System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz
Wydział: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 121 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 20 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (5)    CZASOP: 15 (15)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

10 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
9,17 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 1,67 (1,67)    CZASOP: 7,5 (7,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,59 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Algorytmy ewolucyjne z mutacją stabilną / Andrzej Obuchowicz .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2013 .- 216 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Informatyka) .- ISBN: 9788378370208
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11770] [data modyf: 26-08-2015 09:29]
[2] Evolutionary algorithms for global optimization and dynamic system diagnosis / Andrzej Obuchowicz .- Zielona Góra : Lubusky Scientific Society, 2003 .- 196 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Monographs ; Vol. 3) .- ISBN: 8388317024
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6556] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Sztuczne sieci neuronowe : podstawy i zastosowania / Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Dariusz Uciński .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, 1994 .- 251 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka) .- ISBN: 8371011970
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Discovering important regions of cytological slides using classification tree / Marek Kowal, Andrzej Marciniak, Roman Monczak, Andrzej Obuchowicz
// W: Image processing & communications challenges 6 / ed. R. S. Choraś .- Cham Heidelberg : Springer International Publishing Switzerland, 2015 - (Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 313) - s. 67--74 .- ISBN: 9783319106625    DOI: 10.1007/978-3-319-10662-5
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16464] [data modyf: 27-08-2015 12:44]
[2] Neuronowo-rozmyte przetwarzanie obrazów cytologicznych w diagnostyce nowotworu piersi / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Sieci neuronowe w inżynierii biomedycznej / red. R. Tadeusiewicz, J. Korbicz, L. Rutkowski, W. Duch . T. 9 .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2013 - (Inżynieria Biomedyczna : Podstawy i Zastosowania) - s. 155--169 .- ISBN: 9788378370246
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15542] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[3] Automatic nuclei detection on cytological images using the firefly optimization algorithm / Paweł Filipczuk, Weronika Wojtak, Andrzej Obuchowicz
// W: Information technologies in biomedicine / eds. E. Piętka, J. Kawa .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2012 - (Lecture Notes in Bioinformatics : Subseries of Lecture Notes in Computer Science ; 7339) - s. 85--92 .- ISBN: 9783642311956    DOI: 10.1007/978-3-642-31196-3
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15670] [data modyf: 26-11-2013 11:35]
[4] Automatic breast cancer diagnostis based on k-means clustering and adaptive thresholding hybrid segmentation / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Image processing and communications challenges 3 / ed. Ryszard S. Choraś .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 - (Advances in Intelligent and Soft Computing ; 102) - s. 295--303 .- ISBN: 9783642231537    DOI: 10.1007/978-3-642-23154-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13590] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Fuzzy clustering and adaptive thresholding based segmentation method for breast cancer diagnosis / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Computer recognition systems 4 / red. R. Burduk, M. Kurzyński, M. Woźniak, A. Żołnierek .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2011 - (Advances in Intelligent and Soft Computing ; 95) - s. 613--622 .- ISBN: 9783642203190    DOI: 10.1007/978-3-642-20320-6
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12902] [data modyf: 01-06-2011 10:23]
[6] Optimization of neural network architectures / Andrzej Obuchowicz
// W: Intelligent systems : the industrial electronics handbook / ed. by B. M. Wilamowski, J. D. Irwin .- Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2011 .- second ed. - s. 1--22 .- ISBN: 9781439802830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12861] [data modyf: 27-02-2013 12:39]
[7] Automated cell nuclei segmentation in breast cancer fine needle biopsy smears / Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Information technologies in biomedicine / eds. E. Piętka, J. Kawa . Vol. 2 .- Berlin : Springer-Verlag, 2010 - (Advances in Intelligent and Soft Computing ; 69) - s. 321--332 .- ISBN: 9783642131042    DOI: 10.1007/978-3-642-13105-9
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12115] [data modyf: 12-07-2010 11:03]
[8] Cytological image segmentation using fuzzy clustering / Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz
// W: Diagnosis of processes and systems / ed. Z. Kowalczuk .- Gdańsk : Pomeranian Science and Technology Publishers PWNT, 2009 - (Control and Computer Science - Information Technology : Control Theory : Fault and System Diagnosis) - s. 283--290 .- ISBN: 9788392680635
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11615] [data modyf: 13-01-2010 13:47]
[9] Computational intelligence techniques in image segmentation for cytopathology / Andrzej Obuchowicz, Maciej Hrebień, Tomasz Nieczkowski, Andrzej Marciniak
// W: Computational intelligence in biomedicine and bioinformatics : current trends and applications / eds. T. G. Smoliński, M. G. Milanova, A.-E. Hassanien .- Berlin : Springer-Verlag, 2008 - (Studies in Computational Intelligence ; Vol. 151) - s. 169--199 .- ISBN: 9783540707769    DOI: 10.1007/978-3-540-70778-3
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10395] [data modyf: 09-09-2008 09:37]
[10] Hough transform, (1+1) search strategy and watershed algorithm in segmentation of cytological images / Maciej Hrebień, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz
// W: Computer recognition systems 2 / eds. M. Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek .- Berlin : Springer, 2007 - (Advances in Soft Computing ; 45) - s. 550--557 .- ISBN: 9783540751748
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Segmentation of colour cytological images using type-2 fuzzy sets / Łukasz Dziekan, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz
// W: Fault diagnosis and fault tolerant control / ed. by J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal .- Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007 - (Challenging Problems of Science - Theory and Applications : Automatic Control and Robotics) - s. 263--270 .- ISBN: 9788360434321
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9322] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Solving optimization tasks in the construction of diagnostic systems / Andrzej Obuchowicz, Andrzej Pieczyński, Marek Kowal, Przemysław Prętki
// W: Measurements models systems and design / ed. by J. Korbicz .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007 - s. 204--239 .- ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] 'Sonar' - region of interest identification and segmentation method for cytological breast cancer images / Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz
// W: Computer recognition systems 2 / eds. M. Kurzynski, E. Puchala, M. Wozniak, A. Zolnierek .- Berlin : Springer, 2007 - (Advances in Soft Computing ; 45) - s. 566--573 .- ISBN: 9783540751748
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9482] [data modyf: 08-11-2007 12:45]
[14] Cytomorphometry of fine needle biopsy material from the breast cancer / Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz, Roman Monczak, Mariusz Kołodziński
// W: Computer recognition systems : proceedings of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES' 05 .- Berlin : Springer, 2005 - (Advances in Soft Computing) - s. 603--609 .- ISBN: 3540250549
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Some aspects of multidimensional mutations in evolutionary algorithms / Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki
// W: Issues in soft computing theory and applications / ed. P. Grzegorzewski, M. Krawczak, S. Zadrożny .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2005 - (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka) - s. 3--45 .- ISBN: 8387674982
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] The progress rate of simple evolutionary strategies with an isotropic \alfa-stable mutation / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz
// W: Selected problems of computer science : proceedings of the 1st Polish and international PD forum-conference on computer science / ed. D. Rutkowska, J. Kacprzyk, W. Kosiński, K. Przybyszewski, J. Starczewski .- Warsaw : Academic Publishing House EXIT, 2005 - s. 93--100 .- ISBN: 8360434255
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Evolutionary methods in designing diagnostic systems / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Fault diagnosis : models, artificial intelligence, applications .- Berlin : Springer-Verlag, 2004 - s. 301--331 .- ISBN: 3540407677
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6802] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Heuristic search for optimal architecture of a locally reccurent neural network / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan
// W: Intelligent information processing and web mining : Proceedings of the International IIS : IIPWM'03 Conference held in Zakopane / red. M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski .- Berlin : Springer-Verlag, 2003 - (Advances in Soft Computing) - s. 285--292 .- ISBN: 3540008438
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Metody ewolucyjne w projektowaniu systemów diagnostycznych / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz
// W: Diagnostyka procesów. : modele : metody sztucznej inteligencji : zastosowania .- Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002 - (Monografie ; T. 3) - s. 279--309 .- ISBN: 8320427347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5070] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Measures for non-stationary optimization tasks / Krzysztof Trojanowski, Andrzej Obuchowicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference .- Wien : Springer-Verlag, 2001 - (Computer Science) - s. 244--247 .- ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2142] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Multi-dimensional Gaussian and Cauchy mutations / Andrzej Obuchowicz
// W: Intelligent information systems 2001 : proceedings of the International Symposium .- Heidelberg : Physica-Verlag, 2001 - s. 133--142 .- ISBN: 3790814075
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3545] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] The true nature of multi-dimensional Gaussian mutation / Andrzej Obuchowicz
// W: Artificial neural nets and genetic algorithms : proceedings of the International Conference .- Wien : Springer-Verlag, 2001 - (Computer Science) - s. 248--251 .- ISBN: 3211836519
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2143] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[23] Evolutionary search with erosion of quality peaks / Andrzej Obuchowicz
// W: Intelligent information systems : proceedings of the IIS 2000 .- Heidelberg : Physica-Verlag, 2000 - s. 257--265
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3544] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Optymalizacja architektury sieci neuronowych / Andrzej Obuchowicz
// W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 6: Sieci neuronowe .- Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2000 - s. 323--367 .- ISBN: 8387674184
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1223] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis / Bartosz Krawczyk, Paweł Filipczuk, Michał Woźniak, Andrzej Obuchowicz // Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications .- 2014, Vol. 26, no. 1, s. 1--8, ISSN: 1016-2372, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: diversity, image analysis, multiple classifier system, neural networks segmentation, pattern recognition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-17996] [data modyf: 03-09-2015 11:12]
[2] Computer-aided diagnosis of breast cancer based on fine needle biopsy microscopic images / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz, Roman Monczak // Computers in Biology and Medicine .- 2013, Vol. 43, iss. 10, s. 1563--1572, ISSN: 0010-4825, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.compbiomed.2013.08.003
[AWCZ-17533] [data modyf: 22-02-2017 14:00]
[3] GLCM and GLRLM based texture features for computer-aided breast cancer diagnosis / Paweł Filipczuk, Thomas Fevens, Adam Krzyżak, Andrzej Obuchowicz // Journal of Medical Informatics & Technologies .- 2012, Vol. 19, s. 109--115, ISSN: 1642-6037, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, computer-aided diagnosis, texture features
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16748] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[4] Computer-aided diagnosis of breast cancer using Gaussian mixture cytological image segmentation / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // Journal of Medical Informatics & Technologies .- 2011, Vol. 17, s. 257--262, ISSN: 1642-6037, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image segmentation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15989] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[5] Self-adaptive stable mutation based on discrete spectral measure for evolutionary algorithms / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // Journal of Telecommunications and Information Technology .- 2011, no 4, s. 11--19, ISSN: 1509-4553, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discrete spectral measure, evolutionary algorithms, heavy-tailed distributions, mutation parameters adaptation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16611] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[6] Color homogram for segmentation of fine needle biopsy images / Andrzej Marciniak, Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz // Machine Graphics and Vision : International Journal .- 2008, Vol. 17, no 1-2, s. 153--165, ISSN: 1230-0535, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: clustering, color image segmentation, fine needle biopsy, fuzzy logic, homogeneity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13204] [data modyf: 05-09-2008 10:03]
[7] Evolutionary algorithm with forced variation in multi-dimensional non-stationary environment / Dariusz Wawrzyniak, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics .- 2008, Vol. 4967, s. 600--607 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13152] [data modyf: 28-07-2008 09:46]
[8] Robustness of isotropic stable mutations in a general search space / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008 .- 2008, Vol. 5097, s. 460--468 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-13154] [data modyf: 29-07-2008 09:20]
[9] Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images / Maciej Hrebień, Piotr Steć, Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2008, Vol. 18, no 2, s. 159--170, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hough transform, active contours, cellular automata GrowCut method, cytological image segmentation, watershed algorithm
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0015-x
[AWCZ-13071] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[10] Application of decision trees to filtering and segmentation of breast cancer fine needle biopsy microscope images / Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz // Biocybernetics and Biomedical Engineering .- 2007, Vol. 27, no 4, s. 59--70, ISSN: 0208-5216, , eISSN: 2391-467X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: biopsy, classification, cytology, decison tree, image processing, image segmentation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12785] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Application of cellular automaton for enhancing segmentation results of breast cancer fine needle biopsy microscope images / Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz // Proceedings of Artificial Intelligence Studies .- 2006, Vol. 3, s. 71--78 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, cellular automata, fine needle biopsy, image segmentation
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Directional distributions and their application to evolutionary algorithms / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006 .- 2006, Vol. 4029, s. 440--449 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10955] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Evolutionary adaptation in non-stationary environments: a case study / Andrzej Obuchowicz, Dariusz Wawrzyniak // Lecture Notes in Computer Science: Parallel processing and applied mathematics - 6th international conference .- 2006, Vol. 3911, s. 439--446 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10949] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] New approach to optimization with evolutionary algorithms in non-stationary environments / Dariusz Wawrzyniak, Andrzej Obuchowicz // Proceedings of Artificial Intelligence Studies .- 2006, Vol. 3, s. 187--196 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: discover and exploit knowledge, evolutionary algorithm, exploitation, exploration, non-stationary environment
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11131] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Stability of the evolutionary search with the local selection and \alfa-stable mutation / Andrzej Obuchowicz // International Journal of Information Technology and Intelligent Computing .- 2006, Vol. 1, no 1, s. 35--44 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: \alfa-stable mutation, evolutionary algorithms, global optimization, local selection
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10953] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Application of the general Gaussian membership function for the fuzzy model parameters tunning / Andrzej Pieczyński, Andrzej Obuchowicz // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 .- 2004, Vol. 3070, s. 350--355 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9632] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Phenotypic evolution with a mutation based on symmetric \alpha- stable distributions / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 2004, Vol. 14, no 3, s. 289--316, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Levy-stable distributions, evolutionary algorithms, global optimization, surrounding effect
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9864] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Multidimensional mutations in evolutionary algorithms based on real-valued representation / Andrzej Obuchowicz // International Journal of Systems Science .- 2003, Vol. 34, no 7, s. 469--483 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Obserwatory stanu i programowanie genetyczne w identyfikacji i diagnostyce systemów przemysłowych / Józef Korbicz, Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz // Pomiary, Automatyka, Kontrola .- 2003, nr 2-3, wyd. spec., s. 59--64, ISSN: 0032-4140, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8750] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Population in an evolutionary trap: simulation of natural exploration / Andrzej Obuchowicz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2003, Vol. 51, no 1, s. 59--104, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: evolutionary search, fitness erosion, forced direction of mutation, global optimization, variance adaptation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9866] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[21] Genetic programming based approaches to identification and fault diagnosis of non-linear dynamic systems / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // International Journal of Control .- 2002, Vol. 75, no 13, s. 1012--1031, ISSN: 0020-7179, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-8541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Neural network fault detection system for dynamic processes / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2001, Vol. 49, no 2, s. 301--321, ISSN: 0239-7528, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cascade network architectures optimization, dynamic neural networks, fault detection system, observer based scheme, two-tank system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4889] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Dynamic neural networks for process modelling in fault detection and isolation systems / Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // International Journal of Applied Mathematics and Computer Science .- 1999, Vol. 9, no 3, s. 519--546, ISSN: 1641-876X, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: FL-classifier, dynamic neural networks, fault detection, learning algorithms, non-linear modelling, two-tank system
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-1180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] An algebraic approach to modelling and performance optimisation of a traffic route system / Andrzej Obuchowicz, Kelwyn A. D'Souza, Zbigniew Banaszak // Applied Mathematics and Computer Science .- 1998, Vol. 8, no 2, s. 335--365 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1140] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] A max-algebra approach to the robust distributed control of repetitive AGV systems / Marek B. Zaremba, Andrzej Obuchowicz, Zbigniew Banaszak, Krzysztof J. Jedrzejek // International Journal of Production Research .- 1997, Vol. 35, no 10, s. 2667--2687 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6410] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Ground shallow donor state of III - V compounds for arbitrary magnetic field / Andrzej Obuchowicz, J. Własak // Acta Physica Polonica A .- 1992, Vol. 82, no 4, s. 693--696, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Magnetooptic of III - V compounds in many band model approach / Andrzej Obuchowicz, J. Własak // Acta Physica Polonica A .- 1991, Vol. 79, no 2-3, s. 329--332, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] (Mo-P-7) Theory of two-photon impurity magnetooptical transition in InSb / Andrzej Obuchowicz, J. Własak // Acta Physica Polonica A .- 1988, Vol. 73, no 2, s. 199--201, ISSN: 0587-4246, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-9869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] 3-D surface reconstruction by the means of evolutionary algorithms / Adam Goiński, Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2007, nr 160, s. 107--114 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Evolutionary algorithms with mutations based on \alfa-stable and directional distributions / Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2007, nr 160, s. 209--216 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7891] [data modyf: 29-01-2009 12:24]
[3] New evolutionary algorithm modifications in non-stationary environments / Dariusz Wawrzyniak, Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2007, nr 160, s. 285--292 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Evolutionary bands for the expected response in nonlinear regression / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2006, nr 156, s. 359--364 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7455] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] New approach to fast and precise optimization with evolutionary algorithms / Dariusz Wawrzyniak, Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika .- 2006, nr 156, s. 397--404 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7456] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Local selection in evolutionary search / Andrzej Obuchowicz // W: Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika - (Elektronika) .- 2002, nr 139, s. 47--62 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6735] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Samoorganizacja w systemach sekwencyjnych procesów cyklicznych / Witold Ostafiński, Andrzej Obuchowicz, Paweł Majdzik // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 43) .- 1996, nr 96, s. 190--197 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Diversity-based classifier selection for breast cancer cytological image analysis / Paweł Filipczuk, Andrzej Obuchowicz // W: International Conference on Medical Imaging using Bio-Inspired and Soft Computing. MIBISOC '2013. Brussels, Belgia, 2013 .- Mieres - Asturies : European Centr for Soft Computing, 2013, s. 239--244
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20898] [data modyf: 29-07-2015 11:19]
[2] Multi-label fast marching and seeded watershed segmentation methods for diagnosis of breast cancer cytology / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society - EMBC 2013. Osaka, Japonia, 2013 .- -- : [brak wydawcy], 2013, s. 7368--7371 .- ISBN: 9781457702167 .- ISSN
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/EMBC.2013.6611260   (pkt: 15)
[KONF-20983] [data modyf: 07-09-2015 15:29]
[3] Swarm optimization and multi-level thresholding of cytological images for breast cancer diagnosis / Marek Kowal, Paweł Filipczuk, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems - CORES 2013. Wroclaw, Polska, 2013 .- New York : Springer, 2013 .- Advances in Intelligent Systems and Computing ; Vol. 226, s. 611--620 .- ISBN: 9783319009681
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22392] [data modyf: 20-12-2016 12:29]
[4] Breast fibroadenoma automatic detection using k-means based hybrid segmentation method / Paweł Filipczuk, Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: IEEE International Symposium on Biomedical Imaging: from nano to macro - ISBI 2012. Barcelona, Hiszpania, 2012 .- Bryan : Conference Management Service, Inc., 2012, s. 1623--1626 [CD-ROM] .- ISBN: 9781457718564
Słowa kluczowe: breast cancer, fibroadenoma, image analysis, image segmentation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20425] [data modyf: 15-07-2013 11:22]
[5] Evolutionary algorithms with stable mutations based on a discrete spectral measure / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2010. Zakopane, Polska, 2010 .- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010 .- Lecture Notes on Artificial Intelligence, Vol. 6114, s. 181--188 .- ISBN: 103642132316
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20542] [data modyf: 21-11-2012 13:58]
[6] Segmentacja obrazów mikroskopowych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej i krzywych Lame / Marek Kowal, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVI krajowa konferencja. Warszawa, Polska, 2010 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2010, s. 65 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19619] [data modyf: 24-06-2010 14:27]
[7] Directional distribution-based mutation for evolutionary algorithms / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska, 2009 .- Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: directional mutation, evolutionary algorithms, global optimization, stable distributions

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19415] [data modyf: 08-12-2009 13:43]
[8] Metoda sonarowa segmentacji obrazów cytologicznych raka piersi / Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2007 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 9788387982522
Słowa kluczowe: analiza obrazu, cytologia, klasyfikacja, obrazowanie medyczne, segmentacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Segmentacja obrazów cytologicznych biopsji cienkoigłowej nowotworów piersi z wykorzystaniem klasteryzacji rozmytej / Marek Kowal, Andrzej Marciniak, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska, 2007 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2007, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 9788387982522
Słowa kluczowe: biopsja cienkoigłowa, klasteryzacja rozmyta, obrazowanie medyczne, segmentacja

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] A proposal routine for segmentation of cytological images / Maciej Hrebień, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska, 2006 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 104--105
Słowa kluczowe: cytology, image processing, segmentation

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18441] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Prototyping of concurrent cyclic processes / Paweł Majdzik, Andrzej Obuchowicz // W: Discrete-Event System Design - DESDes '06 : a proceedings volume from the 3rd IFAC Workshop. Rydzyna, Polska, 2006 .- Zielona Góra : International Federation of Automatic Control by University of Zielona Góra Press, 2006, s. 257--262 .- ISBN: 8374810351
Słowa kluczowe: (max,+) algebra, analytical models, dispatching rules, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] The Hough transform and the GrowCut method in segmentation of cytological images / Maciej Hrebień, Tomasz Nieczkowski, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz // W: International Conference on Signals and Electronic Systems - ICSES '06. Łódź, Polska, 2006 .- Łódź : [brak wydawcy], 2006 .- Vol. 1, s. 367--370 .- ISBN: 8392117239
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] A phenotypic evolution with an isotropic mutation generated by \alfa-stable distributions / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : materiały VIII krajowej konferencji. Korbielów, Polska, 2005 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2005, s. 171--182 .- ISBN: 83914558075
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, multivariate isotropic distribution, surrounding effect, symmetry effect

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17222] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Isotropic symmetric \alfa-stable mutations for evolutionary algorithms / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: 2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation - IEEE CEC 2005. Edinburgh, Wielka Brytania, 2005 .- Piscataway : [brak wydawcy], 2005 .- Vol. 1, s. 404--410 .- ISBN: 0780393635
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17319] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] The progress rate of simple evolutionary strategies with an isotropic \alfa-stable mutation / Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: 1st Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science - FCCS 2005. Łódź - Bronisławów, Polska, 2005 .- Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. [ 8 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary strategy, multivariate isotropic distribution, rate of progress

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17232] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Zastosowanie drzewa decyzyjnego w procesie filtracji i segmentacji obrazów cytologicznych raka piersi / Tomasz Nieczkowski, Andrzej Obuchowicz // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XIV krajowa konferencja naukowa. Częstochowa, Polska, 2005 .- Zawiercie : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Wydawnicze AXON, 2005 .- T. 1, s. 324--329 .- ISBN: 8392148932
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Analysis of phenotypic evolution with symmetric alfa\stable mutations / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : materiały VII krajowej konferencji. Kazimierz Dolny, Polska, 2004 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2004, s. 123--133 .- ISBN: 8391458067
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Evolutionary algorithm with alfa\stable mutation / Andrzej Obuchowicz, Przemysław Prętki // W: IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application - ISDA 2004. Budapest, Węgry, 2004 .- Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM .- ISBN: 9637154302
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16817] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Zestaw testowy dla problemu diagnozowania raka piersi przy użyciu biopsji cienkoigłowej / Andrzej Marciniak, Roman Monczak, Mariusz Kołodziński, Przemysław Prętki, Andrzej Obuchowicz // W: Sztuczna inteligencja w inżynierii biomedycznej - SIIB 2004. Kraków, Polska, 2004 .- Zabierzów k. Krakowa : Wyd. preTEXT, 2004, s. [4] CD-ROM .- ISBN: 8391905152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Evolutionary approach to nonlinear systems modeling / Mihai Florin Metenidis, Andrzej Obuchowicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały VI Krajowej Konferencji. Łagów, Polska, 2003 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, s. 149--156 .- ISBN: 8389321351
Słowa kluczowe: genetic algorithm, parameter estimation, system modeling

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] The max-plus algebra approach to the prototyping of concurrent processes / Jarosław Stańczyk, Andrzej Obuchowicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2003 : Proceedings of the 9th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska, 2003 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003 .- Vol. 2, s. 857--862 .- ISBN: 8388764772
Słowa kluczowe: discrete event systems, max-plus algebra, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15840] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Modelowanie systemów współbieżnych procesów dyskretnych w oparciu o formalizm (max,+) algebry / Paweł Majdzik, Andrzej Obuchowicz // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 2, s. 717--720 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algebra (max,+), modelowanie, systemy współbieżnych procesów cyklicznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Programowanie genetyczne w diagnostyce uszkodzeń nieliniowych systemów dynamicznych / Andrzej Obuchowicz, Marcin Witczak // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska, 2002 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002 .- T. 1, s. 561--566 .- ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: detekcja uszkodzeń, identyfikacja systemu, obserwatory stanu, programowanie genetyczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14919] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Some aspects of evolutionary adaptation in non-stationary environments / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Trojanowski // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały warsztatów naukowych oraz konferencji "Systemy rozmyte". Kraków, Polska, 2002 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2002, s. 69--78 .- ISBN: 8391458059
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15013] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Algorytmy ewolucyjne w systemach diagnostycznych / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska, 2001 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 115--122 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, detekcja i izolacja uszkodzeń, optymalizacja globalna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10692] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Local selection in evolutionary search / Andrzej Obuchowicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały V krajowej konferencji. Jastrzębia Góra, Polska, 2001 .- Warszawa : [brak wydawcy], 2001, s. 177--186
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12700] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Solving optimization tasks in construction of FDI systems : an evolutionary approach / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia, 2001 .- Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, fault detection and isolation, neural networks, non-linear observers

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10936] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Global optimization via evolutionary search with soft selection / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000 : The fourteenth International Conference : Book of abstracts. Perpignan, Francja, 2000 .- Perpignan : [brak wydawcy], 2000, s. 313 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimization, soft selection

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Performance analysis of crossing multi-dimensional saddles by evolutionary search / Andrzej Obuchowicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały IV Krajowej Konferencji. Lądek Zdrój, Polska, 2000 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 155--162
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimization, soft selection

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1622] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] A stochastic approach to training networks of dynamic neurons / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska, 1999 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 443--448
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2244] [data modyf: 28-03-2002 13:14]
[31] Adaptation in a time-varying landscape using an evolutionary search with soft selection / Andrzej Obuchowicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały III Krajowej Konferencji. Potok Złoty, Polska, 1999 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 245--251
Słowa kluczowe: adaptation, evolutionary algorithmstim, time-varying landscape

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Architekture optimisation of a network of dynamic neurons using the A*-algorithm / Andrzej Obuchowicz // W: 7th European Congress on Intelligent Techniques and Computing - EUFIT '99 : Final Programme Abstracts of the Papers and Proceedings on CD-ROM. Aachen, Niemcy, 1999 .- Aachen : Verlag Mainz, 1999, s. 196--197 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic system modelling, heuristic search, network architecture opimisation generalisation capability, network of dynamic neurons

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4121] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[33] Cascade network of dynamic neurons in fault detection systems / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy, 1999 .- Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, fault detection, identification, nonlinear modeling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3341] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Design of non-linear observers using genetic programming / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 7--15
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4704] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Design of non-linear state observers using genetic programming / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały III Krajowej Konferencji. Potok Złoty, Polska, 1999 .- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 345--352
Słowa kluczowe: genetic programming, model uncertainty, non-linear state observer

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Evolutionary algorithms in fault diagnosis / Andrzej Obuchowicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 128--140
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4752] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Evolutionary search with soft selection algorithms in parameter opimization / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM '99 : Proceedings of the Third International Conference. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 578--586
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4001] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Evolutionary search with soft selection in training a network of dynamic neurons / Andrzej Obuchowicz // W: Intelligent Information Systems : Proceedings of the Worksop. Ustroń, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1999, s. 214--223
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4061] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Non-linear observer designed by GP (1) / Marcin Witczak, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application. Prague, Czechy, 1999 .- Prague : Czech Technical University, 1999, s. 140--147
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4754] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Optimization of the neural network structure with the cascade-reduction method / Andrzej Obuchowicz // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the Fourth Conference. Zakopane, Polska, 1999 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1999, s. 437--442
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] System diagnostyczny dla zespołu dwóch zbiorników z opóźnieniem oparty na technikach neuronowych / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 133--138 .- ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Zastosowanie programowania genetycznego do projektowania nieliniowych obserwatorów stanu / Marcin Witczak, Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska, 1999 .- Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 87--92 .- ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Evolutionary search with soft selection and forced direction of mutation / Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Intelligent Information Systems : Proceedings of the Workshop. Malbork, Polska, 1998 .- Warszawa : Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1998, s. 300--309
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Network of dynamic neurons approach to residual generators / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz, Józef Korbicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1998 .- Szczecin : Wydaw.Uczelniane Politechniki, 1998 .- Vol. 2 : Control Engineering : Neural Networks, s. 645--650
Słowa kluczowe: fault detection, network of dynamic neurons, neural-residual generator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1840] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[45] Network of dynamic neurons in fault detection systems / Józef Korbicz, Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: 1998 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC '98 : Intelligent Systems for Humans in a Cyberworld. San Diego, USA, 1998 .- San Diego : [brak wydawcy], 1998, s. 1862--1867 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2084] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Neural-residual generator based on cascade network of dynamic neurons / Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Integration of Quantitative and Qualitative Fault Diagnosis Methods within the Framework of Industrial Application : Copernicus IQ2FD Workshop : Final Programme and Proceedings. Kazimierz Dolny, Polska, 1998 .- [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 44--48
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4747] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Optymalizacja struktury sztucznych sieci neuronowych / Andrzej Obuchowicz // W: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych - KOWBAN '98 : V Krajowa Konferencja. Wrocław-Polanica Zdrój, Polska, 1998 .- Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 1998, s. 451--455
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3921] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Sieć neuronów dynamicznych jako generator residuów. Optymalizacja architektury / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '98 : III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Jurata k/Gdańska, Polska, 1998 .- Gdańsk : Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 101--106
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] An algorithm of evolutionary search with soft selection for training multilayer feedforward neural networks / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: Neural Networks and Their Applications : Proceedings of the third conference. Kule, Polska, 1997 .- Częstochowa : [brak wydawcy], 1997, s. 123--128
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10374] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Evolutionary algorithms in optimisation of a multilayer feedforward neural network architecture / Andrzej Obuchowicz, Kamil Politowicz // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '97 : Proceedings of the Fourth International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1997 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997 .- Vol. 2, s. 739--743
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, global optimisation, neural network architecture

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16729] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] O pewnych wariantach algorytmu poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją / Andrzej Obuchowicz, Krzysztof Patan // W: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna : Materiały II krajowej konferencji. Rytro, Polska, 1997 .- Warszawa : [brak wydawcy], 1997, s. 193--200
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16728] [data modyf: 18-11-2004 12:58]
[52] The evolutionary search with soft selection and Deterioration of the Objective Function / Andrzej Obuchowicz // W: Intelligent Information Systems VI : Proceedings of the workshop. Zakopane, Polska, 1997 .- Warszawa : IPI PAN, 1997, s. 288--295
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16725] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Algorytm poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją w procesie nauczania sztucznej sieci neuronowej / Marcin Makuch, Krzysztof Patan, Andrzej Obuchowicz // W: Algorytmy ewolucyjne : Materiały I Krajowej Konferencji. Murzasichle, Polska, 1996 .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 1996, s. 87--93
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Modelling and control design of repetitive processes using (max,+) algebra / Andrzej Obuchowicz, Jerzy Honczarenko, Zbigniew Banaszak // W: CAD/CAM Robotics and Factories of the Future : proceedings of the twelfth international conference. London, Wielka Brytania, 1996 .- London : [brak wydawcy], 1996, s. 679--684
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16731] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Modelling and performance optimisation of a traffic route system. An algebraic approach / Andrzej Obuchowicz, Kelwyn A. D'Souza, Zbigniew Banaszak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '96 : Proceedings of the Third International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1996 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996 .- Vol. 3, s. 1247--1252 .- ISBN: 8386359986
Słowa kluczowe: (max,+) algebra, discrete event system, synchronisation, traffic route system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Modelling and performance evaluation of repetitive automated manufactoring. An algebraic approach / Andrzej Obuchowicz, Zbigniew Banaszak // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '95 : Proceedings of the Second International Symposium. Międzyzdroje, Polska, 1995 .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995 .- Vol. 2, s. 809--814
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Programowanie współbieżne: próba opisu algebraicznego / Andrzej Obuchowicz, Paweł Majdzik // W: Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych (BOS '95) : materiały IV krajowej konferencji badań operacyjnych i systemowych. Gdynia, Polska, 1995 .- Gdynia : [brak wydawcy], 1995, s. 68--81 .- ISBN: 8390507536
Słowa kluczowe: algebra max-plus, programowanie współbieżne, protokół rendez-vous, protokół wzajemnego wykluczania

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16726] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Synchronizacja autonomicznych systemów sekwencyjnych: model algebraiczny / Andrzej Obuchowicz // W: Optymalizacja w zagadnieniach kombinatoryjnych (BOS '95) : materiały IV krajowej konferencji badań operacyjnych i systemowych. Gdynia, Polska, 1995 .- Gdynia : [brak wydawcy], 1995, s. 82--96 .- ISBN: 8390507536
Słowa kluczowe: dyskretne systemy zdarzeniowe, margines stabilności, procesy pozorne, synchronizacja rendez-vous, współbieżne procesy cykliczne, wzajemne wykluczanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16727] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna / (Red.) Andrzej Obuchowicz, Jarosław Arabas .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, 244 s. .- ISBN: 8389321351
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3995] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski