System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Marek Kowal
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: inżynieria biomedyczna (50 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 74 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Optimization of neuro-fuzzy structures in technical diagnostic systems, 2005. Marek Kowal, Zielona Góra : University of Zielona Góra Press 113 s. (Lecture Notes in Control and Computer Science Vol. 9), ISBN: 8389712881, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Breast Cancer Computer-Aided Diagnosis System Using k-NN Algorithm Based on Hausdorff Distance, Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 179--188, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_16   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-21005] [data modyf: 30-08-2019 12:02]
[8,2] [0,41] / [0] [0]
[2] Deep Neural Networks for Breast Cancer Diagnosis: Fine Needle Biopsy Scenario, Bartosz Miselis, Thomas Fevens, Adam Krzyżak, Marek Kowal, Roman Monczak
// W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020. / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 1033), s. 131--142, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_12   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-21003] [data modyf: 30-08-2019 11:45]
[9] [0,45] / [0] [0]
[3] Automatic Breast Cancer Diagnostics Based on Statistical Analysis of Shape and Texture Features of Individual Cell Nuclei, Artur Gramacki, Marek Kowal, Małgorzata Mazurkiewicz, Jarosław Gramacki, Anna Pławiak-Mowna
// W: Stochastic Models, Statistics and Their Applications : SMSA 2019, 2019. / eds. A. Steland, E. Rafajłowicz, O. Okhrin, Cham : Springer Nature Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 294), s. 373--383, ISBN: 9783030286644
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-28665-1_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[WZCZ-21198] [data modyf: 31-10-2019 08:08]
[6,3] [0,32] / [0] [0]
[4] Cell Nuclei Segmentation Using Marker-Controlled Watershed and Bayesian Object Recognition, Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz
// W: Information Technology in Biomedicine : Proceedings 6th International Conference, ITIB-2018, 2019. / eds. E. Pietka, P. Badura, J. Kawa, W. Wieclawek, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 762), s. 407--418, ISBN: 9783319912110
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91211-0_36   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-20177] [data modyf: 31-05-2019 11:58]
[5,8] [0,29] / [0] [0]
[5] Nuclei Detection in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Ellipse Fitting Algorithm, Marek Kowal, Michał Żejmo, Józef Korbicz
// W: Artificial Intelligence and Soft Computing : 17th International Conference, ICAISC 2018, 2018. / eds. L. Rutkowski, R. Scherer, M. Korytkowski, W. Pedrycz, R. Tadusiewicz, J. M. Zurada , Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Computer Science Vol. 10842), s. 157--167, ISBN: 9783319912622
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-91262-2_15   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[WZCZ-20201] [data modyf: 30-05-2019 14:26]
[8,2] [0,41] / [0] [0]
[6] Stochastic Geometry for Automatic Assessment of Ki-67 Index in Breast Cancer Preparations, Marek Kowal, Marcin Skobel, Józef Korbicz, Roman Monczak
// W: Bioinformatics and Biomedical Engineering : 6th International Work-Conference, IWBBIO 2018, 2018. / eds. I. Rojas, F. Ortuno, Cham : Springer International Publishing (Lecture Notes in Bioinformatics 10814), s. 151--162, ISBN: 9783319787596
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-78759-6_15   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-20176] [data modyf: 30-05-2019 16:26]
[7,1] [0,36] / [0] [0]
[7] Discovering important regions of cytological slides using classification tree, Marek Kowal, Andrzej Marciniak, Roman Monczak, Andrzej Obuchowicz
// W: Image processing & communications challenges 6, 2015. / ed. R. S. Choraś, Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing Vol. 313), s. 67--74, ISBN: 9783319106625    DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[WZCZ-16464] [data modyf: 27-08-2015 12:44]
[8] Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej, 2013. / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Inżynieria Biomedyczna. Podstawy i Zastosowania), s. 155--169, ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15542] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[9] Automatic breast cancer diagnostis based on k-means clustering and adaptive thresholding hybrid segmentation, Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Image processing and communications challenges 3, 2011. / ed. Ryszard S. Choraś, Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag (Advances in Intelligent and Soft Computing 102), s. 295--303, ISBN: 9783642231537    DOI: 10.1007/978-3-642-23154-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13590] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images using fuzzy clustering, Marek Kowal, Józef Korbicz
// W: Advances in Machine Learning I : Dedicated to the Memory of Professor Ryszard S. Michalski, 2010. , Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag (Studies in Computational Intelligence 262), s. 407--417, ISBN: 9783642051760
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-05177-7_20   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [14-09-2020]
[WZCZ-11994] [data modyf: 25-05-2010 15:49]
[11] Cytological image segmentation using fuzzy clustering, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Diagnosis of processes and systems, 2009. / ed. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis), s. 283--290, ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11615] [data modyf: 13-01-2010 13:47]
[12] Solving optimization tasks in the construction of diagnostic systems, Andrzej Obuchowicz, Andrzej Pieczyński, Marek Kowal, Przemysław Prętki
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 204--239, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Systemy neuro-rozmyte w diagnostyce procesów, Józef Korbicz, Marek Kowal
// W: Zbiory rozmyte i ich zastosowania : praca dedykowana profesorowi Ernestowi Czogale, 2001. , Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 333--379, ISBN: 8388000640
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2201] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Neuro-Fuzzy Detector for Industrial Process, Marek Kowal, Józef Korbicz
// W: Fuzzy control : theory and practice, 2000. , Heidelberg : Physica-Verlag (Advances in Soft Computing), s. 294--301, ISBN: 3790813273
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[WZCZ-1362] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Cell Nuclei Segmentation in Cytological Images Using Convolutional Neural Network and Seeded Watershed Algorithm / Marek Kowal, Michał Żejmo, Marcin Skobel, Józef Korbicz, Roman Monczak, 2019. Journal of Digital Imaging, 1--12, ISSN: 0897-1889, , eISSN: 1618-727X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Breast cancer, Convolutional neural networks, Mathematical morphology, Nuclei segmentation, Oversegmentation, Watershed
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s10278-019-00200-8         Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-24138] [data modyf: 06-06-2019 14:30]
[22,14] [0,32] / [31,3] [0,45]
[2] The feature selection problem in computer-assisted cytology / Marek Kowal, Marcin Skobel, Norbert Nowicki, 2018. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 28, no. 4, 759--770, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, convolutional neural network, feature selection, nuclei segmentation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2018-0058         Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[AWCZ-23504] [data modyf: 10-01-2019 12:06]
[14,43] [0,58] / [14,43] [0,58]
[3] Nuclei segmentation for computer-aided diagnosis of breast cancer / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, 2014. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 24, no. 1, 19--31, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, fast marching, pattern analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2014-0002         Cytowania wg Scopus: 35 [14-09-2020]
[AWCZ-18667] [data modyf: 20-08-2015 12:35]
[4] Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, Roman Monczak, 2013. Computers in Biology and Medicine Vol. 43, iss. 10, 1563--1572, ISSN: 0010-4825, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003         Cytowania wg Scopus: 119 [14-09-2020]
[AWCZ-17533] [data modyf: 22-02-2017 14:00]
[5] Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, 2011. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 17, 257--262, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15989] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 11, 1448--1451, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, diagnosis, diagnostyka, image segmentation, neural networks, rak piersi, segmentacja obrazu, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16110] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Feature selection for breast cancer malignancy classification problem / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Marciniak, 2010. Journal of Medical Informatics & Technologies Vol. 15, 193--199, ISSN: 1642-6037, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, feature selection
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15162] [data modyf: 08-11-2010 11:23]
[8] Fault detection under fuzzy model uncertainty / Marek Kowal, Józef Korbicz, 2007. International Journal of Automation and Computing Vol. 4, no 2, 117--124, ISSN: 1476-8186, , eISSN: 1751-8520, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fault diagnosis, fuzzy systems, noise, uncertainty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[AWCZ-12264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Neuro-fuzzy networks and their application to fault detection of dynamical systems / Józef Korbicz, Marek Kowal, 2007. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 20, no 5, 609--617, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, neuro-fuzzy modelling, robustness, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 39 [14-09-2020]
[AWCZ-12263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Robust fault detection using neuro-fuzzy models / Marek Kowal, Józef Korbicz, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 32--36, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, fault detection, fuzzy modelling, modelowanie rozmyte, niepewność, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 4 [14-09-2020]
[AWCZ-10689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Odporna detekcja uszkodzeń przy niepewności modelu rozmyto-neuronowego / Marek Kowal, Józef Korbicz, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 93--95, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, modelowanie rozmyte, niepewność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Fault detection using neuro-fuzzy networks / Marek Kowal, Józef Korbicz, Mario J. G. C. Mendes, Joao M. F. Calado, 2002. Systems Science Vol. 28, no 1, 45--57 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[AWCZ-8719] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Neuro fuzzy detector for industrial process / Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Wissenschaftliche Berichte .- 1999, H. 59, s. 148--153 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis of cytological specimens using the distribution function of morphological features, 2019. Kamil Kiliszek, Marek Kowal, Marcin Skobel, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23538] [data modyf: 04-10-2019 17:54]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Analysis of texture features extracted from virtual slides of cytological samples, 2019. Sebastian Podgórski, Marcin Skobel, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 1, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23537] [data modyf: 04-10-2019 17:52]
[0] [0] / [0] [0]
[3] Discriminant analysis of morphologic features of cell nuclei for breast cancer diagnosis based on fine needle biopsy smears, 2019. Norbert Nowicki, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 94, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23592] [data modyf: 04-12-2019 13:17]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Refinement of Convolutional Neural Network Based Cell Nuclei Detection Using Bayesian Inference, 2019. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2019 : 41st Annual International Conference. Berlin, Niemcy New York : IEEE Xplore, 2019, s. 7216--7222, ISBN: 9781538613115
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/EMBC.2019.8857950   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23584] [data modyf: 22-11-2019 15:19]
[10] [0,5] / [10] [0,5]
[5] Statistical analysis of the morphometric parameters of human cell nuclei, 2019. Artur Gramacki, Marek Kowal, Anna Pławiak-Mowna, Małgorzata Mazurkiewicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 93, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23588] [data modyf: 04-12-2019 11:49]
[0] [0] / [0] [0]
[6] Marked Point Process for Nuclei Detection in Breast Cancer Microscopic Images, 2017. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Recent advances in applied mathematics and computational and information sciences : 20th Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering. Krakow, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 647, s. 230--241, ISBN: 9783319669052
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-66905-2_20   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [14-09-2020]
[KONF-23433] [data modyf: 18-04-2019 15:38]
[7,5] [0,5] / [7,5] [0,5]
[7] Nuclei Recognition Using Convolutional Neural Network and Hough Transform, 2017. Michał Żejmo, Marek Kowal, Józef Korbicz, Roman Monczak // W: 13th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS. Sandomierz, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 635, s. 316--327, ISBN: 9783319644745
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-64474-5_26   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23402] [data modyf: 14-03-2019 12:51]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[8] Nuclei Recognition Using Iterated Conditional Modes Approach, 2017. Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 10th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2017. Polanica Zdrój, Polska Cham : Springer International Publishing, 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 578, s. 326--335, ISBN: 9783319591612
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59162-9_34   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-23039] [data modyf: 07-06-2018 13:28]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[9] Classification of breast cancer cytological specimen using convolutional neural network, 2016. Michał Żejmo, Marek Kowal, Józef Korbicz, Roman Monczak // W: 13th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2016. Lille, Francja Bristol : IOP Publishing, 2017, Journal of Physics: Conference Series, Vol. 783, s. 1--12
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/783/1/012060   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [14-09-2020]
[KONF-22479] [data modyf: 27-11-2019 13:48]
[3,75] [0,25] / [3,75] [0,25]
[10] Stochastic geometry approach for segmenting complex nuclei structures in cytological images, 2017. Marcin Skobel, Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 14th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2017. Bucharest, Rumunia New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6
Słowa kluczowe: Hough Transform, nuclei recognition, recognition, stochastic geometry

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22828] [data modyf: 23-10-2019 14:36]
[0] [0] / [0] [0]
[11] Combining image thresholding and fast marching for nuclei extraction in microscopic images, 2016. Marek Kowal, Przemysław Jacewicz, Józef Korbicz // W: Image Processing and Communications Challenges 8 : 8th International Conference, IP&C 2016, Advances in Intelligent Systems and Computing. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Springer, Cham, 2016, s. 195--202, ISBN: 978-3-319-47274-4
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-47274-4_23   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-22570] [data modyf: 22-03-2017 16:17]
[12] Computer-aided diagnosis for breast tumor classification using microscopic images of fine needle biopsy, 2013. Marek Kowal // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 213--224, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, computer-aided diagnosis, image segmentation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [14-09-2020]
[KONF-21180] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[13] Swarm intelligence algorithms for multi-level image thresholding, 2013. Andrzej Marciniak, Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 301--311, ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: image segmentation, multi-level thresholding, swarm intelligence

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [14-09-2020]
[KONF-21182] [data modyf: 25-08-2015 11:21]
[14] Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology, 2013. Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013. Osaka, Japonia -- : [brak wydawcy], 2013, s. 7368--7371, ISBN: 9781457702167 .- ISSN
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/EMBC.2013.6611260   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [14-09-2020]
[KONF-20983] [data modyf: 07-09-2015 15:29]
[15] Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis, 2013. Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013. Wroclaw, Polska New York : Springer, 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620, ISBN: 9783319009681
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[KONF-22392] [data modyf: 20-12-2016 12:29]
[16] Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method, 2012. Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro - ISBI 2012. Barcelona, Hiszpania Bryan : Conference Management Service, Inc., 2012, s. 1623--1626 [CD-ROM], ISBN: 9781457718564
Słowa kluczowe: breast cancer, fibroadenoma, image analysis, image segmentation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [14-09-2020]
[KONF-20425] [data modyf: 15-07-2013 11:22]
[17] Fuzzy clustering and adaptive thresholding based segmentation method for breast cancer diagnosis, 2011. Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: The 7th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2011. Wrocław, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2011, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 95, s. 613--622, ISBN: 9783642203190
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-20320-6   (pkt: 15)
[KONF-23408] [data modyf: 15-03-2019 08:41]
[18] Hybrid cytological image segmentation method based on competitive neural network and adaptive thresholding, 2011. Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 521--527
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20167] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Automated cell nuclei segmentation in breast cancer fine needle biopsy smears, 2010. Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: 2nd International Conference Information Technologies in Biomedicine - ITiB 2010. Kamień Śląski, Polska Berlin : Springer-Verlag, 2010, Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 69, s. 321--332, ISBN: 9783642131042
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9   (pkt: 15)
[KONF-23409] [data modyf: 15-03-2019 09:19]
[20] Segmentacja obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej i krzywych Lame, 2010. Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVI krajowa konferencja. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2010, s. 65 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19619] [data modyf: 24-06-2010 14:27]
[21] Cell nuclei segmentation in cytological images using fuzzy clustering and ellipse fitting algorithm, 2009. Marek Kowal // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fuzzy clustering, image segmentation, parameter optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19416] [data modyf: 08-12-2009 14:06]
[22] Segmentacja obrazów cytologicznych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej, 2007. Marek Kowal, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9788387982522
Słowa kluczowe: biopsja cienkoigłowa, klasteryzacja rozmyta, obrazowanie medyczne, segmentacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Fault detection under fuzzy model uncertainty, 2006. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 775--780 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17958] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Fault detection using neuro-fuzzy networks and bounded error approaches, 2005. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modelling, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17323] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Robust fault detection using neuro-fuzzy networks, 2005. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded noise, fault detection, fuzzy modeling, uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [14-09-2020]
[KONF-17293] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Fault isolation based on HSFNN applied to DAMADICS benchmark problem, 2003. Joao M. F. Calado, R. Louro, Mario J. G. C. Mendes, J. M. G. Sá da Costa, Marek Kowal // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1053--1058 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: actuators, fault isolation, fuzzy systems, hierarchical structures, neural networks

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-09-2020]
[KONF-15691] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Samoorganizujący się rozmyty model Takagi-Sugeno w układzie detekcji uszkodzeń, 2003. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 253--258, ISBN: 8391866300
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15791] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Detekcja uszkodzeń z wykorzystaniem rozmytych sieci neuronowych, 2002. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 595--600, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy klasteryzacji, detekcja uszkodzeń, diagnostyka techniczna, rozmyte sieci neuronowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14921] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Faul detection using takagi-sugeno neuro-fuzzy networks and ARX models, 2002. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte". Kraków, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2002, s. 198--205, ISBN: 8391458059
Słowa kluczowe: ARX models, clustering algorithms, fault detection, modelling, neuro-fuzzy network

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Fault isolation approach using a profibus network : a case study, 2002. Mario J. G. C. Mendes, Marek Kowal, Joao M. F. Calado, Józef Korbicz, J. M. G. Sá da Costa // W: Controlo 2002 : Proceedings of the 5th Portuguese Conference on Automatic Control. Aveiro, Portugalia [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. 219--224, ISBN: 9727890725
Słowa kluczowe: benchmark examples, fault diagnosis, fault isolation, fuzzy logic, hierarchical structure, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15158] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Neuro-fuzzy fault detection approach using a profibus network, 2002. Joao M. F. Calado, Marek Kowal, Mario J. G. C. Mendes, Józef Korbicz, J. M. G. Sá da Costa // W: 10th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2002. Lisboa, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: abrupt and incipient faults, fault detection, fieldbus, neuro-fuzzy

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15159] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Neuro-fuzzy structures in FDI system, 2002. Mario J. G. C. Mendes, Marek Kowal, Józef Korbicz, J. M. G. Sá da Costa // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: actuators, backpropagation algorithms, fault diagnosis, fuzzy modelling, hierarchical structure, neural network

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [14-09-2020]
[KONF-14951] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Robust diagnosis of faults in industrial processes using moving time window approach and neuro-fuzzy network, 2001. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001, Vol. 1, s. 401--406
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Robust diagnosis of process faults using neuro-fuzzy networks, 2001. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science. Wroclaw, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001, Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 306--313
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [14-09-2020]
[KONF-10873] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Zastosowanie metody okien czasowych oraz rozmytych sieci neuronowych w diagnostyce uszkodzeń, 2001. Marek Kowal // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 199--204 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy klasteryzacji, detekcja uszkodzeń, rozmyte sieci neuronowe, ruchome okna czasowe

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Neuro-fuzzy approach for fault diagnosis of dynamic systems, 2000. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 503--508
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Neuro-fuzzy approach to fault diagnosis in two-tank system, 2000. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Colloquia in Artificial Intelligence - CAI 2000 : Third Polish Conference on Theory and Applications of Artificial Intelligence. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2000, s. 107--120
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4101] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Rozmyte sieci neuronowe w diagnostyce procesów przemysłowych, 2000. Marek Kowal // W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna, Polska Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 34--39
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2462] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych, 1999. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 613--618
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3422] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Rozmyte sieci neuronowe w układzie detekcji, 1998. Marek Kowal, Józef Korbicz // W: XXIII Konferencja Koła Naukowego Elektroników : Materiały Konferencyjne. Warszawa - Bemowo, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 229--236
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3361] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis : proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering / (Red.) Józef Korbicz, Roman Maniewski, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, 338 s. .- ISBN: 9783030298845
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5839] [data modyf: 30-08-2019 10:14]
[2] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. section: selected provblems of biomedical engineering / (Red.) Marek Kowal, Józef Korbicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2014, Vol. 24, no. 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5263] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[3] Intelligent systems in technical and medical diagnostics / (Red.) Józef Korbicz, Marek Kowal .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, 536 s. .- ISBN: 9783642398810
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5129] [data modyf: 02-09-2015 16:44]
[4] Diagnostyka procesów i systemów / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2007 .- ISBN: 9788360434314
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4380] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Fault diagnosis and fault tolerant control / (Red.) Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007, 373 s. .- ISBN: 9788360434321
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4379] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski