System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Maria Fic
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 137 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw handlowych / Maria Fic, Klaus Wenzel .- Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000 .- 110 s. : rys.tab.wykr. .- ISBN: 8387294144
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6124] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Miniprzewodnik zarządzania : organizacja i zarządzanie / Maria Fic, Daniel Fic .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1995 .- 151 s. : bibliogr.rys.wykr. .- ISBN: 8385693882
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6350] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Zarządzanie firmą : minileksykon managera : skrypt / Maria Fic, Daniel Fic .- Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1992 .- 51 s. : bibliogr.rys.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6352] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Gosudarstvennaâ pomosc dlâ sistemy vysšego obrazovaniâ v Pol'še / Maria Fic
// W: Sociokul'turnye aspekty razvitiâ regionov : sbornik naučnyh trudov .- Čelâbinsk : Čelâbinskij Instytut Ekonomiki i Prava im. M. V. Ladošina, 2010 - s. 65--69 .- ISBN: 9785904366049
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12693] [data modyf: 17-02-2011 13:26]
[2] Kryzys gospodarczy w krajach Unii Europejskiej a sytuacja na rynku pracy / Maria Fic
// W: Edukacja - praca - rynek pracy / pod red. B. Pietrulewicza .- Zielona Góra : Wydaw. Nauk. Polskiego Tow. Profesjologicznego ; IETI Uniwersytet Zielonogórski, 2010 - s. 27--38 .- ISBN: 9788393228003
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12662] [data modyf: 14-02-2011 14:45]
[3] Światowy kryzys gospodarczy (2007-2008) i jego wpływ na gospodarkę europejską / Maria Fic
// W: Sučasni problemi social'no-ekonomičnogo rozvitku regioniv : monografiâ .- Dnipropetrovs'k : Zahidnodonbas'kij Instytut Ekonomimi i Upravlinnâ, 2010 - s. 61--66 .- ISBN: 9789663313283
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12180] [data modyf: 02-09-2010 10:02]
[4] Rola edukacji w budowaniu regionu uczącego się / Maria Fic
// W: Problemy edukacji w społeczeństwie homo sapiens globalis / red. nauk. Daniel Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 120--130 .- ISBN: 9788374812757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11636] [data modyf: 18-01-2010 12:57]
[5] Susnost' koncepcii gibkoj social'noj bezopasnosti / Maria Fic
// W: Ekonomičeskie i uridičeskie aspekty razvitiâ regionov .- Čelâbinsk : Čelâbinskij Instytut Ekonomiki i Prava im. M. V. Ladošina, 2009 - s. 93--98 .- ISBN: 9785904366094
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11668] [data modyf: 03-02-2010 09:46]
[6] Innowacje - efekt interakcji w przestrzeni instytucjonalnej / Maria Fic
// W: Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / red. nauk. M. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 167--198 .- ISBN: 9788374811477
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10308] [data modyf: 25-07-2008 12:06]
[7] Konstrukcja wiedzy w przedsiębiorstwie / Maria Fic
// W: Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / red. nauk. M. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 105--133 .- ISBN: 9788374811477
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10305] [data modyf: 25-07-2008 11:57]
[8] Organizacja jutra - zarządzanie specjalizacją, współpracą i talentem / Maria Fic
// W: Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / red. nauk. M. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 12--33 .- ISBN: 9788374811477
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10301] [data modyf: 25-07-2008 11:37]
[9] Rola szkolnictwa wyższego w kształtowaniu kompetencji pracowników w społeczeństwie wiedzy / Maria Fic
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. M. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 13--36 .- ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10427] [data modyf: 19-09-2008 11:53]
[10] Wspieranie regionalnego i lokalnego uczenia się w regionach wiejskich / Maria Fic
// W: Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 = Sustainable local development UE supporting tools for agriculture and rural areas for 2007-2013 / red. nauk. A. Mickiewicz, P. Mickiewicz . T. 1 .- Szczecin : Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2008 - s. 24--33 .- ISBN: 9788392495116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10592] [data modyf: 13-11-2008 14:01]
[11] Wyzwania lubuskiego rynku pracy - diagnoza podstawą realizacji (podsumowanie prac panelowych) / Maria Fic
// W: Wyzwania lubuskiego rynku pracy. Rozwój z troską o człowieka .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2008 - s. 161--164 .- ISBN: 9788360087336
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10828] [data modyf: 28-01-2009 10:40]
[12] Wzrost gospodarczy a bezpieczeństwo socjalne (z elementami ekonomii społecznej) / Maria Fic
// W: Wyzwania lubuskiego rynku pracy. Rozwój z troską o człowieka .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2008 - s. 41--64 .- ISBN: 9788360087336
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10827] [data modyf: 27-01-2009 14:39]
[13] Zarządzanie wiedzą - mnogość teorii i niedostatek praktyki / Maria Fic
// W: Wiedza - innowacyjność - zmiana / red. nauk. Janina Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 22--29 .- ISBN: 9788374811651
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10234] [data modyf: 17-06-2008 14:59]
[14] Innowacyjna edukacja w gospodarce opartej na wiedzy / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Zarządzanie jest sztuką : czyli innowacyjna edukacja w województwie lubuskim / red. D. Fic, I. Politowicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 16--27 .- ISBN: 9788374811118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9219] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Gospodarka oparta na wiedzy a tworzenie, przekazywanie i wykorzystanie wiedzy w uczelni wyższej / Maria Fic
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 7--23 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8469] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Harmonization of higher education in Europe Goals of the education policy in European Union / Maria Fic
// W: Education in turbulent times = Edukacja w czasach burzliwych / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 8--25 .- ISBN: 837481037X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8547] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Uniwersytet - organizacja oparta na wiedzy / Maria Fic
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 145--157 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Gospodarka i usługi / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005 - s. 99--129 .- ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7469] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Regionalne Strategie Innowacji - doświadczenia wybranych regionów / Maria Fic
// W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 213--222 .- ISBN: 8389712652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Znaczenie i rozwój przedsiębiorstw sektora high-tech w Europie i Polsce / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Mikroekonomiczne aspekty europejskich stosunków gospodarczych : problemy praktyki / red. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 309--320 .- ISBN: 838971275X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Analiza konkurencyjności sektorów tradycyjnych i sektora high-tech w województwie lubuskim / Maria Fic
// W: Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 127--171 .- ISBN: 8389712369
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7045] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Dylematy rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej i edukacyjnej w warunkach globalizacji / Maria Fic
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 13--26 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Partnerstwo w społeczeństwie wiedzy / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 267--277 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Polityka społeczna w Unii Europejskiej / Maria Fic
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej / red. L. Koćwin .- Zielona Góra : Wydaw. "Maria", 2004 - s. 195--215 .- ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6987] [data modyf: 03-12-2004 10:22]
[25] Problemy edukacji w społeczeństwie wiedzy / Maria Fic
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2004 - s. 83--89 .- ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6780] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Problemy turystyki w gospodarce opartej na wiedzy / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej / red. L. Koćwin .- Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 16) - s. 17--26 .- ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Regionalne strategie innowacji w gospodarce europejskiej / Maria Fic
// W: Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Maria Fic .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004 - s. 11--32 .- ISBN: 8391853764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7220] [data modyf: 31-03-2005 11:13]
[28] Wiedza i jej wpływ na praktykę gospodarowania w przedsiębiorstwie / Maria Fic
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004 - s. 47--53 .- ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6721] [data modyf: 29-06-2004 10:33]
[29] Europejskie projekty euroregionalne jako czynnik wzrostu kapitału społecznego (na przykładzie województwa lubuskiego) / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Globalizacja : wyzwania dla Polski i regionu lubuskiego: praca zbiorowa / pod red. nauk. Wiesława Hładkiewicza, Andrzeja Małkiewicza .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Politologii, Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2003 - s. 299--308 .- ISBN: 8388059378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Małe i średnie przedsiębiorstwa w miastach przygranicznych Zachodniej Polski / Maria Fic
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym / red. M. Fic, K. Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 - s. 113--118 .- ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5781] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Polityka ograniczania bezrobocia wśród absolwentów / Maria Fic
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 227--236 .- ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6034] [data modyf: 29-09-2003 12:51]
[32] Polskie MSP w "Przedsiębiorczej Europie" / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej / red. Z. Knecht .- Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", 2003 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu ; nr 14) - s. 11--18 .- ISBN: 8387708615
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6126] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Problemy teorii i praktyki zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym / Maria Fic
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym / red. M. Fic, K. Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 - s. 9--13 .- ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5772] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Problemy zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Maria Fic
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 47--54 .- ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6014] [data modyf: 29-09-2003 12:04]
[35] Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju regionalnego / Maria Fic
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym / red. M. Fic, K. Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 - s. 75--85 .- ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5777] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Rola edukacji w rozwoju regionu / Maria Fic
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 49--62 .- ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5985] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Samorząd terytorialny w społeczeństwie informacyjnym / Daniel Fic, Maria Fic
// W: Multimedia w biznesie : gospodarka elektroniczna, multimedialne technologie informacyjne, zarządzanie informacją, nauczanie poprzez multimedia / red. nauk. L. Kiełtyka .- Kraków : Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE, 2003 - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing) - s. 157--170 .- ISBN: 8373332944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6175] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] System podatkowy a konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej / Maria Fic
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 11--28 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Wybrane koncepcje zarządzania wiedzą / Maria Fic
// W: Wiedza - światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości / red. A. Szewczyk .- Szczecin : Wydaw. hogben, 2003 - s. 77--87 .- ISBN: 8391668258
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6207] [data modyf: 12-01-2004 13:11]
[40] Zadania samorządu terytorialnego województwa lubuskiego a poziom życia jego mieszkańców / Maria Fic
// W: Jakość życia w regionie / red. nauk. J. Karwowski .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2003 - s. 121--128 .- ISBN: 8385809813
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Biuro przyszłości - elastyczność i komunikacja w Centrum wiedzy / Maria Fic
// W: Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy? .- Szczecin : "Hogben", 2002 - s. 33--37 .- ISBN: 8391485382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Ekonomiczne wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu procesów globalizacyjnych / Maria Fic
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 11--19 .- ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Problemy funkcjonowania administracji samorządowej w społeczeństwie informacyjnym / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 11--20 .- ISBN: 8388842234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5437] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Problemy szkolenia zawodowego w społeczeństwie informacyjnym / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Rozwój zawodowy pracowników w warunkach przemian gospodarczych / red. M. Frejman, B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Agencja Gospodarki, Nauki i Organizacji, 2002 - s. 161--167 .- ISBN: 8391199819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5701] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Rozwój społeczeństwa wiedzy a zmiany w zarządzaniu edukacją / Maria Fic
// W: Zarządzanie edukacją a kreowanie społeczeństwa wiedzy .- Gdańsk : Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii, 2002 - s. 189--198 .- ISBN: 838861746X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5662] [data modyf: 20-03-2003 14:31]
[46] Handel detaliczny w Polsce i województwie lubuskim / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 2001 - (Phare) - s. 33--37 .- ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5020] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Rozwój spółdzielczości w handlu - z doświadczeń grupy EDEKA / Maria Fic
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 2001 - (Phare) - s. 47--57 .- ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5022] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Kompetencje regionów europejskich w zakresie aktywizowania rozwoju gospodarczego i społecznego / Maria Fic
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 9--14 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Problemy społeczne w polityce regionalnej / Maria Fic
// W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym .- Warszawa : Wydaw. Nauka-Edukacja, 2000 - s. 34--39 .- ISBN: 8391206025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5035] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] Regionalna koncepcja rozwoju. Aspekty ponadregionalne i regionalne / Maria Fic
// W: Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu : temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000 - (Phare) .- Wyd. 2 - s. 71--75 .- ISBN: 8387294152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5033] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Determinanty funkcjonowania uczelni wyższych w Polsce : elementy promocji w uczelni wyższej / Maria Fic
// W: Promocja marketingowa w sektorach gospodarczych i organizacjach non-profit .- Wrocław : Wydaw. "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania, 1999 - (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu) - s. 83--90 .- ISBN: 8387708100
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5016] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] European Credit Transfer System we współpracy między uczelniami / Maria Fic
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 47--62 .- ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4657] [data modyf: 17-02-2003 14:55]
[53] Problemy internacjonalizacji systemów edukacji w perspektywie integracji z Unią Europejską / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Zarządzanie i finansowanie w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999 - s. 11--18 .- ISBN: 8386832819
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4655] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[54] Edukacja ekonomiczna społczeństwa na przełomie wieku / Maria Fic, Daniel Fic
// W: Problemy rozwoju zawodowego pracowników .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998 - s. 29--39 .- ISBN: 8390634899
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4150] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Edukacja dorosłych na obszarach pogranicza Polski i Niemiec / Maria Fic
// W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1997 - (Organizacja i Zarządzanie) - s. 137--149 .- ISBN: 8386832193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5097] [data modyf: 29-05-2002 14:51]
[56] Przygotowanie młodzieży ostatnich klas liceów ogólnokształcących do wyboru zawodu / Maria Fic
// W: Całożyciowa edukacja zawodowa : problemy teorii i praktyki .- Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1997 - s. 75--84 .- ISBN: 8390634872
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4147] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[57] Szkoły niepubliczne w Polsce / Maria Fic
// W: Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce .- Zielona Góra : Wydaw. WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1997 - (Organizacja i Zarządzanie) - s. 107--121 .- ISBN: 8386832193
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5095] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Obszary przygraniczne w badaniach statystycznych / Maria Fic
// W: Informacyjno-infrastrukturalne uwarunkowania współpracy transgranicznej .- Lublin : Norbertinum, 1996 - (Euroregion Bug ; T. 2) - s. 23--33 .- ISBN: 8386837020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5566] [data modyf: 20-02-2003 12:58]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Knowledge management strategies in a business enterprise / Maria Fic // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 47--58, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15836] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[2] Measurement of the enterprises competitiveness / Maria Fic, Dorota Roszkowska-Hołysz // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 66--76, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15356] [data modyf: 25-01-2011 10:32]
[3] Mental models as a determinant of knowledge exchange / Maria Fic // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 102--112, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15357] [data modyf: 25-01-2011 10:32]
[4] Knowledge management in the learning region / Maria Fic // Management .- 2009, Vol. 13, no 2, s. 233--244, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14612] [data modyf: 20-04-2010 16:14]
[5] Aspects of knowledge management / Maria Fic // Management .- 2007, Vol. 11, no 1, s. 57--64, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12361] [data modyf: 05-10-2007 14:09]
[6] Knowledge management - new competence of the contemporary organization / Maria Fic // Management .- 2006, Vol. 10, no 2, s. 41--50, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11583] [data modyf: 15-01-2008 11:24]
[7] Problemy rozwoju zawodowego jednostki w gospodarce opartej na wiedzy / Maria Fic // Problemy Profesjologii .- 2006, nr 2, s. 41--49, ISSN: 1895-197X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-11872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne aspekty rozwoju transportu miejskiego w Zielonej Górze / Maria Fic, Joanna Wyrwa // Ochrona Środowiska. Prawo i Polityka .- 1998, nr 3 (13), s. 38--48 : tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8342] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Elementy metodologii obszarów przygranicznych / Maria Fic // Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician .- 1996, R. 41, nr 11, s. 21--28, ISSN: 0043-518X, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8790] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Podstawy współpracy transgranicznej (na przykładzie wydatków cudzoziemców) / Maria Fic, Daniel Fic // Rocznik Lubuski: Młodzież w okresie zmian organizacji społeczeństwa .- 1996, T. 22 cz. 2, s. 135--147, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11793] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Instytucjonalizacja internacjonalizacji współpracy regionów / Daniel Fic, Maria Fic // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 786 (64), t. 2, s. 41--47, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: instytucjonalizacja współpracy, internaconalizacja, współpraca regionalna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9841] [data modyf: 24-08-2015 14:38]
[2] Mechanizmy dufuzji wiedzy w regionie / Maria Fic // W: Przedsiębiorstwo i Region .- 2011, nr 3, s. 16--23 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: diffusion, knowledge, region,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9366] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Zróżnicowanie społeczno-gospodarcze powiatów regionu lubuskiego / Maria Fic, Mariusz Malinowski, Dorota Roszkowska-Hołysz // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2011, Nr 79, s. 31--42, ISSN: 2083-8611, : rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9320] [data modyf: 25-01-2016 09:19]
[4] Zarządzanie wiedzą w regionie = Knowledge management in the region / Maria Fic // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2009, T. 11, z. 5, s. 58--63, ISSN: 1508-3535, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: instrument of knowledge management in the region, instrumenty zarządzania wiedzą w regionie, knowledge management, regional knowledge system, regionalny system wiedzy, zarządzanie wiedzą,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8518] [data modyf: 20-01-2010 12:25]
[5] Gibkaâ bezopastnost (flexicury) - novaâ koncepciâ social'noj bezopasnosti v Evrosouze / Maria Fic // W: Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2008, s. 26--33 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8289] [data modyf: 27-01-2009 14:06]
[6] Ekologičeskaâ politika v Evropejskom Souze - ohrana sredy v Lisabonskoj Strategii / Maria Fic, Daniel Fic // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 668--673 : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Regiony wiedzy w gospodarce / Daniel Fic, Maria Fic // W: Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2007, s. 428--433 : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Modele i metody zarządzania wiedzą / Maria Fic // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 21) .- 2006, s. 7--19, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Koncepcje zawodności państwa / Maria Fic, Joanna Wyrwa // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2004, z. 4, s. 217--225, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP - wybrane zagadnienia / Maria Fic, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2004, z. 5, s. 191--200, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Rola wiedzy w zarządzaniu ekologicznym / Maria Fic, Daniel Fic // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2003, T. 21, nr 1, s. 161--168 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: informacja, wiedza, zarządzanie wiedzą,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Rozwijanie wiedzy pracowników w celu tworzenia konkurencyjnej siły firmy / Maria Fic, Krzysztof Kubiak // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 1, s. 157--166, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6332] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Ubóstwo a zabezpieczenie społeczne / Maria Fic, Joanna Wyrwa // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2003, z. 1, s. 489--502, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6185] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wspomaganie rozwoju wiedzy w organizacji / Maria Fic // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 1, s. 21--32, ISSN: 2084-2686, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6331] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[15] Niektóre aspekty bezpieczeństwa obywatela w społeczeństwie wiedzy / Maria Fic, Daniel Fic // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 422--429 : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ratownictwo medyczne, zarządzanie wiedzą,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5703] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Wzrost wydatków cudzoziemców w Polsce i możliwości rozwoju regionów przygranicznych / Maria Fic // W: Polityka regionalna - doświadczenia i stan badań .- 1996, Raport nr 20, s. 221--233 : bibliogr.tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5923] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Sodejstvie diffuzii znanij v regione / Maria Fic // W: Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku : materiali XIII-i mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii. Dnipropetrovs'k, Ukraina, 2011 .- Dnipropetrovs'k : Vidav. IMA-pres, 2011, s. 73--75 .- ISBN: 9789663314471
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20301] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Problemy konkurencyjności sektora energetycznego w Polsce / Maria Fic, Dorota Roszkowska-Hołysz // W: Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku : materiali XII naukovo-praktičnoi konferencii. Dnipropetrovs'k, Ukraina, 2010 .- Dnipropetrovs'k : [brak wydawcy], 2010, s. 170--175 .- ISBN: 9789663313658
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19906] [data modyf: 07-02-2011 08:52]
[3] Novaâ koncepciâ social'noj bezopasnosti v Evrosouze / Maria Fic // W: Innovacii v upravlenii i obrazovanii: tehniko-tehnologičeskie i metodičeskie aspekty : materialy II meždunarodnoj zaočnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Tula, Rosja, 2009 .- Tula : Filial GOU VLO "Orlovskaâ Regiona'naâ Akademiâ Gosydarstvennoj Služby", 2009 .- T. 2, s. 251--260 .- ISBN: 9785884223936
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19461] [data modyf: 20-01-2010 11:49]
[4] O nekotoryh podhodah k modernizacii ekonomiki strany / Daniel Fic, Maria Fic, I. V. Višnâkova // W: Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku : materiali XI naukovo-praktičnoi konferencii. Dnipropetrovs'k, Ukraina, 2009 .- Dnipropetrovs'k : Vidav. IMA-pres, 2009, s. 307--309 .- ISBN: 9789663312989
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19510] [data modyf: 01-03-2010 10:02]
[5] Stimulirovanie meždunarodnogo obučeniâ v regionah / Maria Fic // W: Innovacionnye aspekty transgraničnogo sotrudničestva : materialy vtoroj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Minsk, Białoruś, 2009 .- Minsk : Belarusskij Nacional'nyj Techniceskij Universitet, 2009, s. 70--78 .- ISBN: 9789855251904
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19463] [data modyf: 20-01-2010 12:01]
[6] Problemy uravnovešennogo razvitiâ i ohrany sredy v Pol'še / Maria Fic // W: Aktual'nye problemy ekologii i prirodopol'zovaniâ v Kazahstane i sopredel'nyh territoriâh : materialy II meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Pavlodar, Kazachstan, 2007 .- Pavlodar : Pavlodarskij Gosudarstvennyj Universitet, 2007 .- T. 1, s. 127--131 .- ISBN: 996543946X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18647] [data modyf: 29-01-2008 11:14]
[7] Rol' regional'nyh innovacionnyh strategij v postroenii učascegosâ regiona / Daniel Fic, Maria Fic // W: Respublika Belarus': innovacionnaâ ekonomika - konkurentosposobnost' - bezopastnost' : sbornik dokladov XIV Belorusskogo kongressa po telekommunikaciâm, informacionnym i bankovskim tehnologiâm - TIBO 2007. Minsk, Białoruś, 2007 .- Minsk : GU "Belisa", 2007, s. 59--65 .- ISBN: 9789856496724
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19136] [data modyf: 24-04-2009 12:04]
[8] Wiedza - podstawa innowacyjności organizacji / Maria Fic // W: Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania. Zielona Góra, Polska, 2007 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 14--20 .- ISBN: 9788374811316
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18653] [data modyf: 06-02-2008 13:19]
[9] Luds'kij kapital - problemi rozvitku v ES / Maria Fic // W: Razom v Evropi : regional'ni strategii formuvannâ ekonomiki znan' v umovah evrointegracii. Ternopil', Ukraina, 2006 .- Ternopil` : [brak wydawcy], 2006, s. 309--316 .- ISBN: 9668284054
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18224] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Regional'nye innovacionnye strategii v evropejskoj ekonomike / Maria Fic // W: Integracija nauki i promyslennosti - resajuscij faktor v razvitii ekonomiki Respubliki Kazachstan : sbornik materialov naucno-prakticeskoj konferencii s mezdunarodnym ucastiem. Pavlodar, Kazachstan, 2005 .- Pavlodar : [brak wydawcy], 2005 .- T. 1, s. 40--42 .- ISBN: 9965439079
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17590] [data modyf: 11-01-2006 12:18]
[11] Inostrannye investicii kak faktor povysenija konkurentosposobnosti regiona / Maria Fic // W: Region na perekrestke vostoka i zapada : globalizacija i konkurentosposobnost' : bajkalskij ekonomiceskij forum. Irkutsk, Rosja, 2003 .- Moskva : TEIS, 2003, s. 125--127 .- ISBN: 572180579x
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16557] [data modyf: 25-05-2006 12:13]
[12] Malye evropejskije evroregional'nye proekty kak faktor rosta konkurentosposobnosti transpegional'nych regionov (na promere ljubuskogo voevodstva) / Maria Fic // W: Ekonomiceskaja i energeticeskaja bezopastnost regionov Rossii : Materialy mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii. Perm, Rosja, 2003 .- Perm : [brak wydawcy], 2003 .- T. 2, s. 147--152
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16104] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Region i regionalizacija v Evropejskom sojuze i Pol'se / Maria Fic, Daniel Fic // W: Region na perekrestke vostoka i zapada : globalizacija i konkurentosposobnost' : bajkalskij ekonomiceskij forum. Irkutsk, Rosja, 2003 .- Moskva : TEIS, 2003, s. 23--28 .- ISBN: 572180579x
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Suscnost' konkurentosposobnosti regionov i ee rol' v mechanizme regional'nogo razvitija / Nadezda Kaljuznova, Maria Fic // W: Region na perekrestke vostoka i zapada : globalizacija i konkurentosposobnost' : bajkalskij ekonomiceskij forum. Irkutsk, Rosja, 2003 .- Moskva : TEIS, 2003, s. 51--55 .- ISBN: 572180579x
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16555] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Tendencje zmian w gospodarce finansowania gmin / Maria Fic // W: Samorząd terytorialny w Polsce wobec wyzwań integracji europejskiej : Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zielona Góra, Sulechów 26-28 maja 2003 r.. Zielona Góra, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Regionalna Izba Obrachunkowa, 2003, s. 232--241 .- ISBN: 8391942953
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15994] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Vlijanie ES na evropejskuju transportnuju sistemu / Daniel Fic, Maria Fic // W: Ekonomiceskij analiz prava : materialy mezdunarodnogo naucno-prakticeskogo seminara. Perm, Rosja, 2003 .- Perm : Permskij gosudarstvennyj universitet, 2003, s. 56--59 .- ISBN: 5794403691
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Obucenie v edukacionnom obscestve / Maria Fic, Adam Muszyński // W: Otkrytoe i distancionnoe obrazovanie : analiz opyta i perspektivy pazvitija : Materialy mezdunarodnoj konferencii. Barnaul, Rosja, 2002 .- Barnaul : Izdatel'stvo Altajskogo universiteta, 2002, s. 36--37 .- ISBN: 5790402542
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Upravlenie znanijami i novye informacionnye technologii v obucenii / Maria Fic, Daniel Fic // W: Novye informacionnye technologii v universitetskom obrazovanii : Tezisy mezdunarodnoj naucno-metodiceskoj konferencii. Kemerovo, Rosja, 2002 .- Kemerovo : Kemerovskij gosudarstvennyj universitet, 2002, s. 45--46 .- ISBN: 5835301006
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach / Daniel Fic, Maria Fic // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska, 2002 .- Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002 .- T. 1, s. 331--339 .- ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15178] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Promocja i dystrybucja na rynku dóbr trwałego użytku / Maria Fic // W: Public relations na tle problemów zarządzania. Wrocław, Polska, 2001 .- Wrocław : Wydaw. "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania, 2001, s. 147--156 .- ISBN: 8387708909
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14743] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Integracja w edukacji a nowe technologie informacyjne / Maria Fic, Daniel Fic // W: Multimedia in Business 2000 : 2nd International Conference. Częstochowa, Polska, 2000 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2000, s. 185--191 .- ISBN: 8388469258
Słowa kluczowe: edukacja, menedżment, wirtualizacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Kleine und Mittelgroße in den Grenzstädten Westpolens / Maria Fic // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : Technical University of Zielona Góra, 2000 .- Part 2 : Stand-Perspektiven-Praxis, s. 155-160
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Korzyści zagospodarowania odpadów / Maria Fic // W: Ekologia Pogranicza. Gorzów Wlkp. - Łagów, Polska, 2000 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 2000, s. 193--200
Słowa kluczowe: korzyści zagospodarowania odpadów, koszty modernizacji, modernizacje procesu wytwarzania energii elektrycznej, ochrona środowiska w obszarze transgranicznym

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14040] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[24] Agenda 21 jako podstawa zintegrowanego zarządzania gminą (na przykładzie gminy Polkowice) / Maria Fic // W: Ekologia Pogranicza : IV Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 1999 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1999, s. 196--203 .- ISBN: 8390380846
Słowa kluczowe: agenda 21, cele strategiczne rozwoju gminy, ekorozwój, zasady ekorozwoju

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14904] [data modyf: 01-02-2007 11:17]
[25] Dilemmy obrazovanija konca XX veka / Maria Fic, Daniel Fic // W: Intellektual'nye technologii i distancionnoe obucenie na rubeze XXI veka : Mezdunarodnaja naucnaja konferencija. Sankt-Peterburg, Rosja, 1999 .- Sankt-Peterburg : [brak wydawcy], 1999, s. 38--39 .- ISBN: 5808800315
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14757] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Misja i promocja uczelni wyższej / Daniel Fic, Maria Fic // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 242--247 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Problemy zarządzania w szkolnictwie wyższym w perspektywie integracji z Unią europejską / Maria Fic // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 30--36 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14259] [data modyf: 20-02-2003 09:53]
[28] Przemiany na rynku usług edukacyjnych - w szkolnictwie wyższym / Maria Fic // W: Systemy finansowania nauki i szkolnictwa wyższego - SF '99 : Materiały II ogólnopolskiej konferencji naukowej. Koszalin-Osieki, Polska, 1999 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1999, s. 17--30 .- ISBN: 8373650059
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15255] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Technologie informacyjne w edukacji / Maria Fic, Daniel Fic // W: Multimedia w biznesie. Częstochowa, Polska, 1999 .- Kraków : Wydaw. Fundacji Postępu Telekomunikacji, 1999, s. 183--191 .- ISBN: 8386476249
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14297] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Wirtualne uniwersytety / Daniel Fic, Maria Fic // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 1999, s. 342--349 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14542] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Ekonomiczne skutki powodzi w 1997 roku na terenie woj. zielonogórskiego / Maria Fic, Daniel Fic // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 133--142 .- ISBN: 8390380838
Słowa kluczowe: powódź, skutki ekonomiczne, woj. zielonogórskie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14759] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Inwestycje modernizacyjne a eko-program Turowa / Maria Fic // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 157--161 .- ISBN: 8390380838
Słowa kluczowe: efekt ekologiczny inwestycji, inwestycje modernizacyjne w Elektrowni Turów

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14760] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Obrazovanie na rubeze vekov. Obscie uslovija vsestoronnego razvitija i nepreryvnogo obrazovanija na rubeze veka / Daniel Fic, Maria Fic // W: Distancionnoe obrazovanie v Rossii : problemy i perspektivy : Materialy sestoj mezdunarodnoj konferencii po distancionnomu obrazovaniju. Moskva, Rosja, 1998 .- Moskva : Izd. MESI, 1998, s. 499--504 .- ISBN: 5776401283
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14756] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Polityka dochodowo-płacowa w szkolnictwie wyższym / Maria Fic // W: Systemy finansowania szkolnictwa wyższego - SF '98 : Materiały I ogólnopolskiej konferencji naukowej. Koszalin-Osieki, Polska, 1998 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1998, s. 131--137 .- ISBN: 8387424641
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14823] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] System zarządzania środowiskiem - warunek rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa / Maria Fic // W: Ekologia Pogranicza : III Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp.- Łagów Lubuski, Polska, 1998 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1998, s. 175--178 .- ISBN: 8390380838
Słowa kluczowe: normy ISO 14000, zarządzanie środowiskiem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14761] [data modyf: 01-02-2007 11:18]
[36] Rozwój ruchu granicznego a zagrożenie dla środowiska / Maria Fic // W: Ekologia Pogranicza : II Polsko-Niemiecka Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp. - Łagów Lubuski, Polska, 1997 .- Gorzów Wlkp. : IBEN, 1997, s. 109--115
Słowa kluczowe: pogranicze, przyjazdy obcokrajowców do Polski, ruch transgraniczny samochodów i osób, wyjazdy Polaków za granicę

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14022] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] Transformacja gospodarcza a zmiany poziomu życia społeczeństwa polskiego w okresie 1989-1995 / Maria Fic, Daniel Fic // W: Społeczne uwarunkowania sytuacji życiowych w warunkach gospodarki rynkowej : Materiały Międzynarodowego Seminarium Naukowego. Zielona Góra, Polska, 1996 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 1997, s. 12--29
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Internacjonalizacja programów kształcenia w uczelniach uczestniczących w programie Tempus na przykładzie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze / Maria Fic, Daniel Fic // W: Restrukturyzacja kształcenia w zakresie zarządzania w polskich uczelniach państwowych i prywatnych w perspektywie integracji z Unią Europejską : Materiały konferencyjne. Poraj k. Częstochowy, Polska, 1996 .- [B.m] : [brak wydawcy], 1996 .- Sekcja A, s. 104--119 .- ISBN: 12349895
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15367] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Ekonomiczne skutki procesu transormacji w Polsce w odniesieniu do młodzieży / Maria Fic // W: Młodzież w okresie przemian społecznych. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : Instytut Pedagogiki Społecznej WSP, 1994, s. 35--43
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16751] [data modyf: 25-11-2004 17:53]
[40] Ewolucja lokalnego rynku pracy w procesie transformacji / Maria Fic // W: Pracownik socjalny a lokalny rynek pracy. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : [B.m], 1993, s. 19--29
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15247] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Pracownik socjalny a lokalny rynek pracy / Maria Fic, Wanda Witkowska // W: Pracownik socjalny a lokalny rynek pracy. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : [B.m], 1993, s. 47--52
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15250] [data modyf: 28-01-2003 10:17]
[42] Kierunki rozwoju zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie / Maria Fic // W: Automatyzacja procesów technicznego przygotowania produkcji i wytwarzania - RYDZYNA '91 : międzynarodowa konferencja naukowa. Rydzyna, Polska, 1991 .- Zielona Góra : Wyd. WSI, 1991, s. 21--25
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16171] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy / (Red.) Maria Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008, 290 s. .- ISBN: 9788374812146
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4519] [data modyf: 23-09-2008 16:06]
[2] Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / (Red.) Maria Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 244 s. .- ISBN: 9788374811477
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4502] [data modyf: 20-03-2009 10:06]
[3] Lubuskie Regional Innovation Strategy : diagnosis structure system / (Red.) Maria Fic, Magdalena Graczyk, Janina Stankiewicz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Robert Wysocki .- Zielona Góra : [B. w.], 2005, 156 s. .- ISBN: 8388059777
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4289] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[4] Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej / (Red.) Maria Fic .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, 259 s. .- ISBN: 8391853764
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4104] [data modyf: 06-02-2008 10:59]
[5] Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / (Red.) Maria Fic, Paweł Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003, 280 s. .- ISBN: 8388327658
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3945] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zarządzanie rozwojem lokalnym / (Red.) Maria Fic, Krzysztof Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003, 219 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej / (Red.) Maria Fic .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002, 139 s. .- ISBN: 8388842234
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3888] [data modyf: 13-02-2008 09:20]
[8] Pracownik socjalny a lokalny rynek pracy / (Red.) Maria Fic .- Zielona Góra : [B.w], 1993, 214 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3887] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski