System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Anna Łuczak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Muzyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 22 pozycji bibliograficznych
7 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Od muzyki do matematyki. Kształtowanie pojęć matematycznych w edukacji muzycznej dzieci, 2016. Anna Łuczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 216 s. , ISBN: 9788378422792,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13449] [data modyf: 14-02-2017 14:02]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Muzyczne działania twórcze jako wspomaganie kształtowania pojęć matematycznych u dzieci, Anna Łuczak
// W: Wybrane obszary aktywności dziecka w badaniach i praktyce pedagogicznej, 2018. / red. nauk. Lidia Kataryńczuk-Mania, Bogumiła Walak, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, s. 187--204, ISBN: 9788365466372
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20433] [data modyf: 29-05-2019 12:30]
[2] Muzyka i matematyka w edukacji dzieci. Przełamywanie barier - punkty styczne, Anna Łuczak
// W: Socjologia muzyki w Polsce. Pękniecia i kontynuacje, 2018. / red. nauk. Marcin Choczyński, Agata Rozalska, Katarzyna Drzewek, Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, s. 241--255, ISBN: 9788394701284
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20843] [data modyf: 29-05-2019 12:15]
[3] Muzyka i matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. Szanse i dylematy nauczania zintegrowanego w świetle badań nauczycieli, Anna Łuczak
// W: Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym : studia i szkice, 2017. / pod red. Ewy Nideckiej i Jolanty Wąsacz-Krztoń, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 116--127, ISBN: 9788373384604
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19622] [data modyf: 31-05-2019 12:08]
[4] O kształtowaniu myślenia matematycznego za pomocą muzyki, Anna Łuczak
// W: Pedagogika muzyki. Ideały. Wartości. Pragmatyka, 2016. / red. nauk. Andrzej Michalski, Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses (Pedagogika muzyki. Cechy - aksjologia - systematyka t. V), s. 230--242, ISBN: 9788364706295
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19623] [data modyf: 11-12-2017 11:21]
[5] Kształtowanie pojęć matematycznych na lekcjach muzyki w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Anna Łuczak
// W: Edukacja dziecka. Badania i praktyka pedagogiczna, 2015. / red. nauk. Waldemar Segiet, Bogumiła Walak, Anna Lis-Zaldivar, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 157--178, ISBN: 9788389682406
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18167] [data modyf: 14-02-2017 14:01]
[6] Supporting role of music therapy in developing selected mathematicaql concepts within range of practical knowledge and skills = Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu wiadomości i umiejętności [...], Anna Łuczak
// W: Art in Education and Therapy = Sztuka w wychowaniu i terapii, 2014. / pod red. Mirosławy Furmankowskiej, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 137--147, ISBN: 9788379770090
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16576] [data modyf: 14-02-2017 13:57]
[7] Wspomagajaca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu zbiorów i ich klasyfikacji w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Anna Łuczak
// W: Wokół teoretycznych podstaw kształcenia muzycznego, 2014. / red. nauk. Andrzej Michalski, Gdańsk : Wydawnictwo Athenae Gedanenses (Pedagogika muzyki. Cechy - aksjologia - systematyka tom III), s. 67--89, ISBN: 9788393513178
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16577] [data modyf: 14-02-2017 14:00]
[8] Wspomagająca rola form muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych z zakresu działań arytmetycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Anna Łuczak
// W: Szkoła XXI wieku - szkołą edukacji estetycznej : projekt nadziei, 2011. / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak, Anny Pikały, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223--240, ISBN: 9788375255546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14631] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Wspomagająca rola działań muzycznych w kształtowaniu wybranych pojęć matematycznych dotyczących prostych figur geometrycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Anna Łuczak
// W: Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier, 2010. / red. Janina Fyk i Anna Łuczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--126, ISBN: 9788374813730
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12643] [data modyf: 09-02-2011 10:02]
[10] Terapeutyczny aspekt działań muzycznych w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Anna Łuczak
// W: Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego : pedagogiczne rozważania i doświadczenia, 2009. / pod red. Mirosławy Zalewskiej - Pawlak, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 245--250, ISBN: 9788375253054
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13070] [data modyf: 02-09-2011 14:07]
[11] Wspomagająca rola działań muzycznych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, Anna Łuczak
// W: Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi, 2009. / pod red. Andrzeja Twardowskiego, Poznań : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Poznaniu, s. 203--211, ISBN: 9788386273829
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13069] [data modyf: 01-09-2011 12:01]
[12] Rola muzyki w rozwoju intelektualnym dzieci, Anna Łuczak
// W: Muzyka wokalna : dzieła - wykonawstwo - konteksty. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Irenie Marciniak, 2008. / pod red. Bogumiły Tarasiewicz, Poznań : RHYTMOS, s. 209-213, ISBN: 9788360593066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10752] [data modyf: 08-01-2009 11:12]
[13] Reforma oświaty a muzyka we współczesnej szkole ogólnokształcącej, Lidia Kataryńczuk-Mania, Anna Łuczak
// W: Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 229--236, ISBN: 8389048116
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Rola i miejsce nauczyciela muzyki w edukacji wczesnoszkolnej (głos w dyskusji), Anna Łuczak
// W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 361--365, ISBN: 83893321165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5761] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Tradycja a współczesność w edukacji estetycznej, Anna Łuczak
// W: Problemy współczesnej edukacji muzycznej, 2002. , Łódź : Zakład Pedagogiki Muzycznej przy Katedrze Edukacji Artystycznej UŁ, s. 25--30, ISBN: 8391388026
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5571] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Nauczanie muzyki a kształtowanie pojęć matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej, Anna Łuczak
// W: Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 159--162, ISBN: 8372680256
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2708] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] O miejsce muzyki w nowej szkole, Anna Łuczak
// W: Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży : Kongres Kultury Polskiej 2000, 2000. , Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 314--317, ISBN: 838805970X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dlaczego warto łączyć nauczanie matematyki z ruchem i muzyką? : Wybrane przykłady badań na temat łączenie różnych form w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej / Anna Łuczak, 2017. Relacje. Studia z nauk społecznych, nr 4, 191--201, ISSN: 2543-5124, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: edukacja wczesnoszkolna, kształcenie zintegowane, matematyka, muzyka, ruch
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22655] [data modyf: 16-04-2018 12:45]
[2] Muzyka jako narzędzie kształtowania myślenia matematycznego w edukacji dziecka / Anna Łuczak, 2016. Rocznik Lubuski: Transhumanizm a kontrintuicyjnośc mitycznego obrazu człowieka T. 42, cz. 2, 205--218, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: child, education, teaching
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21017] [data modyf: 30-05-2017 10:48]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Między muzyką a matematyką. Wybrane zagadnienia z muzycznej edukacji wczesnoszkolnej, 1999. Anna Łuczak // W: Treści, formy i metody przedmiotu "muzyka" w świetle reformy powszechnej edukacji : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Łódź, Polska Łodź : Zakład Pedagogiki Muzycznej Uniwersytetu Łódzkiego, 2000, s. 47--61, ISBN: 839138800X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14723] [data modyf: 24-04-2002 14:32]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Muzyka - edukacja - terapia : przekraczanie barier / (Red.) Janina Fyk, Anna Łuczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 190 s. .- ISBN: 9788374813730
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4838] [data modyf: 09-02-2011 10:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski