System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Elżbieta Siarkiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Pedagogiki Społecznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 32 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Edukacyjne prowokacje : wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców / Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2012 .- 155 s. .- ISBN: 9788375871715
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11038] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Przesłonięte obszary poradnictwa : realia - iluzje - ambiwalencje / Elżbieta Siarkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 227 s. .- ISBN: 9788374812900
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9767] [data modyf: 05-10-2010 11:40]
[3] Ostatni bastion : czyli jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola / Elżbieta Siarkiewicz .- Kraków : "Impuls", 2000 .- 206 s. .- ISBN: 8388030434
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3888] [data modyf: 05-04-2002 09:52]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rzecz o refleksyjnym praktyku-badaczu, czyli o niekonwencjonalnych sposobach kształcenia doradców / Elżbieta Siarkiewicz, Ewa Szumigraj, Daria Zielińska-Pękał
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 13 / red. naukowa Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 105--127 .- ISBN: 9788378420064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15034] [data modyf: 18-01-2013 16:25]
[2] Człowiek w sytuacji pomocy. Kontekst antropologiczny / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Antropologiczna pedagogika ogólna / red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak .- Lublin : Wydaw. Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, 2010 - s. 189--200 .- ISBN: 9788375480382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12982] [data modyf: 24-06-2011 08:58]
[3] Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doświadczeniach granicznych / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 11 / red. nauk. Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 167--183 .- ISBN: 9788374813327
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12252] [data modyf: 05-10-2010 14:33]
[4] O zastosowaniu dorobku etnometodologii w badaniach nad poradnictwem / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu : podręcznik akademicki / red. nauk. Alicja Kargulowa .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2009 - s. 265--284 .- ISBN: 9788301159733
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11403] [data modyf: 27-10-2009 07:16]
[5] Opcje metodologiczne w badaniach poradoznawczych / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku : przemiany w nauce, obecność międzynarodowa, kręgi tematyczne prac badawczych / red. nauk. Barbara Kromolicka, Andrzej Radziewicz - Winnicki, Monika Noszczyk - Bernasiewicz .- Katowice : Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN [i inni], 2007 - s. 200-- 210 .- ISBN: 8388789139
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9120] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Skuteczność symboliczna poradnictwa (?) / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Poradnictwo między etyką a techniką / pod red. nauk. Violetty Drabik - Podgórnej .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2007 - s. 165--173
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] "Stragan dobrych rad" - etnograficzny opis wydarzeń / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 8 / red. nauk. Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 95--109 .- ISBN: 9788374811040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9310] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] W poszukiwaniu skuteczności poradnictwa. Analiza dwóch narracji utrwalonych w fotografii / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Narracja - krytyka - zmiana : praktyki badawcze we współczesnej pedagogice / pod red. Ewy Kurantowicz i Mirosławy Nowak - Dziemianowicz .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacjji TWP, 2007 - s. 353--364 .- ISBN: 9788389518668
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11053] [data modyf: 23-04-2009 09:57]
[9] Doradca wobec różnic kulturowych / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Rynek i kultura neoliberalna a edukacja : praca zbiorowa / pod red. nauk. Alicji Kargulowej, Stefana M. Kwiatkowskiego i Tomasza Szkudlarka .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2005 - s. 237--254 .- ISBN: 8373084622
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Poradnie wychowawczo - zawodowe / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku : T. 4: P .- Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2005 - s. 706--711 .- ISBN: 8389501414
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11054] [data modyf: 23-04-2009 11:14]
[11] Różne oblicza niejednoznaczności poradnictwa / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Niejednoznaczność poradnictwa / red. Elżbieta Siarkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 15--45 .- ISBN: 838932127X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6943] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Nauczyciel - przynusowym uczniem technologicznego procesu edukacji / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 4 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 81--91
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8840] [data modyf: 30-01-2008 08:44]
[13] Tekst i kontekst przestrzeni poradni / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Dyskursy młodych andragogów. Z. 3 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002 - s. 95-105 .- ISBN: 8389048108
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8845] [data modyf: 30-01-2008 08:43]
[14] Czy warunkiem zdobycia i utrzymania pracy jest utrata naiwności? / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 2 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2001 - s. 133--144
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8858] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Instytucjonalizacja poradnictwa zawodowego i jej niektóre nieformalne efekty uboczne / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Podejmowanie decyzji zawodowych przez młodzież i osoby dorosłe w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej .- Wrocław : Uniwersytet Wrocławski Instytut Pedagogiki, 2001 - s. 75--86 .- ISBN: 8372041865
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Dziecko w przedszkolu - władza, przemoc, tłok / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Dzieci i młodzież wobec zagrożeń dzisiejszego świata .- Poznań : Wydaw. Eruditus, 1999 - s. 87--95 .- ISBN: 8386142316
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2832] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Poradnictwo jako przymus, konieczność czy akt dobrej woli w pracy przedszkola / Elżbieta Siarkiewicz
// W: Z podstaw poradoznawstwa. Z. 2 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne) - s. 33--47 .- ISBN: 8322917120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2829] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O uczniowskim doświadczaniu wsparcia w nowych obszarach poradnictwa / Elżbieta Siarkiewicz // Rocznik Lubuski: dzieci i młodzież w kalejdoskopie współczesnego życia .- 2010, Tom 36, cz. 1, s. 257--266, ISSN: 0485-3083, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15150] [data modyf: 04-11-2010 14:42]
[2] Sprawozdanie z seminarium w Bratysławie: "Professional Care for Guidance Practitioners - "Who Cares for Those Who Care" Cross Border Seminar 2010, Bratysława / Elżbieta Siarkiewicz // Edukacja Dorosłych .- 2010, nr 1, s. 219--223, ISSN: 1230-929X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15046] [data modyf: 05-10-2010 12:06]
[3] "Big Brother" dla nauczycieli / Elżbieta Siarkiewicz // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2003, nr 3, s. 79--92, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9235] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Pomiędzy codziennością a powszechnością. Poradnictwo na progu / Elżbieta Siarkiewicz // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2003, nr specjalny, s. 353--362, ISSN: 1505-8808, .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13747] [data modyf: 23-04-2009 10:55]
[5] Iluzja ciała w zdobywaniu rynku pracy przez młodych ludzi / Elżbieta Siarkiewicz // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2000, nr specj., s. 195-202, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6113] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Teraźniejszość jako źródło pytań o szkołę i edukację : Ogólnopolska konferencja naukowa, Zamek Książ, 04-06 lutego 1999 r. / Elżbieta Siarkiewicz, Justyna Kołacka-Gorzkiewicz // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 1999, nr 3, s. 131--142, ISSN: 1505-8808,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6111] [data modyf: 11-06-2010 15:34]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The ritual and illusion in fighting for the labour market / Elżbieta Siarkiewicz // W: Counsellor - Profession, Passion, Calling? : papers presented at the IAEVG - AIOSP World Congress. Warszawa, Polska, 2002 .- Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003 .- Vol. 2, s. 421--430 .- ISBN: 83895180301
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15718] [data modyf: 02-09-2003 12:39]
[2] Wybrane rodzaje komunikacji jako przykłady jawnych i uktytych wymiarów pracy przedszkola / Elżbieta Siarkiewicz // W: Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych. Konteksty teoretyczne i empiryczne : Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Borki, Polska, 1999 .- Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2000, s. 173--194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12181] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Być doradcą! Doświadczenia i refleksje / (Red.) Elżbieta Siarkiewicz, Bożena Wojtasik .- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008, 299 s. .- ISBN: 9788389518705
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4590] [data modyf: 23-04-2009 11:02]
[2] Niejednoznaczność poradnictwa / (Red.) Elżbieta Siarkiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 187 s. .- ISBN: 838932127X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Przemoc symboliczna w przedszkolu / / Małgorzata Falkiewicz-Szult .- Kraków : Wydaw. Impuls , 2006 (Rec.) Elżbieta Siarkiewicz // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2007, nr 1, s. 123--128
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego / / Jean Guichard, Michel Huteau ; red. nauk. wydania polskiego Violetta Drabik-Podgórna, Marek Podgórny .- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" , 2005 (Rec.) Elżbieta Siarkiewicz // Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja .- 2005, nr 4, s. 91--96
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski