System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Paweł Szudra
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (100 %)
Jednostka: Katedra Inżynierii Zarządzania i Systemów Logistycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Diagnoza działalności kulturalnej w województwie lubuskim / Piotr Kułyk, Leszek Belzyt, Hanna Bortnowska, Mariola Michałowska, Bartosz Seiler, Jolanta Skierska, Leszek Kaźmierczak-Piwko, Paweł Szudra, - [oprac.] .- Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury, 2018 .- 164 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 9788365359063 .- [Raport]
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14827] [data modyf: 11-01-2019 12:10]
[2] Strategia rozwoju gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018 / Bogdan Ślusarz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 183 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374813518
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9797] [data modyf: 09-06-2015 09:11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Inflacja w krajach Grupy Wyszehradzkiej - analiza porównawcza z uwzględnieniem strefy euro / Piotr Kułyk, Paweł Szudra, Anna Gąsiorek-Kowalewicz
// W: Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej / red. Z. Binek, P. Szudra .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016 - s. 145--158 .- ISBN: 9788394535209
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18025] [data modyf: 07-07-2016 10:56]
[2] Polska a strefa euro na przykładzie studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" realizowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim / Paweł Szudra, Zbigniew Binek
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju / pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2016 - s. 191--201 .- ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18552] [data modyf: 02-01-2017 12:37]
[3] Analysis of entrepreurship education at faculties of economics in V4 countries : Poland / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 158--167 .- ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17557] [data modyf: 29-01-2016 14:23]
[4] Cele strategiczne UE w strategiach rozwoju na poziomie krajowym i regionalnym Polski / Paweł Szudra
// W: Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej / red. nauk. K. Opolski, J. Górski .- Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2015 - s. 127--137 .- ISBN: 9788363856199
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17267] [data modyf: 28-10-2015 09:34]
[5] Entrepreneurship through the eyes of students : Poland / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Entrepreneurship education in Visegrad Group countries / ed. M. Krechowská, P. T. Procházková .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 100--107 .- ISBN: 9788072114795
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17556] [data modyf: 29-01-2016 14:19]
[6] Financial literacy in Poland - survey results / Anna Saniuk, Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Financial literacy in Visegrad Group countries / ed. M. Krechovská .- Plzeň : NAVA, 2015 - s. 73--80 .- ISBN: 9788072114832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17555] [data modyf: 29-01-2016 14:24]
[7] Polska transformacja gospodarcza 1989-2014. Polska przed wstąpieniem i po wstąpieniu do Unii Europejskiej / Paweł Szudra, Karolina Gębska
// W: Polska w strefie euro / red. nauk. Z. Binek, P. Szudra .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 120--135 .- ISBN: 9788378421955
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17439] [data modyf: 01-02-2018 18:05]
[8] Dostosowanie oferty kierunków studiów do rynku na przykładzie województwa lubuskiego / Paweł Szudra
// W: Delimitacja polityki zatrudnienia w Polsce na początku XXI w. / red. A. J. Abramski, M. Barański, P. Szudra .- Sosnowiec : Zagłębiowska Oficyna Wydaw., 2014 - s. 30--38 .- ISBN: 9788363717001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16404] [data modyf: 27-08-2015 12:10]
[9] Społeczna odpowiedzialność biznesu we współpracy międzysektorowej / Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Partnerstwo międzysektorowe w systemie lokalnego bezpieczeństwa społecznego / pod red. Anny Łoś-Tomiak .- Zielona Góra : Wydawnictwo Majus, 2014 - s. 39--49 .- ISBN: 978836038939X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16882] [data modyf: 03-06-2015 11:12]
[10] Miejskie Bieguny Kreatywności w średniej wielkości miastach Unii Europejskiej - studium przypadku / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2013 - s. 53--67 .- ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16011] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[11] Projekt edukacji ekonomicznej: mechanizmy funkcjonowania strefy Euro / Paweł Szudra
// W: Integracja walutowa / red. nauk. Z. Binek, P. Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 155--165 .- ISBN: 978837842927
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15633] [data modyf: 26-08-2015 14:13]
[12] Rola przemysłu kreatywnego w gospodarce Unii Europejskiej / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2013 - s. 20--26 .- ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16009] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[13] Istota konkurencyjności miast / Paweł Szudra
// W: Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego / praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2009 - s. 61--71 .- ISBN: 9788371518409
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11071] [data modyf: 04-05-2009 15:18]
[14] System szkolnictwa wyższego a rynek pracy województwa lubuskiego / Paweł Szudra
// W: Problemy edukacji w społeczeństwie homo sapiens globalis / red. nauk. Daniel Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 154--161 .- ISBN: 9788374812757
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11637] [data modyf: 18-01-2010 13:03]
[15] Wartość dodana edukacji wyższej / Karolina Mazur, Paweł Szudra
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. M. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 46--59 .- ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10428] [data modyf: 19-09-2008 11:53]
[16] Analiza i ocena atrakcyjności miast regionu lubuskiego - diagnoza strategiczna rozwoju regionalnego systemu innowacyjnego / Paweł Szudra
// W: Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów : siły motoryczne i bariery / red. S. Pangsy-Kania .- Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2007 - s. 83--90 .- ISBN: 9788375311150
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9616] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Analiza tendencji rozwojowych handlu detalicznego w Polsce - doświadczenia europejskie jako źródło wiedzy dla polityki ekonomicznej Ukrainy / Daniel Fic, Paweł Szudra
// W: Wybrane problemy gospodarki opartej na wiedzy / pod red. K. Włodarczyk-Śpiewak .- Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, Katedra Mikroekonomii, 2006 - s. 41--44 .- ISBN: 8360065497
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8881] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Potrzeby edukacyjne przedsiębiorców handlowych w świetle badań empirycznych / Paweł Szudra
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 105--109 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8460] [data modyf: 30-08-2006 09:19]
[19] Czynniki lokalizacyjne w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw / Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz
// W: Ekonomiczne i logistyczne przedsięwzięcia w aspekcie poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw .- Szczecin : Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004 - s. 119--124 .- ISBN: 8389393506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Rola i źródła finansowania zewnętrznego w przedsiębiorstwach handlowych / Paweł Szudra, Krzysztof Kubiak
// W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. J. D. Antoszkiewicz, M. Kulikowski .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2004 - s. 145--154 .- ISBN: 8389132230
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7138] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce na tle krajów UE / Jolanta Laskowska, Paweł Szudra
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 204--208 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5846] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce / Paweł Szudra, Jolanta Laskowska
// W: Warunki działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .- Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", 2002 - s. 65--70 .- ISBN: 8388842226
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Analiza lokalizacji przedsiębiorstw handlowych w Zielonej Górze / Paweł Szudra
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 2001 - (Phare) - s. 119--127 .- ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5030] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Handel detaliczny na osiedlach / Paweł Szudra
// W: Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu : temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000 - (Phare) .- Wyd. 2 - s. 62--66 .- ISBN: 8387294152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5032] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Handel detaliczny w śródmieściu / Paweł Szudra
// W: Handel detaliczny a rozwój miasta i regionu : temat opracowany w ramach programu PHARE Unii Europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. ORGANON, 2000 - (Phare) .- Wyd. 2 - s. 59--62 .- ISBN: 8387294152
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wykorzystanie systemów informatycznych w kształceniu studentów kierunków logistycznych - stan i możliwości rozwoju / Katarzyna Huk, Paweł Szudra // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2018, T. 19, z. 12, cz. 2, s. 425--440, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23984] [data modyf: 02-04-2019 12:39]
[2] Związki między upełnomocnieniem pracowników a ich zaangażowaniem w proces ciągłego doskonalenia w administracji samorządowej / Anna Ludwiczak, Paweł Szudra // Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2018, T. 19, z. 12, cz. 2, s. 27--38, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: continuous improvement, employee involvement, empowerment, local government administration, quality management
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23977] [data modyf: 02-04-2019 11:47]
[3] Recovery logistics as a concept of sustainable development with regard to mobile telephony / Paweł Szudra, Przemysław Dulewicz // Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management .- 2017, nr 86, s. 77--84, ISSN: 2451-4543, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cykl życia produktu, logistyka odzysku, mobile phone market, odzysk, product life cycle, recovery, reverse logistics, rozwój zrównoważony, rynek telefonii komórkowej, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22698] [data modyf: 25-04-2018 14:21]
[4] The market situation of the enterprises in Zielona Góra in the light of the selected indicators of economic security / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 174--186, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16516] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Problemy edukacji w warunkach globalizacji / Paweł Szudra // Problemy Ekologii .- 2009, vol. 13, nr 3, s. 164--165, ISSN: 1427-3381, .- [informacja o konferencji]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13953] [data modyf: 17-09-2014 10:05]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu / Katarzyna Huk, Paweł Szudra // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 147--156, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: CSR, Corporate Social Responsibility, city logistics,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10479] [data modyf: 28-02-2017 17:42]
[2] Bariery lokalizacji małych przedsiębiorstw handlowych i usługowych / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - (Polityka ekonomiczna) .- 2012, Nr 246, s. 474--483, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bariery lokalizacji, barriers of location, development of enterprises, loction, lokalizacja, rozwój przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9396] [data modyf: 14-03-2014 12:21]
[3] Istota atrakcyjności inwestycyjnej regionów / Paweł Szudra, Sabina Sanetra-Półgrabi // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 180, s. 56--65, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: atrakcyjność inwestycyjna, czynniki lokalizacji, konkurencyjność regionów, region,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9026] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Znaczenie czynników lokalizacji w rozwoju przedsiębiorstw / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2011, Nr 168, s. 259--269, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: czynniki lokalizacji, lokalizacja, rozwój przedsiębiorstw,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9028] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Problemy rozwoju regionów / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 112, s. 751--761, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: czynniki rozwoju regionalnego, region, rozwój regionalny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8720] [data modyf: 17-09-2010 11:07]
[6] Strategie lokalizacji przedsiębiorstw handlowych a rozwój miast / Paweł Szudra // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 109, s. 208--216, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8721] [data modyf: 26-01-2011 12:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The identification and operation of creative industry enterprises in the context of economic security in the region / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Paweł Szudra // W: 5th Central European Conference in Regional Science - CERS 2014. Košice, Słowacja, 2014 .- Košice : [brak wydawcy], 2014, s. 156--165
Słowa kluczowe: CCI company, economic development, local security

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21691] [data modyf: 25-08-2015 12:46]
[2] Innowacyjne rozwiązania lokalizacyjne WOH w miastach / Paweł Szudra // W: Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania. Zielona Góra, Polska, 2007 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 132--135 .- ISBN: 9788374811316
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Tendencii rozvitku rozdribnoi torgivli v Pol`si - evropejs'kij dosvid / Daniel Fic, Paweł Szudra // W: Razom v Evropi : regional'ni strategii formuvannâ ekonomiki znan' v umovah evrointegraciiregional'ni strategii formuvannâ ekonomiki znan' v umovah evrointegracii. Ternopil', Ukraina, 2006 .- Ternopil` : [brak wydawcy], 2006, s. 55--60 .- ISBN: 9668284054
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18217] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Innowacyjność w nowych nurtach teorii lokalizacji / Paweł Szudra // W: XI Konferencja naukowa młodych ekonomistów - KNME. Gdańsk, Polska, 2005 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [8] .- http://ekonom.univ.gda.pl/mikro/konferencja/referaty.htm, [dostęp: 16-11-2005]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Handel elektroniczny jako zagrożenie dla handlu detalicznego / Krzysztof Kubiak, Paweł Szudra // W: Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską : Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów. Sopot, Polska, 2003 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2003, s. 383--393 .- ISBN: 8389132125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15773] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Działania promocyjne przedsiębiorstw jako element koncepcji marketingowej / Jolanta Laskowska, Paweł Szudra // W: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach : Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Toruń, Polska, 2002 .- Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002 .- T. 2, s. 209--216 .- ISBN: 8323114412
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15097] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Ewolucja świadomości ubezpieczeniowej w polskich przedsiębiorstwach / Robert Arczewski, Paweł Szudra // W: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska, 2002 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 193--199 .- ISBN: 838913060
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Strategie promocji przedsiębiorstw handlowych / Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak-Gas // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Zarządzanie, s. 159--165 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Wpływ zagranicznych przedsiębiorstw handlowych na funkcjonowanie handlu w Polsce / Paweł Szudra, Robert Arczewski // W: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska, 2002 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 315--320 .- ISBN: 8389132052
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Cele działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001 .- Zarządzanie, s. 13--20 .- ISBN: 8385911472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14755] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Lokalizacja przedsiębiorstw handlowych czynnikiem warunkującym skuteczność ich funkcjonowania / Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Konkurencja: mity i fakty : III Konferencja młodych pracowników nauki i studentów. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. [400--409] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14783] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Venture capital jako metoda wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra // W: Konkurencja: mity i fakty : III Konferencja młodych pracowników nauki i studentów. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. [888--898] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14784] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej / (Red.) Zbigniew Binek, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, 2016, 261 s. .- ISBN: 9788394535209
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5464] [data modyf: 15-03-2017 10:06]
[2] Polska w strefie euro / (Red.) Zbigniew Binek, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 179 s. .- ISBN: 9788378421955
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5387] [data modyf: 15-03-2017 17:11]
[3] Delimitacja polityki zatrudnienia w Polsce na początku XXI w. / (Red.) Andrzej J. Abramski, Marek Barański, Paweł Szudra .- Sosnowiec : Zagłębiowska Oficyna Wydaw., 2014, 128 s. .- ISBN: 9788363717001
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5256] [data modyf: 02-09-2015 16:46]
[4] Integracja walutowa / (Red.) Zbigniew Binek, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 168 s. .- ISBN: 9788378420927
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5142] [data modyf: 02-09-2015 16:40]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski