System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Marcin Mrugalski
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 64 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 253,57 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 8,57 (4,29)    CZASOP: 115 (28,75)    KONF: 105 (15)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

18,11 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
102,63 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ: 25 (25)    WZ-ROZ: 3,46 (1,73)    CZASOP: 32,92 (8,23)    KONF: 41,25 (5,89)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

7,33 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Advanced neural network-based computational schemes for robust fault diagnosis / Marcin Mrugalski .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2014 .- 182 s. : bibliogr.rys. - (Studies in Computational Intelligence ; Vol. 510) .- ISBN: 9783319015460
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11696] [data modyf: 02-09-2015 11:27]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Neural Network-Based Simultaneous Estimation of Actuator and Sensor Faults / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski
// W: Advances in Computational Intelligence : 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks, IWANN 2017, Part I / eds. Ignacio Rojas, Gonzalo Joya, Andreu Catala .- Cham : Springer International Publishing, 2017 - (Lecture Notes in Computer Science ; 10305) - s. 305--316 .- ISBN: 9783319591520
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59153-7_27   (pkt: 5)
[WZCZ-19168] [data modyf: 22-06-2017 11:32]
[2] Robust UIO Design for an Actuator Fault Identification / Piotr Witczak, Marcin Mrugalski
// W: Advanced and Intelligent Computations in Diagnosis and Control / ed. Z. Kowalczuk .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 386) - s. 35--48 .- ISBN: 9783319231792    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-23180-8_3   (pkt: 5)
[WZCZ-17100] [data modyf: 21-09-2015 10:05]
[3] On the GMDH approach to robust fault detection of non-linear dynamic systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak
// W: Advances in control theory and automation : monograph dedicated to Professor Tadeusz Kaczorek on the occasion of his eightieth birthday / ed. by M. Busłowicz, K. Malinowski .- Białystok : Printing House of Białystok University of Technology, 2012 - s. 129--140 .- ISBN: 9788362582174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14567] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Intelligent systems : the industrial electronics handbook / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin .- Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2011 .- second ed. - s. 1--21 .- ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12860] [data modyf: 22-02-2013 11:26]
[5] Uncertainty of dynamic GMDH neural models in robust fault detection systems / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Advances in systems science / eds. A. Grzech, P. Świątek, J, Drapała .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2010 - (Computer Science) - s. 211--220 .- ISBN: 9788360434772
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12285] [data modyf: 15-10-2010 09:23]
[6] Parameters estimation methods in the robust fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz
// W: Diagnosis of processes and systems / ed. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009 - (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis) - s. 159--166 .- ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11611] [data modyf: 13-01-2010 13:17]
[7] Robust fault diagnosis based on the parameters identification via outer bounding ellipsoid algorithm / Marcin Mrugalski
// W: Recent advances in control and automation / ed. K. Malinowski, L. Rutkowski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2008 - (Challenging Problems of Science : Control and Automation) - s. 418--427 .- ISBN: 9788360434420
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10275] [data modyf: 02-07-2008 13:03]
[8] Analytical methods and artificial neural networks in fault diagnosis and modelling of non-linear systems / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Krzysztof Patan, Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 175--204 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Odporna detekcja uszkodzeń przy zastosowaniu perceptronu wielowarstwowego / Marcin Mrugalski
// W: Diagnostyka procesów i systemów / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2007 - s. 77--84 .- ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9328] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Dynamic GMDH type neural networks / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference .- New York : Springer-Verlag Company, 2003 - (Advances in Soft Computing) - s. 698--703 .- ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5764] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Systems identification with GMDH neural networks : a multi-dimensional case / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference .- Wien : Springer-Verlag, 2003 - (Computer Science) - s. 115--120 .- ISBN: 3211007431
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5770] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Sztuczne sieci neuronowe w układach diagnostyki / Krzysztof Patan, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002 - (Monografie ; T. 3) - s. 311--351 .- ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A neural network approach to simultaneous state and actuator fault estimation under unknown input decoupling / Piotr Witczak, Krzysztof Patan, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // Neurocomputing: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015 .- 2017, Vol. 250, s. 65--75, ISSN: 0925-2312, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fault diagnosis, Fault estimation, Linear parameter-varying systems, Robustness, State estimation, State-space neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.neucom.2016.10.076
[AWCZ-21159] [data modyf: 10-05-2018 15:14]
[2] A quadratic boundedness approach to robust DC motor fault estimation / Mariusz Buciakowski, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol // Control Engineering Practice .- 2017, Vol. 66, s. 181--194, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Actuator fault estimation, DC servo-motor, Fault diagnosis, Quadratic boundedness approach, Unknown input observer
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.06.014
[AWCZ-21583] [data modyf: 01-08-2017 11:53]
[3] Neural network-based robust actuator fault diagnosis for a non-linear multi-tank system / Marcin Mrugalski, Marcel Luzar, Marcin Pazera, Marcin Witczak, Christophe Aubrun // ISA Transactions .- 2016, Vol. 61, s. 318--328, ISSN: 0019-0578, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Fault estimation, LPV systems, Neural network, Non-linear systems identification, Observers, Robust fault diagnosis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.isatra.2016.01.002
[AWCZ-19813] [data modyf: 16-03-2016 14:27]
[4] Towards Robust Neural-Network-Based Sensor and Actuator Fault Diagnosis: Application to a Tunnel Furnace / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // Neural Processing Letters: Special Issue: International Work-Conference on Artificial Neural Networks (IWANN) 2013 .- 2015, Vol. 42, iss. 1, s. 71--87, ISSN: 1370-4621, , eISSN: 1573-773X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11063-014-9387-0
[AWCZ-19177] [data modyf: 27-07-2015 12:41]
[5] An unscented Kalman filter in designing dynamic GMDH neural networks for robust fault detection / Marcin Mrugalski // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2013, Vol. 23, no 1, s. 157--169, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: dynamic GMDH neural network, non-linear system identification, robust fault detection, unscented Kalman filter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)
[AWCZ-17294] [data modyf: 28-07-2015 11:26]
[6] State-space GMDH neural networks for actuator robust fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Advances in Electrical and Computer Engineering .- 2012, Vol. 12, no 3, s. 65--72, ISSN: 1582-7445, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.4316/AECE.2012.03010
[AWCZ-16631] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Confidence estimation of GMDH neural networks and its application in fault detection systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski // International Journal of Systems Science .- 2008, Vol. 39, no 8, s. 783--800
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1080/00207720701847745
[AWCZ-13122] [data modyf: 02-07-2008 12:13]
[8] Confidence estimation of the multi-layer perceptron and its application in fault detection systems / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // Engineering Applications of Artificial Intelligence .- 2008, Vol. 21, iss. 8, s. 895--906, ISSN: 0952-1976, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: bounded-error modelling, model uncertainty, neural networks, non-linear systems, robust fault diagnosis, system identification
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.engappai.2007.09.008
[AWCZ-13360] [data modyf: 04-11-2008 13:14]
[9] Least mean square vs. outer bounding ellipsoid algorithm in confidence estimation of the GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // Lecture Notes in Computer Science: Adaptive and natural computing algorithms : 8th International Conference - ICANNGA 2007, Vol. 2 .- 2007, Vol. 4432, s. 19--26 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A GMDH neural network-based approach to robust fault diagnosis: application to the DAMADICS benchmark problem / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Ronald J. Patton // Control Engineering Practice .- 2006, Vol. 14, no 6, s. 671--683, ISSN: 0967-0661, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: application, bounded-error modelling, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10767] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Detekcja uszkodzeń odporna na niepewność modelu neuronowego / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2005, nr 9, wyd. spec., s. 103--105, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, niepewność modelu, sieć neuronowa GMDH
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Confidence estimation of GMDH neural networks / Józef Korbicz, Mihai Florin Metenidis, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 .- 2004, Vol. 3070, s. 210--216 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Parameter estimation of dynamic GMDH neural networks with the bounded-error technique / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // Journal of Applied Computer Science .- 2002, Vol. 10, no 1, s. 77--90 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8563] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Sieci neuronowe typu GMDH w diagnostyce systemów przemysłowych / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2002, nr 2, s. 10--14, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A predictive actuator fault-tolerant control strategy under input and state constraints / Marcin Witczak, Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Didier Theilliol // W: 25th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED 2017. Valletta, Malta, 2017 .- New York : IEEE Explore, 2017, s. 442--447
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22682] [data modyf: 09-05-2018 13:55]
[2] Simultaneous estimation of multiple actuator and sensor faults for Takagi-Sugeno fuzzy systems / Marcin Pazera, Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22 international conference. Międzyzdroje, Polska, 2017 .- New York : IEEE, 2017, s. 918--923 .- ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22696] [data modyf: 12-03-2018 10:22]
[3] A neural-network-based robust observer for simultaneous unknown input decoupling and fault estimation / Piotr Witczak, Marcin Mrugalski, Krzysztof Patan, Marcin Witczak // W: 13th International Work-Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2015. Palma de Mallorca, Hiszpania, 2015 .- Cham-Haidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 .- Lecture Notes in Computer Science ; 9094, s. 535--548 .- ISBN: 9783319192581
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-19258-1   (pkt: 15)
[KONF-21982] [data modyf: 09-05-2018 14:07]
[4] A robust H-infinity observer design for unknown input nonlinear systems: applization to fault estimation / Marcin Witczak, Vicenç Puig, Damiano Rotondo, Michał de Rozprza - Faygel, Marcin Mrugalski // W: 23rd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED) : proceedings. Torremolinos, Hiszpania, 2015 .- New York : IEEE, 2015, s. 162--167 .- ISBN: 9781479999361
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21772] [data modyf: 16-08-2016 13:14]
[5] An H infinity approach to fault estimation of non-linear systems: application to one-link manipulator / Marcin Witczak, Mariusz Buciakowski, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2014 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 456--461 .- ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21459] [data modyf: 02-09-2015 13:01]
[6] Robust fault detection using zonotope-based GMDH neural network / Marcin Mrugalski // W: 11th International Conference on Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2013. Łagów Lubuski, Polska, 2013 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2014, s. 101--112 .- ISBN: 9783642398803
Słowa kluczowe: GMDH neural networks, robust fault detection, zonotope-based algorithm

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21177] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[7] Robust fault identification of a polytopic LPV system with neural network / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Zbigniew Kański // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja, 2014 .- New York : IEEE Explore, 2014, s. 1614--1619 .- ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISIC.2014.6967628   (pkt: 15)
[KONF-21512] [data modyf: 08-03-2017 16:03]
[8] Designing of state-space neural model and its application to robust fault detection / Marcin Mrugalski // W: International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2013. Zakopane, Polska, 2013 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 .- Part 1, s. 140--149 .- ISBN: 9783642386572
Słowa kluczowe: Unscented Kalman Filter, dynamic GMDH neural network, non-linear dynamic system identification, robust fault detection, state-space representation

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-38658-9_13   (pkt: 15)
[KONF-20805] [data modyf: 09-03-2017 12:50]
[9] Robust sensor and actuator fault diagnosis with GMDH neural networks / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: International Work Conference on Artificial Neural Networks - IWANN 2013. Puerto de la Cruz, Hiszpania, 2013 .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2013 .- Part 1, s. 96--105 .- ISBN: 9783642386794
Słowa kluczowe: non-linear system identification, robust fault diagnosis, state-space GMDH neural networks

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-642-38679-4_8   (pkt: 15)
[KONF-20804] [data modyf: 09-03-2017 12:47]
[10] Robust unknown input filter for fault diagnosis of non-linear systems / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2013 .- New York : IEEE Explore, 2013, s. 172--177 .- ISBN: 9781467355070
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20977] [data modyf: 17-03-2017 14:22]
[11] A GMDH neural network approach to the actuator fault diagnosis / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Development and Application Systems - DAS 2012 : 11th international conference. Suceava, Rumunia, 2012 .- Suceava : Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, 2012, s. 41--46
Słowa kluczowe: actuators, fault diagnosis, neural networks, robustness, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20347] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] An unscented Kalman filter approach to designing GMDH neural networks: application to the tunnel furnace / Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 204--209 [CD-ROM] .- ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20117] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Fault identification with neural networks for fault-tolerant control / Marcel Luzar, Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 9th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis - ACD 2011. Budapest, Węgry, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20200] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Unscented Kalman filter in designing dynamic neural networks / Marcel Luzar, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Diagnostics of Processes and Systems - DPS 2011 : 10th International Science and Technology Conference. Zamość, Polska, 2011 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [8]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20132] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] A pole estimation approach to the synthesis of the dynamic GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Conference on Control and Fault-Tolerant Systems - SysTol' 10. Nice, Francja, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 323--328 [CD-ROM] .- ISBN: 9781424481521
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19799] [data modyf: 02-11-2010 12:29]
[16] Bounded-error approach in robust fault diagnosis of dynamical systems / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski // W: Systems theory : modeling, analysis and control - FES 2009 : proceedings international conference. Fes, Maroko, 2009 .- Perpignan : Presses Universitaires de Perpignan, 2009, s. 159--166 .- ISBN: 9782354120436
Słowa kluczowe: bounded-error approach, parameters identification, robust fault diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19210] [data modyf: 17-06-2009 14:09]
[17] Robust fault diagnosis via parameter identification of dynamical systems / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '09. Budapest, Węgry, 2009 .- [B. m.] : European Union Control Association, 2009, s. 2923--2928 [CD-ROM] .- ISBN: 9789633113691
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19277] [data modyf: 04-09-2009 09:07]
[18] Application of the MLP neural network to the robust fault detection / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 6th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2006. Beijing, Chiny, 2006 .- Beijing : [brak wydawcy], 2006, s. 1465--1470 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, robust fault detection, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17960] [data modyf: 09-10-2006 14:47]
[19] A GMDH neural network based approach to passive robust fault detection using a constraints satisfaction backward test / Vicenç Puig, Marcin Mrugalski, Ari Ingimundarson, Joseba Quevedo, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: adaptive threshold, fault detection, fault diagnosis, neural network, robustness

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17292] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Confidence estimation of GMDH neural networks via least square method / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2005 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: confidence estimation, model uncertainty, neural networks, robust fault detection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17322] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Robust fault detection via GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz, Ronald J. Patton // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy, 2005 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: bounded-error approach, identification, neural networks, robust fault detection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] A bounded-error approach to confidence estimation of neural networks: Application to robust fault detection / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04. Kusadasi - Aydin, Turcja, 2004 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Designing GMDH neural networks with the bounded-error approach: application to robust fault detection / Marcin Witczak, Marcin Mrugalski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2003 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003 .- Vol. 2, s. 1377--1382 .- ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: bounded noise, fault diagnosis, model uncertainty, neural networks, non-linear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Dobór struktury modelu neuronowego w układzie detekcji uszkodzeń obiektów dynamicznych / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska, 2003 .- Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 275--280 .- ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja, obiekt dynamiczny, sieci neuronowe GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15793] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Fault detection with dynamic GMDH neural networks : application to the DAMADICS benchmark problem / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: 5th IFAC Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety of Technical Processes - SAFEPROCESS 2003. Washington, USA, 2003 .- Washington : [brak wydawcy], 2003, s. 1071--1076 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural networks, non-linear systems, system identification

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Designing state-space models with neural networks / Józef Korbicz, Marcin Mrugalski, Thomas Parisini // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania, 2002 .- Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: fault diagnosis, neural-networks, non-linear system identification, state-space models

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14952] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Metody selekcji neuronów w procesie syntezy sieci neuronowych typu GMDH / Marcin Mrugalski, Eugen Arinton, Józef Korbicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 845--850 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: diagnostyka procesów, identyfikacja i modelowanie, metody selekcji, sieci neuronowe typu GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] A bounded-error approach to parameter estimation of neural networks / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: System - Modelling - Control : 10th International Conference. Zakopane, Polska, 2001 .- Łódź : Institute of Computer Science Technical University of Łódź, 2001 .- Vol. 2, s. 65--70
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10117] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A bounder-error approach to parameter estimation of dynamic GMDH neural networks / Marcin Mrugalski, Marcin Witczak, Józef Korbicz // W: Proceedings of the 14th International Conference on Systems Science. Wroclaw, Polska, 2001 .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2001 .- Vol. 2 : Systems and control engineering, operation and manufacturing systems, knowledge engineering and intelligent systems, s. 298--305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10872] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Projektowanie dynamicznych sieci neuronowych typu GMDH z automatycznym wyborem danych uczących / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 2001 .- Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 129--134
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11339] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Projektowanie sieci neuronowych typu GMDH z zastosowaniem estymacji przy zbiorze ograniczonych wartości błędów / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 127--132 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytm zewnętrznych elipsoid ograniczających, detekcja uszkodzeń, sieci neuronowe GMDH

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Application of neural networks based observers to fault detection of an induction motor / Marcin Mrugalski, Józef Korbicz // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska, 2000 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000 .- Part 1, s. 103--108
Słowa kluczowe: artificial neural networks, diagnostic, fault detection, neural network-based observer, nonlinear systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2548] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Evolutionary programming-based observers for nonlinear systems / Marcin Mrugalski, Andrzej Janczak // W: Neural Networks and Soft Computing : Proceedings of the Fifth Conference. Zakopane, Polska, 2000 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 2000, s. 509--514
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2281] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Neural network approach to identification of Wiener systems in a noisy environment / Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski // W: Neural Computation - NC 2000 : Proceedings of the Second ICSC Symposium. Berlin, Niemcy, 2000 .- Berlin : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Neural network models, evolutionary programming, learning algorithms, nonlinear systems, stochastic approximation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Neural network-based observers for time-invariant nonlinear systems / Andrzej Janczak, Marcin Mrugalski, Marcin Witczak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2000 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000 .- Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 791--794
Słowa kluczowe: dynamic systems, genetic programming, identification, model approximation, nonlinear optimization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Obserwator neuronowy dla stacjonarnych systemów nieliniowych / Marcin Mrugalski // W: II Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie. Istebna, Polska, 2000 .- Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2000, s. 51--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2467] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[37] Programowanie ewolucyjne w zadaniu identyfikacji neuronowego modelu nieliniowego obiektu dynamicznego / Marcin Mrugalski // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja. Kraków, Polska, 1999 .- Kraków : Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 729--734
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3441] [data modyf: 01-01-2002 00:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski