System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Teresa Samulczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Edukacja teatralna w szkole podstawowej / Teresa Samulczyk .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006 .- 298 s. .- ISBN: 8373086242
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dziecko - Nauczyciel - Arteterapia / Tatiana Maciejewska, Teresa Samulczyk
// W: Dziecko / uczeń - edukacja artystyczna - terapia / red. Lidia Kataryńczuk-Mania .- Zielona Góra - Skarbona : Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, 2016 - s. 295--308 .- ISBN: 9788394446710
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18556] [data modyf: 04-01-2017 13:23]
[2] Wielowymiarowy sens sztuki teatralnej / Teresa Samulczyk
// W: Dyskursy młodych andragogów.T. 6 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 145--153 .- ISBN: 7374810203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Teatr jako lek lub zamiast lekarstwa / Teresa Samulczyk
// W: Terapia sztuką w edukacji / red. naukowa Lidia Kataryńczuk-Mania, Juliusz Karcz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 247--255 .- ISBN: 8389712393
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7480] [data modyf: 29-01-2008 11:53]
[4] Zabawa w teatr jako jedna z form wychowania przez sztukę / Teresa Samulczyk
// W: Wybrane zagadnienia edukacji artystycznej dzieci i młodzieży .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 349--358 .- ISBN: 8389321092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5583] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Edukacja poprzez małe formy teatralne / Teresa Samulczyk
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 2 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2001 - s. 167--173
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8860] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Myślenie nauczycieli o teatrze jako sposobie pracy z dzieckiem / Teresa Samulczyk // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne(t. 80) .- 1999, nr 2148, s. 367--371
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5137] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rozwijanie osobowości poprzez uczestnictwo w zespole teatralnym / Teresa Samulczyk // W: Skoro i tak gram... : edukacja kulturowa poprzez teatr: materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Polskiej UG w dniach 15-16 I 2009. Gdańsk, Polska, 2009 .- Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 126--137 .- ISBN: 9788373266391
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19453] [data modyf: 13-01-2010 08:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Różne drogi poznawania kultury przez dzieci / .- Wrocław , 1996 (Rec.) Teresa Samulczyk // Rocznik Lubuski .- 1998, T. 24 cz.2, s. 339--341
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Edukacja teatralna w szkole podstawowej / Teresa Samulczyk .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych, 2004 .- 362 s. / Promotor: prof. dr hab. Józef Kargul
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski