBN: 9788372999634
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17833] [data modyf: 29-04-2016 10:38]
[5] Kształtowanie się zawodu mediatora w Polsce / Elżbieta Lipowicz
// W: Praca i rozwój zawodowy w warunkach współczesnych przemian / red. nauk. B. Pietrulewicz, E. Baron-Polańczyk, A. Klementowska .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2013 - s. 21--29 .- ISBN: 9788393228034
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15906] [data modyf: 04-09-2015 14:40]
[6] Kondycja i zagrożenia lubuskiej rodziny / Elżbieta Lipowicz
// W: Życie Lubuszan : współczesność i perspektywy lubuskich rodzin / pod red. nauk. Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 21--41 .- ISBN: 9788362098101
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14819] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Obraz klienta pomocy społecznej w percepcji studentów i pracowników socjalnych - komunikat z badań / Elżbieta Lipowicz
// W: Stereotypy w pedagogice, pracy socjalnej i resocjalizacji / red. nauk. Ewa Kantowicz, Anna Leszczyńska-Rejchert .- Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2012 - s. 145--158 .- ISBN: 9788363955076
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15160] [data modyf: 01-03-2013 16:25]
[8] Życie rodzinne Lubuszan / Elżbieta Lipowicz
// W: Lubuszanie 2012 : diagnoza stanu: raport z badań / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Wydaw. PRINTPAP, 2012 - s. 47--67 .- ISBN: 9788362098095
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14826] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Mediacja i rozwiązywanie konfliktów w pracy socjalnej / Elżbieta Lipowicz
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 443--450 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13682] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Niepełnosprawni w poszukiwaniu rozwiązań- o nowych metodach pracy socjalnej / Elżbieta Lipowicz
// W: Niepełnosprawność - cywilizacyjne wyzwania. Prewencja i wsparcie / pod. red. A. Owoca i Z. Wołka .- Zielona Góra : Nowe Zdrowie Publiczne - Oficyna Akademicka, 2011 - s. 101--114 .- ISBN: 9788392816232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14478] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Powiat grodzki Gorzów Wlkp. / Elżbieta Lipowicz, Marzena Sendyk
// W: Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy : przewodnik po badaniach / pod red. nauk. Grażyny Miłkowskiej i Zdzisława Wołka .- Zielona Góra : Media Consulting Agency, 2011 - s. 11--18 .- ISBN: 9788392619741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14034] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Mediacja wobec problemów post-rodzinnej rodziny / Elżbieta Lipowicz
// W: Pomoc - wsparcie społeczne - poradnictwo : od teorii do praktyki / red. nauk. Magdalena Piorunek .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2010 - s. 373--388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12646] [data modyf: 09-02-2011 12:06]
[13] Mediacyjny model działania w pracy socjalnej / Elżbieta Lipowicz
// W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski .- Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2010 - s. 263--271 .- ISBN: 9788389163707
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12402] [data modyf: 22-11-2010 10:03]
[14] Szkoła wyższa w kształceniu ustawicznym pracowników socjalnych / Elżbieta Lipowicz
// W: Szkolnictwo wyższe w systemie kształcenia ustawicznego / red. nauk. Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 61--69 .- ISBN: 9788374812764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11658] [data modyf: 29-01-2010 13:26]
[15] Funkcje i zadania ośrodków pomocy społecznej / Elżbieta Lipowicz
// W: Instytucje pomocy w służbie ludziom / red. naukowa Zdzisław Wołk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 25--32 .- ISBN: 8389321769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6439] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Innowacyjność jako komponent działania socjalnego - komunikat z badań / Elżbieta Lipowicz
// W: Pomoc społeczna. Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1 / Krystyna Marzec-Holka .- Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2003 - s. 307--314 .- ISBN: 8370964656
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6096] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Mediacje miedzy nieletnim sprawcą a ofiarą - stan obecny i perspektywy / Elżbieta Lipowicz
// W: Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji : T. 1: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacji .- Zielona Góra : San Media, 2002 - s. 77--83 .- ISBN: 83918117601
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5491] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Praca socjalna jako nowa profesja - założenia i rzeczywistość / Elżbieta Lipowicz
// W: Czynniki determinujące aktywność zawodową pracowników .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2000 - s. 241--248 .- ISBN: 8391199800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3973] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[19] Praca socjalna zorientowana na społeczność lokalną / Elżbieta Lipowicz
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 187--191 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3089] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze / Anna Korlak-Łukasiewicz, Elżbieta Lipowicz
// W: Funkcjonowanie i kierunki rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce : (prezentacja ośrodków akademickich) .- Olecko : Wszechnica mazurska, 2000 - s. 275--297 .- ISBN: 838653107
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Od deficytów ku zasobom - nowe tendencje w pracy socjalnej z rodziną / Elżbieta Lipowicz // Relacje. Studia z nauk społecznych .- 2018, nr 5, s. 23--33, ISSN: 2543-5124, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: odporność rodziny, praca socjalna, siła, zasoby rodziny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23623] [data modyf: 07-02-2019 11:01]
[2] Kobiety i mężczyźni jako uczestnicy rozwodowych mediacji rodzicielskich / Elżbieta Lipowicz // Rocznik Lubuski: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna .- 2016, tom 42, cz. 1, s. 177--191, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: balance of power, divorce mediations, men, parental care, parental conflict, women
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21122] [data modyf: 01-03-2017 12:53]
[3] Cechy klientów pomocy społecznej w opiniach studentów i pracownikow socjalnych - komunikat z badań / Elżbieta Lipowicz, Aleksandra Łuczak // Rocznik Lubuski: Pedagogika społeczna na rzecz społeczności lokalnych .- 2013, Tom 39, cz. 2, s. 143--156, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17814] [data modyf: 21-07-2015 11:22]
[4] Wzory działalności zawodowej pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej / Elżbieta Lipowicz // Rocznik Lubuski: Kalejdoskop życia społecznego na Ziemi Lubuskiej .- 2007, T. 33, cz. 1, s. 161--188, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12775] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rola i znaczenie metafory w mediach narracyjnych / Elżbieta Lipowicz // W: Dyskursy Młodych Andragogów .- 2015, nr 16, s. 91--100, ISSN: 2084-2740, : summ.
Słowa kluczowe: conflict, konflikt, mediacje, mediations, metafora, metaphor, narracje, narrations,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10161] [data modyf: 05-08-2015 10:16]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Konflikty wewnątrzrodzinne - między normą a dysfunkcją / Elżbieta Lipowicz // W: Nová sociálna edukácia človeka (?) : (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie. Prešov, Słowacja, 2012 .- Prešov : Prešovská univezita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2012, s. 183--192 .- ISBN: 9788055506418
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20551] [data modyf: 16-10-2013 13:48]
[2] Obraz "trudnego klienta" w percepcji studentów zaocznych z pedagogiki w zakresie pracy socjalnej : (komunikat z badań) / Elżbieta Lipowicz, Dorota Rybczyńska // W: Problemy społeczne w okresie zmian systemowych : materiały z konferencji naukowej. Rzeszów, Polska, 1997 .- Rzeszów : [br. wyd.], 1997, s. 496-506
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych w warunkach przemian ustrojowych / Elżbieta Lipowicz // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 169--173
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13440] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Kilka spostrzeżeń na temat diagnostycznych funkcji kwestionariusza wywiadu środowiskowego / Elżbieta Lipowicz, Bożena Olszak-Krzyżanowska, Dorota Rybczyńska // W: Socjologia a edukacja socjalna : [materiały konferencyjne]. Toruń, Polska, 1996 .- Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 1996, s. 53--59 .- ISBN: 1996
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16292] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Refleksje na temat edukacji socjalnej / Elżbieta Lipowicz, Bożena Olszak-Krzyżanowska, Dorota Rybczyńska // W: Socjologia a edukacja socjalna : [materiały konferencyjne]. Toruń, Polska, 1996 .- Toruń : Wydaw. Edukacyjne AKAPIT, 1996, s. 61--70 .- ISBN: 1996
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971--2011) / / Grażyna Miłkowska, Marek Furmanek (red.) .- Zielona Góra , 2011 (Rec.) Elżbieta Lipowicz // Rocznik Lubuski .- 2013, tom 39, cz. 2, s. 265--269
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Wzory działalności zawodowej pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej - opis i uwarunkowania / Elżbieta Lipowicz .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2001 .- 258 s. / Promotor: dr hab. Zdzisław Wołk, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski