System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Małgorzata Olejarz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 49 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Ciągłość i zmiana funkcji kulturalno-wychowawczych ruchu recytatorskiego w Polsce / Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1999 .- 204 s. .- ISBN: 8391010945
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5852] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Założenia metodologiczne i opis procedury badawczej / Edyta Mianowska, Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Małgorzata Olejarz, Katarzyna Walentynowicz-Moryl, Sylwia Słowińska
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 52--66 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17896] [data modyf: 23-05-2016 13:54]
[2] Zespoły artystyczne jako przestrzeń aktywizowania osób 50+ i wzmacniania więzi społecznych / Małgorzata Olejarz
// W: Inicjatywy kulturalne angażujące osoby 50+ jako przestrzeń indywidualnego rozwoju i kształtowania kapitału społecznego / pod red. Sylwii Słowińskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 123--146 .- ISBN: 9788378422259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17900] [data modyf: 23-05-2016 14:14]
[3] O znaczeniu pasji w procesie stawania się animatorem kultury / Małgorzata Olejarz
// W: Animacja kultury : Współczesne dyskursy teorii i praktyki / red. nauk. Dariusz Kubinowski i Urszula Lewartowicz .- Lublin : Wydawnictwo Makmed, 2013 - s. 177--194 .- ISBN: 9788392778073
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15692] [data modyf: 04-12-2013 10:32]
[4] Wstęp / Małgorzata Olejarz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 13* / red nauk. Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 7--10 .- ISBN: 9788378420064
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15035] [data modyf: 18-01-2013 16:29]
[5] Badania nad animatorami kultury i ich kształceniem / Jolanta Kostecka, Małgorzata Olejarz
// W: Kształtowanie się tożsamości zielonogórskiej pedagogiki (1971-2011) / pod red. Grażyny Miłkowskiej i Marka Furmanka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 291--302 .- ISBN: 9788374814218
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13670] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Młodzi o starości. Narracje studentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego / Małgorzata Olejarz
// W: Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2011 - s. 99--117 .- ISBN: 9788374327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13845] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego / Małgorzata Olejarz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 12 / red. nauk. Sylwia Słowińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 67--82 .- ISBN: 9788374814089
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12961] [data modyf: 21-06-2011 12:14]
[8] Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego / Małgorzata Olejarz
// W: Antropologiczna pedagogika ogólna / red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak .- Lublin : Wydaw. Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, 2010 - s. 319--332 .- ISBN: 9788375480382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12981] [data modyf: 24-06-2011 08:56]
[9] Biographical Learning. Education Research Project for Students of Polish-German Borderland / Małgorzata Olejarz
// W: Teaching and learning in different cultures : An adult education perspective / edited by Eliza Czerka and Monika Mechlińska -Pauli .- Gdańsk : Gdańsk Higher School of Humanities Press, 2009 - s. 129--144 .- ISBN: 9788389277077
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11777] [data modyf: 25-02-2010 10:26]
[10] Letnie Szkoły i Dyskursy Młodych Andragogów (1999 - 2009). Fakty - doświadczenia - refleksje / Małgorzata Olejarz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 10 / red. nauk. Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 7--23 .- ISBN: 9788374812481
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11129] [data modyf: 10-06-2009 12:11]
[11] Aktywność kulturalna studentów animacji kultury - eskapizm czy chęć upowszechniania kultury? / Małgorzata Olejarz
// W: Upowszechnianie kultury - wyzwaniem dla edukacji kulturalnej / pod red. Katarzyny Olbrycht, Eweliny Koniecznej, Jolanty Skutnik .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2008 - s. 296--309 .- ISBN: 9788374419109
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10208] [data modyf: 09-06-2008 15:08]
[12] Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w opiniach studentów animacji kultury / Małgorzata Olejarz
// W: Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego .- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2007 - s. 199--214 .- ISBN: 9788374416559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10205] [data modyf: 09-06-2008 15:01]
[13] O uczeniu się w szkole młodych andragogów / Małgorzata Olejarz
// W: Nauczyciel andragog w społeczeństwie wiedzy / red. W. Horyń, J. Maciejewski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 2988) - s. 71--86 .- ISBN: 9788322928707
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Uczenie sie codziennosci - narracje studentów z małych miasteczek i wsi rejonu przygranicznego / Małgorzata Olejarz
// W: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Aleksandra i Doroty Barwińskiej .- Kraków - Radom : Uniwersytet JAgielloński, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2007 - s. 350--360 .- ISBN: 9788372045706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8810] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Uniwersytet Uliczny, czyli o animacji w blokowisku / Małgorzata Olejarz
// W: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji / pod red. Artura Fabisia .- Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2007 - (Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych) - s. 293--313 .- ISBN: 9788389032027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9305] [data modyf: 29-01-2008 11:30]
[16] Szkołą Młodych Andragogów miejscem wzajemnego uczenia się nauczycieli akademickich / Małgorzata Olejarz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 7 / red. nauk. Józef Kargul, Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 5--22 .- ISBN: 8374810203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8824] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Wykorzystanie narracji biograficznych w kształceniu przyszłych animatorów sztuki / Małgorzata Olejarz
// W: Dyskursy młodych andragogów.T. 6 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 155--156 .- ISBN: 7374810203
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8831] [data modyf: 30-01-2008 08:47]
[18] Kompetencje kumunikacyjne ludzi dorosłych / Małgorzata Olejarz
// W: Dyskursy młodych andragogów. T. 4 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 103--110
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Bildungsaspirationen der Schuljugend in einer Grenzstadt / Małgorzata Olejarz
// W: Gesellschaftliche Stellungnahmen der Jugendlichen in den Grenzstädten / Hrsg. von Edward Hajduk, Bogdan Idzikowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, 1995 - s. 126--136
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10186] [data modyf: 29-05-2008 16:20]
[20] Sztuka recytacji w systemie edukacji / Małgorzata Olejarz
// W: Problemy pedagogiki i andragogiki / pod red. Józefa Kargula .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1994 - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne ; No 1699) - s. 119--128 .- ISBN: 8322911874
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10185] [data modyf: 29-05-2008 16:13]
[21] Poznawczy stosunek studentów filologii polskiej do teatru i jego uwarunkowania / Małgorzata Olejarz
// W: Kandydaci, studenci, absolwenci : analiza socjologiczna / pod red. Edwarda Hajduka, Ewy Narkiewicz - Niedbalec .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1991 - s. 147--157
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10184] [data modyf: 29-05-2008 15:04]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aktywność kulturalna w doświadczeniu kobiet 50+ i jej emancypacyjny wymiar / Sylwia Słowińska, Małgorzata Olejarz // Edukacja Dorosłych .- 2016, nr 2, s. 45--58, ISSN: 1230-929X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: aktywność kulturalna, emancypacja, kobiety 50+, subiektywne sensy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21486] [data modyf: 19-06-2017 09:38]
[2] X Letnia Szkoła Młodych Andragogów. Zielona Góra, 12-16.05.2008 r. / Małgorzata Olejarz // Rocznik Pedagogiczny .- 2009, T. 32, s. 139--141, ISSN: 0137-9585,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14489] [data modyf: 25-02-2010 10:44]
[3] VIII Letnia Szkoła Młodych Andragogów. Zielona Góra, 15 - 20.05.2006 r / Małgorzata Olejarz // Rocznik Pedagogiczny .- 2007, T. 30, s. 103--112, ISSN: 0137-9585,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13014] [data modyf: 29-05-2008 16:24]
[4] Letnia Szkoła Młodych Andragogów / Małgorzata Olejarz // e-mentor: dwumiesięcznik wydawany przez Szkołę Główną Handlową .- 2006, nr 1, s. 45--49, ISSN: 1731-6758,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Udział ludzi dorosłych w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim / Małgorzata Olejarz // Edukacja Dorosłych .- 2001, nr 3, s. 103--111, ISSN: 1230-929X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-7820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] W kręgu kabaretu "Potem" / Małgorzata Olejarz // Rocznik Lubuski: Zielona Góra - instytucje kultury i ich społeczne kręgi .- 1998, T. 24 cz. 2, s. 185--200, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11771] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Aspiracje edukacyjne uczniów szkół miasta przygranicznego / Małgorzata Olejarz // Rocznik Lubuski: Społeczne postawy młodzieży miast przygranicznych .- 1995, Tom 21, s. 79--90, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13013] [data modyf: 29-05-2008 15:09]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Enklawy społeczne na terenie byłej bazy wojskowej - przykład Kęszycy Leśnej / Małgorzata Olejarz // W: Opuscula Sociologica .- 2014, nr 1, s. 81--94, ISSN: 0867-5759, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: aktywizacja mieszkańców wsi, była baza wojskowa, działania animacyjne, enklawa społeczna, izolacja społeczna, marginalizacja spoleczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9988] [data modyf: 03-08-2015 09:37]
[2] Na drodze do autonomicznego uczenia się w okresie dojrzałej dorosłości / Małgorzata Olejarz // W: Rocznik Andragogiczny .- 2008, s. 57--65, ISSN: 1429-186X, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8413] [data modyf: 02-07-2009 09:48]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Bariery w uczeniu się "młodych dorosłych" ( w świetle badań jakościowych studentów animacji kultury Uniwersytetu Zielonogórskiego) / Małgorzata Olejarz // W: Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego : materiały I Ogólnopolskiego Zjazdu Andragogicznego - Kraków, 23-24 czerwca 2009. Kraków, Polska, 2009 .- Radom : Uniwersytet Jagielloński, Komitet Pedagogiczny PAN, Instytut Techonologii Eksploatacji - PIB, 2010 .- Tom II, s. 255--265 .- ISBN: 9788372048585
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19768] [data modyf: 25-10-2010 09:57]
[2] The Meaning of 'Place' in Educational Biographies of Borderland Students / Małgorzata Olejarz // W: Local in global. Adult learning and community development : European Research Conference, Wrocław, Poland 29-31 May 2008. Wrocław, Polska, 2008 .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008, s. 121--126 .- ISBN: 9788389518774
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18815] [data modyf: 09-06-2008 16:21]
[3] "Artyści" - absolwenci pedagogiki kulturalno-oświatowej o (w) kulturze popularnej / Małgorzata Olejarz // W: "Dzisiejsze czasy" - edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska, 2005 .- Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2006, s. 283--310 .- ISBN: 8373087699
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Oczekiwania zielonogórskich studentów animacji kultury wobec uczelni / Małgorzata Olejarz // W: Kultura współczesna a wychowanie człowieka : materiały Ogolnopolskiej Konferencji Naukowej "Człowiek w świecie kultury - kultura w życiu człowieka (Zwierzyniec, 7-9 czerwca 2005 roku). Zwierzyniec, Polska, 2005 .- Lublin : Oficyna Wydaw. VERBA, 2006, s. 363--371 .- ISBN: 9788389468475
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18172] [data modyf: 16-02-2007 11:16]
[5] Kompetencje komunikacyjne uczniów dorosłych w kontekście "nowoczesności" procesu kształcenia / Małgorzata Olejarz // W: Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. Zakopane, Polska, 2005 .- Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2005 .- T. 2: Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych, s. 133--141 .- ISBN: 83890326
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Dyskursy Młodych Andragogów / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 18, 405 s. .- ISSN: 2084-2740
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5619] [data modyf: 25-09-2017 14:24]
[2] Dyskursy Młodych Andragogów / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 17
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5522] [data modyf: 20-12-2016 09:33]
[3] Dyskursy Młodych Andragogów / (Red.) Małgorzata Olejarz, Emilia Paprzycka, Sylwia Słowińska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, nr 16
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5313] [data modyf: 02-09-2015 16:32]
[4] Dyskursy Młodych Andragogów / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, nr 16
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-5312] [data modyf: 10-02-2016 11:24]
[5] Dyskursy Młodych Andragogów / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 15, 356 s.
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5210] [data modyf: 11-09-2015 10:35]
[6] Dyskursy Młodych Andragogów / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, t. 14, 352 s. .- ISSN: 2084-2740
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5121] [data modyf: 11-09-2015 10:31]
[7] Dyskursy młodych andragogów. T. 13 / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 250 s. .- ISBN: 9788378420064
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5060] [data modyf: 18-01-2013 16:11]
[8] Dyskursy młodych andragogów. T. 11 / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 297 s. .- ISBN: 9788374813327
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4789] [data modyf: 27-10-2010 10:24]
[9] Dyskursy młodych andragogów. T. 10 / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 329 s. .- ISBN: 9788374812481
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4611] [data modyf: 22-06-2009 11:17]
[10] Dyskursy młodych andragogów. T. 9 / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 275 s. .- ISBN: 9788374811668
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4485] [data modyf: 29-05-2008 14:43]
[11] Dyskursy młodych andragogów. T. 8 / (Red.) Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, 304 s. .- ISBN: 9788374811040
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4378] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Dyskursy młodych andragogów / (Red.) Józef Kargul, Małgorzata Olejarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, 7, 241 s. .- ISBN: 8374810203
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Z prądem i pod prąd: lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym / / Kargul J., Słowińska S., Gancarz M. .- Zielona Góra , 2004 (Rec.) Małgorzata Olejarz // Edukacja Dorosłych .- 2005, nr 1, s. 73--80
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski