System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Janina Jędrzejczak-Gas (dawniej: Jędrzejczak)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Katedra Ekonomii Międzynarodowej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 110 pozycji bibliograficznych
36 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Strategia rozwoju powiatu zielonogórskiego na lata 2014-2022 / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- 298 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378421740 .- Copyright Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12328] [data modyf: 14-12-2018 12:01]
[2] Strategia rozwoju gminy Czerwieńsk na lata 2011-2018 / Bogdan Ślusarz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 183 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374813518
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9797] [data modyf: 09-06-2015 09:11]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w ujęciu regionalnym / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce - potencjał zmian / red. nauk. A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna, J. Ďdďo .- Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2016 - (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej) - s. 27--37 .- ISBN: 9788364927805
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18193] [data modyf: 05-10-2016 09:59]
[2] Rola samorządu lokalnego w aktywizowaniu przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich - studium przypadku gminy z województwa lubuskiego / Anetta Barska, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 5) - s. 102--122 .- ISBN: -
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18874] [data modyf: 28-03-2017 14:17]
[3] Czynniki determinujące płynność finansową małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Zarządzanie w nowoczesnej organizacji. Problemy, badania, praktyka / red. nauk. B. Bartosz, S. A. Witkowski .- Lubin : Uczelnia Zawodowa Zaglębia Miedziowego, 2015 - (Prace Naukowe Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie : Seria Nauki Społeczne i Humanistyczne ; 2) - s. 66--78 .- ISBN: 9788393905706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17143] [data modyf: 30-09-2015 14:14]
[4] Syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstw budowlanych w dobie kryzysu finansowo-gospodarczego / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje / red. J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze ; 2) - s. 144--155 .- ISBN: 9788387193911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17137] [data modyf: 29-09-2015 13:20]
[5] The investment activity of small and medium-sized enterprises by industries / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz
// W: Problemy organizacionno-ekonomičeskogo upravleniâ proizvodstvom .- Minsk : Pravo i Ekonomika, 2015 - s. 228--238 .- ISBN: 9789855524695
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17141] [data modyf: 30-09-2015 13:41]
[6] Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Współczesne problemy rozwoju regionalnego / red. B. Ślusarz, J. Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014 - (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze) - s. 102--118 .- ISBN: 9788387193959
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16411] [data modyf: 27-08-2015 12:12]
[7] Alianse strategiczne przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / red. nauk. M. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 90--103 .- ISBN: 9788374811477
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10304] [data modyf: 25-07-2008 11:54]
[8] E-learning w polskich przedsiębiorstwach / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia / pod red. M. Fic .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2008 - s. 173--184 .- ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10451] [data modyf: 23-09-2008 15:36]
[9] Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Polityka unijnej integracji : wybrane problemy rynku wewnętrznego / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008 - s. 33--42 .- ISBN: 9788374811729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10357] [data modyf: 31-07-2008 14:14]
[10] Organizacje oparte na wiedzy / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Wiedza i innowacje w nowej gospodarce / red. nauk. M. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 34--62 .- ISBN: 9788374811477
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10302] [data modyf: 25-07-2008 11:40]
[11] Ocena płynności finansowej polskich przedsiębiorstw w obliczu globalnej konkurencji / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Integracja europejska i procesy globalizacji / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 227--234 .- ISBN: 9788374811033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9128] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Serwis internetowy jako nieodzowny element marketingu terytorialnego w dobie globalizacji / Janina Jędrzejczak-Gas, Edyta Kozłowska
// W: Polityki unijne dwa lata po akcesji - wybrane problemy / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 75--81 .- ISBN: 9788374811378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10315] [data modyf: 28-07-2008 12:18]
[13] Podatki a struktura kapitału przedsiębiorstwa działającego na rynku kapitałowym / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Unia Europejska - z zagadnień integracji finansowej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 63--70 .- ISBN: 8360357161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9153] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Ryzyko operacyjne w Nowej Umowie Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Unia Europejska - z zagadnień integracji finansowej / red. M. Dudek .- Legnica -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 55--62 .- ISBN: 8360357161
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9152] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego / Daniel Fic, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa
// W: Edukacja i wiedza w społeczeństwie informacyjnym = Education and knowledge in the information society / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 159--168 .- ISBN: 8374810386
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Znaczenie subwencji oświatowej w finansowaniu zadań gmin / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 164--174 .- ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8478] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Tworzenie nowych miejsc pracy poprzez działania wspierające i promujące rozwój przedsiębiorczości / Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa
// W: Współczesne problemy edukacji, pracy i zatrudnienia pracowników / red. B. Pietrulewicz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2005 - s. 267--277 .- ISBN: 8374810106
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8037] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego / Daniel Fic, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Robert Wysocki
// W: Analiza wybranych obszarów konkurencyjności i innowacyjności w województwie lubuskim / red. D. Fic .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 13--42 .- ISBN: 8389712369
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7043] [data modyf: 07-08-2015 10:44]
[19] Edukacja globalna / Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 51--55 .- ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Nauka dla gospodarki - przykład województwa lubuskiego / Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa
// W: Edukacja i nauka w społeczeństwie informacyjnym / red. Daniel Fic .- Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2004 - s. 133--142 .- ISBN: 8388327828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6887] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Polityka rządu RP wobec MŚP w kontekście globalizacji i integracji z Unią Europejską / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : wybrane kierunki polityki wspólnotowej / red. nauk. M. Dudek .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 - s. 131--141 .- ISBN: 8389712040
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Wspieranie przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas
// W: Polityka regionalna i lokalna w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Maria Fic .- Sulechów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004 - s. 195----206 .- ISBN: 8391853764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7227] [data modyf: 31-03-2005 11:54]
[23] Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Partnerstwo w regionie / red. J. Karwowski .- Szczecin : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004 - s. 511--518 .- ISBN: 8387249882
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6915] [data modyf: 26-10-2004 12:41]
[24] Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych w województwie lubuskim / Jacek Gas, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Problemy organizacji i zarządzania w instytucjach edukacyjnych / red. nauk. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", 2003 - s. 237--247 .- ISBN: 8388327682
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6035] [data modyf: 29-09-2003 12:55]
[25] Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji Polski z Unią Europejską / Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 121--128 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5835] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Finansowanie wzrostu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / red. M. Fic, P. Kużdowicz .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 91--98 .- ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5831] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Kształtowanie struktury kapitału w małym i średnim przedsiębiorstwie / Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. J. Stankiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 55--61 .- ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5905] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Podstawowe elementy procesu zarządzania strategicznego w organizacjach non-profit / Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 173--183 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5983] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym / red. M. Fic, K. Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 - s. 86--91 .- ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5778] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji / red. D. Fic .- Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", 2003 - s. 191--200 .- ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6000] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[31] Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Zarządzanie rozwojem lokalnym / red. M. Fic, K. Dzieńdziura .- Sulechów : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2003 - s. 92--98 .- ISBN: 8391853705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5779] [data modyf: 23-05-2003 14:24]
[32] Polityka Unii Europejskiej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 27--33 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5230] [data modyf: 26-11-2002 14:34]
[33] Szanse i zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską / Jacek Gas, Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej . T. 1-2 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 167--176 .- ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Kredytowanie sektora MŚPH / Janina Jędrzejczak-Gas
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 2001 - (Phare) - s. 83--91 .- ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5026] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] MŚPH w badaniach empirycznych w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas, Edyta Kozłowska
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji .- Zielona Góra : Wydaw. Organon, 2001 - (Phare) - s. 99--106 .- ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5028] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Level of development of e-commerce in EU countries / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Marianna Siničáková // Management .- 2019, Vol. 23, no. 1, s. 209--224, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: EU-28 countries, Hellwig method, development, e-commerce, metoda Hellwiga, państwa EU-28, rozwój
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0012
[AWCZ-24214] [data modyf: 10-10-2019 10:00]
[2] Determinants of the capital structure of TSL sector enterprises / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2018, Vol. 22, no. 1, s. 122--139, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza korelacji, analiza regresji, determinanty struktury kapitału, struktura kapitału
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0013
[AWCZ-22929] [data modyf: 05-07-2018 11:55]
[3] The investment activity of companies in Poland by industry / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Anna Bánociová // Management .- 2018, Vol. 22, no. 2, s. 141--157, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: comparative analysis, investment activity, synthetic measure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.2478/manment-2018-0028
[AWCZ-23487] [data modyf: 07-01-2019 10:04]
[4] Integrated territorial investments as a tool of building the capability of functional areas - illustrated with an example of Poland / Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas // Viešoji Politika ir Administravimas = Public Policy and Administration .- 2017, T. 16, nr 4, s. 567--582, ISSN: 1648-2603, , eISSN: 2029-2872, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: integrated territorial development, integrated territorial investments ITI, territorial cohesion
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13165/VPA-17-16-4-04         Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[AWCZ-22481] [data modyf: 06-11-2018 09:02]
[5] Kreowanie klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości przez samorząd gminny (na przykładzie miasta Żagań) / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego .- 2017, nr 47/3, s. 125--135, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: entrepreneurship support, entrepreneurship support instruments, instrumenty wspierania przedsiębiorczości, municipal authority (local government), samorząd gminny, wspieranie przedsiębiorczości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/SIP.2017.47/3-09
[AWCZ-22496] [data modyf: 15-03-2018 12:20]
[6] Rynek pracy obszaru funkcjonalnego gmin nadodrzańskich / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego .- 2017, nr 47/3, s. 137--148, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: labor market, niedobór kadr, obszar funkcjonalny, rynek pracy, survey research, the functional area
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/SIP.2017.47/3-10
[AWCZ-22497] [data modyf: 15-03-2018 12:30]
[7] The conditions of development and operation of small and medium-sized enterprises in the Sprewa-Nysa-Bobr Euroregion / Janina Jędrzejczak-Gas // Studia Ekonomiczne i Regionalne = Economic and Regional Studies .- 2017, Vol. 10, nr 1, s. 51--61, ISSN: 2083-3725, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, plan działania i rozwoju, plan of action and development, sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), small and medium-sized enterprises (SMEs)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22238] [data modyf: 18-01-2018 12:52]
[8] Aktywność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie dolnośląskim / Janina Jędrzejczak-Gas // Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych .- 2016, Nr 9, s. 271--286, ISSN: 2082-7547, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Lower Silesia Voivodeship, aktywność inwestycyjna, investment activity, małe i średnie przedsiębiorstwa, small and medium-sized enterprises, syntetyczny wskaźnik aktywności inwestycyjnej, synthetic investment activity indicator, województwo dolnośląskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21204] [data modyf: 28-03-2017 09:47]
[9] Evaluation of the financial condition of the companies of transport and storage section in times of economic crisis - taxonomic analysis / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz // Management .- 2016, Vol. 20, no. 1, s. 352--367, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: financial condition, kondycja finansowa, miara syntetyczna, sekcja transport i gospodarka magazynowa, synthetic measure, transport and storage section
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20177] [data modyf: 20-06-2016 14:21]
[10] The concept for the development of a functional area illustrated by the case of the functional area of the oder communes / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas // Ekonomia i Zarządzanie = Economics and Management .- 2016, Vol. 8, iss. 3, s. 25--34, ISSN: 2080-9646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development concept, functional area, local development, regional policy, spatial policy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.1515/emj-2016-0021         Cytowania wg Scopus: 0 [14-10-2019]
[AWCZ-20479] [data modyf: 14-10-2016 10:01]
[11] Influence of the selected factors on the capital structure of enterprises in the construction industry / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2014, Vol. 18, no. 1, s. 241--254, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza korelacji, analiza regresji, capital structure, correlation analysis, determinants of the capital structure, determinanty struktury kapitału, regression analysis, struktura kapitału
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18120] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
[12] Factors determining the profitability of equity in small and medium-sized enterprises in Poland / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2013, Vol. 17, no. 1, s. 186--199, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Du Pont model, Return on Equity, małe i średnie przedsiębiorstwa, model Du Ponta, rentowność kapitału własnego, small and medium-sized enterprises
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0013
[AWCZ-17415] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[13] The influence of the selected factors on the financial liquidity of the enterprises quoted on the NewConnect market / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2013, Vol. 17, no. 2, s. 139--153, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza korelacji, correlation analysis, financial liquidity, płynność finansowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18033] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
[14] The assessment of situation of business companies in Żagań during the economic crisis - research results / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2012, Vol. 16, no 1, s. 187--202, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16517] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Taxation of SME incomes in Poland / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas // Management .- 2011, Vol. 15, no 2, s. 352--363, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16174] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] The sector of small and medium enterprises in the face of crisis / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2011, Vol. 15, no 1, s. 186--198, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15846] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Capital structure and corporate finance structure / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2010, Vol. 14, no 1, s. 262--275, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15177] [data modyf: 15-11-2010 10:04]
[18] Economic situation of Żagań companies in the conditions of economic crisis / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 213--226, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15365] [data modyf: 25-01-2011 11:50]
[19] Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw po 1989 roku / Janina Jędrzejczak-Gas // Przegląd Zachodni .- 2010, nr 3, s. 117--137, ISSN: 0033-2437, : tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15730] [data modyf: 04-07-2011 10:59]
[20] Investment activity of enterprises in the area of information and communication technologies (ICT) in the Lubuskie Voivodeship / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2009, Vol. 13, no 2, s. 219--232, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14610] [data modyf: 20-04-2010 16:07]
[21] Multidimensional linear discriminant analysis of forecasting bankruptcy of enterprises - part II / Janina Jędrzejczak-Gas, Anna Cisakowska // Management .- 2009, Vol. 13, no 1, s. 164--177, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13997] [data modyf: 08-09-2009 10:02]
[22] Samofinansowanie inwestycji i aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach / Janina Jędrzejczak-Gas // Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician .- 2009, nr 7, s. 44--54, ISSN: 0043-518X, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14470] [data modyf: 11-02-2010 11:33]
[23] Companies' ability to assets self-financing / Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2008, Vol. 12, no 1, s. 224--232, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13193] [data modyf: 02-09-2008 14:37]
[24] Companies' bankruptcy forecasting - part I / Janina Jędrzejczak-Gas, Anna Cisakowska // Management .- 2008, Vol. 12, no 2, s. 165--175, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13532] [data modyf: 29-01-2009 09:28]
[25] Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiebiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas // Przegląd Zachodni .- 2008, nr 3, s. 179--192, ISSN: 0033-2437, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13591] [data modyf: 19-02-2009 14:55]
[26] Samofinansowanie przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2008, nr 2, s. 69--73, ISSN: 0860-6846, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12984] [data modyf: 02-09-2008 13:29]
[27] Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju organizacji non-profit / Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 81--93, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11535] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Związek między wartością wskaźnika Z-score a poziomem ryzyka kredytowego / Jacek Gas, Janina Jędrzejczak-Gas // Management .- 2004, Vol. 8, no 2, s. 167--174, ISSN: 1429-9321, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11539] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Działalność inwestycyjna małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2001, nr 7, s. 67--75, ISSN: 0860-6846, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8348] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The integrated approach involving the AHP and TOPSIS methods in assessing financial condition of the companies of the telecommunication sector / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2018, Nr 519, s. 109--121, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: AHP method, TOPSIS method, financial condition, kondycja finansowa, metoda AHP, metoda TOPSIS, miernik syntetyczny, przedsiębiorstwa sektora telekomunikacyjnego, synthetic measure, telecommunications sector,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2018.519.09
[AWI-10715] [data modyf: 11-12-2018 12:30]
[2] Czynniki determinujące płynność finansową przedsiębiorstw na przykładzie sekcji transport i gospodarka magazynowa / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 157--172, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: differentiation method for varying, financial liquidity, financial liquidity determinants, transport and storage section,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10480] [data modyf: 28-02-2017 17:44]
[3] Raportowanie przepływów strumieni wartości w systemie ERP / Dorota Kużdowicz, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 442, s. 240--248, ISSN: 1899-3192, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: ERP system, operating segments, raportowanie, reporting, segmenty operacyjne, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.442.23
[AWI-10425] [data modyf: 04-11-2016 11:31]
[4] Zarządzanie kapitałem obrotowym netto w przedsiebiorstwach sektora telekomunikacyjnego notowanych na rynku NewConnect / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2014, Nr 804 (67), s. 49--59, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: kapitał obrotowy netto, net working capital, sektor telekomunikacyjny, strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto, strategies of the net working capital management, telecommunication sector,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10056] [data modyf: 24-08-2015 15:20]
[5] Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2013, Nr 766 (62), s. 583--593, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza regresja, czynniki kształtujące strukturę kapitału, małe i średnie przedsiębiorstwa, regression analysis, structure of capital, struktura kapitału, the factors influencing structure of capital, the small and medium enterprises,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9631] [data modyf: 24-08-2015 14:44]
[6] Technologie informacyjno-telekomunikacyjne w sektorze MŚP w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas(*) // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Łączności .- 2011, Nr 672 (12), s. 171--181 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9461] [data modyf: 17-09-2014 12:23]
[7] Polityka rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej i w Polsce / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 544 (35), cz. 1, s. 67--81, ISSN: 1896-382X, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8506] [data modyf: 11-01-2010 12:06]
[8] Bankowość internetowa w Polsce i w Anglii / Janina Jędrzejczak-Gas, Iga Czarnecka // W: Social'no-ekonomični problemi regional'nogo rozvitku - (Zbirnik Naukovih Prac) .- 2008, s. 43--50 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8290] [data modyf: 27-01-2009 14:08]
[9] Uwarunkowania rozwoju sektora MŚP - wybrane zagadnienia / Maria Fic, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2004, z. 5, s. 191--200, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6697] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Badania marketingowe na rynku kolejowych przewozów towarowych w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas, Jolanta Laskowska, Joanna Wyrwa // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - (Materiały Konferencyjne ; 59) .- 2003, z. 109, s. 131--140 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6376] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Małe i średnie przedsiębiorstwa jako czynnik rozwoju współczesnych gospodarek / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy .- 2003, z. 2, s. 223--230, ISSN: 1898-5084, : bibliogr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6186] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Assessing the financial condition of construction companies in Poland / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Central European Conference in Finance and Economics - CEFE 2018. Herl'any, Słowacja, 2018 .- Košice : Technical University of Košice, 2018, s. 113--123 .- ISBN: 9788055327365
Słowa kluczowe: comparative analysis, construction companies, financial condition, synthetic measure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23177] [data modyf: 20-09-2018 11:43]
[2] Promotional instruments for supporting entrepreneuship by local authorities on the example of Żagań town / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management - CITPM 2018. Częstochowa, Polska, 2018 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018 .- Series: CITPM, No. 2, s. 55--62 .- ISBN: 9788365951120
Słowa kluczowe: entrepreneurship support, instruments for supporting entrepreneurship, municipal local government, promotion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23226] [data modyf: 02-10-2018 12:18]
[3] Rola handlu elektronicznego w krajach Grupy Wyszehradzkiej / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Marianna Siničáková // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 13--14 .- ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23310] [data modyf: 07-12-2018 12:08]
[4] Rola i znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w rozwoju społeczno-gospodarczym krajów Grupy Wyszehradzkiej / Marianna Siničáková, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska // W: Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2018 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, s. 31--32 .- ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23317] [data modyf: 07-12-2018 12:21]
[5] Self-employment as a form of entrepreurship development in rural areas in Poland / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska // W: Towards Productive, Sustainable and Resilient Global Agriculture and Food Systems : International Scientific Days 2018. Nitra, Słowacja, 2018 .- Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018, s. 1191--1205 .- ISBN: 9788075981806
Słowa kluczowe: Poland, development, entrepreneurship, rural areas, self-employment

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23346] [data modyf: 22-01-2019 09:55]
[6] Strategic approach to investment attractiveness management of a commune, empirical study of the Świdnica commune, Poland / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska // W: Proceedings of the 2nd International Conference Contemporary Issues in Theory and Practice of Management - CITPM 2018. Częstochowa, Polska, 2018 .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2018 .- Series: CITPM, No. 2, s. 181--188 .- ISBN: 9788365951120
Słowa kluczowe: commune, investment activity, strategic management, strategic plan

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23227] [data modyf: 02-10-2018 12:29]
[7] Entrepreneurship development as a challenge to local goverment in the case of the functional area of the Oder Communes / Anetta Barska, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja, 2017 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 51--60 .- ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: entrepreneurship, local government, regional policy, the functional area

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22817] [data modyf: 16-11-2017 15:18]
[8] Functional areas as an expression of implementing a new paradigm of regional development. Case study Poland / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Marianna Siničáková // W: Central European Conference in Finance and Economics - CEFE 2017. Herl'any, Słowacja, 2017 .- Košice : Technical University of Košice, 2017, s. 331--340 .- ISBN: 9788055329062
Słowa kluczowe: Case study, Functional areas, Regional development policy, Regional integrated development

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23037] [data modyf: 06-06-2018 10:20]
[9] Innovative activity of the enterprises in the service sector in Poland / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // W: Central European Conference in Finance and Economics - CEFE 2017. Herl'any, Słowacja, 2017 .- Košice : Technical University of Košice, 2017, s. 57--69 .- ISBN: 9788055329062
Słowa kluczowe: Indicator analysis, Innovative activity, Poland, Secondary data, Service sector

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23036] [data modyf: 06-06-2018 10:15]
[10] Net working capital management strategies in the construction enterprises listed on the NewConnect market / Janina Jędrzejczak-Gas // W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management - EPPM. Białystok, Polska, 2016 .- Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017 .- Procedia Engineering, Vol. 182, s. 306--313 .- ISBN: 1877-7058
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2017.03.098   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [14-10-2019]
[KONF-22900] [data modyf: 18-01-2018 13:15]
[11] Rola samorządu lokalnego w kształtowaniu rynku pracy Obszaru Funkcjonalnego Gmin Nadodrzańskich / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 17 .- ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: badania ankietowe, case study, labor market, local government, niedobór kadr, obszar funkcjonalny, rynek pracy, samorząd lokalny, studium przypadku, survey research, the functional area

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23268] [data modyf: 13-11-2018 14:34]
[12] Samozatrudnienie jako forma rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i na Słowacji / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Marianna Siničáková // W: Wyzwania współczesnego rynku pracy : III międzynarodowa konferencja naukowa : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska, 2017 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, s. 33 .- ISBN: 9788387193713
Słowa kluczowe: entrepreneurship, labour market, przedsiębiorczość, rynek pracy, samozatrudnienie, samozatrudniony, self-employee, self-employment

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23270] [data modyf: 13-11-2018 14:39]
[13] The factors of investment attractiveness in decision-making process of the enterprises - research results / Joanna Wyrwa, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja, 2017 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 1133--1144 .- ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: entrepreneurial intentions, professional counseling, vocational school students

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22818] [data modyf: 16-11-2017 15:12]
[14] The impact of professional counseling on the level of entrepreneurial intentions of vocational school students / Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa // W: Current Problems of the Corporate Sector 2017 : international scientific conference. Handlová - Ráztočno, Słowacja, 2017 .- Bratislava : Vydav. Ekonóm, 2017, s. 471--481 .- ISBN: 9788022544221
Słowa kluczowe: entrepreneurial intentions, professional counseling, vocational school students

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22819] [data modyf: 16-11-2017 15:10]
[15] Rola samorządu lokalnego w aktywizowaniu przedsiębiorczości pozarolniczej na terenach wiejskich - studium przypadku gminy z województwa lubuskiego / Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa // W: Państwo a gospodarka : wyzwania współczesności : II międzynarodowa konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 2016 .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, s. 15 .- ISBN: 9788387193799
Słowa kluczowe: case study, entrepreneurship, gmina wiejska, local government, obszar wiejski, przedsiębiorczość, rural municipality, samorząd lokalny, studium przypadku

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23271] [data modyf: 14-11-2018 09:26]
[16] Determinanty działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rozwój regionalny". Ciechocinek, Polska, 2003 .- Włocławek : Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2004, s. 799--807 .- ISBN: 8388115782
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16506] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Bariery działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Przedsiębiorstwa i gospodarka Polski w perspektywie integracji z Unią Europejską : Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów. Sopot, Polska, 2003 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2003, s. 219--227 .- ISBN: 8389132125
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15771] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Małe i średnie przedsiębiorstwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w II połowie lat 90 / Janina Jędrzejczak-Gas, Jacek Gas, Jolanta Laskowska // W: Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska, 2003 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2003, s. 165--174 .- ISBN: 838913060
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15558] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Franchising - marketingowa koncepcja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce / Janina Jędrzejczak-Gas, Jolanta Laskowska // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Zarządzanie, s. 66--71 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Istota strategii marketingowej i inwestycyjnej przedsiębiorstwa / Jolanta Laskowska, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach : stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Toruń, Polska, 2002 .- Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002 .- T. 2, s. 199--207 .- ISBN: 8323114412
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15096] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Makroekonomiczne uwarunkowania źródeł podaży pieniądza w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Jacek Gas, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową : [V Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów]. Sopot, Polska, 2002 .- Warszawa : Instytut Wiedzy, 2002, s. 283--292 .- ISBN: 8389132052
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15556] [data modyf: 28-05-2003 10:55]
[22] Strategie promocji przedsiębiorstw handlowych / Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak-Gas // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- Zarządzanie, s. 159--165 .- ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Cele działalności małych i średnich przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001 .- Zarządzanie, s. 13--20 .- ISBN: 8385911472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14755] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Lokalizacja przedsiębiorstw handlowych czynnikiem warunkującym skuteczność ich funkcjonowania / Paweł Szudra, Janina Jędrzejczak-Gas // W: Konkurencja: mity i fakty : III Konferencja młodych pracowników nauki i studentów. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. [400--409] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14783] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Venture capital jako metoda wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw / Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Szudra // W: Konkurencja: mity i fakty : III Konferencja młodych pracowników nauki i studentów. Szczecin, Polska, 2001 .- Szczecin : [brak wydawcy], 2001, s. [888--898] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14784] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Możliwości i ograniczenia w zakresie finansowanie instytucji oświatowych / Janina Jędrzejczak-Gas // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska, 1999 .- Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 120--123 .- ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14263] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Gospodarka światowa - wolny handel czy protekcjonizm : IV międzynarodowa konferencja naukowa / (Red.) Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Joanna Wyrwa, Jerzy Kaźmierczyk .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2018, 39 s. .- ISBN: 9788387193638
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5774] [data modyf: 07-12-2018 12:11]
[2] Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze / (Red.) Bogdan Ślusarz, Anetta Barska, Janina Jędrzejczak-Gas, Jerzy Kaźmierczyk, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2017, nr 6 .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5612] [data modyf: 10-08-2017 09:43]
[3] Współczesne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego / (Red.) Bogdan Ślusarz, Janina Jędrzejczak-Gas, Anetta Barska, Joanna Wyrwa .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2016, 220 s. .- ISSN: 2391-7830
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5563] [data modyf: 28-03-2017 14:10]
[4] Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy : istota, przebieg i konsekwencje / (Red.) Janina Jędrzejczak-Gas, Bogdan Ślusarz .- Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, 170 s. .- ISBN: 9788387193911
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5358] [data modyf: 04-08-2016 12:11]
[5] Lubuskie Regional Innovation Strategy : diagnosis structure system / (Red.) Maria Fic, Magdalena Graczyk, Janina Stankiewicz, Joanna Wyrwa, Janina Jędrzejczak-Gas, Robert Wysocki .- Zielona Góra : [B. w.], 2005, 156 s. .- ISBN: 8388059777
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4289] [data modyf: 07-08-2015 10:44]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski