System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Danuta Chmielewska-Banaszak
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Danuta Chmielewska-Banaszak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 27 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Między filozofią nauki a socjologią wiedzy: poznanie naukowe w koncepcji Michaela Polanyi'ego / Danuta Chmielewska-Banaszak
// W: Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy. Tom II / pod red. Pawła Bytniewskiego, Mirosława Chałubińskiego .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 - (Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy) - s. 41--60 .- ISBN: 9788322731734
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12233] [data modyf: 30-09-2010 10:31]
[2] Czy społeczność uczonych stanowi enklawę? / Danuta Chmielewska-Banaszak
// W: Enklawy życia społecznego / pod red. Leszka Gołdyki i Ireny Machaj .- Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetetu Szczecińskiego, 2007 - (Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego) - s. 295--308 .- ISBN: 9788372416179
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10063] [data modyf: 29-04-2008 13:04]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Konteksty relacji mistrz - uczeń / Danuta Chmielewska-Banaszak
// W: W kręgu socjologii interpretatywnej. Badania jakościowe nad tożsamością / pod red. Jacka Leońskiego i Urszuli Kozłowskiej .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Instytut Socjologii i Psychologii, 2007 - s. 225--237 .- ISBN: 9788360606001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9191] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Psychospołeczne determinanty karier naukowych / Danuta Chmielewska-Banaszak
// W: Kariera i sukces : analizy socjologiczne / red. nauk. Kazimierz M. Słomczyński .- Zielona Góra - Warszawa : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 205--226 .- ISBN: 9788374811071
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9296] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Wiedza milcząco przyjowana / Danuta Chmielewska-Banaszak
// W: Fleck : o społecznej naturze poznania .- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000 - s. 122-126 .- ISBN: 8372551871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4876] [data modyf: 26-03-2002 13:39]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Półtawski Jerzy / Danuta Chmielewska-Banaszak
// W: Słownik filozofów polskich / pod red. Bolesława Andrzejewskiego i Romana Kozłowskiego .- Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 1999 - s. 149--150 .- ISBN: 8371120125
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14915] [data modyf: 28-11-2012 13:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O pragmatycznych aspektach efektywności w nauce / Danuta Chmielewska-Banaszak // Przegląd Kulturoznawczy .- 2013, nr 2, s. 167--177, ISSN: 1895-975X,
Słowa kluczowe: creative process, effectiveness in science, organizational climate
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.4467/20843860PK.13.015.1280
[AWCZ-17701] [data modyf: 21-07-2015 10:54]
[2] Stres pracy lekarza - doniesienie z badań / Danuta Chmielewska-Banaszak, Wioletta Giemza-Urbanowicz // Doktor: Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze .- 2012, nr 1, s. 18
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16457] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[3] O pasji naukowej i pożytkach z niej płynących / Danuta Chmielewska-Banaszak // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 2011, T. 47, z. 2, s. 217--228, ISSN: 0044-1619, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15999] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Stres zawodowy pracowników nauki w świetle badań / Danuta Chmielewska-Banaszak, Wioletta Giemza-Urbanowicz // Rocznik Lubuski: recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku .- 2011, Tom 37, część 1, s. 183--196, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15857] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Wiedza milcząca w nauce. Koncepcja Michaela Polanyi'ego / Danuta Chmielewska-Banaszak // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 2010, T. 46, z. 1, s. 13--26, ISSN: 0044-1619, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14911] [data modyf: 21-07-2010 11:19]
[6] W matni stereotypów / Danuta Chmielewska-Banaszak // Puls .- 2008, nr 9, s. 36--37
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14913] [data modyf: 21-07-2010 11:49]
[7] Zrozumieć klienta pomocy społecznej / Danuta Chmielewska-Banaszak // Praca Socjalna .- 2008, nr 6, s. 18--31, ISSN: 0860-3480,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13458] [data modyf: 17-12-2008 09:56]
[8] Naukowiec jako polityk. O argumentacji perswazyjnej i nie tylko / Danuta Chmielewska-Banaszak // Nauka i Szkolnictwo Wyższe .- 2005, nr 1, s. 84--91
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10599] [data modyf: 07-02-2008 14:34]
[9] Burza w filiżance kawy / Danuta Chmielewska-Banaszak // Puls .- 2004, nr 7,8, s. 16--17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14912] [data modyf: 21-07-2010 11:47]
[10] Wiedza milcząca. Jawne "Versus" utajone: nowe spojrzenie na poznawcze i społeczne funkcjonowanie człowieka / Ewa Magier, Danuta Chmielewska-Banaszak // Zagadnienia Naukoznawstwa .- 2004, z. 4, s. 751--763, ISSN: 0044-1619,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Problem definiowania w naukach humanistycznych / Danuta Chmielewska-Banaszak, Teresa Rzepa // Zdrowie Psychiczne .- 1993, nr 1-2, s. 126--132
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14915] [data modyf: 21-07-2010 11:58]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Teorie i idee konstruktywistyczne / Danuta Chmielewska-Banaszak // W: Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej .- 2012, vl. 56, s. 43-63, ISSN: 0867-5392,
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-9440] [data modyf: 28-11-2012 13:38]
[2] Bariery komunikacyjne świata nauki / Danuta Chmielewska-Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica(Nr 14) .- 2002, Nr 346, s. 119--128, ISSN: 0867-5759,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6090] [data modyf: 21-07-2010 12:04]
[3] Społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju nauki / Danuta Chmielewska-Banaszak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica(Nr 12) .- 2002, Nr 303, s. 61--74, ISSN: 0867-5759,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6091] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Język i komunikowanie się w psychologii i innych naukach społecznych / Danuta Chmielewska-Banaszak // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2001, nr 60, s. 7--14
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5526] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Przyczynki do autobiografii Marii Susułowskiej / Danuta Chmielewska-Banaszak, Teresa Rzepa // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Psyche .- 1999, nr 3, s. 19--28
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5525] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] O socjologicznych konsekwencjach zalewania hipokampa przez kortyzol / Danuta Chmielewska-Banaszak // W: Socjologia jako społeczna terapia : Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Zielona Góra 2007. Zielona Góra, Polska, 2007 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008, s. 129--145 .- ISBN: 9788374811828
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19036] [data modyf: 05-01-2009 14:16]
[2] Uwagi o stosowaniu wywiadu narracyjnego / Danuta Chmielewska-Banaszak // W: W kręgu socjologii interpretatywnej - zastosowanie metod jakościowych : [materiały konferencyjne]. Świnoujście, Polska, 2004 .- Szczecin : Economicus, 2005, s. 168--181 .- ISBN: 92198638
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17526] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wizja człowieka w ujęciu Stanisława Ossowskiego / Danuta Chmielewska-Banaszak, Marta Wieszczeczyńska-Chmielewska // W: Koncepcje socjologiczne Stanisława Ossowskiego a teoretyczne i praktyczne zagadnienia współczesności : materiały z konferencji naukowej w Zielonej Górze 20-21. 10. 2003 r.. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004, s. 33-42 .- ISBN: 8373227512
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16761] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej : pogranicza kultur i narodów VII / (Red.) Danuta Chmielewska-Banaszak, Joanna Frątczak-Müller, Martyna Roszkowska, Anna Wachowiak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 178 s. .- ISBN: 9788374813754
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4895] [data modyf: 24-06-2011 09:04]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] O biografii i metodzie biograficznej / / Teresa Rzepa, Jacek Leoński .- Poznań , 1993 (Rec.) Danuta Chmielewska-Banaszak // Przegląd Psychologiczny .- 1994, t. 37, nr 1-2, s. 248--250
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski