System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Sławomir Nikiel
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Wydział Ekonomii i Zarządzania Sławomir Nikiel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: nauki o komunikacji społecznej i mediach (100 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Iterated Function Systems for Real-Time Image Synthesis, 2007. Sławomir Nikiel, [B.m.] : Springer 152 s. , ISBN: 9781846286858,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 22 [24-02-2020]
[WZ-8273] [data modyf: 22-02-2008 16:14]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Implementation of Poisson Faulting Algorithm with Circular Fault Function for Hardness Data Synthesis, Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel
// W: Surface Models for Geosciences, 2015. / red. K. Ružičkova, T. Inspektor, Heidelberg/Dordrecht/New York/London : Springer International Publishing Switzerland (Lecture Notes in Geoinformation and Cartography), s. 281--292, ISBN: 9783319184074    DOI: 10.1007/978-3-319-18407-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[WZCZ-17043] [data modyf: 21-07-2015 11:31]
[2] Miejsce w przestrzeni rzeczywistej i wirtualnej - czy środowiska wirtualne potrzebują zgiełku?, Sławomir Nikiel
// W: Przestrzeń zgiełku : przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, 2012. / red. nauk. J. Harbanowicz, A. Janiak, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 69--73, ISBN: 9788362302475
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15671] [data modyf: 27-11-2013 12:26]
[3] Realizm a Wirtualna Rzeczywistość - wirtualna rekonstrukcja zabytków architektonicznych, Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki
// W: Eksploracja przestrzeni historycznej, 2008. / red. nauk. M. K. Leniartek, Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu), s. 209--215, ISBN: 9788387708566
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10689] [data modyf: 17-12-2008 11:13]
[4] Selected methods of digital image analysis and identification for the purposes of computer graphics, Sławomir Nikiel, Piotr Steć
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 297--320, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] The complex solution of lens distortion correction for digital cameras, Marek Kupaj, Maciej Gaweł, Sławomir Nikiel
// W: Selected problems of computer science : proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science, 2005. / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski, Warsaw : Academic Publishing House EXIT, s. 262--268, ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Automatyczna generacja terenu w środowisku wirtualnym (VRML), Sławomir Nikiel, Piotr Steć
// W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne pod red. Czesława Daniłowicza, 2000. , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 387--392, ISBN: 8370854966
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1681] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Propozycja nowych form płatności w sieci WWW, Sławomir Nikiel, Marek Stachuła
// W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne pod red. Czesława Daniłowicza, 2000. , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 381--386, ISBN: 8370854966
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Metody promocji dostępne w sieci WWW, Sławomir Nikiel, Piotr Steć
// W: Multimedialne i sieciowe systemy informacyjne : materiały konferencyjne pod red. Czesława Daniłowicza, 1998. , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 305--311, ISBN: 8370853714
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A proposition of erosion algorithm for terrain models with hardness layer / Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, 2014. Journal of Theoretical and Applied Computer Science Vol. 8, no. 1, 76--84, ISSN: 2299-2634, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: erosion simulation, hardness-field, terrain hardness, terrain modelling, virtual environment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18766] [data modyf: 20-08-2015 12:27]
[2] Monitorowanie wywozu odpadów w technologii RFID / Sławomir Nikiel, Michał Doligalski, Mirosław Włodarczyk, Bartosz Bandrowski, 2013. Logistyka, nr 5, 348--351, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17617] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[3] Procedural 3D caves, clouds and architecture generation method based on shape grammar and morphing / Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Eraldo Ribeiro, 2013. Journal on Computing Vol. 3, no. 1, 165--170, eISSN: 2010-2283, bibliogr. rys. summ. .- ISSN 2010-2283 [GSTF Digital Library]
Słowa kluczowe: algorithms, computer graphics, feature-based models, morphing, procedural modeling, shape grammar
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5176/2251-3043_3.1.249
[AWCZ-17369] [data modyf: 06-02-2017 16:22]
[4] Aesthetic-driven simulation of GUI elements deployment / Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel, Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, 2012. Lecture Notes in Computer Science: Computer vision and graphics : International Conference, ICCVG 2012 Vol. 7594, 718--725 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1007/978-3-642-33564-8         Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-16704] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Cells for cell phones : using cellular automata to simulate crowds for mobile games / Sławomir Nikiel, 2012. Game Developer Magazine Vol. 19, no 5, 39--42 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16775] [data modyf: 28-11-2012 12:35]
[6] Hybrid of shape grammar and morphing for procedural modeling of 3D caves / Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski, 2012. Transactions in GIS, [15] bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1111/j.1476-9671.2012.01322.x
[AWCZ-16633] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] Visual rating for given deployments of Graphical User Interface elements using shadows algorithm / Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Sławomir Nikiel, Paweł Dąbrowski, 2012. Lecture Notes in Computer Science: Advances in visual computing Vol. 7432, 688--695 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: DOI: 10.1007/978-3-642-33191-6_68
[AWCZ-16705] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Wzorzec czasu i częstotliwości dyscyplinowany systemem GPS / Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński, 2012. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 152--154, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ETR, GNSS, frequency standard, time standard, wzorzec czasu, wzorzec częstotliwości
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16689] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Procedural modelling of three-dimensional geometry / Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski, 2011. Machine Graphics and Vision : International Journal Vol. 20, no 2, 113--138, ISSN: 1230-0535,
Słowa kluczowe: hybrid, morphing, polygon, procedural modelling, shape grammar
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-16796] [data modyf: 12-12-2012 11:22]
[10] Perspektywiczne interfejsy taktycznych systemów wymiany danych : łączność i informatyka / Sławomir Nikiel, 2010. Nowa Technika Wojskowa, 6, 60--62 rys. summ.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14914] [data modyf: 21-07-2010 11:56]
[11] Particle system for generation of terrain structures / Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 860--862 [CD-ROM], ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: generacja terenu, particle system, system cząstek, terrain generation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13115] [data modyf: 01-07-2008 14:54]
[12] A proposition of mobile fractal image decompression / Sławomir Nikiel, 2007. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 17, no 1, 129--136, ISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: fractal image compression, fractals, image processing, mobile media, texture mapping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[AWCZ-12135] [data modyf: 26-01-2011 11:05]
[13] The motion of impostors / Adam Goiński, Sławomir Nikiel, 2007. Machine Graphics and Vision : International Journal Vol. 16, no 1-2, 105--116, ISSN: 1230-0535, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 3D graphics and realism, animation, billboards, image-based rendering, impostors, morphing, surface deformation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[AWCZ-12817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Akwizycja i wstępna segmentacja obrazu dla terminali GSM / Sławomir Nikiel, Maciej Moczulski, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, 69--70, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10883] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Integration of iterated function systems and vector graphics for aesthetics / Sławomir Nikiel, 2006. Computers and Graphics Vol. 30, 277--283, ISSN: 0097-8493, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fractal modeling, image synthesis, interactive design, rendering algorithms, vector graphics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [24-02-2020]
[AWCZ-10840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] A recursive subdivision scheme for isosurface construction / Sławomir Nikiel, Adam Goiński, 2005. Computers and Graphics Vol. 29, no 1, 155--164, ISSN: 0097-8493, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: geometry compression, isosurface construction, midpoint displacement, multi-resolution, volumetric fractals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[AWCZ-10260] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Fotogrametria w komputerowym modelowaniu obiektów architektonicznych / Sławomir Nikiel, Marek Kupaj, 2004. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 112--115, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9711] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Fractal image compression for efficient texture mapping / Jerzy Stachera, Sławomir Nikiel, 2004. Journal of WSCG Vol. 12, no 1-3, 169--172 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: fractal image compression, image generation, multi-resolution, texture mapping
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Generation of volumetric escape time fractals / Sławomir Nikiel, Adam Goiński, 2003. Computers and Graphics Vol. 27, no 6, 977--982, ISSN: 0097-8493, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: computer art, iteration, multidimensional fractals, shape geometry, volume rendering
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [24-02-2020]
[AWCZ-9372] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Fractal palettes for texturing / J. M. Clausse, Graham H. Kirby, Sławomir Nikiel, 2001. Computers and Graphics Vol. 25, 875--881, ISSN: 0097-8493, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: colour, fractals, palettes, raytracing, texture
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[AWCZ-6809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Iterated function systems for terrain synthesis / Sławomir Nikiel, Graham H. Kirby, 2000. Machine Graphics and Vision : International Journal Vol. 9, no 1-2, 47--55, ISSN: 1230-0535, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: IFS, fractals, surface modelling, terrain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4624] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Fractal palettes for medical imaging / Sławomir Nikiel, Graham H. Kirby, 1998. Machine Graphics and Vision : International Journal Vol. 7, no 4, 743--750, ISSN: 1230-0535, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: data display, fractals, medical imaging
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] True-colour images and iterated function systems / Sławomir Nikiel, 1998. Computers and Graphics Vol. 22, no 5, 635--640, ISSN: 0097-8493, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: colour, computer graphics, fractals, iterated function systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [24-02-2020]
[AWCZ-4625] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Creating colour tables for the exploratory data analysis / Sławomir Nikiel // W: Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN .- 1999, nr 4, s. 155--157 [abstr.] bibliogr. rys.
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Particle systems-based riverbed modelling over a terrain with hardness layer, 2014. Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel // W: 22nd International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision - WSCG 2014 : poster papers proceedings. Plzen, Czechy Plzen : University of West Bohemia, 2014, s. 49--53, ISBN: 9788086943725
Słowa kluczowe: hardness-field, particle systems, riverbed generation, terrain surface modelling, virtual environment

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [24-02-2020]
[KONF-21640] [data modyf: 09-03-2017 12:43]
[2] 3-D mesh-classification method based on angular histograms, 2013. Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Eraldo Ribeiro // W: 21st International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision - WSCG 2013 : poster proceedings. -, Czechy Plzen : University of West Bohemia, 2013, s. 37--40, ISBN: 9788086943763 https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/10634/Zawadzki.pdf?sequence=1
Słowa kluczowe: 3D mesh, histogram, recognition, verification method

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-20938] [data modyf: 09-03-2017 15:03]
[3] SG-morph - performance of the algorithm for procedural modeling of 3D objects, 2013. Tomasz Zawadzki, Eraldo Ribeiro, Sławomir Nikiel // W: International Interdisciplinary PhD Workshop - IIPhDW 2013 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy Brno : Brno University of Technology, 2013, s. 50--54, ISBN: 9788021447592
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20969] [data modyf: 10-03-2017 08:25]
[4] Automatic shape generation based on quadratic four-dimensional fractals, 2012. Adam Goiński, Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel // W: International Conference on Computer Vision and Graphics - ICCVG. Warsaw, Polska Berlin : Springer, 2012, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7594, s. 71--78
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-21290] [data modyf: 16-05-2014 17:59]
[5] Hardness data synthesis for height-field based landscape models, 2012. Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki // W: Sympozium GIS - Ostrava 2012 : proceedings. Ostrava, Czechy Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2012, s. [8] CD-ROM, ISBN: 9788024825465
Słowa kluczowe: erosion model, hardness generation, landscape modelling, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20307] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] HGPST T-FTS: odbiornik GNSS z modułem wzorca czasu i częstotliwości, 2012. Michał Doligalski, Sławomir Nikiel, Jarosław Żołyński // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '12 : warsztaty szkoleniowe Instytutu Informatyki i Elektroniki : 9 konferencja naukowa. Przylep k. Zielonej Góry, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2012, s. [2] CD-ROM
Słowa kluczowe: ETR, GNSS, frequency standard, time standard, wzorzec czasu, wzorzec częstotliwości

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20397] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[7] Hybrid of shape grammar and morphing for procedural modeling of 3D caves, 2012. Tomasz Zawadzki, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski // W: Sympozium GIS - Ostrava 2012 : proceedings. Ostrava, Czechy Ostrava : VSB - Technical University of Ostrava, 2012, s. [abstr.] CD-ROM, ISBN: 9788024825465
Słowa kluczowe: hybrid, morphing, polygon, procedural modeling, shape grammar

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [24-02-2020]
[KONF-20308] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Sierpinski jelly. Iterated function systems as elastic bodies, 2012. Paweł Filipczuk, Sławomir Nikiel, Korneliusz Warszawski // W: Proceedings of the International Conference on Computer Graphics Theory and Applications - GRAPP 2012. Rome, Włochy [B. m.] : SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, s. 361--364 [CD-ROM], ISBN: 9789898565020 .- [poster]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20303] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] Simulation of aesthetic rating of CAD layouts, 2012. Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel // W: 10th International Industrial Simulation Conference. ISC'2012. Brno, Czechy Brno : [brak wydawcy], 2012, s. 79--84
Słowa kluczowe: algoritm, computer aided design (CAD), graphical user interface (GUI), information design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-20401] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Simulation of visual assessment for the given deployment of graphical user interface elememts, 2012. Daniel Skiera, Mark Hoenig, Juergen Hoetzel, Paweł Dąbrowski, Sławomir Nikiel // W: Proceedings 26th European Conference on Modelling and Simulation ECMS 2012. Koblenz, Niemcy [B. m.] : ECMS, 2012, s. 216--221, ISBN: 9780956494443
Słowa kluczowe: algorithm, graphical user interface (GUI), information design, simulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20400] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Deployment algorithm using simulated annealing, 2011. Sławomir Nikiel, Paweł Dąbrowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2011 : 16th international conference. Międzyzdroje, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 111--115 [CD-ROM], ISBN: 9781457709135
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [24-02-2020]
[KONF-20116] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Game-logic simulation based on cellular automata and flocking techniques, 2011. Sławomir Nikiel // W: 25th European Conference on Modelling and Simulation - ECMS 2011. Krakow, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 299--303, ISBN: 9780956494429 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-20065] [data modyf: 04-07-2011 13:31]
[13] Kunst-Portale und Social Software - ein Projektbericht, 2011. Sławomir Nikiel, Ł. Dopierała // W: Konferenzband EVA 2011 Berlin : Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2011, s. 124--127 [CD-ROM], ISBN: 9783942709026
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20189] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Narrative visualization of architectural artefacts, a case study, 2010. Sławomir Nikiel // W: EVA 2010 Berlin : Konferenzband : Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2010, s. 168--172 [CD-ROM], ISBN: 9783981215892
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19842] [data modyf: 20-12-2010 12:09]
[15] A proposition of particle system-based technique for automated terrain surface modeling, 2009. Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel // W: 5th International North American Conference on Intelligent Games and Simulation - GAME-ON-NA 2009. Atlanta, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 17--19
Słowa kluczowe: particle system, terrain modeling, virtual environments

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [24-02-2020]
[KONF-19370] [data modyf: 21-11-2012 09:25]
[16] Particle systems for riverbed modeling over multilayer height-field data with hardness, 2009. Korneliusz Warszawski, Sławomir Nikiel, Paweł Filipczuk // W: Computer Graphics, Vision and Mathematics - GraVisMa 2009. Plzeň, Czechy Plzeň : University of West Bohemia, 2009, s. 12 [abstr.], ISBN: 9788086943923
Słowa kluczowe: particle systems, riverbed generation, terrain surface modeling, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19316] [data modyf: 01-10-2009 12:37]
[17] Real-time simulation of a sailboat, 2008. Paweł Filipczuk, Sławomir Nikiel // W: Conference on Human System Interaction 2008. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2008, s. [5] CD-ROM, ISBN: 1424415438
Słowa kluczowe: cloth simulation, game programming pipeline, real-time simulation, soft-bodies

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [24-02-2020]
[KONF-18832] [data modyf: 15-07-2013 11:23]
[18] Virtual reconstruction of medieval Zielona Góra - a case study, 2008. Sławomir Nikiel, Tomasz Zawadzki, Paweł Filipczuk // W: EVA 2008 Berlin : Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., 2008, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9783981215816
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19040] [data modyf: 09-01-2009 13:21]
[19] Modeling structure of architectural artefacts - Polnische Kirche in Zielona Góra, 2007. Sławomir Nikiel // W: Konferenzband EVA 2007 Berlin : Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., 2007, s. 134--136, ISBN: 3980921128X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18619] [data modyf: 15-01-2008 15:00]
[20] Tiny GIS - projekt mobilnego dostępu do wektorowych systemów informacji przestrzennej, 2006. Sławomir Nikiel, Jarosław Michałowski // W: Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2006. Poznań, Polska Poznań : Instytut Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, 2006, s. 245--248, ISBN: 8391291693
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Vorschlag einer ortsabhängigen Edutainment-Plattform, 2006. Sławomir Nikiel, Jan Pfeiffer, Sebastian Süss // W: Konferenzband EVA 2006 Berlin : Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., 2006, s. 160--163, ISBN: 3980921271
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Projekt bezprzewodowego dostępu do multimediów w oparciu o lokalizację użytkownika, 2005. Sławomir Nikiel, Jan Pfeiffer, Sebastian Süss // W: Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne - PWT 2005 : X poznańska konferencja naukowo-dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 2005, s. 131--133, ISBN: 8391291642
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] VR für die Stratigraphie architektonischer Artefakte, 2005. Sławomir Nikiel // W: Konferenzband EVA 2005 Berlin : Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., 2005, s. 158--161, ISBN: 3980921239
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17563] [data modyf: 04-01-2006 10:58]
[24] Bildung eines virtuellen Wiederaufbaus mit dem Umgebungskontext, 2004. Sławomir Nikiel // W: Konferenzband EVA 2004 Berlin : Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : Gesellschaft zur Förderung angewandter Informatik e. V., 2004, s. 47--49, ISBN: 3980921220
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16859] [data modyf: 14-01-2005 12:28]
[25] Blue-print based modeling of architectural artifacts, 2003. Sławomir Nikiel // W: Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie - EVA 2003. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2003, s. 189--192, ISBN: 3980702995
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16091] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Erstellung einer internetbasierten, virtuellen Umgebung zur Darstellung das Palastes in Żagań, 2002. Sławomir Nikiel // W: Konferenzband EVA 2002 : Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2002, s. 258--261, ISBN: 3980702979
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15139] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] MPEG4 Audio w zdalnym nauczaniu, 2002. Sławomir Nikiel, Kamil Pawłowski // W: E-Uniwersytet - metody i narzędzia : I Krajowa Konferencja Naukowa. Rzeszów, Polska Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2002, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8387658294
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15290] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Problem jakości dźwięku w mediach strumieniowych, 2002. Kamil Pawłowski, Sławomir Nikiel // W: Polski Internet Optyczny : Technologie, usługi i aplikacje - PIONER 2002. Poznań, Polska Poznań : Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 259--271, ISBN: 8391363937
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14842] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Real time beat-rate detection in MPEG layer-3 music, 2002. Kamil Pawłowski, Sławomir Nikiel // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 573--578, ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: MPEG 4, MPEG 7, feature extraction, waveform analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14980] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Wirtualne Biuro - przykład internetowej aplikacji interfejsu 3D, 2001. Sławomir Nikiel // W: Polski Internet Optyczny : Technologie, usługi i aplikacje - PIONIER 2001 : Materiały z konferencji. Poznań, Polska Poznań : Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 2001, s. 203--206
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] A circular interpolator of fractal craters, 2000. Sławomir Nikiel, Piotr Steć // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 269--274
Słowa kluczowe: fractals, interpolation, terrain synthesis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9191] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Virtual environments for distributed projects, 2000. Sławomir Nikiel // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 177--180
Słowa kluczowe: Collaboration, Interaction, Virtual Environments

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] VRML - a 3D environment for virtual classes, 2000. Sławomir Nikiel // W: EUNIS 2000 Towards Virtual Universities : Conference Proceedings. Poznań, Polska Poznań : Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, 2000, s. 129--134
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9332] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Rekurencyjny algorytm generacji systemów funkcji iteracyjnych, 1999. Sławomir Nikiel, Piotr Steć // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : II Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : Krakowskie Centrum Informatyki Stosowanej, 1999, s. 75--80
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Wykorzystanie Internetu do współpracy naukowej, 1999. Sławomir Nikiel // W: ZielMAN '99 : Sieci komputerowe w badaniach naukowych : Warsztaty naukowe. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1999, s. 45--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10013] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[36] An efficient fractal modeller : Modification of the Iterated Function Systems, 1996. Sławomir Nikiel // W: The Fourth International Conference in Central Europe on Computer Graphics and Visualization 96 - WSCG 96. Plzen, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 1996, Vol. 2, s. 294--298
Słowa kluczowe: CAD, Iterated Function Systems, computer graphics, fractals, virtual reality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10530] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[37] A graphic design environment based on modified IFS, 1995. Sławomir Nikiel // W: Proceedings of the Tenth International Symposium on Computer and Information Sciences - ISCIS X. Kusadasi, Turcja Istanbul : Istanbul Technical University, 1995, Vol. 2, s. 597--604
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10570] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[38] Fractal dimension in image processing, 1994. Sławomir Nikiel // W: Computer Vision and Graphics - MICROCOMPUTER '94 : Proceedings of the 5th MICROCOMPUTER School. Zakopane, Polska Wrocław : Technical University of Wrocław, 1994, s. 269--276
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10531] [data modyf: 01-01-2002 00:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski