System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marcin Kęsy
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Byli Pracownicy Jednostki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza możliwości oddziaływania instytucji samorządowych oraz administracji publicznej na doskonalenie kompetencji w regionie na przykładzie województwa lubuskiego, Marcin Kęsy
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy, 2007. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 83--92, ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10316] [data modyf: 28-07-2008 12:20]
[2] Leszek Balcerowicz - gospodarka Polski w okresie przemian, Marcin Kęsy, Waldemar Pierzchlewski
// W: Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media), 2007. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu), s. 157--162, ISBN: 9788387708504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10041] [data modyf: 15-04-2008 10:11]
[3] Rola przedsiębiorstw oraz instytucji edukacyjnych w doskonaleniu kompetencji indywidualnych na przykładzie województwa lubuskiego, Marcin Kęsy
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 92--100, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10076] [data modyf: 06-05-2008 14:49]
[4] Wpływ cech osobowościowych na rozwój kompetencji indywidualnych w kontekście potrzeb pracodawców, Marcin Kęsy
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy, 2007. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 93--100, ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10317] [data modyf: 28-07-2008 12:22]
[5] Wpływ bazy dydaktycznej szkół zawodowych na kompetencje ogólnozawodowe w dobie SI, Marcin Kęsy, Alfred Poznański
// W: Makroekonomia europejskich stosunków gospodarczych : wybrane problemy, 2005. / red. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 389--396, ISBN: 8389712741
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Program PHARE - pomoc dla oświaty, Marcin Kęsy
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 299--305, ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6685] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wartość firmy w nowej ekonomii, Marcin Kęsy
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 307--313, ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6686] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Wykorzystanie prounijnych środków finansowych w rozwoju obszarów wiejskich, Marcin Kęsy, Piotr Poślednik
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej, 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 485--494, ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] E-biznes szansą rozwoju MŚP, Marcin Kęsy, Sławomir Kotylak
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 237--243, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5914] [data modyf: 18-07-2003 09:21]
[10] Edukacja na odległość - szansą rozwoju uczelni w regionie lubuskim, Marcin Kęsy
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym, 2003. / red. M. Fic, K. Dzieńdziura, Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 69--73, ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5776] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Informacyjna infrastruktura zarządzania w instytucjach edukacyjnych na przykładzie portalu edukacyjnego matematyczno-informatycznego, Marcin Kęsy, Izabella Kęsy
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych, 2003. / red. nauk. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 249--255, ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6036] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Przemiany zachodzące w sektorze MSP w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Marcin Kęsy
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 183--187, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5843] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Przyczyny wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa, Waldemar Pierzchlewski, Marcin Kęsy
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji, 2003. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 201--205, ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6002] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Zarządzanie ryzykiem informatycznym, Sławomir Kotylak, Marcin Kęsy
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--154, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5909] [data modyf: 17-07-2003 14:13]
[15] Edukacja na odległość - mozliwością przekształceń zawodowych, Daniel Fic, Marcin Kęsy
// W: Telepraca - szansą czy zagrożeniem na rynku pracy?, 2002. , Szczecin : "Hogben", s. 28--32, ISBN: 8391485382
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5121] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] E-edukacja w polskich uczelniach wyższych, Marcin Kęsy, Daniel Fic
// W: Multimedia w zarządzaniu, 2002. , Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 215--221, ISBN: 8388469010
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5003] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Polskie uczelnie w obliczu wejścia do Unii Europejskiej, Marcin Kęsy, Waldemar Pierzchlewski
// W: Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, 2002. , Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", s. 103--111, ISBN: 8388842234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5444] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Znaczenie handlu w rozwoju gospodarki narodowej, Waldemar Pierzchlewski, Marcin Kęsy
// W: Funkcjonowanie instytucji non-profit w oparciu o normy i standardy Unii Europejskiej, 2002. , Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", s. 133--139, ISBN: 8388842234
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5447] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nowatorska koncepcja rozwoju ubezpieczeń w agroturystyce przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych jako jeden z czynników implikujących wzrost jakości życia na wsi / Piotr Poślednik, Marcin Kęsy, Robert Arczewski // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 2, s. 230--238 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Distancionnoe obucenie v pol'skich vuzach, 2002. Daniel Fic, Marcin Kęsy // W: Otkrytoe i distancionnoe obrazovanie : analiz opyta i perspektivy pazvitija : Materialy mezdunarodnoj konferencii. Barnaul, Rosja Barnaul : Izdatel'stvo Altajskogo universiteta, 2002, s. 16--18, ISBN: 5790402542
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15120] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Multimedia w nauczaniu, 2002. Marcin Kęsy // W: Pedagogika i informatyka : Materiały konferencyjne. Cieszyn, Polska Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002, s. 302--303 [abstr.], ISBN: 8390951835
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15728] [data modyf: 10-09-2003 12:37]
[3] Narzędzia używane w e-edukacji, 2002. Marcin Kęsy // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Mechanika, s. 356--361, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14802] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Poziom rozwoju e-edukacji w różnych częściach świata, 2002. Marcin Kęsy, Waldemar Pierzchlewski // W: E-Uniwersytet - metody i narzędzia : I Krajowa Konferencja Naukowa. Rzeszów, Polska Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2002, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8387658294
Słowa kluczowe: e-edukacja, e-learning, life-long learning, nośniki informacji, technologia ICT

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15089] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Szkolenie w firmach - pośrednie a bezpośrednie, 2002. Marcin Kęsy // W: Kształcenie ustawiczne inzynierów i menedżerów : IV Międzynarodowa konferencja : Zastosowanie technologii Informacyjnych w kształceniu dorosłych. Kielce, Polska Kielce : [brak wydawcy], 2002, s. [8] CD-ROM, ISBN: 8388906143
Słowa kluczowe: e-learning, komunikacja asynchroniczna, komunikacja synchroniczna, kształcenie ustawiczne (long-life education), społeczeństwo informacyjne, szkolenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15146] [data modyf: 28-11-2002 11:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski